Koło nr 2 CIESZYN /Mały Jaworowy/

KOŁA MZC » Koło nr 2 CIESZYN /Mały Jaworowy/

Koło CIESZYN nr 2 /Mały Jaworowy/ - prezes Eugeniusz Raabe.

Koło liczy 92 członków i może pochlubić się przyjęciem w swoje szeregi aż 33 nowych członków w roku 2013. Ten niebywały sukces organizacyjny jest wynikiem i odbiciem atrakcyjnej działalności Koła, które potrafiło swoimi imprezami, wycieczkami oraz umiejętnym wyszukiwaniem partnerów do współpracy, uzyskać wysoki autorytet wśród mieszkańców Osiedla Podgórze (dawny ZOR). Zorganizowano 8 zebrań Zarządu Koła oraz 5 zebrań ogółu członków. Do czołowej imprezy w roku sprawozdawczym trzeba zaliczyć jubileusz 30-lecia powstania Koła, jak również Walne Zebranie Członków. Wśród nowych członków Koła jest dwóch radnych miasta Cieszyna, dwóch dziennikarzy oraz dwóch aktorów. Koło nie posiada własnego lokalu w związku z powyższym współpracuje z Polskim Związkiem Działkowców, Szkołą Podstawową nr 3, a także Spółdzielnią Mieszkaniową „Cieszynianka”. W celu przeprowadzania spotkań i zebrań korzysta z ich terenu i lokali. Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Tulipan” i „Celma” organizowane były między innymi Walne Zebrania Koła, zebrania Zarządu, spotkania integracyjne członków na zakończenie sezonu turystycznego, spotkanie wigilijno- noworoczne. W salce Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej organizowane są comiesięczne spotkania w Dyskusyjnym Klubie Propozycji „Podgórze”. W dniu 14 września 2013 roku Koło obchodziło 30. rocznicę swego powstania. Uczestniczyli członkowie Koła oraz liczni goście, a wśród nich: Poseł do Sejmu RP Aleksandra Trybuś, delegacja Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, z Prezesem ZG Martą Kawulok na czele oraz delegacja Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z Mnisztwa. Uroczystość rocznicowa była okazją do wręczenia kolejnym wstępującym 9 legitymacji członkowskich Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Prezes Koła w okolicznościowym przemówieniu przybliżył zebranym historię powstania Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Koła nr 2, które zostało powołane do życia uchwałą Zarządu Głównego w dniu 9.09.1983 roku. Okolicznościowy wykład o bohaterkach Cieszyńskiej Uliczki Kobiet wygłosiła Władysława Magiera, inicjatorka powstania takiej formy uczczenia zasłużonych kobiet. Uroczystości rocznicowe były okazją do wręczenia wyróżnień macierzowych przyznawanych przez Zarząd Główny Macierzy. Medale Pawła Stalmacha zostały wręczone Janinie Czerniuk, Eugeniuszowi Raabe, Tadeuszowi Stawowiakowi oraz Gustawowi Węglarzemu. Akty uznania otrzymali: Bronisław Franek, Janina Nytra, Elżbieta Matuszyńska, Franciszek Ptak, Helena Sławiczek, Marianna Stawowiak oraz Helena Twardzik. Część oficjalną zakończono odśpiewaniem pieśni „Ojcowski dom” oraz 3-godzinnym programem artystycznym wykonanym przez Jana Chmiela z zespołem KOS (kwartet ze Strumienia) oraz laureatami „Cieszyńskiej Ligi Talentów”. Jubileusz zakończono o godzinie 22, po wysłuchaniu przebojów starych i nowych w wykonaniu zespołu Patryka Sobka z Cieszyna. Informacja o 30. rocznicy powstania Koła została nagłośniona przez lokalne media. Działalność Koła oparta była na organizacji zebrań, okolicznościowych i integracyjnych spotkań, uczestniczenie w imprezach kulturalno-oświatowych oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Wszystkie zebrania były starannie przygotowane, miały zawsze uroczystą oprawę, zapraszano na nie gości z Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, delegacje z innych Kół Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Koła Gospodyń Wiejskich z Mnisztwa, ludzi kultury i sztuki. Zorganizowano 3 wycieczki autokarowe do Krakowa, Ołomuńca oraz na Słowację w Tatry Zachodnie – Rohacze. Wycieczki poszerzyły, wzbogaciły i uzupełniły wiedzę uczestników o historii, kulturze materialnej i duchowej, sztuce kulinarnej, a także pięknie przyrody zwiedzanych regionów. Koło zgłosiło 3-osobową drużynę, która uczestniczyła w III Złazie Górskim Macierzy Ziemi Cieszyńskiej im. Władysława Orszulika w Wiśle na Kamiennym. Raz w miesiącu z inicjatywy Koła w Dyskusyjnym Klubie Propozycji „Podgórze” odbywały się spotkania z różnorodną tematyką i ciekawymi prelegentami. Odbyło się takich spotkań 12. Oto tematyka, w nawiasach podano nazwiska prelegentów: „120 lat Szpitala Śląskiego w Cieszynie” (I. French), „Maria Curie-Skłodowska – kobieta niezwykła” (L. Bałandziuk), „Oczekiwania społeczne wobec policji” (J. Bąk), „Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939” (G. Kasztura), „Życie zaklęte w filmie i teatrze” (J. Litwin-Widera, G. Widera), „Domeny symboliczne w przestrzeni Cieszyna XIX i XX wieku” (G. Studnicki), „Plusy wieku 50+” (Cz. Banot), „Indyjska przygoda” (G. Ł. Waliczkowie), „Czechosłowacja 1968 we wspomnieniach okupanta” (J. Klajsek), „O oszczędzaniu, finansach i 140-letniej historii Banku Spółdzielczego w Cieszynie” (A. Rakowska), „Godni święta na Ziemi Cieszyńskiej” (D. Kadłubiec). Podczas Walnego Zjazdu Delegatów, członkowie Koła wyróżnieni zostali: tytułem Honorowego Członka – Zdzisław Bogdanowicz, zaś Medalem Pawła Stalmacha – Eugeniusz Lorek. Członkowie Koła byli zapraszani i brali czynny udział w Galowym Koncercie Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Studenckiego, w zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, na uroczystości wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej – Srebrnych Cieszynianek, w koncertach charytatywnych na rzecz ratowania organów w Kościele Jezusowym, w spotkaniu wigilijno-noworocznym w Szkole Podstawowej nr 3, w spotkaniu wigilijno-noworocznym PZEiR Straży Granicznej, w Kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Mnisztwo, a także w Walnym Zebraniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Tulipan”. Na szczególne wyróżnienie zasługuje inicjatywa Prezesa Koła zorganizowania koncertu polskich artystów z Zaolzia dla ratowania organów w Kościele Ewangelickim. Zaangażowanie członków Koła o 30-letniej tradycji w działalność i życie Cieszyna świadczy o tym, że idee macierzowe są im bliskie, aktualne i ważne. Nie można pominąć tradycyjnej już akcji Koła, jaką jest ufundowanie kilkudziesięciu paczek świątecznych dla ubogich uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie.

Facebook
MZCnew version 11