Koło nr 6 CIESZYN "U Zduna"

KOŁA MZC » Koło nr 6 CIESZYN "U Zduna"

Koło CIESZYN nr 6 „U Zduna”

ZARZĄD
Prezes Zarządu – Jadwiga Chlebik
Wiceprezes        - Roman Rainda
Sekretarz            - Marcin Kamieński
Skarbnik              - Jadwiga Swakoń
Członkowie         – Katarzyna Gluza
                                Kazimierz Gluza
                                Małgorzata Duszka
                                Józef Wiercigroch
                                Lucyna Bińczyk

KOMISJA REWIZYJNA

Alicja Wiercigroch
Iwona Rainda


Koło liczy 51 członków. Zorganizowano 5 zebrań Zarządu Koła oraz 9 zebrań ogółu członków. Komisja Rewizyjna zebrała się 5 razy. Rok sprawozdawczy, tak jak i poprzednie lata, cechowała prężna, różnorodna działalność nie tylko wewnątrzorganizacyjna, ale wiele imprez i działań miało zakres miejski, powiatowy, a nawet międzynarodowy. Istotną działalność Koła stanowi folklor Śląska Cieszyńskiego we wszystkich jego formach: materialnej (stroje), w muzyce, pieśni i tańcu (zespoły i kapele) oraz w gwarze. Do reprezentacyjnych imprez folklorystycznych Koła zaliczyć trzeba: „IX Przegląd Kapel Karpackich – Koncert Kolęd”, „IX Bal Cieszyński”, „IX Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego” oraz „XII Wieczór Ondraszkowy”. Ten krótki wykaz imprez najlepiej świadczy o systematycznej realizacji ambitnych celów statutowych oraz popularności, jaką działalność Koła cieszy się wśród mieszkańców z obu stron Olzy. Rok 2013 członkowie Koła rozpoczęli udziałem w jubileuszowym 35. Balu PZKO organizowanym w Mostach koło Jabłonkowa. W Balu uczestniczyło wyjątkowo dużo zespołów folklorystycznych z kilku krajów, które prezentowały stroje oraz obrzędy ludowe z różnych regionów Europy. Imprezą reprezentacyjną Koła był „IX Bal Cieszyński” zorganizowany przy współpracy COK „Dom Narodowy” oraz PZKO Czeski Cieszyn Centrum. Bal poprzedzony został, otwartym dla publiczności „IX Przeglądem Kapel Karpackich - Koncert Kolęd” na rzecz hospicjum św. Łukasza Ewangelisty. „Bal Cieszyński” gromadzi tradycyjnie uczestników rozmiłowanych w folklorze cieszyńskim, w strojach, muzyce, dobrej zabawie i pysznej kuchni regionalnej. Na Balu Cieszyńskim króluje strój cieszyński i góralska muzyka. Na Balu wystąpiły: Zespół Regionalny z Istebnej, Kapela Nowina, Kapela Torka, Zespół Pieśni i Tańca Suszanie oraz przyjaciele z Zakopanego i Słowacji. W balu wzięło udział sto osób, a 90 procent uczestników miało na sobie strój regionalny. Relację z balu przeprowadziły portale internetowe, radio i telewizje z Polski i Czech. W lutym w restauracji „Zielone Wzgórze” odbyło się spotkanie ostatkowe Koła, które było okazją do wstępnego podsumowania „IX Balu Cieszyńskiego”, który był bardzo udaną imprezą. Na zebraniu Zarządu podsumowano „IX Bal Cieszyński” oraz opracowano plan działania na I półrocze. W marcu, dla członków i ich rodzin, odbyła się tradycyjna „Zimowa Familiada” w kręgielni w Czeskim Cieszynie. Familiada zakończyła się rozdaniem „słodkich” nagród. W dniach 25- 26 maja zorganizowano „IX Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego” przy współudziale PZKO i COK „Dom Narodowy”. W programie wystąpił Zespół Country „BLAF” z Jabłonkowa z gwarowym repertuarem oraz teatr amatorski z Milikowa, który wystawił sztukę Ireny i Jana Czudków pod tytułem: „Rocznica... czyli 30 roków żech nie widzioł słońca”. Po spektaklu odbyło się spotkanie z autorami sztuki. Podczas imprezy zbierane były datki na rzecz hospicjum św. Łukasza Ewangelisty. W przerwie przewidziano poczęstunek dla widzów i kiermasz rękodzieła członków Koła. W dniu 26 maja na rynku w Czeskim Cieszynie uruchomiono stoiska z rękodziełem ludowym i potrawami regionalnymi. Na scenie występowały zespoły ludowe, chóry i kapele. Członkowie koła przygotowali do sprzedażny różne maskotki i ozdoby. Oferowano też kołacze, kanapki oraz napoje. We wrześniu zorganizowano wyjazd do Rajczy na zaproszenie jednego z członków Koła. Zwiedzono okolicę, a przy ognisku wspominano wakacje oraz planowano imprezy na jesień. W październiku członkowie Koła – Łucja Dusek oraz Józef Swakoń uczestniczyli na Zamku Cieszyn w dyskusji na temat roli tradycji w naszym życiu, pod tytułem „Strój ludowy – przeszłość czy renesans?”. Dyskusja towarzyszyła wystawie „Hoczki, żywotki... i inne wątki strojem pisane”. W listopadzie odbył się już „XII Wieczór Ondraszkowy” połączony z wręczeniem „Nagrody Ondraszka” ustanowionej dla osób lub instytucji, szczególnie zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego. W 2013 roku Zarząd Koła wraz z Kapitułą postanowili wyróżnić tą nagrodą „Macierz Szkolną w Republice Czeskiej” oraz „Bank Spółdzielczy w Cieszynie” obchodzący 140-lecie swojej działalności. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w kawiarni „Café Muzeum” przy Parku Pokoju w Cieszynie. Zebrania Zarządu poświęcone były między innymi ustaleniom planu pracy, przygotowaniu imprez i spotkań członków, ocenie organizacyjnej działalności oraz zorganizowanych imprez. Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków 6 osób, które od dłuższego czasu nie wykazały aktywności i nie opłacały składek. Kołem napędowym, inicjatorem działań i pomysłodawcą imprez jest energiczny prezes Koła Józef Swakoń, któremu Koło od swojego założenia zawdzięcza zarówno rozgłos jak i promocję Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Renoma organizowanych imprez, ich wysoki merytoryczny i organizacyjny poziom ułatwia pozyskiwanie wielu sponsorów, z których wielu jest członkami Koła. Uzyskane środki pozwalają na angażowanie najlepszych zespołów muzycznych i tanecznych, które są ozdobą organizowanych przez Koło imprez. Wszystkie imprezy Koła nr 6 znajdują odzwierciedlenie na kolorowych afiszach, zawierających zarówno program, jak i wykaz sponsorów.

Strona WWW Koła: www.mzc6.cieszyn.pl/

Facebook
MZCnew version 11