Koło ZABRZEG

KOŁA MZC » Koło ZABRZEG

Koło ZABRZEG - prezes Renata Kopeć


Koło liczy 18 członków. Swoje zebrania odbywa w Zespole Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu. Zorganizowano 1 zebranie Zarządu Koła oraz 2 ogółu członków. Rok sprawozdawczy rozpoczął się od udzielania pomocy w realizacji projektu językowego „Enter your future” polegającego na przygotowaniu wycieczek, które umożliwiły gościom z Australii i Indonezji oraz uczniom szkoły poznanie i pogłębienie wiedzy o kulturze i dziejach „Małej Ojczyzny” (wyjazd do kopalni Guido w Zabrzu i do Chaty Chlebowej w Górkach). Uczniowie uczestniczyli w konkursie fotograficznym „Beskidy w kadrze zatrzymane”. Kilka wyróżnionych prac zostało eksponowanych w Książnicy Bielskiej. Uczniowie klas 2 i 3 Gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, gdzie poznali atrakcje turystyczne stolicy. Podczas wycieczki do Istebnej przedstawiono zagranicznym gościom miejsca ważne dla dziejów Zabrzega. Podczas wspólnej zabawy odbyły się konkursy z zakresu wiedzy oraz sztuki. Nie zabrakło corocznej wycieczki uczniów klas gimnazjalnych do Cieszyna. Poznawano najważniejsze zabytki historyczne oraz architektoniczne. Na grobie patrona szkoły ks. J. Londzina na Cmentarzu Komunalnym złożono kwiaty. Rok 2013 zakończyły – wycieczka dla uczniów gimnazjalnych do Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego i podziemi Rynku oraz tradycyjne „Jasełka”.

Facebook
MZCnew version 11