KOŁA MZC

Na podstawie zmienionego w 1907 roku statutu towarzystwa poczęły powstawać liczne koła Macierzy Szkolnej...

Macierz Ziemi Cieszyńskiej zrzesza 24 Koła terenowe, których łączna liczba członków na dzień 31.12.2013 roku wynosi 984 osób. 

Oprócz Kół terenowych działają dwie Rady: Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Rada Oświatowa Śląska Cieszyńskiego, która czasowo zawiesiła swoją działalność.

Koła terenowe działają w następujących 15 miejscowościach: w Cieszynie (10), Mnisztwie, Drogomyślu, Gliwicach, Grodźcu, Istebnej, Jaworzynce-Zapasiekach, Kaczycach, Krakowie, Olsztynie, Strumieniu, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzegu i Zebrzydowicach.

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło nr 1 CIESZYN /Centrum/

  Prezes Koła: Elżbieta Holeksa-Malinowska

  Prezes honorowy: Karol Kajzer

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło nr 2 CIESZYN /Mały Jaworowy/

  Prezes Koła: Eugeniusz Raabe

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło nr 3 CIESZYN

  Prezes Koła: Regina Kapała

  Koło działa przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 43-400 Cieszyn, Plac Ks. Londzina 3.

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło nr 4 CIESZYN im. Władysława Orszulika

  Prezes Koła: Władysława Magiera

  Koło Przewodników Beskidzkich PTTK

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło nr 5 CIESZYN

  Prezes Koła: Janusz Łukomski - Prajzner

  Koło działa przy LO im. Antoniego Osuchowskiego

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło nr 6 CIESZYN "U Zduna"

  Zakończenie działalności Koła w 2022 roku

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło nr 7 CIESZYN

  Prezes Koła:  Agnieszka Rybarska 
  Opiekun - mgr Edward Sekuła

  Koło działało przy Szkole Organizacji i Zarządzania w Cieszynie.

  Uchwałą Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, podjętą w maju 2014 roku, Koło nr 7 zostało rozwiązane ze względu na brak działalności.

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło nr 8 CIESZYN /Mnisztwo/

  Prezes Koła:  Halina Sajdok - Żyła

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło DROGOMYŚL

  Prezes Koła: Jan Szeruda

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło GLIWICE

  Prezes Koła:  prof. dr hab. inż. Jan Kubik

  Koło działa przy Politechnice Śląskiej

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło w Pogwizdowie

  Prezes Koła: Joanna Świba

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło GRODZIEC ŚLĄSKI

  Prezes Koła:  Irena Skrzyżala

   

  Strona WWW Koła: www.macierz-grodziec.org

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło ISTEBNA /im. Karola Szmeka/

  Prezes Koła:  Michał Kawulok

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło JAWORZYNKA – ZAPASIEKI

  Prezes Koła:  Czesław Muszalik

  Koło Jaworzynka Zapasieki - uchwałą ZG MZC podjętą w grudniu 2014r. koło zostało rozwiązane ze względu na zmniejszenie liczby członków poniżej 10 osób.

   

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło KACZYCE

  Prezes Koła: Janusz Sikora

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło KRAKÓW

  Prezes Koła:  Barbara Krop

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło WARMIŃSKO - MAZURSKIE w Olsztynie

  Prezes Koła: prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga dr honoris causa

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło STRUMIEŃ

  Prezes Koła:  Bronisław Świeży

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło WARSZAWA

  Prezes Koła:  Aleksandra Bernacka - Frankowska

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło WROCŁAW

  Prezes Koła:  Józef Mleczko

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło ZABRZEG

  Prezes Koła:  Renata Kopeć

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło ZEBRZYDOWICE

  Prezes Koła:  Helena Bartoszek

   

  Strona WWW Koła: www.macierz.czynne24.net/

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło CIESZYŃSKIE BRACTWO KURKOWE

  Prezes Koła: Andrzej Dyszkiewicz

  Koło nawiązuje swoją działalnością do chlubnej tradycji Bractw Kurkowych. Przy Kole działa sekcja strzelecka.

 • ZnaczekMacierzy1912r.jpg

  Koło CIESZYŃSKI KLUB HOBBYSTÓW

  Prezes Koła: Maciej Choroba

  Obecnie CKH liczy 34 członków. Dzięki dziesięcio letnim staraniom może się poszczycić wpisaniem schronu bojowego w Cieszynie-Boguszowicach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do rejestru zabytków.

  CKH znany jest z comiesięcznych Targów Staroci w tym Wiosennych i Jesiennych Targów o randze ogólnopolskiej. Dzięki aktywności członków, z których wielu jest kolekcjonerami, uchroniono przed zniszczeniem wiele historycznych pamiątek.

 • MZC_1886.jpg

  Klub Literacki "NADOLZIE"

  Prezes Klubu:  Jolanta Skóra

  Klub liczy 21 członków, w tym 8 członków Macierzy. Działa jako sekcja przy Zarządzie Głównym Macierzy. Zorganizował 10 zebrań Zarządu Koła oraz taką samą ilość spotkań członków. Członkowie i sympatycy Klubu spotykają się w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 16.00 w Salce Konferencyjnej „Domu Macierzy” w Cieszynie (ul. Stalmacha 14). Spotkania mają charakter wieczorków autorskich często połączonych z występami muzycznymi i są spotkaniami otwartymi.

Facebook
MZCnew version 11