EDUKACJA REGIONALNA

Macierz Ziemi Cieszyńsiej jest naturalnych sprzymierzeńcem edukacji regionalnej Śląska Cieszyńskiego.

Celem edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest kształtowanie poczucia przynależności społecznej i terytorialnej, jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie we własnym środowisku, a także wyjście w inne społeczności i kultury. Poznanie rodzinnej miejscowości i jej okolic powinno odbywać się od wczesnego dzieciństwa. Edukacja regionalna wprowadza dziecko w żywy, prawdziwy świat, pełen przeżyć, emocji, piękna, doświadczeń i odkryć. To świat kolorów, zapachów i dźwięków. Przewodnikiem, wychowawcą, towarzyszem jest tu nauczyciel przy udziale innych członków społeczności lokalnej i regionalnej. Z tych doświadczeń młody człowiek czerpie inspirację, wchłaniając bodźce, uruchamiając zmysły i wyobraźnię. I chociaż w młodszym wieku dziecko wielu spraw, zagadnień jeszcze nie rozumie, wiele jednak może przeżywać.

Radość, zachwyt, podziw, szacunek to, to co pomaga w zbogacaniu wiedzy i wprowadzaniu w kulturę najbliższego środowiska. Ważne jest więc odwołanie się w procesie edukacji do wspólnoty miejsc, tradycji i historii.

Dzieci i młodzież uczęszczając na zajęcia, warsztaty z edukacji regionalnej mają okazję zaznajomić się z położeniem geograficznym swej miejscowości jej pięknem przyrody, tradycjami, historią, zabytkami kultury, ale oprócz rzeczy widocznych poznać również zwyczaje i obrzędy pielęgnowane przez pokolenia na Śląsku Cieszyńskim.

Facebook
MZCnew version 11