Koło nr 7 CIESZYN

KOŁA MZC » Koło nr 7 CIESZYN

Koło CIESZYN nr 7 przy Szkole Organizacji i Zarządzania w Cieszynie – prezes Agnieszka Rybarska, Opiekun - mgr Edward Sekuła.

Koło działało przy Szkole Organizacji i Zarządzania w Cieszynie.

Uchwałą Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, podjętą w maju 2014 roku, Koło nr 7 zostało rozwiązane ze względu na brak działalności.

Koło liczyło w 2011 roku 26 osób. Niestety za rok 2012 oraz 2013 nie złożyło sprawozdania z działalności. Nie pomogły wielokrotne monity. Koło w latach ubiegłych realizowało bardzo ciekawe projekty jak na przykład „Herby szlachty cieszyńskiej” oraz „Historia polskiego orła”. Kilka razy organizowano spotkania z Jerzym Wałgą – wiceprezesem Zarządu Głównego Macierzy – cieszyńskim rusznikarzem, twórcą słynnych w całej Polsce „cieszynek”.

Facebook
MZCnew version 11