Koło nr 3 CIESZYN

KOŁA MZC » Koło nr 3 CIESZYN

Koło CIESZYN nr 3 - działa przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 43-400 Cieszyn, Plac Ks. Londzina 3 - prezes Regina Kapała.

 

Koło liczy 53 członków. Zorganizowano 2 zebrania Zarządu oraz 4 zebrania ogółu członków. W ramach Koła działają dwie sekcje – Klub Seniora oraz Koło Miłośników Regionu. Działalność Koła opiera się na wieloletnich sprawdzonych doświadczeniach pracy z młodzieżą, która od przyjęcia do szkoły zapoznaje się z patronem szkoły – z działalnością i historią Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Dzień patrona szkoły stanowi kulminacyjny punkt edukacji regionalnej. W tym dniu ogłaszane są wyniki konkursu wiedzy o Macierzy i regionie oraz wręczane są nagrody dla uczestników konkursu gwary. Rok szkolny rozpoczyna się zawsze od przygotowania tematów lekcji wychowawczych poświęconych Macierzy i regionalizmowi. Opiekun Koła oraz prezes Regina Kapała była członkiem jury Wojewódzkiego Konkursu Edukacji Regionalnej w szkole, za co otrzymała pisemne podziękowanie od organizatorów. Od wielu lat młodzież Zespołu Szkół udziela dużej pomocy Zarządowi Głównemu Macierzy przy obsłudze kulinarnej Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy. Podkreślić należy aktywną pomoc Koła przy obsłudze kelnerskiej „Koncertu Noworocznego” w Teatrze im. A. Mickiewicza, w wielokrotnym organizowaniu kiermaszów wydawnictw Macierzy przy wywiadówkach dla rodziców oraz Jubileuszu 95-lecia szkoły. Dużej pomocy Koło udzielało przy organizacji „Skarbów z Cieszyńskiej Trówły” oraz XVI Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego w Czeskim Cieszynie. W październikowym Szkolnym Konkursie Wiedzy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zwyciężyli: S. Polok, K. Małysz oraz S. Gomola, a w Konkursie Gwary „Po obu stronach Olzy” laureatami zostały uczennice szkoły: M. Małachowska oraz M. Żyła. Młodzież uczestniczyła w wielu prelekcjach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Zamek Cieszyn. Klub Seniora działał zgodnie z opracowanym programem w ramach, którego organizowano spotkania towarzyskie i ciekawe wycieczki. Kilkakrotnie Koło wystawiało poczet sztandarowy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Facebook
MZCnew version 11