CENTRUM WIEDZY O REGIONE

Powstało ono z inicjatywy prezesa Leona Miękiny  w latach 1990tych. Jego celem jest dokumentowanie wiedzy o osobach i wydarzeniach związanych z Ziemia Cieszyńską, oraz stworzenie na ten temat komp. bazy informacyjnej. Przez wiele lat CWoR gromadziło zbiory biblioteki regionalnej (kilka tysięcy tomów) oraz teczek personalnych poświęconych ważnym działaczom Macierzy i regionu.

Zgodnie z podpisaną 13.05.1994r. przez MZC umową z Książnicą Cieszyńską zbiory zostały przekazane Książnicy, jako placówce naukowo-badawczej, która profesjonalnie zajmuje się tą działalnością. Wtedy też MZC wyposażyło Książnicę w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Ze zbiorów CWoR korzystać można w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej.

Facebook
MZCnew version 11