Koło WROCŁAW

KOŁA MZC » Koło WROCŁAW

Koło WROCŁAW - prezes Józef Mleczko.

Koło liczy 18 członków i jest najdalej na zachód Polski działającym Kołem Macierzy. Zorganizowano 10 spotkań, które odbywały się w lokalu „Civitas Christiana” przy ul. Kuźniczej 11/13. Spotkania mają charakter koleżeńsko–wspomnieniowe, są relacjami z podróży zagranicznych, szczególnie ze Wschodu. Na przykład spotkanie z etnografem Antonim Kuczyńskim poświęcone było muzeum Bronisława Piłsudskiego na Kamczatce. W ramach festynu w Szkole Podstawowej nr 15 na Oporowie we Wrocławiu zorganizowano wystawę obrazów Beaty i Stefana Bigdów oraz Jerzego Kaczorowskiego. „Akty Uznania” przyznane przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej dla Lidii Jastrząb oraz Ignacego Rożka zostały uroczyście wręczone na spotkaniu klubowym. Senior Ignacy Rożek był założycielem po wojnie zawodowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, co znalazło wyraz w dodatkowym dyplomie okolicznościowym. Na uwagę zasługuje fakt, że prezes Koła zawsze uczestniczy w Walnych Zjazdach Delegatów Macierzy w Cieszynie oraz to, że członkowie zakupują zawsze aktualne wydawnictwa Macierzy.

Facebook
MZCnew version 11