Klub Literacki "NADOLZIE"

KOŁA MZC » Klub Literacki "NADOLZIE"

Klub Literacki "NADOLZIE" - prezes Jolanta Skóra.

Klub liczy 21 członków, w tym 8 członków Macierzy. Działa jako sekcja przy Zarządzie Głównym Macierzy. Zorganizował 10 zebrań Zarządu Koła oraz taką samą ilość spotkań członków. Członkowie i sympatycy Klubu spotykają się w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 16.00 w Salce Konferencyjnej „Domu Macierzy” w Cieszynie (ul. Stalmacha 14). Spotkania mają charakter wieczorków autorskich często połączonych z występami muzycznymi i są spotkaniami otwartymi. Wśród najważniejszych wydarzeń i spotkań jubileuszowych należy wymienić benefis Jana Chmiela w Domu Kultury w Skoczowie, z okazji 70. urodzin artysty. Jan Chmiel był nie tylko muzykiem, folklorystą i poetą piszącym cieszyńską gwarą, ale był również autorem sztuk teatralnych i pedagogiem. Laureat wielu wyróżnień i nagród literackich. Koncertował z zespołem muzycznym „Kos kwartet”. W jego benefisie uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Klubu Literackiego „Nadolzie”. W styczniu, podczas spotkania klubowego odbyła się promocja śpiewnika Jana Chmiela „Cieszyńskimi dolinami z ludowymi pieśniczkami”. Członkowie Klubu mieli spotkanie poetyckie w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie – w styczniu Paweł Małysz (Mój poetycki świat), a w lutym Maria Nowak (Czas i Wisła płyną dalej i dalej). W marcu, na kolejnym spotkaniu Klubu Literackiego „Nadolzie” wygłosiła prelekcję Władysława Magiera na temat „Kobiety ważne dla Śląska Cieszyńskiego”, zaś w kwietniu w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” gościł Jolantę Skórę podczas promocji autorskiego tomiku „Zgarniam”. Ten temat został powtórzony w Centrum Kultury i Sztuki w Górkach Wielkich. Dwa spotkania klubowe wypełniły spotkania poetyckie – Marii Burek „W odpowiedzi na wiersz” oraz Stanisława Malinowskiego „Małe do widzenia”, który wierszem pożegnał swoją żonę Wandę. W „Skoczowskiej Wyspie Literacko-Poetyckiej” (19–21.07.) udział wzięli: Jan Chmiel (utwory gwarowe, promocja śpiewnika „Cieszyńskimi dolinami z ludowymi pieśniczkami”), Urszula Korzonek (proza dla dzieci), Stanisław Malinowski (poezja), Krystyna Kurzyca (promocja tomiku „Wywiedzione z wierszy”), Jolanta Skóra (promocja tomiku „Zgarniam”). Wrześniowe spotkanie klubowe odbyło się w plenerze w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym razem z Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej nr 1. Oprawę muzyczną zapewnił Jan Chmiel. W październiku pogadankę na temat epistolografii wygłosiła Joanna Gawlikowska „Ludzie listy piszą zwykłe, polecone”. W listopadzie Monika Michałek promowała tomik autorski „Z okna na świat”. Autorce towarzyszyła ilustratorka tomiku Magdalena Krężelok. Rok pracy klubowej zakończyło spotkanie wigilijne „Podzielmy się wierszem i kolędą”, które zorganizowano wspólnie z Kołem nr 1. Członkowie Klubu aktywnie udzielali się również poza Klubem i tak w dniach 14–15 grudnia wzięli udział w spotkaniu słowno-muzycznym Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich w Bielsku-Białej. Klub „Nadolzie” reprezentowali: Edyta Duraj, Krystyna Kurzyca, Paweł Małysz oraz Bogusława Magdalena Pala. W grudniu w spotkaniu pod tytułem „Wiersze pod choinkę” brały udział: Urszula Korzonek, Beata Sabath oraz Teresa Waszut. Krystyna Kurzyca promowała swój tomik „Wywiedzione z wierszy” w Tarnowskich Górach, w Strumieniu, w Domu Opieki Społecznej oraz Polskim Związku Niewidomych w Cieszynie. Członkowie Klubu: Jan Chmiel, Urszula Korzonek, Anna Mazur, Beata Sabath, Jolanta Skóra byli członkami jury konkursów poetyckich, gwarowych i literackich na różnych szczeblach i o różnorodnym zasięgu. Jan Chmiel, Urszula Korzonek uczestniczyli w spotkaniach czytelniczych z dziećmi i młodzieżą od przedszkoli po szkoły wyższe. Członkowie „Nadolzia” współpracowali z lokalną prasą, która publikowała ich utwory. Z „Panoramą Goleszowską” współpracował Paweł Małysz, Gertruda Pisarek, Teresa Waszut. Z „Wieściami Wyszobramskimi” Ruta Kornelia Lissowska oraz Stanisław Malinowski. Z „Wieściami Skoczowskimi” Jan Chmiel, Urszula Korzonek i Gertruda Pisarek. Jan Chmiel został pośmiertnie uhonorowany „Srebrną Cieszynianką”, a Stanisław Malinowski otrzymał Nagrodę Starosty Cieszyńskiego. Teresa Waszut została wyróżniona Honorowym Członkostwem Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie.

Facebook
MZCnew version 11