Okólnik nr 1/17

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 1/17

OKÓLNIK NR 1 / 17

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

W DNIACH 09.01 2017 ORAZ 06.02 2017

 

1. Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

 w styczniu  i lutym 2017 r.

2. Informacja o Koncercie Noworocznym.

3. Relacja ze  " Spotkania Noworocznego" w Zebrzydowicach.

4. Nowi członkowie Macierzy.

5. Z działalności Kół Terenowych  Macierzy.

6. Sprawy bieżące

 

ad. 1  Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w styczniu i lutym 2017 r.

 

- 07 stycznia 2017r. -  Koncert Noworoczny  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna. W czasie koncertu prowadzona była kwesta   na Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego; cały dochód z koncertu przeznaczony jest na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin; uczestniczyła duża grupa członków Zarządu Głównego i Kół Terenowych Macierzy,

 

- 12 stycznia 2017r. – wernisaż wystawy w Muzeum Drukarstwa - uczestniczyli  wiceprezesi   Bronisław Brudny i Karol Franek,

 

- 16 stycznia 2017r. – Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta Cieszyna z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Z ramienia Zarządu Głównego MZC  uczestniczył  pan Jerzy Wałga. Spotkanie odbyło się w Sali Sesyjnej Ratusza w Cieszynie. Jerzy Wałga poinformował, że  w mieście działa ok. 300 organizacji i instytucji w oparciu o dotacje grantowe,

 

- 18 stycznia 2017r. - Spotkanie Noworoczne Macierzy w Zebrzydowicach  zorganizowane przez Zarząd Główny MZC  dla przedstawicieli Kół Terenowych Macierzy z udziałem władz powiatu cieszyńskiego, gminy Zebrzydowice i zaproszonych gości,

 

-  24 stycznia 2017r. - zebranie wyjazdowe członków Koła nr 4 w Cieszynie  do biblioteki w Wiśle. Prezes Koła Władysława Magiera  poinformowała zebranych, iż  nadano kołu imię   Władysława Orszulika, który był  nie tylko aktywnym przewodnikiem, ale i aktywnym członkiem Macierzy, promował jej idee wśród przewodników. Był też długoletnim  prezesem Przewodnickiego  Koła Macierzy,

 

- 31 stycznia 2017r. – Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Zarząd Koła nr 8 Cieszyn- Mnisztwo dla członków i sympatyków Koła.  Zarząd Główny reprezentowała pani  Halina Sajdok Żyła, prezes tego Koła,

 

-  13 lutego 2017r. –  Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  w Strumieniu. Zarząd Główny reprezentowała pani Prezes Marta Kawulok

 

-  24 lutego 2017r. - Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  w Grodźcu. Zarząd Główny reprezentowała pani Prezes Marta Kawulok i Wiceprezes Bronisław Brudny

 

 

ad. 2 Informacja o Koncercie Noworocznym 2017

 

            Pani Prezes Marta Kawulok odniosła się do Koncertu Noworocznego, który odbył w dniu
07 stycznia 2017 roku w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Stwierdziła, że Koncert udał się znakomicie. Prowadzący i wykonawcy byli na najwyższym poziomie. Koncert  tradycyjnie miał charakter charytatywny, cały dochód zostanie przeznaczony na stypendia macierzowe dla uczniów i studentów. Teatr był prawie w 100 % zapełniony.

Pani Prezes jeszcze raz złożyła podziękowanie wszystkim, którzy pomagali w organizacji koncertu : koleżankom i kolegom z Zarządu Głównego, sponsorom,  wolontariuszom – uczniom z
I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, którzy prowadzili kwestę na Koncercie Noworocznym , oraz nauczycielom i uczniom z ZSE-G w Cieszynie , którzy przygotowali poczęstunek i zapewnili obsługę gości w teatrze.

 

ad. 3 Relacja ze Spotkania Noworocznego Macierzy w Zebrzydowicach

 

            Pani Prezes Marta Kawulok odniosła się do Spotkania Noworocznego Macierzy, które w tym roku zostało zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury  w Zebrzydowicach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego MZC,  prezesi Kół  Terenowych oraz  przedstawiciele Zarządów tych Kół. Wśród zaproszonych gości byli  przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Cieszynie: wicestarosta -  p. Maria Cieślar, radni - p. Z. Konieczny i St. Kubicius. Gminę Zebrzydowice reprezentowali: zastępca wójta pan Karol Sitek i  Przewodniczący Rady Gminy Henryk Franek. Obecni byli przedstawiciele Polskiego Związku  Kulturalno – Oświatowego w Czechach :  Prezes ZG PZKO Jan Ryłko , prezes Koła PZKO w Czeskim Cieszynie Władysław Kristen i honorowy prezes ZG PZKO Zygmunt Stopa. Spotkanie uświetnił występ dziecięcego Zespołu Regionalnego„ Kończaneczki”.

W czasie spotkania wiceprezes Zarządu Głównego MZC pan Leszek Pindur  promował „Kalendarz Cieszyński 2017”,a Prezes Marta Kawulok podsumowała działalność Zarządu Głównego w roku 2016, z kolei prezesi Kół lub ich przedstawiciele krótko omówili działalność  swoich Kół w minionym roku 2016.

Smakowity barszcz i krokiety przygotowali członkowie  Koła nr 8 Cieszyn- Mnisztwo, a słodki poczęstunek / ciasta / - członkowie  Kół nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6 w Cieszynie, Koła w Grodźcu i w Strumieniu . Atmosfera była bardzo sympatyczna , a spotkanie można uznać za  bardzo udane.

Pani Prezes złożyła  serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomagali w organizacji tego spotkania, a szczególne Pani prezes Helenie Bartoszek, panu Henrykowi Frankowi i Pani dyrektor GOK Małgorzacie Guz za pomoc w organizacji tego spotkania po raz trzeci w Zebrzydowicach.

 

ad.4 Nowi członkowie Macierzy

 

            Pani Prezes poinformowała  zebranych  o  znaczącym wzroście liczby nowych członków Macierzy .W roku 2016  grono Macierzowców powiększyło się o 49 nowych członków. Najwięcej,  bo 29 osób wstąpiło do Koła nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie. Pani Prezes Marta Kawulok pogratulowała Panu Prezesowi Eugeniuszowi Raabe  takiej skuteczności w pozyskiwaniu nowych członków. Wszystkim  Prezesom i Zarządom Kół Terenowych podziękowała również za aktywną działalność skutkującą naborem nowych członków.

 

ad.5 Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło nr 1 ”Centrum” w Cieszynie / Prezes Bronisław Brudny/

 

W styczniu odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z poetką Elżbietą Holeksą , która zaprezentowała swoją bogatą twórczość poetycką.

 

W lutym odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji. Tematem spotkania były  zagrożenia i problemy  w regionie.

 

Koło nr 2 ”Mały Jaworowy" w Cieszynie / Prezes Eugeniusz  Raabe/

 

Nowy rok zaczęliśmy z przytupem, tzn. 17 członków naszego koła uczestniczyło w  balu szkolnym, organizowanym przez wendryńskie koło Macierzy oraz tamtejszy odział PZKO.

Skorzystaliśmy z otwartości i niezwykle gorących zaprosin naszych przyjaciół z Wendryni, którzy

w rewanżu za naszą gościnność,zaprosili nasze koło MZC na tradycyjny bal karnawałowy,

odbywający się jak co roku w wendryńskiej czytelni. Bal był przepiękny a gościnność gospodarzy nie miała granic, zostaliśmy ugoszczeni jak królowie, a zabawa trwała do samego rana.

 

-  18 stycznia na pierwszym tegorocznym spotkaniu klubu propozycji, swoją prelekcją zaszczyciła

nas pani dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula.Przepięknie opowiadała o swojej podróży do Izraela i Palestyny,  którą odbyła pod koniec ubiegłego roku, okrasiła spotkanie barwnymi slajdami, a także  własnoręcznie przygotowanymi egzotycznymi przekąskami.

  

-  31 stycznia delegacja naszego koła wzięła udział w spotkaniu noworocznym Koła Cieszyn – Mnisztwo. Spotkanie było przeurocze, obfite w doznania kulinarne i muzyczne, pogaduszki, dowcipy i dobry humor królowały tego wieczoru, pani prezes Halina Sajdok- Żyła z wdziękiem

spełniała rolę gospodyni, a znane w Cieszynie z talentów kulinarnych panie z Mnisztwa dały popis swoich możliwości.

 

-  10 lutego odbył się kulig. Ta zimowa impreza już na stałe zagościła w naszym kalendarzu, tak jak w ubiegłym roku i w latach poprzednich organizacją kuligu zajęło się biuro podróży Ondraszek, które jak zwykle zrobiło to znakomicie. Impreza odbyła się w Wiśle, w dolinie Białej Wisełki, 4 zaprzęgi konne zawiozły uczestników w głąb zasypanej śniegiem doliny i dostarczyły ich do koliby „Watra”, gdzie czekała na nich gorąca kolacja i wesoła zabawa  taneczna.

 

-  15 lutego, na drugim w tym roku spotkaniu klubu propozycji, gościliśmy pana Pawła Klisia,znanego turystę i taternika, który wygłosił prelekcję na temat geograficznych środków Europy. Słuchacze przybyli bardzo licznie , co chciałabym podkreślić, stało się już tradycją naszych

spotkań.

Od czasu gdy swoją dużą salę udostępnił nam OCKIR, frekwencja znacząco wzrosła,a i prestiż naszych wykładów także. Staramy się pamiętać o naszych członkach, którzy ze względu na wiek

czy stan zdrowia, nie mogą uczestniczyć w naszych spotkaniach. W ostatnim czasie delegacje

Zarządu koła odwiedziły 2 osoby , którym przekazały dyplomy uznania i podarunki od całego  koła.

 

Cieszyński Klub Hobbystów - /Prezes Maciej Choroba/

 

            W każdą pierwszą niedzielę miesiąca członkowie CKH organizują Targi Staroci w wynajętym  pomieszczeniu Domu Narodowego. Jednakże w styczniu tego roku Dom Narodowy wymówił najem pomieszczenia ze względu na remont. Pan Jerzy Wałga  zwrócił uwagę, że działalność Domu Narodowego zmierza w kierunku komercyjnym, a organizacje działające dla dobra kultury nie mają miejsca na spotkania, mimo że Dom Narodowy  powstał dla tych celów.

 

Koło nr 4 MZC w Cieszynie /Prezes Władysława Magiera/

 

- 24 stycznia br. odbyło zebranie wyjazdowe członków Koła nr 4 w Cieszynie  do Biblioteki Miejskiej w Wiśle. Na tymże zebraniu Prezes Koła Władysława Magiera  postawiła wniosek aby  nadać Kołu imię   Władysława Orszulika, który był  nie tylko aktywnym przewodnikiem, ale i aktywnym członkiem Macierzy, promował jej idee wśród przewodników. Był też długoletnim  prezesem przewodnickiego koła Macierzy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

- 21 lutego 2017 odbył się kulig do Istebnej. Był połączony ze zwiedzaniem galerii Wałacha na Andziołówce, którą otwarto specjalnie dla nas, bo w zimie jest zamknięta. Kulig odbył się niestety na kołach, bo na drogach śniegu już nie było, ale mimo tego humory wszystkim dopisywały.

 

Koło MZC w Grodźcu/ Prezes Irena Skrzyżala/

 

24 lutego odbyło się  w Szkole w Grodźcu  Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Koła. Gośćmi  honorowymi byli Pani Prezes Zarządu Głównego MZC Marta Kawulok i wiceprezes Bronisław Brudny. Pani Prezes Irena Skrzyżala złożyła sprawozdanie z działalności Koła za rok ubiegły jak i w całej kadencji oraz przedstawiła plan pracy na rok bieżący.

Zarząd Koła uzyskał absolutorium i ponownie został wybrany w tym samym składzie.

 

Irena Skrzyżala          prezes

Edward Cichy            I wiceprezes

Józef Król                   II wiceprezes

Elżbieta Wiencek       sekretarz

Józef Król                   skarbnik

Prezes Marta Kawulok pogratulowała nowo wybranemu Zarządowi Koła i życzyła dalszej tak dobrej jak dotychczas działalności.

 

Koło MZC w Strumieniu  prezes - Anastazja Żur.

 

            Na posiedzeniu Zarządu Głównego MZC w dniu 09 stycznia br.  gościła Pani  Anastazja Żur, prezes Koła. Jeszcze raz powróciła do uroczystych obchodów związanych  z Jubileuszem 90 – lecia Koła MZC w Strumieniu.Zwróciła uwagę na wielki wkład pracy jaki włożyli członkowie Koła MZC w Strumieniu oraz liczne grono wolontariuszy, którzy włączyli się aktywnie w pomoc przy organizacji tych wspaniałych uroczystości. Złożyła podziękowanie Pani Prezes Marcie Kawulok oraz przedstawicielom Zarządu Głównego MZC , którzy uczestniczyli w tych uroczystościach.

Stwierdziła, iż za ogromny wkład pracy w organizacji Jubileuszu wystąpi z wnioskiem o uhonorowanie pana Wojciecha Kiełkowskiego Złotą Odznaką Macierzy.

 

-  07 lutego br. pożegnano pana Józefa Strzadałę- członka Koła i  Członka Honorowego Macierzy. W pogrzebie wzięła udział delegacja Koła Strumień . Pani Prezes Anastazja Żur odczytała wiersz pożegnalny. Zarząd Główny reprezentował pan Zdzisław Wyleżuch, który wygłosił pożegnanie w imieniu Zarządu Głównego MZC. Został wystawiony Sztandar Macierzy a w poczcie stanęli członkowie Koła w Strumieniu.

 

- 13 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze.Gościem Honorowym była  Marta Kawulok – Prezes ZG MZC.  Ze względu na stan zdrowia, rezygnację z pełnionej funkcji  złożyła Pani Prezes  Koła -Anastazja Żur.

Na zebraniu wybrano nowe władze Koła.

Skład Zarządu Koła:

 

Bronisław Świeży                  prezes

Lila Salachna-Brzoza`           I wiceprezes

Honorata Kuś                         II wiceprezes

Krystyna Nowak                    skarbnik

Adam Gawron                        sekretarz

Zdzisław Rusin                      członek

 

Komisja Rewizyjna

 

Zdzisław Wyleżuch               przewodniczący

Władysława Lewandowska  wiceprzewodnicząca

Irena Blobel                           członek

            Pani Prezes Marta Kawulok  wyraziła wielką  wdzięczność dla pani Anastazji Żur – prezesa Koła  i całego Zarządu Koła MZC w Strumieniu, za wielki wkład pracy i zaangażowanie w działaniach podejmowanych  na rzecz członków i sympatyków Koła  i życzyła nowo wybranym władzom takiej samej determinacji i zaangażowania przy podejmowaniu różnorodnych działań.

 

ad.6 Sprawy bieżące

 

Pani prezes przekazała zebranym następujące informacje:

 

- o dochodzie z charytatywnego  Koncertu Noworocznego 2017

 

            Ze wstępnych szacunków wynika , iż dochód z Koncertu Noworocznego 2017 r wynosi ok. 6000 zł. Szczegółowe sprawozdanie jest przygotowywane. Następnie poinformowała,że dyrektor orkiestry pan Sławomir Chrzanowski zrezygnował z opłaty za konferansjerkę , jednakże koszty poniesione za orkiestrę oraz solistów są bardzo wysokie W związku z tym należałoby w następnym roku rozglądnąć się za innymi wykonawcami. Pan Jerzy Wałga zasugerował jako ewentualność występ bardzo dobrej orkiestry Jean Clodea Hauptmana z Goleszowa. Pani Prezes zobligowała kolegę  do  przeprowadzenia  rozmowy z dyrektorem orkiestry w Goleszowie i przedstawienia tej kwestii na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego MZC.

 

- o wnioskach Kół Terenowych dotyczących odznaczeń i wyróżnień macierzowych

 

            Pani Prezes przedstawiła ilościowo wnioski złożone przez Zarządy Kół Terenowych o wyróżnienia i odznaczenia macierzowe. Poinformowała zebranych , że na następnym spotkaniu Zarządu Głównego MZC  w dniu 06 marca br.  wnioski zostaną  rozpatrzone szczegółowo.

 

- o  możliwości utworzenia przyłącza do sieci internetowej przy ul. Stalmacha.

 

            Kolejna informacja dotyczyła budowanej sieci internetowej przy ul. Stalmacha. Stwierdziła,że nie jesteśmy zainteresowani tą ofertą ponieważ byłyby to dodatkowe koszta , a dostęp do telefonu i internetu mamy.

 

- o złożonych ofertach na 2017 r. i sprawozdaniach z realizacji ofert w 2016 roku:

            Pani Prezes poinformowała, iż zostały złożone przez Zarząd Główny MZC dwie oferty   do Urzędu Miasta  Cieszyna :

  •  Koncert Noworoczny 2017
  •  Kalendarz Cieszyński 2018

a także o złożeniu dwóch ofert do Starostwa Powiatowego w Cieszynie :

  • Stypendia 2017
  • Kalendarz Cieszyński 2018

Poinformowała również o złożonych do Urzędu Miasta Cieszyna i do Starostwa Powiatowego w Cieszynie Sprawozdaniach z realizacji zadania - " Kalendarz Cieszyński 2017"

 

            Pan Karol Franek poinformował o projekcie „ Tuba czasu”. Zaproponował, aby pomysłodawca przedstawił konkretne wizje i propozycje na posiedzeniu Zarządu w dniu 06 marca br.

 

            Wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny w imieniu Zarządu Koła nr 1 „Centrum” w Cieszynie zapytał o wybory Delegatów na WZD, który odbędzie się w dniu 27 maja 2017 r . Czy Delegaci mają być wybierani czy zaproponowani a następnie zatwierdzeni, czy mogą to być ochotnicy?

Pani Prezes odpowiedziała,że klucz zawarty jest w Statucie Stowarzyszenia- 1 Delegat na 10 członków i należy na zebraniu Koła  wybrać delegatów poprzez głosowanie.

Następnie wiceprezes  Bronisław Brudny zapytał o los wniosków o odznaczenia państwowe.

Pani Prezes wymieniła osoby, którym przyznano już odznaczenia :

p. Grażynie Tomeckiej- Srebrny Krzyż Zasługi

p. Marcie Kawulok – Złoty Krzyż Zasługi

p. Jadwidze Wąsowicz i Helenie Bartoszek – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Stwierdziła,  iż należałoby ponowić wnioski o odznaczenia dla tych członków Macierzy, których wnioski zostały odrzucone.

 

                                                                       Za Zarząd:

 

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
MZCnew version 11