Koło WARSZAWA

KOŁA MZC » Koło WARSZAWA

Koło WARSZAWA - prezes Aleksandra Bernacka - Frankowska.

Koło liczy 23 osoby. Zorganizowano 2 zebrania Zarządu Koła oraz 10 zebrań ogółu członków. Spotkania organizowane są w Salce Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ulicy Puławskiej 2A. Działalność Koła oparta jest o półroczne plany pracy oraz stałe terminy zebrań. Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu organizacyjnym Koła było spotkanie członków z prof. Jerzym Buzkiem w dniu 30 marca. Roczną działalność Koło rozpoczęło od promocji „Kalendarza Cieszyńskiego 2013”. Paweł Berek przedstawił fragmenty najciekawszych artykułów oraz sylwetki zasłużonych działaczy Śląska Cieszyńskiego. Koło w Warszawie na lutowym spotkaniu sporo miejsca poświęciło stosunkom polsko – czeskim na Zaolziu, a temat wywołany został odsłonięciem pod koniec 2012 roku w Bystrzycy pomnika gen. Josefa Sznajderka, który w czasie wojny polsko – czeskiej w styczniu 1919 dowodził agresją na Śląsk Cieszyński. Prezes Koła poinformowała członków o wydaniu przez Książnicę Cieszyńską wraz z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej, pierwszej po wojnie polskojęzycznej mapy Zaolzia, na której wszystkie nazwy oraz obiekty ważne dla Polaków są po polsku. W marcu Koło gościło prof. Jerzego Buzka, rodaka ze Śmiłowic, wybitną postać polskiego i europejskiego życia publicznego, premiera RP w latach 1997–2001, od 2004 roku posła do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, a w latach 2009–2012 jego przewodniczącego. Prezes Koła zapoznała gościa z genezą powstania i działalnością Warszawskiego Koła Macierzy, które w kwietniu 2014 roku będzie obchodzić jubileusz swojego 35-lecia. Prof. J. Buzkowi przedstawiono obecnych członków Koła z korzeniami i korzeniami rodziców, babć i dziadków sięgających Cieszyna, Chybia, Cisownicy, Strumienia, Goleszowa, Wisły, Brennej, Harbutowic, Bielska-Białej, a także Trzyńca, Górnej Suchej, Gródka i Karwiny. Prof. J. Buzka zapewniono, że Macierz pieczołowicie pielęgnuje pamięć o naszych przodkach. Prof. J. Buzek przedstawił swój życiorys, przebieg nauki i studiów, działalność polityczną w Solidarności, w podziemiu podczas stanu wojennego, zdobycie mandatu posła na Sejm z listy AWS i wreszcie objęcie stanowiska Premiera RP, a następnie Funkcji Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. „Nigdy nie zapominam skąd pochodzę”, tak mówił pytany o różne kontrowersyjne sprawy dotyczące stosunków polsko – czeskich. Powaga poruszanych tematów nie miała żadnego wpływu na atmosferę spotkania, która była swojska, serdeczna i przyjacielska. Na koniec profesor wyraził swój niekłamany podziw i uznanie dla spotkań Koła – fizycznie daleko od korzeni, a sercem tak blisko. Spotkanie zakończono pamiątkową fotografią, a gościowi wręczono bukiet kwiatów i „Kalendarz Cieszyński 2013” z podpisami członków warszawskiego Koła. W kwietniu odbyło się spotkanie z Józefem Królem – wiceprezesem Koła Macierzy w Grodźcu – pedagogiem i historykiem. Jest on autorem publikacji-reprintu Wacława Grodeckiego i Filipa Melanchtona pod tytułem „Dedykacja Mapy Polski królowi Zygmuntowi II Augustowi. List polecający z wywodem o pochodzeniu Polski”. Pięknie wydana publikacja stała się własnością Koła ze stosowną dedykacją autora. W maju podsumowano działalność Zarządu Koła podczas Walnego Sprawozdawczego Zebrania. Podsumowano okres od 14 marca 2012 do 20 marca 2013 roku i nakreślono plany dalszej działalności. Jak co roku nie zabrakło spotkania w plenerze – tym razem w Falenicy u prof. Teresy Sulgostowskiej. Biesiada uzupełniona została relacją Prezes Koła z obrad Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w Cieszynie. Wrześniowe zebranie poświęcone zostało dyplomacie z Malinki – Pawłowi Adamowi Cieślarowi, który był członkiem Koła, a zmarł w 2011 roku. Był on długoletnim pracownikiem MSZ znającym pięć języków obcych. Życie i działalność A. Cieślara przedstawił jego bratanek redaktor Marek Cieślar z Cieszyna. A. Cieślar był ambasadorem Polski w Londynie, Sztokholmie i Indonezji – był człowiekiem świata, a jednocześnie zawsze wierny swojej ukochanej Wiśle i Ziemi Cieszyńskiej. Październikowe spotkanie poświęcone było podróżom i pobytom zagranicznym Tadeusza Niemca podczas 30-letniej pracy w handlu zagranicznym. Odwiedził w tym czasie 39 krajów. Kolejne spotkanie pod tytułem „Zapomniany bohater” stanowiła opowieść A. Bernackiej-Frankowskiej poświęcona płk. pil. Bernar- dowi Antoniemu Adameckiemu, pochodzącemu z Marklowic Dolnych. Był on ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej. Aresztowany w 1950 roku został skazany na karę śmierci i w sierpniu 1952 roku rozstrzelany. Rok działalności Koło zakończyło tradycyjnym tematem „Co nowego na Zaolziu?”, który zreferowała Prezes Koła A. Bernacka-Frankowska. Przedstawiła najnowsze informacje z życia społeczności polskiej, działalności organizacji PZKO w Republice Czeskiej, Kongresu Polaków i Macierzy Szkolnej. Sporo miejsca poświęciła działalności Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego (MUR) w Czeskim Cieszynie oraz roli polskiej prasy „Głos Ludu” i „ZWROT”. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia podzielono się opłatkiem, złożono życzenia i śpiewano kolędy.

Facebook
MZCnew version 11