Okólnik nr 1/19

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 1/19

 

OKÓLNIK NR 1  / 19

 

Z POSIEDZENIA  ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

  w dniach 07 stycznia oraz 04 lutego 2019 r.

 

 

1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w grudniu 2018  i w styczniu 2019 roku  

- 01. 12. 2018 - Kongres Kobiet Kreatywnych w sali Browaru Cieszyńskiego – Zarząd Główny MZC reprezentowały Prezes Marta Kawulok i p. Halina Sajdok Żyła,

- 01. 12. 2018  – Jubileusz 25 lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „ Goleszowianie" w Goleszowie - Zarząd Główny MZC reprezentował p. Henryk Franek,

- 07. 12. 2018 - Wieczornica poświęcona 220 rocznicy urodzin A. Mickiewicza , która odbyła się w jednej z sal koncertowych  Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Cieszynie. Wieczornicę znakomicie poprowadziła p. Regina Kapała, a w programie utwory A. Mickiewicza recytowali uczniowie Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie, p. B. Słupczyński, p. J. Chwajol,
p.T. Piwko, oraz p. Władysław Kristen, który przepięknie wyrecytował Koncert Jankiela z "Pana Tadeusza" z oprawą muzyczną p. Pieńkowskiego.

Wieczornica została zorganizowana przez  ZG Macierzy i Kongres Polaków w RC z inicjatywy
p. Władysława Kristena. Zarząd Główny reprezentowali  Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, Prezes Koła nr 3 Regina Kapała, sekretarz Aleksandra Czajkowska, oraz  Henryk Franek,

- 08. 12. 2018 – spotkanie Świąteczno – Noworoczne Koła MZC nr 2 " Mały Jaworowy". Zarząd Główny reprezentowali p. Natalia Bańczyk oraz wiceprezes Cezary Tomiczek,

- 10. 12. 2018 – uroczystość wręczenia Nagród im. Leopolda Szersznika, która odbyła się w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Wśród laureatów tej nagrody znalazła się p. Teresa Waszut członkini KL " Nadolzie" i Koła nr 1" Centrum". W uroczystości uczestniczyła prezes Marta Kawulok. Gratulujemy Pani Teresie i życzymy kolejnych wyróżnień za twórczość literacką i  poetycką.

- 12. 12. 2018 – uroczysta Akademia poświęcona 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowana  przez Szkołę Podstawową nr 7 w Cieszynie – Krasnej, a dedykowana pensjonariuszom cieszyńskich Domów  Spokojnej Starości. W ciekawym programie zaprezentowali się uczniowie tej  szkoły dostarczając wiele wzruszeń zaproszonym gościom. W akademii uczestniczyła prezes Marta Kawulok,

- 12. 12. 2018  - członkowie KL ”Nadolzie” i Koła nr 1 ”Centrum” spotkali się na wspólnie zorganizowanej Wigilijce. Zarząd Główny reprezentowali p. Jolanta Skóra i wiceprezes Bronislaw Brudny,

- 13. 12. 2018  – spotkanie Wigilijne Koła w Grodźcu. Zarząd Główny reprezentowali p. Irena Skrzyżala i p. Józef Król,

- 14. 12. 2018 – spotkanie poświęcone promocji Kalendarzy Śląska Cieszyńskiego i Zaolzia, która odbyła się  w  Książnicy Cieszyńskiej. Wiceprezes  Leszek Pindur promował "Kalendarz Cieszyński 2019". Zarząd Główny reprezentowały prezes Marta Kawulok i  p. Władysława Magiera,

- 17. 12. 2018 -  Spotkanie Świateczno - Noworoczne  Chóru Mieszanego „Echo” w Zebrzydowicach. Zarząd Główny reprezentował p. Henryk Franek,

- 19. 12. 2018 – spotkanie z  gośćmi z Zaolzia p. Karolem Suszką i p. inż. Pawlikiem w Klubie Propozycji przy Kole MZC nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie.  Zarząd Główny reprezentowała p. Natalia Bańczyk,

- 19. 12. 2018 -  udział w spotkaniu Świateczno - Noworocznym w GOK w Zebrzydowicach dla działaczy kultury. Zarząd Główny reprezentował p. Henryk Franek,

- 21. 12 .2018 –  udział w spotkaniu na cieszyńskim Rynku ,w czasie którego  harcerze przekazali  Betlejemskie Światełko Pokoju Pani Burmistrz Miasta Cieszyna, proboszczom cieszyńskich parafii oraz mieszkańcom naszego miasta. Zarząd Główny MZC  reprezentowała Prezes Marta Kawulok,

- 05. 01. 2019 – Koncert Noworoczny , z którego dochód zostanie przeznaczony na fundusz stypedialny. Na koncercie była większość członków Zarządu Głównego MZC. Pani Prezes podziękowała za pomoc przy organizacji Koncertu: członkom Zarządu Głównego MZC, wolontariuszom z I LO im A. Osuchowskiego oraz uczniom i opiekunom z ZSE-G  za obsługę gastronomiczną,

- 07. 01. 2019  – posiedzenie Zarządu Głównego MZC,

- 09. 01. 2019 – pogrzeb p. Jana Palarczyka czlonka Koła MZC nr 8 , Członka Honorowego Macierzy. Mowę pożegnalną wygłosiła p. Prezes Marta Kawulok, w poczcie sztandarowym stanęli czlonkowie Koła nr 8 Cieszyn – Mnisztwo,

- 14. 01. 2019 – uroczysta Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości "Twórcy Państwa Polskiego – Daszyński i Paderewski". Zarząd Główny reprezentowała p. Władysława Magiera,

- 14. 01.  2019  – Spotkanie p. Burmistrz Gabrieli Staszkiewicz z  organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Główny reprezentowała p. Prezes Marta Kawulok oraz p. Irena Skrzyżala,

- 16. 01. 2019  – Spotkanie Noworoczne w Kole MZC nr 8 Cieszyn – Mnisztwo – udział wzięli   zaproszeni goście z Panią Prezes Martą Kawulok oraz czlonkowie Koła MZC  nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie,

- 16. 01. 2019 – prelekcja pt "100 lecie praw kobiet" w  Klubie Propozycji przy Kole MZC nr 2.

Zarząd Główny reprezentowała p. Natalia Bańczyk,

- 16. 01. 2019 – prelekcja  p. Haliny Szotek na temat   "100 lecia agresji Czechów na Polskę", która  odbyła sie w GOK w Zebrzydowicach. Zarząd Główny MZC reprezentował wiceprezes Bronisław Brudny i p. Henryk Franek,

- 17. 01. 2019   - Spotkanie Świąteczno – Noworoczne w Kole MZC w  Strumieniu. Zarząd Główny reprezentowali p. Józef Król oraz p. Zdzisław Wyleżuch,

- 23. 01. 2019 – tradycyjne spotkanie Świąteczno – Noworoczne organizowane przez ZG MZC

 w Sali GOK -u w Zebrzydowicach,

- 28. 01. 2019 – 100 rocznica Bitwy pod Skoczowem -  uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Skoczowie, zapalenie zniczy na grobach żołnierzy poległych w bitwie pod Skoczowem oraz otwarcie wystawy historycznej – "Śląscy  Lekarze dla Niepodległej".  Z ramienia Zarządu Głównego MZC  udział  w uroczystościach wziął wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny, który złożył  wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową i  na  grobach żołnierzy poległych w bitwie pod Skoczowem,

- 28. 01. 2019 – w Kończycach Małych -  uroczyste nabożeństwo z okazji 100 rocznicy walk

o ksztaltowanie granic Śląska Cieszyńskiego. Uroczysta odprawa Warty Honorowej w asyście Gwardii Honorowej .W uroczystościach z ramienia Zarządu Głównego MZC  uczestniczył wiceprezes Bronisław Brudny,

- 30. 01. 2019  – Konferencja Naukowa  - "Skoczów 1919 – Finał Wojny o Śląsk Cieszyński"

w Teatrze Elektrycznym w  w Skoczowie. Zarząd Główny reprezentowała  p. Władysława Magiera

 

2. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez Zarządy dwóch Kół Terenowych MZC w sprawie rozwiązania tych Kół.

            Do Zarządu Głównego Macierzy zostało skierowane pismo przez Zarząd Koła MZC w Kaczycach. Pismo zawierało wniosek  Zarządu Koła w Kaczycach, wraz z uzasadnieniem, w sprawie rozwiązania działalności Koła.

Pani Prezes poinformowała, iż rozmawiała z prezesem Koła i usiłowała przekonać, aby Koło dalej prowadziło działalność. Jednakże Zarząd Koła po konsultacji z członkami wystapił z powyższym wnioskiem. Dlatego stwierdziła, iż należy  przychylić się do prośby Zarządu Koła MZC w Kaczycach o rozwiązanie działałności Koła. Następnie postawiła wniosek o podjęcie Uchwały
nr 1/ 19 w sprawie rozwiązania Koła MZC w Kaczycach.

Obecni jednogłośnie podjęli Uchwałę.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu  w dniu 07 stycznia 2019 roku podjął  Uchwałę nr 1 / 19 w sprawie rozwiązania Koła MZC w Kaczycach.

             Następnie Pani Prezes odczytała  pismo Prezesa Koła MZC " Cieszyńskie Bractwo Kurkowe" skierowane do ZG MZC, a  informujące o rezygnacji z działalności Cieszyńskiego  Bractwa Kurkowego w strukturach Macierzy i podjęcia działalności  jako samodzielna i niezależna organizacja w Porozumieniu Bractw Kurkowych,  oraz o przeniesieniu siedziby Bractwa z ul. Stalmacha 14 w Cieszynie,  na ul. Zamkową 3 abc w Cieszynie.

Pani Prezes stwierdziła, iż należy  przychylić się do prośby Zarządu Koła tj. rezygnacji z działalności CBK w strukturach Macierzy. Następnie postawiła wniosek o podjęcie Uchwały
nr 2/19 w sprawie rozwiązania Koła " Cieszyńskie Bractwo Kurkowe".

Obecni jednogłośnie podjęli Uchwałę.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu  w dniu 07 stycznia 2019 roku podjął Uchwałę nr 2 / 19 w sprawie rozwiązania Koła MZC "Cieszyńskie Bractwo Kurkowe".

             Zarząd Główny  MZC  zobowiązał Panią Prezes Martę Kawulok do poinformowania Prezesów rozwiązanych Kół o  Uchwałach podjętych przez Zarząd Główny MZC w dniu
07 stycznia 2019 roku.

 

3. Relacja z Koncertu Noworocznego w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie

 

            Pani Prezes podzieliła się z obecnymi  wrażeniami z charytatywnego Koncertu Noworocznego , który odbył się  w dniu 05 stycznia 2019 roku, w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Po raz drugi zagrała Orkiestra "ARTIS" pod batutą J.C. Hauptmanna, a wśrod wykonawców wystąpili Olivia Ohl- Szulik / sopran / oraz Krzysztof Chalimoniuk / baryton /.

            Z opinii gości i uczestników koncertu wynika, że koncert bardzo się podobał i był dobrze zorganizowany. Pani Prezes podziękowała za pomoc przy organizacji Koncertu: członkom Zarządu Głównego MZC, wolontariuszom z I LO im A. Osuchowskiego oraz uczniom i opiekunom z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  za przygotowanie poczęstunku dla uczestników koncertu i obsługę gastronomiczną, a także wielu sponsorom koncertu. 09 stycznia 2019 r. odbyło się komisyjne podsumowanie zysku uzyskanego z koncertu z uwzględnieniem  przeprowadzonej kwesty i sprzedanych biletów, po odjęciu kosztów. Dochód wyniósł ponad 15 000 zł i w całości będzie przeznaczony na fundusz stypendialny Macierzy.

 

4. Relacja ze Spotkania Noworocznego w Zebrzydowicach w dniu 23 stycznia 2019 roku

 

             Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Zarząd Główny MZC w dniu 23 stycznia 2019 roku odbyło się w sali GOK- u w Zebrzydowicach. Oprócz  członków Zarządu Głównego MZC,  w spotkaniu uczestniczyli prezesi Kół Terenowych wraz z dwoma członkami Kół, Członkowie Honorowi Macierzy, członkowie Kolegium Redakcyjnego KC , Rady Funduszu Stypendialnego oraz zaproszeni goście - Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek,  Zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice Karol Sitek, Prezes Macierzy Szkolnej w RC Tadeusz Smugała, Prezesi Honorowi Macierzy Szkolnej w RC Jan Branny i Andrzej Russ.

            Gości przywitała Pani Prezes Marta Kawulok, a następnie Młodzieżowy Zespół Wokalno – Regionalny " SEPTYMA"  uświetnił spotkanie wzruszającym wykonaniem  kolęd oraz pastorałek.

Po koncercie Zespołu głos zabrała ponownie Pani Prezes, która  przedstawiła obecnym krótkie sprawozdanie z  działalności Zarządu Głównego MZC za rok 2018 . Kolejno głos zabrali  zaproszeni goście, którzy złożyli obecnym życzenia noworoczne, a także gratulowali Macierzy bogatej działalności.

            Niespodzianką było  wystąpienie p. Reginy Kapały , która przypomniała obecnym najważniejsze wydarzenia z życia Adama Mickiewicza, w związku z obchodami 220 rocznicy Jego urodzin, a jeszcze większą  niespodzianką recytacja " Koncertu Jankiela"  w świetnym wykonaniu p. Władysława Kristena przy akompaniamencie p. Tomasza Piwko.

            Następnie  głos zabrał  Leszek Pindur – wiceprezes ZG MZC promując najnowszy "Kalendarz Cieszyński 2019" . Zwrócił uwagę obecnych na  wiele ciekawych artykułów zawartych w tym Kalendarzu i zachęcił do jego nabycia.

            Na zakończenie Pani Prezes  podziękowała wszystkim, którzy pomogli w organizacji Spotkania Noworocznego: p dyrektor GOK-u oraz  p. Henrykowi Frankowi – Prezesowi  Koła MZC w Zebrzydowicach i członkom tego Koła , Prezesom Kół, którzy zadbali o słodki poczęstunek,  Pani  Halinie Sajdok - Żyle za przygotowanie i przewiezienie bardzo smakowitego barszczyku, Pani Ewie Wojaczek za przygotowanie znakomitych pasztecików do barszczu,
wiceprezesowi Leszkowi Pindurowi za promocję KC 2019, a Młodzieżowemu Zespołowi Wokalno- Regionalnemu  za piękny koncert kolęd i pastorałek.

 

5.  Jubileusz X – lecia Zespołu Regionalnego "Strumień"

 

             Pani Prezes Marta Kawulok poinformowała zebranych o Jubileuszu  X – lecia  istnienia
i działalności Zespołu Regionalnego "Strumień" .Uroczystości odbędą się 09 lutego 2019 roku w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie . Zarząd Główny reprezentować będą wiceprezes Bronisław Brudny, p. Józef Król i p. Zdzisław Wyleżuch. Na ręce pani kierownik Zespołu Józefy Greń,  zostanie przekazany  od Zarządu Głównego MZC  list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów
i upominek.

            W związku z Jubileuszem Zespołu Pani Prezes Marta Kawulok wysunęła wniosek  o uhonorowanie  p. Józefy Greń  Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w uznaniu Jej zasług w prowadzeniu i działalności Zespołu.Wniosek o podjęcie Uchwały w tej sprawie został poddany pod głosowanie i obecni jednogłośnie poparli ten wniosek.

 

            Zarząd Główny MZC na swoim posiedzeniu w dniu 04 lutego 2019 r. podjął  Uchwałę nr 3 / 19  w sprawie przyznania Złotej Odznaki  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej p. Józefie Greń.

 

6. Informacja na temat złożonego wniosku dot. renowacji Pomnika Mieszka I ze środków  Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna

 

             Pan Mariusz Chybiorz i Pan Władysław Żagan z Oddziału Towarzystwa Historycznego w Cieszynie poinformowali zebranych, iż został złożony wniosek w sprawie renowacji pomnika Mieszka I ze środków budżetu obywatelskiego Miasta Cieszyna. Krótko przybliżyli postać Księcia Mieszka I i jego zasługi oraz przypomnieli, iż został on upamiętniony w postaci pomnika w naszym mieście. Następnie poinformowali o widocznych na pomniku zniszczeniach, które wynikają  z upływu lat i wpływu środowiska. Zwrócili się do członków Zarządu Głównego MZC z prośbą o poparcie inicjatywy renowacji tego pomnika  przez nasze Stowarzyszenie, poprzez głosowanie on-line na portalu Urzędu Miasta Cieszyna, w celu uzyskania dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna. Członkowie Zarządu Głównego MZC wyraziłi zgodę na poparcie tej inicjatywy i zachęcenie członków Macierzy do głosowania on line.

 

7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło MZC nr 2 Mały Jaworowy w Cieszynie / Prezes Eugeniusz Raabe/

- 8.12.2018 - w restauracji Mapis, w budynku cieszyńskiego Starostwa, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne naszego Koła. Przybyło 89 osób w tym goście z Koła mnisztwiańskiego, pani Gabriela Staszkiewicz - nowa Burmistrz Cieszyna oraz wiceprezes ZG MZC pan Cezary Tomiczek. W świątecznej atmosferze dokonaliśmy podsumowania minionego  roku, przyjęliśmy do naszego Koła nowych członków i uhonorowaliśmy najbardziej aktywnych Aktami Uznania. Restauracja przygotowała dla nas znakomity obiad a następnie podwieczorek, który uświetnili swoim występem muzycznym Sabina Broda i Michał  Kasztura. Były pogaduszki i wspomnienia, życzenia i winszowania, nasze koło jest mocno zżyte ze sobą i naprawdę nikogo nie trzeba szczególnie namawiać na wspólne spotkania,

- 19.12.2018 -  w kolejną 3 środę miesiąca sala OCKIR wypełniła się stałymi bywalcami Klubu Propozycji. Specjalnie zaproszeni przybyli z Zaolzia pan Karol Suszka i pan inż. Pawlik a część artystyczną przygotował pan Bogusław Haręża. Przy cieszyńskich kanapkach i drobnych ciasteczkach mijał słodko czas wypełniony rymowanymi opowieściami pana Suszki, wspólnym śpiewem kolęd i życzeniami składanymi przełamanym opłatkiem. 

I tak zakończył się rok 2018 w naszym kole macierzowym, życzymy sobie aby rok przyszły był równie udany albo jeszcze lepszy.

- 16.01.2019 -  w Dyskusyjnym Klubie Propozycji odbyło się spotkanie z panią Władysławą

Magierą, pani Władzia omówiła temat udziału kobiet w procesie odzyskiwania niepodległości , w szczególności skupiła się na rejonie Śląska i na terenach zaboru rosyjskiego. Jak zwykle ze swadą i zaangażowaniem opowiadała o  tytułowym zagadnieniu, wspomniała również o tym, jak wielkie zaskoczenie budzi wspomniany temat na prelekcjach wygłaszanych poza śląskiem cieszyńskim, to tylko dowodzi jak mała jest wiedza o roli kobiet w historii Polski. Prelekcja zgromadziła szeroką widownię.

- 20.02.2019 - na drugim w tym roku spotkaniu w Klubie Propozycji, gościliśmy weteranów misji pokojowych ONZ i NATO w Iraku ,Bośni, Kosowie, Egipcie i Afganistanie.Trzech panów na czele z chorążym Jerzym Ludwinem, odwiedziło nas w mundurach wojsk ONZ, przynieśli ze sobą mnóstwo pamiątek ze swoich misji, części wyposażenia takie jak hełmy, kamizelki kuloodporne, spadochrony, były także pamiątkowe sztandary i mapy terenów w których sprawowali swoją służbę.

Ale najważniejsze były wspomnienia okraszone mnóstwem zdjęć i szczegółowych objaśnień. Wyłonił się z nich obraz ciężkiej wojskowej misji, która tylko z  nazwy była pokojowa, a w czasie której życie żołnierzy było stale zagrożone, włos się na głowie jeżył w trakcie słuchania niektórych fragmentów wspomnień.Spotkanie zgromadziło rekordową widownię.

 

Koło MZC w Grodźcu / Prezes Irena Skrzyżala/

 

            Już po raz 10 spotkaliśmy się w okresie przedświątecznym, w „Barze pod Beczką” w Grodźcu,  by wspólnie przeżyć przedświąteczne chwile, by złożyć sobie życzenia, zaśpiewać kolędy. Świąteczną atmosferę spotęgował piękny, uroczysty  wystrój lokalu, okolicznościowa, sącząca się z głośników muzyka i  jak zwykle radośni uczestnicy wieczoru.

W tym roku powędrowaliśmy wirtualnie do Ziemi Świętej, kolebki chrześcijaństwa, a to za sprawą przygotowanej przez uczestników pielgrzymki pana Benedykta Samola, członka naszego Koła i Jego wnuka Nikodema Wojtonia prezentacji multimedialnej. Podzielili się Oni w sposób niezwykle zajmujący swoimi wrażeniami z  tej, jak to nazwali podróży życia. Było wiele ciekawych fragmentów z historii chrześcijaństwa, od jego zarania, były fakty i refleksje z dnia dzisiejszego. Usłyszeliśmy barwnie opowiedzianą historię sprzed ponad 2000 lat zilustrowaną współczesnymi pamiątkami z tego okresu. Byliśmy w Grocie Narodzenia w Betlejem i przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie,  Nazarecie i Wzgórzach Golan. Obejrzeliśmy współczesny Tel Awiw i historyczne ruiny Haify i Cezarei. Usłyszeliśmy o trudnej współczesności tego regionu, którego jednym z symboli jest mur bezpieczeństwa, budowany od 2002 roku przez Izrael wzdłuż linii demarkacyjnej. Murem otoczone jest m. in. od północy i zachodu miasto Betlejem (pozostaje tym samym przy Autonomii Palestyńskiej). Nie sposób w kilku zdaniach opisać tego, co dane nam było zobaczyć i usłyszeć, dlatego dziękując prelegentom za ich opowieść, umówiliśmy się na kolejne spotkanie, tym razem w okresie Wielkiej Nocy.

A później były życzenia ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE. Osobiście życzenia złożył nam Wójt Gminy Jasienica Pan Janusz Pierzyna, który spędził z nami kilka chwil, za co bardzo dziękujemy. Były życzenia od Pani Prezes ZG Marty  Kawulok, która w tym roku nie mogła być razem z nami w tym wyjątkowym dla każdego z nas okresie. I życzenia wzajemne, jak w piosence:

 „Niebo - ziemi, niebu - ziemia,

Wszyscy - wszystkim ślą życzenia”.

 

Koło MZC w Zebrzydowicach /p.o. Prezesa Henryk Franek /

 

DATA

Spotkania , imprezy

Kto brał udział

1.12.2018

Goleszów – 25 lecie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „ Goleszowianie

M. Guz

H. Franek

7.12.18

 

Spotkanie w Szkole Muzycznej w Cieszynie. Uroczysty program  P. Władysława Kristena z okazji 220 rocznicy urodzin A. Mickiewicza

H. Franek

 

17.12.2018

Spotkanie Noworoczne -  Chóru mieszanego „Echo” z Zebrzydowic

H. Franek

 

19.12.2018

Udział w spotkaniu noworocznym GOK w Zebrzydowicach dla działaczy kultury

 

M. Guz

H. Franek

 

 

 

 

 

Klub Literacki "Nadolzie" / Prezes Jolanta Skóra/

 

- 12 grudnia 2018r.  - członkowie KL ”Nadolzie” i Koła nr 1”Centrum” już zwyczajowo spotkali się na wspólnej wigilijce, by posłuchać bożonarodzeniowych wierszy i kolędować do akompaniamentu akordeonisty Sebastiana Muchy.

Członkinie Koła nr 1 wraz z Jubilatką Teresą Waszut dodatkowo zadbały o podniebienia uczestników spotkania, częstując wypiekami własnej roboty

Prezesi obu Kół złożyli wszystkim Macierzowcom bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia oraz złożyli gratulacje Teresie Waszut z okazji 80 urodzin oraz otrzymania przez nią prestiżowej Nagrody im ks. Leopolda Jana Szersznika.

Nagroda imienia ks. Leopolda Jana Szersznika – najwyższe wyróżnienie samorządu terytorialnego powiatu cieszyńskiego w dziedzinie kultury, przyznawane corocznie od 2002 r. przez władze powiatu cieszyńskiego. Celem nagrody jest promocja kultury regionu Śląska Cieszyńskiego.

 

8.  Sprawy bieżące

 

            Pani Prezes Marta Kawulok poinformowała członków Zarządu Głównego MZC  o najważniejszych bieżących sprawach :

-  o kosztach poniesionych przez ZG MZC w związku ze zleceniem wykonania  Medali im. Pawła Stalmacha oraz metalowych znaczków macierzowych. Za  Medale Pawła Stalmacha /22 szt./ i znaczki macierzowe zwykłe / 421 szt. + 30 szt. Pozłacanych / , koszt w sumie wyniósł ponad 6000 zł. Ze względu na wysokie poniesione koszty Zarząd Główny podjął decyzję, iż znaczki metalowe nie bedą już wręczane nieodpłatnie.Ustalono cenę za:

  - Znaczek MZC zwykły           5 zł

  - Znaczek MZC pozłacany     10 zł

Koła Terenowe MZC mogą pokryć z własnych funduszy opłatę za znaczki dla swoich członków,

- o ilości złożonych wniosków w sprawie odznaczeń i wyróżnień Macierzowych:

     5 wniosków o nadanie godności Członka Honorowego Macierzy, 

     7 wniosków o przyznanie Medalu im. Pawła Stalmacha,

     13 wniosków o przyznanie Złotej Odznaki MZC, 

     30 wniosków o uhonorowanie Aktem Uznania

Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu ZG MZC w miesiącu marcu,

- o liczbie nowych członków w Kołach Terenowych Macierzy w 2018 roku. W  sumie we wszystkich Kołach Macierzy przybyło 62  nowych członków:

 Koło MZC nr 2" Mały Jaworowy" w Cieszynie -  20  

 Koło MZC w Drogomyślu - 17

 Kolo MZC nr 6 "U Zduna" - 7

 Koło MZC nr 1" Centrum" w Cieszynie  - 4

 Koło MZC nr 8 Cieszyn – Mnisztwo  - 4

 CKH - 4

 Koło MZC w Zebrzydowicach – 2

 Kolo MZC w Warszawie - 2

 Koło MZC  Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie  - 2

- o wpłatach "Darowizny na cele statutowe ZG MZC"  przez Koła Terenowe Macierzy,  zgodnie z  realizacją Uchwały nr 7 WZD z dnia 27 maja 2017 roku:

 

LP

KOŁO  MZC

KWOTA

Rodzaj płatności

1

Koło MZC w Strumieniu

120,00 zł

gotówka

2

Koło MZC nr 3 przy ZSE- G w Cieszynie

286,00 zł

gotówka

3

Koło MZC w Grodźcu

130,00 zł

gotówka

4

Koło MZC w Zebrzydowicach

211,60 zł

gotówka

5

Koło MZC nr 8 Cieszyn - Mnisztwo

54.00 zł

gotówka

6

Koło MZC nr 6

168,00 zł

gotówka

7

Koło MZC nr 1"Centrum"

100,00 zł

gotówka

8

Koło MZC nr 2 " Mały Jaworowy"

460,00 zł

gotówka

10

Zarząd Główny MZC

160,00 zł

gotówka

         

           

                                                                       Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

Facebook
MZCnew version 11