Koło nr 5 CIESZYN

KOŁA MZC » Koło nr 5 CIESZYN

Koło CIESZYN nr 5 przy LO im. Antoniego Osuchowskiego - prezes Janusz Łukomski - Prajzner.

Koło liczy 22 członków. W roku sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania członków Koła. Działalność skupiała się, tak jak w latach poprzednich, na dalszym propagowaniu treści regionalnych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów i działalności wychowawczej. Oprócz odpowiedniej tematyki zajęć, głównie na lekcjach języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, zorganizowany został po raz czwarty integracyjny rajd klas pierwszych po Cieszynie, w trakcie którego młodzież poznawała zabytki miasta. Z historią i zabytkami Ziemi Cieszyńskiej zapoznawano też młodzież w ramach lekcji języka łacińskiego odczytując łacińskie sentencje w kościołach i na innych zabytkach miasta. W szkole kontynuowano pracę badawczą, dotyczącą losów wybitnych absolwentów szkoły. Młodzież z klas trzecich, pod kierunkiem mgr Iwony Zdankiewicz-Penno, jak co roku włączyła się, jako wolontariusze, w organizację Koncertu Noworocznego organizowanego na rzecz Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego. Ze względu na fakt, że młodzież gimnazjalna coraz liczniej wybiera naukę w szkołach poza powiatem, Liceum rozpoczęło akcję docierania do tej młodzieży, aby zaproponować jej edukację w I L. O. im. Antoniego Osuchowskiego lub innych szkołach powiatu cie-szyńskiego.

Facebook
MZCnew version 11