Koło KRAKÓW

KOŁA MZC » Koło KRAKÓW

Koło KRAKÓW - prezes Barbara Krop.

Koło liczy 38 członków, a miejscem spotkań jest Klub Seniora przy Parafii Ewangelickiej mieszczący się przy ulicy Grodzkiej 62. Koło zorganizowało 3 zebrania Zarządu oraz 7 zebrań ogółu członków. Tematyką spotkań były bieżące rocznice regionalne i państwowe oraz wspomnienia o ludziach Śląska Cieszyńskiego, którzy swoją działalnością tworzyli historię tej ziemi. Spotkania cieszyły się zawsze z dużym zainteresowaniem członków Koła, rozbudzały dyskusję i ożywiały osobiste wspomnienia. Z okazji 70. rocznicy likwidacji krakowskiego getta i otwarcia Oddziału Muzeum Narodowego w dawnej, jedynej wtedy polskiej aptece na terenie getta, ciekawą prelekcję przygotowała Barbara Krop. Jest to obecnie Muzeum im. T. Pankiewicza, właściciela tej apteki, który uratował życie wielu Żydom, miedzy innymi znanemu lekarzowi Julianowi Aleksandrowiczowi. Ważnym wydarzeniem była 330. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej. W Krakowie jest wiele miejsc pamięci związanych z tym zwycięstwem, które ogromnym echem odbiło się w całej Europie. Tło historyczne wraz z historią rodziny króla Jana III Sobieskiego przedstawiła prezes Koła Barbara Krop. W opracowanej prelekcji zamieściła zdarzenia, które potrzebuje dobre kino: walka i sielanka, polityka, skandale i miłość, która przerosła swoją epokę. Wspominane były również ciekawe osobowości jak Zofia i Józef Kiedroniowie, Artur Cienciała – rzeźbiarz, oraz wspomniany kilkakrotnie wcześniej ks. Leopold Jan Szersznik, interesujący się również archeologią i badaniami geologicznymi. Okazją do wspomnień była również 100. rocznica urodzin literata Kornela Filipowicza, współzałożyciela Krakowskiego Koła Macierzy. Materiały wspomnieniowe dotyczące wymienionych osób, a zachęcające do dyskusji, przygotowali Ewa Czepita, Wiesław Kareta i Janusz Wiewiórka. Na jednym z zebrań gościem spotkania był proboszcz parafii ewangelickiej ks. pastor Roman Pracki. Zainteresował zebranych ciekawą prelekcją na temat historii Kościoła Ewangelickiego w Krakowie. Zebrania miały charakter informacyjno-towarzyski. Informacje dotyczyły okólników Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz wydarzeń kulturalnych w Cieszynie, Wiśle i Krakowie. Chętnie słuchano wspomnień z wycieczek wakacyjnych z cyklu „Nasze podróże małe i duże” popartych zdjęciami, związanych z Kijowem, Rumunią, Grecją, Austrią i Afryką. Były to zawsze bardzo interesujące spotkania. Tradycyjnie Koło kultywuje pamięć o zmarłych członkach Koła, zostawiając na grobach z okazji 1 Listopada specjalnie przygotowane plakietki. Koło utrzymuje stały kontakt ze swoimi seniorami: prof. Mieczysławem Cińciałą i Ludmiłą Czech. Przekazywane im materiały związane ze Śląskiem Cieszyńskim oraz informacje z zebrań Koła stanowią dla nich pewną formę uczestnictwa w życiu Koła – naszej cieszyńskiej rodzinie. Delegacja Koła uczestniczyła w Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy w Cieszynie, w Święcie Gorola w Jabłonkowie oraz złożyła kwiaty pod pomnikiem Żwirki i Wigury w Cierlicku i grobach pomordowanych Polaków na cmentarzu w Jabłonkowie.

Facebook
MZCnew version 11