Koło STRUMIEŃ

KOŁA MZC » Koło STRUMIEŃ

Koło STRUMIEŃ - prezes Bronisław Świeży.

Koło liczy 63 członków. Zorganizowało 13 zebrań Zarządu oraz 13 zebrań ogółu członków Koła. Zebrania odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, w którym znajdują się między innymi eksponaty w Izbie Regionalnej będącymi własnością Koła. Rok działalności członkowie Koła rozpoczęli od uczczenia 80. rocznicy śmierci ks. Oskara Zawiszy, autora „Dziejów Strumienia”. Rocznicowe uroczystości obejmowały udział 5-osobowej delegacji w obchodach w Cierlicku (Zaolzie), otwarcie wystawy o księdzu, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na jego grobie. W uroczystej mszy świętej w intencji zmarłego w Strumieniu uczestniczyli wszyscy członkowie Koła. W lutym odbyło się zebranie ogólne Koła na temat „Z dziejów Strumienia w XVII wieku – jak to król Władysław IV w 1638 roku z orszakiem (1300 osób) przez Strumień z Wiednia do Warszawy powracał” – na podstawie pamiętników kronikarzy królewskich. Podczas marcowego zebrania Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej dokonano wyboru nowego Zarządu, do którego weszli: Anastazja Żur (prezes), Zdzisław Wyleżuch (zastępca prezesa), Wanda Niemiec (zastępca prezesa), Adam Gawron (sekretarz), Halina Miła (skarbnik), Władysława Lewandowska i Bronisław Świeży (członkowie Zarządu). Dokonano również wyboru 6. delegatów na Walny Zjazd Delegatów Macierzy. W kwietniu zorganizowano wystawę w Galerii pod Ratuszem pod tytułem „Oskar Zawisza – duszpasterz, kompozytor i pisarz, autor „Dziejów Strumienia” w 80. rocznicę śmierci”. Eksponaty wystawowe zostały wypożyczone z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. Uroczystość otwarcia wystawy połączona była z prelekcją o życiu i twórczości ks. Oskara Zawiszy oraz inscenizacją fragmentów z „Dziejów Strumienia” o nadaniu praw miejskich w 1482 roku. Wystawa była czynna cały miesiąc. Finałem wystawy była wspaniała nagroda, jaką okazało się odnalezienie po 100 latach poszukiwań rękopisu II części „Dziejów Strumienia”, który przekazał Marian Steffka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. W maju zorganizowano wycieczkę autokarową do Pszczyny, zaś w czerwcu przygotowano prezentację dorobku Koła przed Komisją Wojewódzką Urzędu Marszałkowskiego w konkursie na najciekawszą gminę w dziedzinie utrwalania tradycji, zwyczajów i obrzędów Śląska Cieszyńskiego. Koło prezentowało stroje, gwarę, obrzędy, pieśni i formy pracy Koła z zakresu edukacji regionalnej. W lipcu zorganizowano V Dzień Tradycji, Stroju, Gwary, Pieśniczki i Tańca Regionalnego. Była to wielka impreza z udziałem 4 zespołów regionalnych („Strumień”, „Niezapominajki” z Pielgrzymowic, „Wielkokończanie” z Kończyc Wielkich, Szkoła Podstawowa Strumień). Impreza ta już na stałe zapisała się w kalendarz kulturalny gminy. „Dzień Tradycji” miał formę biesiady plenerowej, ze smacznym poczęstunkiem regionalnym, a cały park strumieński zapełnił się kolorowymi strojami cieszyńskimi, pieśniczkami i tańcem. Niestety był to ostatni „Dzień Tradycji”, w którym uczestniczył Jan Chmiel, nieodżałowany muzyk, poeta, gawędziarz, folklorysta. W lipcu członkowie Koła w strojach historycznych uczestniczyli w Turnieju Europejskim „Śląskie do przodu” TVP Katowice. W sierpniu zorganizowano dwudniową wycieczkę autokarową do Wrocławia (45 osób), podczas której zwiedzono Panoramę Racławicką, zabytki miasta, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz starówkę w Oławie. We Wrocławiu odbyło się również spotkanie z Prezesem miejscowego Koła Macierzy Franciszkiem Dyrdą. Delegacja Koła i radnych uczestniczyła w wycieczce na regionalne strzyżenie owiec w Słowacji. Jesień powitano ogniskiem nad zaporą w Zabłociu, podczas którego wysłuchano gawędy o Żabim Kraju, a Pani Burmistrz Strumienia zapoznała zebranych z perspektywami rozwoju gminy. Kolejne spotkanie poświęcone było tematowi „Nie święci garnki lepią”. Autorami wystawy na ten temat byli najstarsi rzemieślnicy glinianych naczyń – rodzina Krzempek i Parchańscy. W październiku z historią szkolnictwa strumieńskiego od najdawniejszych czasów, na podstawie II części „Dziejów Strumienia” zapoznała członków Koła Barbara Żerdka. Zorganizowano również spotkanie z prezesem Koła Łowieckiego „Bażantów”, poświęcone zwierzętom żyjącym na terenie gminy. Podziwiano trofea łowieckie. W listopadzie zapalono znicze na grobach zmarłych macierzowców oraz złożono wieńce w miejscach pamięci narodowej z okazji Święta Niepodległości. Zebranie ogólne poświęcono pokazowi multimedialnemu „Strumień na starej fotografii i widokówce”, który przedstawił Wojciech Kiełkowski. Liczne grono członków uczestniczyło w promocji książki „Warto zajrzeć do Gminy Strumień” oraz w spektaklu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej pod tytułem „Miłość w Kőnigshutte”. Rok działalności Koła zakończyło spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem na temat zwyczajów bożonarodzeniowych na Śląsku Cieszyńskim. Koło szczyci się niezwykłą aktywnością członków zarówno w ruchu amatorskim (Zespół „Strumień”), jak również publicystyczną. W. Kiełkowski publikuje cykl artykułów historycznych o Strumieniu w czasopismach „Strumień” oraz „Orędowniku Kulturalnym” w Pszczynie. Wydał on również „Dzieje Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu” z okazji jej 140-lecia. Janina Motylewska oraz Barbara Żerdka opracowały 8 biogramów, a Krzysztof Puzik i Michał Kajstura 21 biogramów ludzi zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego do „Słownika Biograficznego” Józefa Golca. K. Puzik jest autorem 12 medali okolicznościowych, utrwalających pamiętne jubileusze, względnie znaczące wydarzenia. Odnalezione sprawozdanie Związku Śląskich Katolików za rok 1885 zostało włączone do ekspozycji Izby Regionalnej, prowadzonej przez Koło Macierzy. Członkowie Koła, a szczególnie Wanda Niemiec prowadzą zajęcia z zakresu edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży w Strumieniu i Zabłociu. Wielu członków zaangażowanych jest w Zespole „Strumień”, który obecnie działa pod egidą Koła Gospodyń Wiejskich. Zespół ten uczestniczył między innymi w Ogólnopolskim Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Folklorystycznych w Polanicy Zdroju. Macierzowcy są zaangażowani w licznych organizacjach pozarządowych, takich jak „Lutnia”, „Koło Gospodyń Wiejskich”, „Akcja Katolicka”, PZEiR, „Polski Komitet Pomocy Społecznej”. Dokumentują ważne wydarzenia gminy (fotograficznie, reportaże i opisy). Prezes Koła Anastazja Żur reprezentuje Koło na wszystkich uroczystościach kulturalnych, samorządowych, państwowych, kościelnych w gminie Strumień. Aktywność Koła i jej członków doceniana jest przez Zarząd Główny Macierzy oraz władze samorządowe. W roku 2013 Barbara Żerdka uhonorowana została tytułem „Honorowy Członek Macierzy” oraz Laurem Srebrnej Cieszynianki. Lilla Salachna-Brzoza otrzymała tytuł „Zasłużony dla Gminy Strumień”, a Anna Grygierek, członek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Burmistrz Strumienia, została „Kobietą Sukcesu Roku”.

Facebook
MZCnew version 11