Okólnik nr 1/16

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 1/16

OKÓLNIK NR  1/ 16

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

w dniach  04 stycznia oraz  01 lutego 2016 r.

 

1.  Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w grudniu 2015 r.

2.  Informacja na temat Koncertu Noworocznego.

3.  Informacja  na temat Spotkania Noworocznego.

4.  Wniosek o przyznanie Złotej Odznaki dla pani Anny Grygierek-Burmistrza Strumienia.

5.  Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w styczniu 2016 r .

6.  I nformacja o wnioskach w sprawie wyróżnień i odznaki macierzowej

7.  Informacja dotycząca  rozliczenia Koncertu Noworocznego

8.  Informacja o piśmie z KRSu

9.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

ad.1  Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

        w grudniu 2015 r.

 

 - 05 grudnia 2015- Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny uczestniczyli w uroczystych obchodach Jubileuszu 120 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im A. Osuchowskiego

w Cieszynie, pierwszego polskiego gimnazjum założonego w 1895r.  przez Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego, a obecnie Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Towarzystwo Miłośników Regionu. Dyrektorowi liceum panu Januszowi Łukomskiemu – Prajznerowi wręczyli list gratulacyjny oraz obraz, akwarelę autorstwa Dariusza Orszulika, przedstawiającą budynek liceum,

 

 - 05 grudnia 2015- w Jubileuszowym spotkaniu z okazji 50 – lecia PZKO udział wzięły pani wiceprezes Jadwiga Wąsowicz oraz pani Władysława Magiera, która bardzo aktywnie włączyła się w organizację tej uroczystości,

 

 - 9 grudnia 2015-  odbyło się  spotkanie wigilijne, które wspólnie zorganizowali Zarząd   Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie oraz  Zarząd   KL "Nadolzie," dla swoich członków. Gościem Honorowym była pani Prezes Marta Kawulok,

 

 - 10 grudnia 2015- odbyło się  się zebranie ogólne członków Koła w   Strumieniu,  w którym uczestniczył wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny.W programie spotkania było  m.in. czytanie tekstów gwarowych – czytający wystąpili  w strojach regionalnych, była również projekcja filmu pt. "Ochabski wiesieli",

 

 - 14 grudnia 2015- Pani Prezes Marta Kawulok uczestniczyła  w zorganizowanej przez Koło nr 2 MZC "Mały Jaworowy"  w Cieszynie aukcji obrazów pana Dariusza Orszulika, którą honorowym  patronatem objął Burmistrz Miasta Cieszyna. Przed aukcją           Pan Dariusz Orszulik został uhonorowany Złotą Odznaką " Zasłużony dla Województwa Śląskiego", przyznaną przez  Sejmik Województwa Śląskiego, na wniosek  Zarządu Głównego MZC i Zarządu Koła nr 2 MZC "Mały Jaworowy" w Cieszynie. W części artystycznej wystąpiła solistka Natalia Bukowska. Obecni mogli również podziwiać popisowe wykonanie tańca – salsy,

 

 - 18 grudnia  2015- w Książnicy Cieszyńskiej zorganizowano spotkanie połączone z promocją Kalendarzy Śląska Cieszyńskiego. Pan Mariusz Makowski  zaprezentował najnowszy Kalendarz Cieszyński 2016, wydany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Marta Kawulok, Władysława Magiera oraz Jerzy Wałga.

ad.2   Informacja na temat Koncertu Noworocznego.

 

            Pani Prezes poinformowała obecnych o końcowym etapie przygotowań do Koncertu Noworocznego, który odbędzie się w dniu w  09 stycznia  2016 r. w teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Zaprosiła obecnych do  udziału w tym przedsięwzięciu charytatywnym, z którego cały dochód, jak co roku,  zostanie przeznaczony na stypendia macierzowe dla uczniów klas maturalnych oraz studentów I roku, spełniających wymogi regulaminowe.

Wymieniła licznych sponsorów , którzy swoi mi hojnymi darami przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.W gronie wymienionych sponsorów byli: Pani Teresa Mokrysz prezes firmy MOCATE, pan Michał Bożek- prezes firmy "Ustronianka", Alina Hławiczka- prezes firmy komputerowej "System", Prezes Banku Spółdzielczego – Alina Rakowska, Kwiaciarnia – Mariusza Raindy, Firma "Eldom"- Cinal i Klocek i inni.

 

ad. 3  Informacja  na temat Spotkania Noworocznego

 

            Pani Prezes przypomniała obecnym o spotkaniu Noworocznym, które odbędzie się w dniu 28 stycznia br. w Strumieniu. Na spotkanie zostali zaproszeni: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, Burmistrz Miasta Cieszyna i przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna, Starosta Powiatu Cieszyńskiego i przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, władze Strumienia z panią Burmistrz Anną Grygierek, Wójt Gminy Zebrzydowice  z przewodniczącym Rady Gminy, prezesi Kół Terenowych Macierzy, członkowie Zarządu Głównego MZC, Głównej Komisji Rewizyjnej Macierzy, Kolegium redakcyjnego KC, członkowie Koła MZC w Strumieniu oraz media.W programie spotkania przewidziane jest m.in zwiedzanie MGOKu i Izby Regionalnej powstałej  z inicjatywy  Koła MZC w Strumieniu, promocja "Kalendarza Cieszyńskiego 2016"  oraz  występ Zespołu Regionalnego " Strumień".

Zaproszenia przygotuje wiceprezes pan Karol Franek zaś ich rozprowadzeniem  zajmie się Biuro Zarządu Głównego MZC. Do dnia 21 stycznia 2016 zostaną zebrane potwierdzenia udziału i deklaracje skorzystania z autokaru zapewniającego przejazd na spotkanie.

 

ad.4  Wniosek o przyznanie Złotej Odznaki dla pani Anny Grygierek-Burmistrza Strumienia

 

             Pan Zdzisław Wyleżuch , wiceprezes Koła MZC w Strumieniu , w imieniu Zarządu Koła, zwrócił się  do Zarządu Głównego MZC  z wnioskiem wraz z uzasadnieniem  dotyczącym odznaczenia pani Anny Grygierek – Burmistrza Miasta Strumień  Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Pani Prezes Zarządu Głównego MZC Marta  Kawulok odczytała wniosek i  poddała go pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC jednogłośnie wyrazili akceptację.

W dniu 04.01. 2016r. Zarząd Główny MZC podjął uchwałę przyznającą pani Annie Grygierek – Burmistrzowi Miasta Strumień Złotą Odznakę MZC.

Odznaczenie to zostanie wręczone pani burmistrz  na Spotkaniu Noworocznym w Strumieniu.

 

ad.5 Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

        w styczniu 2016 r.

 

  - 07 stycznia 2016 w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie miał miejsce wernisaż fotografii autorstwa Mariana Dębinioka dyrektora Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Na szczególną uwagę zaslugiwały dwie fotografie zatytułowane  "Ważka" i  "Staw". Z ramienia Zarządu Głównego MZC w wernisażu  uczestniczył  wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny.

 

  - 09 stycznia  2016  w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie został zorganizowany przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Koncert Noworoczny, zatytułowany "Usta milczą dusza śpiewa", w wykonaniu Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą jej dyrektora, pana Sławomira Chrzanowskiego, z udziałem dwóch solistów  Agnieszki Bochenek – Osieckiej  oraz Adama Sobierajskiego. Koncert jak co roku, był charytatywny. Pozyskany dochód z koncertu zostanie przeznaczony  na stypendia macierzowe dla uczniów klas czwartych i studentów I roku, spełniających wymogi regulaminowe.

Pani Prezes poinformowała obecnych, że do wszystkich sponsorów i darczyńców, a także do dyrekcji szkół , nauczycieli i młodzieży, którzy obsługiwali gości i prowadzili kwestę na cele charytatywne, zostały  wystosowane pisemne podziękowania,

 

  - 15 stycznia 2016  Zarząd Koła nr 2 " Mały Jaworowy" zorganizował dla swoich członków Spotkanie Noworoczne w Szkole Podstawowej nr 3 w Cieszynie .Obecni mieli okazję  obejrzeć  występ zespołu  uczniów tej szkoły. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządu Głównego MZC z Panią Prezes Martą Kawulok,

 

 - 18 stycznia 2016 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,  Prezes Marta Kawulok  uczestniczyła w Spotkaniu Noworocznym Burmistrza Miasta Cieszyna z przedstawicielami Organizacji  Pozarządowych działającymi w naszym mieście. Podczas spotkania Burmistrz złożył życzenia noworoczne i podziękowania za dotychczasową współpracę, a także przedstawił możliwość składania drogą elektroniczną ofert o granty,

 

  - 20 stycznia 2016 Zarząd Koła MZC Cieszyn – Mnisztwo zorganizował dla swoich członków spotkanie Noworoczne. Honorowymi gośćmi byli pani Prezes ZG MZC Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny,

 

  - 20 stycznia 2016 w uroczystości Jubileuszu 115. rocznicy  działalności  Domu Narodowego w Cieszynie, wzięli udział Pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny.

Na ręce Pani Dyrektor Domu Narodowego przedstawiciele Zarządu Głównego MZC złożyli list gratulacyjny, "Kalendarz Cieszyński 2016" oraz  bukiet kwiatów.

 

  - 25 stycznia 2016 przedstawiciele Zarządu Głównego MZC z panią Prezes Martą Kawulok oraz członkowie Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie z Prezesem Bronisławem Brudnym, uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych pana Władysława Milerskiego - Członka Honorowego Macierzy a zarazem członka Koła nr 1 w Cieszynie.

Został wystawiony Sztandar Macierzy, w poczcie sztandarowym stanęli Pani Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny i członek Koła nr 1 – Edward Figna. Pani Prezes w imieniu ZG MZC  pożegnała zmarłego Członka Honorowego.Zostały złożone bukiety kwiatów od Zarządu Głównego MZC oraz Koła nr 1.

 

  - 28 stycznia 2016 w Spotkaniu Noworocznym MZC w Strumieniu uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Cieszyńskiego ze starostą Januszem Królem, władze Strumienia z panią  Burmistrz Anną Grygierek, Prezesi Macierzy Szkolnej i PZKO w RC, członkowie  Zarządu Głównego Macierzy z Panią Prezes Martą Kawulok, Prezesi Kół Terenowych Macierzy, członkowie Koła Terenowego Macierzy w Strumieniu, prezesi instytucji, z którymi współpracuje Macierz oraz przedstawiciele mediów. Przed rozpoczęciem uroczystości  uczestnicy mieli okazję  zwiedzić siedzibę MGOKu z Izbą Regionalną powstałą z inicjatywy  Koła MZC w Strumieniu, zainteresowanych oprowadzał dyrektor MGOKu.

W czasie uroczystego spotkania pani Anna Grygierek – Burmistrz Miasta Strumienia została uhonorowana Złotą Odznaką Macierzy za wzorową działalność macierzową i wielopłaszczyznową pomoc, jaką przez lata udziela Kołu Terenowemu w Strumieniu.

Pani Prezes Zarządu Głównego MZC Marta Kawulok krótko podsumowała działalność ZG MZC w roku 2015,  a następnie Pani Anastazja Żur – prezes Koła MZC w Strumieniu poinformowała o  planowanych  uroczystościach związanych z Jubileuszem 90- lecia Koła Macierzy w Strumieniu i jednocześnie podziękowała Zarządowi Głównemu MZC, władzom Miasta oraz członkom Koła Macierzy w Strumieniu  za pomoc przy powstaniu Izby Regionalnej.

Pan Leszek Pindur wiceprezes Zarządu Głównego MZC promował "Kalendarz Cieszyński 2016". Zwrócił uwagę  na ciekawą i różnorodną  tematykę  zawartą w Kalendarzu Cieszyńskim 2016, oraz bogatą  szatę graficzną tego wydania   i zachęcił obecnych do zakupu tego wydawnictwa macierzowego.

Prezes Marta Kawulok złożyła serdeczne podziękowanie  na ręce pani  Anastazji Żur- prezesa Koła MZC w Strumieniu i zarazem Gospodarza tegorocznego Spotkania Noworocznego, całemu Zarządowi Koła w Strumieniu, członkom, oraz wszystkim, którzy  włożyli wielki wysiłek w przygotowanie i organizację tej miłej  uroczystości. Podziękowała również wszystkim Prezesom Kół Terenowych, za duże zaangażowanie oraz  różnorodną  działalność mającą na celu pozyskanie nowych członków i sympatyków Macierzy. 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Regionalnego " Strumień".

Pani Prezes Marta Kawulok poinformowała obecnych, że na ręce pani Anastazji Żur i Pani Burmistrz zostaną  przesłane pisemne podziękowania za  przygotowanie i organizację tego spotkania.

 

- 29 stycznia 2016 w zebraniu sprawozdawczym Koła Terenowego Macierzy w Grodźcu z ramienia Zarządu Głównego MZC uczestniczył wiceprezes Bronisław Brudny.         

 

ad.6 Informacja o wnioskach w sprawie wyróżnień i odznaki macierzowej

 

            Pani Prezes przypomniała, że 31 stycznia 2016 r upłynął termin składania wniosków przez Zarządy Kół Terenowych Macierzy, dotyczące  wyróżnień i odznaczeń macierzowych.

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego MZC w dniu 07.03.2016r. zostaną rozpatrzone przesłane wnioski.

 

ad.7  Rozliczenie Koncertu Noworocznego

 

            Główna Księgowa Stowarzyszenia Alina Hławiczka przedstawiła zebranym informację na temat uzyskanego dochodu z charytatywnego Koncertu Noworocznego organizowanego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej  w dniu 09 stycznia 2016r.

Przychód  wynosił  41 137,71 zł  a poniesione  koszty 34 164,92 zł.

Dochód z koncertu – 6 972,79 zł

 

ad.8  Informacja o piśmie z KRS-u

 

            Pani Prezes Marta Kawulok  przypomniała pismo z KRS-u skierowane do ZG MZC informujące o stanowisku Starosty Cieszyńskiego w sprawie zmian z w Statucie naszego Stowarzyszenia wprowadzonych na Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy. Uwagi zgłoszone przez Starostę wyniknęły w związku z pismem skierowanym do Starosty przez KRS. Jednocześnie KRS zobowiązał ZG MZC do wprowadzenia zaproponowanych zmian przez Starostę w terminie do dwóch tygodni.

            Pani Prezes Marta Kawulok stwierdziła że  zmiany w Statucie Stowarzyszenia może podjąć jedynie Walny Zjazd Delegatów . Nie ma możliwości  zwołania  WZD  w terminie 2 tygodni, nawet nadzwyczajnego, zgodnie z procedurą. Dlatego sprawę tych zmian w statucie musimy odłożyć do kolejnego Walnego.

            Prowadząca obrady poinformowala zebranych o przeprowadzonej rozmowie z panem Adamem Drążkiem- radcą prawnym, odnośnie pisma KRS-u w sprawie uzupełnienia zmian w Statucie Stowarzyszenia zaproponowanych przez Starostę. Radca prawny potwierdził stanowisko Zarządu Głównego MZC. Stwierdził,że tylko Walny Zjazd Delegatów może dokonać zmian w Statucie.Pani Prezes poinformowała, że w najbliższym czasie wyznaczy termin spotkania Komisji Statutowej.

ad. 9   Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło nr 1 MZC "Centrum" w Cieszynie /Prezes Bronisław Brudny/

 

            20 stycznia 2016 r odbyło się wspólne Spotkanie Noworoczne członków Koła nr 1

"Centrum" w Cieszynie oraz KL " Nadolzie".Wspólne kolędowanie , recytacja okolicznościowych wierszy, życzenia Noworoczne oraz świąteczny poczęstunek, sprawiły, że wszyscy obecni odczuli  niezwykle miłą atmosferę tego spotkania.

 

Kolo nr 2 MZC "Mały Jaworowy" w Cieszynie /Prezes Eugeniusz Raabe/

 

            Szesnastego grudnia 2015 zorganizowano kolejne spotkanie klubu propozycji „Podgórze”, tym razem, nasze poetki z klubu literackiego „Nadolzie”, panie: B.Sabath , K.Kurzyca i A.Błahut- Kowalczyk, recytowały swoje wiersze przy akompaniamencie nastrojowej muzyki, wprowadzając tym samym publiczność w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Poczęstunek, dekoracje stołów i tradycyjne przełamanie się opłatkiem były dopełnieniem przemiłego wieczoru.

            Dwudziestego pierwszego grudnia 2015 troje członków zarządu koła uczestniczyło w przedstawieniu  jasełek , zagranych z wielkim  namaszczeniem przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 z  oddziałami integracyjnymi. Ze szkołą tą utrzymujemy kontakty już od wielu lat, corocznie przygotowując paczki świąteczne dla najbiedniejszych dzieci. W tym roku postanowiliśmy zmienić formę pomocy z rzeczowej na finansową inicjując zbiórkę pieniędzy wśród naszych członków, a także kupując małe dzieła sztuki wykonane przez uczniów. W wyniku tych akcji zebraliśmy 715 złotych, które zostały przekazane na konto rady rodziców powyższej szkoły, która zdecyduje na jaki cel , służący całej społeczności szkolnej , zostaną one przeznaczone.

            Piętnastego stycznia 2016 członkowie naszego koła spotkali się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 na tradycyjnym , corocznym zebraniu świąteczno- noworocznym. Spotkanie było okazją do zejścia się prawie wszystkich członków naszego licznego koła, złożenia sobie życzeń , uhonorowania   najaktywniejszych spośród nas, krótkiego podsumowania minionego roku.W przyjacielskiej atmosferze zjedzono  uroczystą kolację i obejrzano program artystyczny  wystawiony przez dzieci szkolne.

            Dwudziestego stycznia 2016 przypadł Jubileusz 115-lecia Domu Narodowego w Cieszynie,
6  członków naszego koła jako goście honorowi , zostało zaproszonych do uczestnictwa w obchodach. Należy wspomnieć , iż nowa dyrektor tej placówki pani Monika Sikora - Monkiewicz jest  również członkiem naszego koła macierzowego.

            Dwudziestego ósmego stycznia 4 delegatów z naszego koła wzięło udział w spotkaniu noworocznym,  zorganizowanym tym razem w Strumieniu, przez ZG MZC.

            Dwudziestego stycznia zorganizowano kolejne spotkanie klubu propozycji,
dr K.Wierzbicki wygłosił niezwykle interesująca prelekcję pt."W czym może pomóc neurolog"

 

Koło MZC w Grodźcu /Prezes Irena Skrzyżala/

 

            29 stycznia br Zarząd Koła MZC  zaprosił na  Walne Zebranie Koła oraz koncert kolęd. Spotkanie prowadziła pani Prezes Irena Skrzyżala .Przebiegało zgodnie z porządkiem obrad. Został zatwierdzony Plan pracy Koła na 2016 r. Pan Józef Król  przedstawił sprawozdanie finansowe Koła za rok 2015. Przypomniał o  wydawnictwach Koła: " Mapa Grodeckiego",  "Śpiewnik", "Monografia Grodżca", "Józef Bożek – genialny wynalazca z Bierów."

Kolo MZC w Strumieniu /Prezes Anastazja Żur/

 

            W styczniu Zarząd Koła oraz członkowie zaangażowali się w organizację Spotkania Noworocznego, na które zostali zaproszeni  przedstawiciele władz miasta Cieszyna, powiatu cieszyńskiego, miasta Strumień, Zarządu Głównego MZC, prezesi Kół Terenowych Macierzy oraz członkowie i sympatyczy Koła w Strumieniu.W sumie w spotkaniu uczestniczyło 80 osób.  Pan Zdzisław Wyleżuch wiceprezes Koła MZC w Strumieniu podziękował, w imieniu wszystkich Gospodarzy tegorocznego Spotkania Noworocznego, Pani Prezes oraz całemu Zarządowi Głównemu MZC za przybycie i stworzenie tak miłej i niezapomnianej atmosfery spotkania oraz piękne wpisy do "Księgi Pamiątkowej".

W styczniu odbyło się również spotkanie Zarządu, na którym przedstawiono Plan Pracy Koła  na rok 2016. W planie ujęto organizację  imprez i uroczystości poświęconych  Jubileuszowi 90 – lecia Koła Macierzy, Dnia Tradycji, wycieczkę do ekomuzeów.

 

Koło MZC w Zebrzydowicach /Prezes Helena Bartoszek/

 

            Nowy rok rozpoczęliśmy zebraniem Zarządu, na którym przyjęto sprawozdanie za miniony rok, ustalony został plan na rok 2016. Członkowie koła brali udział w „Wigilijce” z udziałem delegacji PZKO z Karwiny -Frysztat, w noworocznych spotkaniach innych organizacji na terenie gminy, w Koncercie Noworocznym  organizowanym przez ZG MZC, imprezach towarzyszących finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Spotkaniu Literackim w Gminnej Bibliotece w Zebrzydowicach.

            12 stycznia członkowie Koła MZC obejrzeli film „Bolko Kantor. Prawy, prosty” oraz mieli okazję na rozmowę z producentem tego filmu – Andrzejem Drobikiem, co jeszcze bardziej pomogło w poznaniu dziejów życia zmarłego boksera i działacza sportowego Śląska Cieszyńskiego -  Adolfa Bolka Kantora. W miejscowej gazetce ukazały się artykuły o Koncercie Noworocznym oraz o Bolku Kantorze.

            28 stycznia prezesi Koła MZC i Wójt Gminy Zebrzydowice (również  członek Koła) wzięli udział w Spotkaniu Noworocznym w Strumieniu organizowanym przez ZG MZC i Koło w Strumieniu.

 

                                                                       Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                              /- / Marta Kawulok

 

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x Gablotka

1x a/a

Facebook
MZCnew version 11