Koło WARMIŃSKO - MAZURSKIE w Olsztynie

KOŁA MZC » Koło WARMIŃSKO - MAZURSKIE w Olsztynie

Koło WARMIŃSKO - MAZURSKIE w Olsztynie - prezes prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga dr honoris causa

Koło liczy 102 członków i jest najliczniejszym Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wśród 24 Kół. Członkami Koła są rodowici Cieszynianie, pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, oraz ich rodziny w zdecydowanej większości związani z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (wykładowcy, studenci i absolwenci). Koło swym zakresem oddziaływania nie ogranicza się tylko do Olsztyna, bowiem członkami są również osoby mieszkające od siedziby Koła w odległości od 10 do 600 km. Spotkania członków i Zarządu odbywają się regularnie w Klubie Uczelnianym „Baccalarium” w drugi wtorek miesiąca. Zarząd Koła w pełnym składzie 8–10 osób spotkał się 10 razy, a ogół członków Koła również 10 razy. Wśród zebrań ogółu należy wymienić jedno spotkanie jubileuszowe związane z 30-leciem istnienia Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie oraz cztery benefisowe i rekreacyjne. Przy Zarządzie działa sekcja studencka. Tradycyjnie rok działalności rozpoczęła „Choinka Cieszyńska”, w której uczestniczyło oprócz członków, wielu innych znakomitych gości. Po odśpiewaniu hymnu „Płyniesz Olzo”, uhonorowano długoletniego dyrektora Akademickiego Centrum Kultury Bogusława Woźniaka „Statuetką Piastów Cieszyńskich” za prezentację folkloru cieszyńskiego w repertuarze Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Prezes Koła prof. Andrzej Faruga złożył życzenia z okazji Nowego Roku i przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Prof. Janusz Guziur – honorowy prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy przypomniał grudniową rocznicę śmierci i 101. rocznicę urodzin prof. Wiktora Wawrzyczka, jego wspaniałą osobowość i niezwykłe cechy charakteru. Przekazał również najnowsze relacje z podróży do Cieszyna i okolic. Oprawę artystyczną spotkania zapewniła młodzież i dzieci z Olsztyńskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia pod dyrekcją prof. Mirosławy Nowak-Dobrychłop, a także Joanny Kulik. Repertuar nawiązywał do okresu świątecznego, oraz zawierał utwory z rodziny muzyki lekkiej. Młodym artystom i ich opiekunkom podziękowano rzęsistymi brawami i upominkami. Przy kolędach, poczęstunku i serdecznych rozmowach spędzono miłe chwile tego niezwykłego spotkania. W lutym poinformowano o ukazaniu się książki Wojciecha Pali, będącej wspomnieniami jego babci pod tytułem „Obrazki z dziejów Kończyc Małych we wspomnieniach Władysławy Grygierek – babci Władzi”, zawierającej wiele ciekawostek historycznych, biograficznych oraz kulturoznawczych z regionu cieszyńskiego. Wojciech Pala jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka i pełni tam funkcję Komendanta Regimentu Cieszyńskiego. W drugiej części spotkania Maria Bentkowska zaprezentowała układ okresowy pierwiastków Mendelejewa na wesoło. Marcowe spotkanie poświęcone było jubileuszowi 50-lecia ślubu Krystyny i Mariana Kozłowskich oraz imieninom skarbniczki Koła Krystyny Kozłowskiej. Uroczystości odbyły się w pięknej oprawie, bo w Ratuszu i w Warmińsko-Mazurskim Kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Z uwagi na Dzień Kobiet większość tematyki poświęcono kobietom. Władysław Sacha zaprezentował, w gwarze cieszyńskiej, aforyzmy i dowcipy na temat kobiet. Nie zabrakło przysłów i anegdot o kobietach, które przedstawili M. Bentkowska, S. Jarczyk, i J. Guziur. Stefania Jarczyk przedstawiła historię obchodów Dnia Kobiet na świecie oraz nawiązała do zwyczajów z regionu cieszyńskiego w tym względzie („babskie posiady”). Kwietniowe spotkanie w cyklu „Ciekawostki Cieszyńskie” poświęciła Stefania Jarczyk historii dworów szlacheckich na Śląsku Cieszyńskim w Marklowicach i Błogocicach. Rozpoczęto przygotowania do obchodów 30-lecia Warmińsko- Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Członkowie – artyści z Klubu „Olsztyńscy Cieszynianie” zostali zaproszeni do uczestnictwa w I Spotkaniu Sztuki – Wenecja Cieszyńska, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna. Eksponowano obrazy w piętnastu miejscach w Czeskim Cieszynie i Cieszynie. Wśród eksponatów znalazły się cztery obrazy Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy, w dniu 25 maja uczestniczyła 6-osobowa delegacja z prof. Januszem Guziurem na czele. W cyklu „Cieszyńskie ciekawostki” Stefania Jarczyk podzieliła się wspomnieniami o Górkach Wielkich, oraz o ich historycznych właścicielach, świadczących o wielokulturowości tego regionu i silnych relacjach człowiek – historia – przyroda. Zorganizowano promocję tomiku poetyckiego Jolanty Carmen Skóry, pod tytułem „Zgarniam”. Autorka jest prezesem Klubu Literackiego „Nadolzie”, działającego przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. W czerwcu zorganizowano obchody 30-lecia działalności Koła w Olsztynie. Współorganizatorem uroczystości był Klub „Olsztyńscy Cieszynianie” oraz Stowarzyszenie Absolwentów WSR – ART Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystość i spotkanie jubileuszowe pod patronatem JM Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego odbyły się 15 czerwca o godzinie 12 w Sali Teatralnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uroczystość rozpoczęło wejście pocztu sztandarowego ze sztandarem Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz hymn Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Trudno wymienić wszystkich gości, bo było ich bardzo wielu. Stąd w skrócie odnotujmy obecność 4-osobowej delegacji Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, na czele której stała prezes Marta Kawulok. Miasto reprezentował I Zastępca Burmistrza Jan Matuszek, a Gminę Zebrzydowice Wójt Andrzej Kondziołka. Byli goście i delegacja z Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z Zebrzydowic, Cisownicy, Działdowa, Wilna. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko- Węgierskiej, Towarzystwa Miłośników Olsztyna. Obecni byli przedstawiciele duchowieństwa obu wyznań. W przemówieniach gości dominowało podkreślanie więzi łączących Olsztyn z Cieszynem, dokonania Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w dziedzinie kultywowania kultury regionalnej swoich przodków i pracy na rzecz ziemi warmińsko-mazurskiej. Goście wręczyli wiele listów gratulacyjnych oraz upominków. Prof. Janusz Guziur, założyciel i honorowy prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie przedstawił historię i dorobek Koła, dokumentując to prezentacją fotograficzną. Uroczyście nadano przyznaną przez Walny Zjazd Delegatów Macierzy w Cieszynie godność Członka Honorowego Bolesławowi Tołłoczce i Medal Pawła Stalmacha Marii Bentkowskiej. Wyróżnieni otrzymali również pamiątkowe medale 1200 lat Cieszyna. Godność Honorowego Członka Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej otrzymali: Helena Cińciała-Nowak z Olsztyna oraz Teresa Waszut z Cisownicy. Prof. Teofil Mazur otrzymał dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w strojach regionalnych, prezentując wiązankę utworów ze Śląska Cieszyńskiego. Wystąpił również chór „Moderato” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. W niedzielę, 16 czerwca, w czasie mszy świętej, goście z Cieszyna, Zebrzydowic i Cisownicy zostali niezwykle serdecznie powitani i przedstawieni przez ks. kanonika Mirosława Huleckiego. Podczas miesięcy wakacyjnych członkowie Koła brali udział w uroczystym otwarciu Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Otwarciu niezwykle nowoczesnej placówki muzealnej towarzyszył spektakl i projekcja laserowa, tańce z ogniem, projekcje filmu, walki średniowiecznych wojów, a nawet uliczne miasteczko rzemieślnicze itp. We wrześniu, po raz drugi w historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, świętowano Dzień Absolwenta. Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Koła, stowarzyszeni w Klubie Regionalnym „Olsztyńscy Cieszynianie”. Październik był bardzo owocny w wydarzenia organizacyjne. Rozpoczął się od „Ciekawostek Cieszyńskich” związanych z ludowymi obrzędami, takimi jak żniwa, wykopki itp., które przedstawiła S. Jarczyk. Prof. J. Guziur podzielił się wrażeniami z podróży po regionie cieszyńskim oraz uczestnictwie w uroczystościach dożynkowych oraz w Regionalnych Dniach Rybactwa i Święcie Karpia w Skoczowie. Prof. A. Faruga podziękował członkom Macierzy w Olsztynie za dokonanie wpłaty 1% podatku na konto Zarządu Głównego Macierzy. Podziękował za Laur Wdzięczności dla Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie przyznany przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Uczestnicy spotkania brali udział w otwarciu wystawy prac plastycznych Klubu Pro – ART w Bibliotece Uniwersyteckiej. W listopadzie odbyły się benefisy 12 członków mających okrągłe rocznice urodzin. Prezes Koła przekazał jubilatom urodzinowe życzenia od siebie i wszystkich członków Koła oraz drobne upominki, a beneficjenci przygotowali słodki poczęstunek. Prof. Jan Głogowski przedstawił reportaż z wyprawy naukowej na Syberię do Tuwińskiej Republiki Demokratycznej ze stolicą w Kizylu. Badania prowadzone z ramienia PAN w kooperacji z Instytutem Łowiectwa i Ekologii w Kirowie, dotyczyły jeleni i saren. Swój bardzo ciekawy wykład profesor ilustrował mapami i zdjęciami. Rok jubileuszowy w działalności Koła zakończyło tradycyjne spotkanie wigilijne w dniu 11 grudnia. Prezes Koła prof. A. Faruga przekazał wszystkim życzenia świąteczne i poinformował o otrzymanych i wysłanych życzeniach. Życzenia na wykonanych przez Wł. Sachę kartkach świątecznych wysłano do rektorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prorektorów, 16 dziekanów, wojewody, marszałka i innych przedstawicieli władz administracyjnych, kulturalno-oświatowych i samorządowych, a także do nieobecnych z różnych powodów na Wigilijce. Stefania Jarczyk w cyklu „Ciekawostki Cieszyńskie” opowiedziała w gwarze cieszyńskiej o zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na Śląsku Cieszyńskim. Prof. Antoni Jarczyk przekazał relację z uroczystości związanych z uczczeniem pamięci o majorze, pilocie Pawle Niemcu, który walczył w czasie II wojny światowej w obronie Anglii. Uroczystości odbyły się 24 listopada w Cieszynie z udziałem władz Cieszyna, przedstawicieli wojska i kościoła. Osłonięta została pamiątkowa tablica na domu, w którym mieszkał mjr pil. P. Niemiec. Prof. A. Jarczyk, jako krewny majora, wraz z małżonką brał udział w tych obchodach. Odsłonięciu tablicy towarzyszyła kompania honorowa wojsk lotniczych wraz z reprezentacyjną orkiestrą. W drugiej części spotkania wigilijnego, przy kolędach i poczęstunku, dzieleniu się opłatkiem, życzeniach i serdecznych pogawędkach spędzono wspólne chwile. Tradycyjnie na zebraniach prezentowane są cykle „Ciekawostki Cieszyńskie” oraz „Mówimy po naszymu”, gdzie czytane są ciekawe teksty literackie w gwarze cieszyńskiej. Inne cykle to „Rodowody”, „Ważne publikacje”, „Okólniki Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej”, korespondencje prasowe z cieszyńskiego, „Co o nas piszą” itp. Członkowie Koła w Olsztynie mogą się pochwalić licznymi publikacjami. Pod redakcją prof. A Farugi ukazała się praca: „Olsztyn Uniwersytecki” (historia, wspomnienia, refleksje). W. Pala opublikował „Obrazki z dziejów Kończyc Małych we wspomnieniach Władysławy Grygierek – babci Władzi”. „Zgarniam”, tomik poezji Jolanty Carmen Skóry, ilustrowany i opracowany graficznie przez Jacka Farugę i opatrzony wstępem i wnikliwą merytoryczną analizą autorstwa dr Alicji Kołakowskiej. Liczne artykuły dotyczące cieszyniaków ukazały się w kwartalniku Stowarzyszenia Absolwentów „5 plus x” oraz informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów www.uwm.edu.pl./stowarzyszenie/. Koło w Olsztynie aktywnie włącza się do sprzedaży wydawnictw Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W roku sprawozdawczym sprzedano 49 egzemplarzy.

Facebook
MZCnew version 11