Koło GLIWICE

KOŁA MZC » Koło GLIWICE

Koło GLIWICE przy Politechnice Śląskiej – prezes prof. dr hab. inż. Jan Kubik.

Koło liczy 10 członków. Otwarte zebrania Koła odbywają się w sali obron na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zorganizowano dwa zebrania popularnonaukowe poświęcone „Historii samorządności na Śląsku” oraz tematowi „Jak budować katedry gotyckie”. Prelegentem był Prezes Koła Macierzy w Gliwicach. Temat związany z historią samorządności na Śląsku został w dyskusji poszerzony o wypowiedź Daniela Adameckiego, urodzonego w Czechach, który omówił aktualną sytuację Polaków zamieszkujących Zaolzie. Po prelekcji „Jak budowano katedry gotyckie” odbyła się dyskusja skupiająca się na technologii budowy sklepień gotyckich, formach kształcenia mistrzów zawodu w tamtych czasach oraz stosowanych prostych metodach obliczeniowych, które wtedy używano. Następnym ważnym tematem była dyskusja dotycząca zbliżającego się Jubileuszu 200. rocznicy zbudowania przez wybitnego wynalazcę i konstruktora Józefa Bożka (urodzonego w Bierach na Śląsku Cieszyńskim), pierwszego na kontynencie europejskim powozu z napędem parowym (w 1815 roku), a następnie (w 1817 roku) łodzi z parowym silnikiem. Zastanawiano się nad tym jak godnie uhonorować tą wybitną postać pochodzącą z ówczesnego Księstwa Cieszyńskiego, która niestety w Polsce jest praktycznie zapomniana, natomiast znana i doceniana jest bardzo u naszych południowych sąsiadów (w Czechach i Austrii). Spotkanie wzbogaciła degustacja domowych wypieków członkini Koła Elżbiety Węglorz. Nieliczne Koło, ale stara się ile może rozprowadzać „Kalendarz Cieszyński 2014”.

Facebook
MZCnew version 11