Koło GRODZIEC ŚLĄSKI

KOŁA MZC » Koło GRODZIEC ŚLĄSKI

Koło GRODZIEC ŚLĄSKI

 

Zarząd Koła MZC w Grodźcu:

 

  •    Irena Skrzyżala (prezes)
  •                                 (I wiceprezes)
  •    Józef Król (II wiceprezes i skarbnik)
  •    Elżbieta Wiencek (sekretarz)
  •    Karol Baszczyński (członek)
  •    Stanisław Cebulak (członek)
  •    Piotr Kawulok (członek)
  •    Bogusław Moczała (członek)

 

Komisja Rewizyjna:

  • Stefania Leśnik
  • Jan Herda
  •  Renata Moczała

 

Koło liczy 57 członków. Jest pomimo krótkiego stażu w strukturze Macierzy (powstało w roku 2009), Kołem silnym nie tylko ilością członków, ale atrakcyjną i systematyczną działalnością organizacyjną. Zorganizowano 13 zebrań Zarządu Koła oraz zebrań ogółu członków. Przy Zarządzie działa jedna sekcja, jako komisja historyczna. Wśród 13 zebrań ogólnych było 5 rocznicowych, 2 macierzowe oraz jedno kościelne. Zebrania te wyróżniały się uroczystą oprawą oraz liczebnością uczestników. Koło wyróżnia się własną stroną internetową, która jest na bieżąco aktualizowana z piękną stroną graficzną. Posiada również ładny, kolorowy listownik (papier firmowy) z logo Macierzy oraz herbem gminy Grodziec. Przeważająca ilość spotkań miała uroczysty przebieg i były skierowane nie tylko do członków, ale i do mieszkańców oraz sympatyków. Miały charakter większych lub mniejszych imprez. Rok sprawozdawczy otwarto obchodami 150. rocznicy urodzin ks. Józefa Londzina. Na uroczystym spotkaniu wysłuchano prelekcję Wojciecha Grajewskiego, historyka z Książnicy Cieszyńskiej. Część artystyczną wypełnił kwartet muzyczny z Jasienicy. Impreza została zorganizowana przy współudziale GOK w Jasienicy. Kolejną, współorganizowaną z OSP znaczącą imprezą rocznicową, było spotkanie z okazji 90. rocznicy powołania grodzieckiej OSP. „Historia powstania i działalności OSP w Grodźcu” przedstawiona została w projekcji multimedialnej przez Prezesa OSP w Grodźcu, Stanisława Cebulaka. Spotkanie uzupełnił pokaz nowego umundurowania i sprzętu ochrony osobistej jak również wystawa fotograficzna „90 lat OSP w Grodźcu”. Kolejnym ważnym wydarzeniem było odsłonięcie i poświecenie pamiątkowej tablicy z okazji 150. rocznicy śmierci baronowej Zofii Zobel oraz wybudowania przez jej męża kaplicy-mauzoleum na wzgórzu Goruszka. Impreza miała charakter kościelny. Duży wkład w przygotowanie historyczne i organizacyjne tej uroczystości miał Józef Król, wiceprezes Koła. Wśród 150. obecnych byli prawie wszyscy członkowie Koła. Poświęcenia tablicy dokonał ks. bp. Paweł Anweiler. Głównym organizatorem uroczystości oraz fundatorem tablicy pamiątkowej był właściciel Zespołu Zamkowo Parkowego w Grodźcu – Michał Bożek. Imprezę uświetnili – Chór Ewangelicki z Jaworza oraz Orkiestra Diecezjalna z Cieszyna. Do tej uroczystości nawiązało spotkanie członków Koła w listopadzie, podczas którego Józef Król przedstawił temat: „Od Heleny Marklowskiej do Zofii Zobel i jej córki Annylory Zamojskiej”. Spotkanie uświetnił kwartet muzyczny z GOK w Jasienicy. W lipcu miała miejsce impreza regionalna – V Biesiada Grodziecka, zorganizowana przez Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy współpracy z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej. Po odśpiewaniu przez zgromadzonych 100 uczestników pieśni „Płyniesz Olzo” odbył się koncert miejscowego Zespołu Śpiewaczego „Gródźczanie” oraz „KOS” ze Strumienia. Nowym akcentem w organizowanej imprezie było włączenie do programu działań związanych z promocją zdrowia „Chwila dla zdrowia”. W ramach tej akcji 9 pielęgniarek wykonywało nieodpłatnie pomiary ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu i poziom cukru. Koncert zakończono wspólnym odśpiewaniem pieśni „Szumi Jawor”. Zgodnie z nazwą imprezy „Biesiada” – zadbano również nie tylko o ducha, ale i o ciało. Bufet był obficie zaopatrzony, pamiętano również o dzieciach, dla których przygotowano smakołyki, a darmową wodę mineralną ufundowała „Ustronianka” Michała Bożka. Marcowe spotkanie dotyczyło problematyki związanej z Dniem Kobiet. Dzień ten, po raz pierwszy obchodzono na Śląsku Cieszyńskim w 1911 roku. Temat „Znane i zasłużone cieszynianki” przedstawiła Władysława Magiera, promując również piękny strój cieszyński. Wśród letnich imprez należy wymienić wycieczkę do Żywca i okolic oraz do Cieszyna. Wycieczka do Cieszyna była między innymi „Spotkaniem macierzowym”, bowiem w „Domu Macierzy” zapoznano się z historią powołanej w 1885 roku z inicjatywy Pawła Stalmacha, Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Podczas wspomnianych wycieczek zwiedzano obiekty zabytkowe, miejsca pamiątkowe oraz obiekty związane z tradycjami produkcyjnymi (Browar Żywiec, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie). Kilka spotkań członków Koła poświęcono ciekawym ludziom. Do takich zaliczono Zbigniewa Płoszczaka, zamiłowanego pszczelarza, który podzielił się tematem „Wszystko o pszczołach i pszczelarzach”. Janusz Krężelok – biegacz narciarski, pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach podzielił się wspomnieniami z przebiegu swojej bogatej kariery sportowej. Na spotkaniu z dr Ewą Dąbrowską z Bielska-Białej, autorką publikacji „Dzieje cechów sukienników i postrzygaczy w Bielsku i Białej” można było zapoznać się ze strukturą cechów oraz ich życiem społeczno-obyczajowym. Spotkanie było urozmaicone pokazem multimedialnym oraz prezentacją oryginalnych eksponatów cechowych. Tradycyjnie, rok działalności zakończyło spotkanie przedświąteczne przy kominku ze śpiewaniem kolęd oraz prelekcją M. Madej „Potrawy regionalne na Śląsku Cieszyńskim”. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w lutym, przyjęto plan pracy na rok 2013 oraz dokonano wyboru Zarządu Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Obecna była delegacja Zarządu Głównego Macierzy z Prezes Martą Kawulok. W imprezach i spotkaniach Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu uczestniczyło prawie tysiąc osób. Goszczono wielu dostojnych gości, których wsparcie i życzliwość Zarząd Koła przyjmował z ogromną wdzięcznością. Wśród nich wymieńmy: Jadwigę Greń – sołtys z Grodźca, Michała Bożka – Członka Honorowego Macierzy i właściciela Zamku w Grodźcu, Agnieszkę Bronowską – dyrektora GOK w Jasienicy, Małgorzatę Szwed – z Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Urszulę Zemlik – z Koła Gospodyń Wiejskich, Marię Szubert z Jasienicy, Janusza Pierzynę – Wójta Gminy. Dziękujemy agendom Urzędu Gminy, przedstawicielom KGW i OSP, Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz właścicielowi Zespołu Parkowo-Zamkowego. Dzięki ich życzliwości Koło w Grodźcu mogło pełniej realizować działalność statutową. Dobrze układa się współpraca z redakcją miesięcznika „Jasienica”, w którym ukazały się liczne teksty opisujące wydarzenia organizowane przez Koło. Witryna internetowa Koła udostępniona w sieci 28 stycznia 2011 roku podaje w zakładce „Aktualności” zapowiedzi imprez, które Koło organizuje oraz okolicznościowe komunikaty. W „Kalendarium”, które jest częścią zakładki „Nasza działalność” opisywane są relacje ze spotkań i imprez wraz z bogatą dokumentacją fotograficzną. Witryna www.macierz-grodziec.org oprócz informacji związanych z działalnością Koła jest też jednym szeroko dostępnym źródłem informacji o Grodźcu. Witrynę odwiedziło około 200 tysięcy internautów. Koło rozpoczęło przygotowania do wydania publikacji „Monografia Grodźca”, a z okazji „Dnia Dziecka” ufundowało 4 paczki dla półsierot. W roku 2013 wykonano kolejną tablicę opisującą grodzieckie zabytki. Tablica opisuje dawną szkołę w Grodźcu oraz kamienny, zabytkowy mostek. Większość prelekcji oraz organizowane przez Koło imprezy kierowane są do wszystkich mieszkańców sołectwa. Stowarzyszenie działa na rzecz całego środowiska, poszerzając wiedzę o kulturze regionu i postaciach zasłużonych dla Ziemi Cieszyńskiej. Bogactwo tematyczne i zakres działań organizacyjnych Koła w Grodźcu, zostało szczegółowo udokumentowane w „Sprawozdaniu z działalności za rok 2013”.

W dniu 18 maja 2014 r. w kościele p.w. św. Apostoła Bartłomieja w Grodźcu,  Zarząd Koła zorganizował przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Jasienicy II Majowy Koncert. Okazją do zorganizowania tei imprezy była 5-ta rocznica powstania Koła. Jednocześnie w tą niedzielę przypadła kolejna rocznica urodzin św. Jana Pawła II a także niedziela ta zwaną Cantate – Śpiewajcie.  . Nieczęsto zdarza się bowiem taka okazja w Grodźcu, aby słuchać i przeżywać muzykę i śpiew na poziomie jaki zaprezentowali wykonawcy tego koncertu. W koncercie oprócz muzyki organowej w wykonaniu wybitnego wirtuoza tego instrumentu Pawła Seligmana wystąpił Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Wieszcząt-Kowali oraz Kwartet Instrumentalny z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.

W czterech częściach koncertu licznie zebrani uczestnicy wysłuchali najpierw następujących utworów organowych w wykonaniu Pawła Seligmana.

Drugą część koncertu wypełnił Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Wieszcząt-Kowali pod dyrekcją Pani Joanny Kenig Chór występował już w grodzieckim kościele podczas I Koncertu w maju 2010 r., który poświecony był jubileuszom 100-lecia wybudowania kościoła i 125-lecia powstania Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Chór wykonał 4 utwory

W trzeciej części kolejne trzy utwory organowe wykonał mistrz Paweł Seligman. Czwartą i ostatnią część koncertu dzięki przychylności Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy wypełnił, działający tam od 5 lat Kwartet Instrumentalny pod kierownictwem pani Marii Szubert, która grała na akordeonie oraz Estera Pyka - flet, Martyna Pyka - skrzypce oraz Eugeniusz Kabat - kontrabas, wykonałi sześć utworów.

Wykonawców po każdej części słuchacze nagrodzili gromkimi oklaskami, a na zakończenie organizator wszystkim wręczył pisemne podziękowania i drobne upominki. Koncert był prawdziwą duchową ucztą a doznania muzyczne, jakie wszyscy zabrali z sobą pomogły sprawić by szara codzienność stała się inną, radośniejszą i lepszą.   Po koncercie przed wejściem do kościoła uczestnicy i organizatorzy wykonali sobie wspólne zdjęcie, a w salce na parafii spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez Panie z Zarządu i Proboszcza ks. Andrzeja Szczepaniaka.   

 

Zarząd Koła MZC w Grodźcu zorganizował w dniu 24 maja dla członków oraz osób zainteresowanych spotkanie wyjazdowe po ziemi goleszowskiej. Celem imprezy było poznanie ciekawych historycznie miejsc i obiektów w Goleszowie i sołectwach Gminy. Pierwszym zwiedzanym obiektem była Izba Oświęcimska mieszcząca się w pomieszczeniach GOK w Goleszowie, którą utworzono w 2006 r. Zgromadzone zostały w niej pamiątki dotyczące dziejów podobozu Auschwitz – Birkenau w Goleszowie, będącego filią obozu w Oświęcimiu. W sali projekcyjnej uczestnicy spotkania wysłuchali p. Pawła Stanieczka – kustosza izby, który opowiedział o wydarzeniach, jakie miały miejsce w okresie okupacji hitlerowskiej.

Dodatkowym elementem, jaki zaproponował nam P. Paweł Stanieczek – nasz przewodnik było zwiedzenie dawnego wyrobiska nieczynnego kamieniołomu, gdzie obecnie mieści się malownicze jeziorko Ton, wykorzystane obecnie na cele rekreacyjne.

Kolejnym miejscem na ziemi goleszowskiej, które było przedmiotem naszego zainteresowania była góra „Chełm” (464 m n.p.m.). Z jej szczytu przy ładnej słonecznej pogodzie podziwialiśmy piękną panoramę Pogórza Cieszyńskiego. Garść informacji związanej z szybownictwem na górze Chełm przekazał towarzyszący nam pan Paweł Stanieczek.

Dziękując Właścicielowi za przyjęcie nas na zamku i umożliwienie zwiedzenie części. Zamku, udaliśmy się do pasieki pana Gajdacza w Lesznej Górnej, które jest ostatnim miejscem naszego pobytu na ziemi goleszowskiej. W tym urokliwym miejscu położonym w starym kamieniołomie oglądaliśmy ule pszczele wykonane w postaci domków góralskich, kościoła, młyna, wiatraka itp. Wszystkie wykonane przez Jana Gajdacza.. Słoneczna pogoda, świeże górskie powietrze oraz smaczny regionalny posiłek przygotowany na zamówienie przez Gospodarzy, były końcową atrakcją naszej wycieczki.

 

26 maja 2014 roku odszedł Ksiądz Kanonik Gerard Kurpas, wieloletni proboszcz  Grodzieckiej Parafii p.w. św. Bartłomieja, członek naszego Koła od 2010 roku.

Aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach Koła, zawsze pogodny, życzliwy i dobry dobrocią, która jest owocem życiowej mądrości. Z niej wynikają rady i sentencje,  którymi tak hojnie dzielił się, także z nami, członkami Koła. I takim pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 czerwca 2014 roku.

 

Na 27 czerwca planowane jest kolejne spotkanie prelekcją multimedialną na temat: „Nieznana historia samochodu Beskid z FSM w Bielsku Białej. Temat przedstawi pasjonat motoryzacji i publicysta o zabytkach techniki p. Piotr Pluskowski z Cieszyna.

 

Strona Koła: www.macierz-grodziec.org
 

  • 13-_uczestnicy_koncertu.JPG

    II MAJOWY KONCERT

    II MAJOWY KONCERT, jaki odbył się w niedzielne popołudnie 18 maja w kościele p.w. św. Apostoła Bartłomieja w Grodźcu, zorganizowało miejscowe Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Jasienicy a okazją ku temu była 5-ta rocznica powstania Koła.

  • 7-_Przed_zamkiem_w_Dziegielowie.JPG

    ZWIEDZANIE OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH NA ZIEMI GOLESZOWSKIEJ

    Zarząd Koła MZC w Grodźcu zorganizował w dniu 24 maja dla członków oraz osób zainteresowanych spotkanie wyjazdowe po ziemi goleszowskiej. Celem imprezy było poznanie ciekawych historycznie miejsc i obiektów w Goleszowie i sołectwach Gminy.

Facebook
MZCnew version 11