Koło nr 1 CIESZYN /Centrum/

KOŁA MZC » Koło nr 1 CIESZYN /Centrum/

Koło CIESZYN nr 1 /Centrum/

Prezes: Bronisław Brudny.  Prezes honorowy: Karol Kajzer.


Koło liczy 83 członków i jest po Kole nr 2 najliczniejszym Kołem w Cieszynie. Spotkania członków i Zarządu odbywają się w sali konferencyjnej „Domu Macierzy” w Cieszynie przy ul. Stalmacha 14 w każdą drugą środę miesiąca, o godzinie 16.00. Zebrań Zarządu oraz ogółu członków było w roku sprawozdawczym 10. Spotkania ogólne są zawsze spotkaniami otwartymi dla wszystkich chętnych, a na każdym spotkaniu oprócz wiodącego tematu są śpiewane przez obecnych pieśni. Atmosferę spotkań koleżeńsko–towarzyskich podkreślają serwowane napoje oraz ciasteczka. Przewagę tematyczną w comiesięcznych spotkaniach stanowią spotkania z ciekawymi ludźmi – animatorami kultury, działaczami i naukowcami. Tematyka spotkań jest różnorodna, ale zawsze charakteryzuje ją jedna cecha, są niezwykle ciekawe. Rok sprawozdawczy rozpoczęło spotkanie z regionalistą Janem Chmielem wraz z zespołem wokalnym. Było wspólne śpiewanie kolęd oraz recytacja okolicznościowych wierszy. Na spotkaniu z Posłanką na Sejm RP Aleksandrą Trybuś zebrani zapoznali się z zakresem prac w Sejmie, znaczeniem poszczególnych komisji itp. W marcu dokonało Koło oceny pracy Zarządu podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego. W kwietniu prezes Uniwersytetu III Wieku – Danuta Sikora zapoznała uczestników spotkania z genezą powstania tej placówki. Kilku członków Koła jest od lat słuchaczem Uniwersytetu. Kolejne spotkanie poświęcone zostało tematyce lotniczej. Historię lotnictwa na Ziemi Cieszyńskiej przedstawił Grzegorz Kasztura – autor książki dokumentującej ciekawe fakty z tym związane. Nie zabrakło wśród zrealizowanych tematów spotkania plenerowego na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Zgoda” w Cieszynie. Spotkanie zorganizowano wspólnie z Klubem Literackim „Nadolzie”. Były więc prezentowane wiersze, a do śpiewu akompaniował Jan Chmiel. W kolejnych spotkaniach redaktor Tadeusz Kopoczek opowiedział losy tablicy poświęconej królowi Janowi Sobieskiemu, która umieszczona jest na Rynku w Cieszynie. W listopadzie Józef Klajsek podzielił się wrażeniami i wspomnieniami z udziału w inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku. Rok działalności zakończyło wspólne spotkanie opłatkowe członków Koła nr 1 oraz Klubu Literackiego „Nadolzie”. Śpiewano kolędy, składano życzenia, a gościem specjalnym był dr Józef Wierzgoń, który akompaniował na fortepianie. Członkowie Koła wielokrotnie udzielali wsparcia i pomocy Zarządowi Głównemu Macierzy w działaniach organizacyjnych. Koło co roku zapala znicze oraz składa plakietki z napisem „Pamiętamy” oraz z logo Macierzy na grobach zasłużonych macierzowców i działaczy Śląska Cieszyńskiego z okazji Święta Zmarłych. Koło prowadzi kronikę oraz zakupuje wiele wydawnictw Macierzy. Członek Koła Jerzy Wałga został wyróżniony tytułem Członka Honorowego w roku 2013.

Facebook
MZCnew version 11