CZŁONKOWIE HONOROWI

Zgodnie ze Statutem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu:

Godność Członka Honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Głównego, Walny Zjazd Delegatów osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.

 

CZŁONKOWIE HONOROWI MZC NA PRZESTRZENI WIEKÓW:

XIX wiek
 
1 Ignacy Świeży                 1896
2 Nestor Bucewicz                1898
3 Stanisław Hassewicz            1898
4 Henryk Jordan                  1898
5 Antoni Osuchowski              1898
6 Jan Pittas                     1898
7 Władysław Póżniak              1898
8 Maria Siedlecka                1898
9 Roman Vetulani                 1898
10 Jan Witort                     1898
11 Leon Bielecki                  1899
 
XX wiek
 
12 Henryk Sienkiewicz             1903
13 Adam Sikora                    1909
14 Jan Bilczewski                 1914
15 Julius Leo                     1914
16 Stanisław Głabiński            1914
17 Zofia z Grabskich-Kiedroniowa  1914
18 Józef Londzin                  1921
19 Jan Michejda                   1921
20 Hilary Filasiewicz             1921
21 Henryk Dziekan                 1921
22 Józef Hajdukiewicz             1921
23 Piotr Feliks                   1921
24 Jan Steczkowski                1921
25 Antoni Borkowski               1922
26 Józef Wyrobek                  1922
27 Jan Robel                      1922
28 Ignacy Domagalski              1923
29 Paweł Greń                     1923
30 Karolina Domagalska            1923
31 Jan Jarosz                     1923
32 Józef Kiedroń                  1923
33 Karol Bertoni                  1924
34 Eugeniusz Brzuska              1925
35 Zygmunt Vetulani               1926
36 Stanisław Rymar                1926
37 Leon Wolf                      1927
38 Wacław Olszak                  1928
39 Karol Ripa                     1933
40 Michał Grażyński               1933
41 Roman Górecki                  1934
42 Jan Buzek                      1934
43 Fryderyk Kretschmann           1934
44 Władysław Wójcik               1934
45 Maria Wardas                   1984
46 Jan Foltyn                     1984
47 Jan Szczepański                1986
48 Emilia Michalska               1987
49 Leonard Guziur                 1987
50 Helena Karpińska               1989
51 Jan Mercało                    1989
52 Karol Szmek                    1989
53 Andrzej Ofiok                  1989
54 Maria Zajchowska Górska        1989
55 Jan Wałach                     1990
56 Rudolf Juranek                 1990
57 Oswald Guziur                  1991
58 Robet Niesyt                   1991
59 Władysław Oszelda               1991
60 Karol Stryja                   1991
61 Paweł Szlaur                   1991
62 Jerzy Wąsik                    1991
63 Henryk Kania                   1992
64 Bolesław Gajdzica                1993
65 Józef Gałuszka                 1993
66 Józef Pilch                    1993
67 Józefa Zyta Sarama-Wojnar      1993
68 Tadeusz Zubek                  1993
69 Jerzy Berek                    1994
70 Edward Biszorski               1994
71 Jan Broda                      1994
72 Bogusław Kożusznik             1994
73 Maria Skalicka                 1994
74 Robert Danel                   1995
75 Janina Marcinek                1995
76 Zuzanna Gembołyś               1996
77 Stanisław Głazowski            1996
78 Alojzy Handzel                 1996
79 Jerzy Kukucz                   1996
80 Marian Wójtowicz               1996
81 Kazimierz Fober                1997
82 Leon Miękina                   1997
83 Władysław Młynek               1997
84 Władysław Niedoba              1997
85 Jerzy Rucki                    1997
86 Jan Rusnok                     1997
87 Władysław Sosna                1997
88 Maria Wałach                   1997
89 Marta Kudlińska                1997
90 Alojzy Waszek                  1997
91 Stanisław Zahradnik            1997
92 Stefania Szmeja                1998
93 Andrzej Kubisz                 1998
94 Helena Cienciała-Nowak         1998
95 Andrzej Faruga                 1998
96 Janusz Guziur                  1998
97 Józef Gil                       1998
98 Józef Golec                    1998
99 Kevin Hennan                   1998
100 Antoni Tomica                  1998
101 Bolesław Trombala              1998
102 Zuzanna Kawulok                1999
103 Jan Kisza                      1999
104 Edward Kaleta                  1999
105 Karol Daniel Kadłubiec         1999
106 Władysław Pilch-Pilichowski    1999
107 Rudolf Mizia                   1999
108 Władysław Milerski             1999
109 Paweł Sikora                   1999
110 Karol Jaworski                 2000
111 Krystyna Faruga Kozłowska      2000
112 Marian Kozłowski               2000
113 Władysław Rakowski             2000
114 Rudolf Ramsza                  2000
115 Józef Wierzgoń                 2000
 
XXI wiek
 
116 Edward Buława                  2001
117 Lucjan Jurys                   2001
118 Tadeusz Kopoczek               2001
119 Jan Kumor                      2001
120 Oskar Manfred Lorek            2001
121 Stanisław Stoszek              2001
122 Antoni Gładysz                 2002
123 Ferdynand Jarosz               2002
124 Mieczysław Jasek               2002
125 Leopold Niemiec                2002
126 Mieczysław Peterek             2002
127 Józef Pleban                   2002
128 Maria Matuszewska              2003
129 Jerzy Matuszewski              2003
130 Rudolf Bażanowski              2003
131 Teresa Waszut                  2003
132 Jan Leśniewski                 2003
133 Jan Rusz                       2003
134 Karol Kajzer                   2003
135 Józef Strządała                2003
136 Stanisław Kubiczek             2004
137 Oskar Matuszek                 2004
138 Józef Neter                    2004
139 Anastazja Żur                  2004
140 Janusz Adamus                  2005
141 Otton Binek                    2005
142 Stefania Jarczyk               2005
143 Ryszard Pałach                 2005
144 Władysława Sikora               2005
145 Jan Branny                     2006
146 Marta Kawulok                  2006
147 Tadeusz Hinc                   2007
148 Teofil Mazur                   2007
149 Władysław Berek                2008
150 Krzysztof Winicjusz Jezierski  2008
151 Anna Mazur                     2008
152 Danuta Siwińska                2008
153 Janina Motylewska              2008
154 Helena i Ludwik Bartoszkowie   2009
155 Mieczysław Cienciała           2009
156 Karol Krop                     2009
157 Józef Urbańczyk                2009
158 Edward Figna                   2010
159 Władysław Duda                 2010
160 Anna Więzik                    2010
161 Zygmunt Stopa                  2010
162 Władysław Sacha                2010
163 Władysław Orszulik             2010
164 Halina Miła                    2010
165 Piotr Majeranowski             2010
166 Michał Bożek                   2011
167 Bogdan Ficek                   2011
168 Małgorzata Kiereś              2011
169 Mariusz Makowski               2011
170 Józef Klajsek                  2012
171 Tadeusz Kożusznik              2012
172 Kornelia Ruta Lissowska        2012
173 Józef Swakoń                   2012
174 Zdzisław Bogdanowicz 2013
175 Bolesław Tołłoczko 2013
176 Jerzy Wałga 2013
177 Barbara Żerdka 2013
178 Grażyna Tomecka 2014
179

Maria Bentkowska

2015
180

Karol Franek

2015
181

ks. prałat Oskar Kuśka

2015
182

Wanda Milerska

2015
183

Tadeusz Stawowiak

2015

184

Franciszek Dyrda

2016

185

Wiesław Kareta

2016

186

Tadeusz Kojzar

2016

187

Jan Palarczyk

2016

188

Eugeniusz Raabe

2016

189 Bronisław Franek 2017
190 Alojzy Gawron 2018
191 Tadeusz Kania 2018
192 Eugeniusz  Lorek 2018
193 Edward Cichy 2019
194 Aleksandra Bernacka – Frankowska 2019
195 Barbara Krop 2019
196 Halinina Sajdok - Żyła 2019
197 Jan Szeruda 2019
198 Andrzej Kondziołka 2020
199 Bronisław Brudny 2021
200 Henryk Franek 2021
201 Irena Skrzyżala 2022
202 Leszek Gańczarczyk 2022
203 Krzysztof Kozłowski 2022
Facebook
MZCnew version 11