KOŁA MZC

Na podstawie zmienionego w 1907 roku statutu towarzystwa poczęły powstawać liczne koła Macierzy Szkolnej...

Macierz Ziemi Cieszyńskiej zrzesza 24 Koła terenowe, których łączna liczba członków na dzień 31.12.2013 roku wynosi 984 osób. 

Oprócz Kół terenowych działają dwie Rady: Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Rada Oświatowa Śląska Cieszyńskiego, która czasowo zawiesiła swoją działalność.

Koła terenowe działają w następujących 15 miejscowościach: w Cieszynie (10), Mnisztwie, Drogomyślu, Gliwicach, Grodźcu, Istebnej, Jaworzynce-Zapasiekach, Kaczycach, Krakowie, Olsztynie, Strumieniu, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzegu i Zebrzydowicach.

Facebook
MZCnew version 11