Okólnik nr 1/20

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 1/20

 

OKÓLNIK NR 1  / 2020

Z POSIEDZENIA  ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

 w dniach 02 grudnia 2019 r.  i  13 stycznia 2020 r.

 

 

1. Informacje dotyczące udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w listopadzie  i grudniu 2019 r.

 

- 08 listopada 2019  -  Dzień  Patrona Szkoły w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie i Międzyszkolny Konkurs Gwary. Zarząd Główny MZC reprezentowali : wiceprezes  Bronisław Brudny oraz Regina Kapała   Prezes Koła MZC nr 3 w Cieszynie. Bronisław Brudny przewodniczył Jury oceniającemu uczestników  Międzyszkolnego Konkursu Gwary,

 

- 11 listopada 2019-  uroczyste  obchody Święta Niepodległości. Zarząd Główny reprezentowali  wiceprezes  Bronisław Brudny oraz Aleksandra Czajkowska – sekretarz ZG MZC. Został wystawiony Sztandar MZC i złożone zostały kwiaty pod pomnikami oraz Tablicą Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego,

 

- 12 listopada 2019 – uroczysty wernisaż wystawy „O cieszyńskich kobietach.” Zarząd Główny MZC  reprezentował  p. Władysława Magiera,

 

- 18 listopada 2019 – „Miscellanea przewodnickie” – Zarząd Główny MZC  reprezentowały p. Jadwiga Wąsowicz oraz p. Władysława Magiera,

 

- 20  listopada 2019 – uroczysta Jubileuszowa Konferencja w Grodźcu poświęcona 90 leciu powstania Koła i 10 leciu reaktywacji Koła MZC w Grodźcu. Zarząd Główny reprezentowali : Prezes ZG MZC Marta Kawulok , oraz p. Irena Skrzyżala – prezes Koła MZC w Grodźcu,

 

- 20 listopada 2019 – uroczyste spotkanie z okazji  Jubileuszu 80 – lecia  Domu Ludowego w Cieszynie -Mnisztwie. Zarząd Główny reprezentowały Prezes ZG MZC Marta Kawulok i p. Halina Sajdok Żyła-   prezes Koła nr 8 Cieszyn - Mnisztwo, która wygłosiła  z tej okazji okolicznościowy referat. Pani Prezes Marta Kawulok przekazała na ręce p.Haliny Sajdok – Żyły list gratulacyjny od ZG MZC oraz bukiet kwiatów, 

 

- 02 grudnia 2019 – posiedzenie ZG MZC – obecni członkowie ZG MZC zgodnie z listą obecności,

 

- 11  grudnia 2019 – Spotkanie Opłatkowe  Koła MZC nr 1 „ Centrum” w Cieszynie. Zarząd Główny MZC reprezentował Prezes Koła nr 1 Bronisław Brudny, który złożył życzenia świąteczne i noworoczne od ZG MZC. Spotkanie połączone z muzyką i śpiewem kolęd uświetniła swoja obecnością p. Irena Mencner z Zebrzydowic,

 

- 13 grudnia 2019 –  Wigilijne spotkanie  członków Koła MZC w  Drogomyślu. Zarząd Główny reprezentował Wiceprezes p. Bronisław Brudny i p. Henryk Franek .W spotkaniu uczestniczyła Pani Burmistrz Strumienia - Anna Grygierek.  Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej został uhonorowany Przewodniczący Rady Miejskiej w Drogomyślu p. Czesław Greń,  za duży wkład pracy włożony w reaktywację Koła Macierzy w Drogomyślu oraz za działalność na rzecz Macierzy,

 

 

- 13 grudnia 2019  – Wigilijne spotkanie członków Koła MZC w Zebrzydowicach. Zarząd Główny reprezentował p. Henryk Franek – prezes Koła w Zebraydowicach. Spotkanie uświetnił wykład ks.  prof. Józefa Budniaka na temat „Historia i kultura Podbeskidzia”,

 

- 14 grudnia 2019 – świąteczne spotkanie członków Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie. Zarząd Główny MZC reprezentowały p. Natalia Bańczyk oraz p. Halina Sajdok -Żyła która złożyła życzenia świąteczne i noworoczne od ZG MZC. W spotkaniu uczestniczyła grupa gości  z Zaolzia z Wędryni . W części artystycznej wystąpili wykonawcy z Czeskiego Cieszyna. W sumie w tym spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze i wszyscy wyszli bardzo zadowoleni,

 

- 20 grudnia 2019 – promocja „Kalendarza Cieszyńskiego 2020” w Książnicy Cieszyńskiej, w ramach prezentacji kalendarzy wydawanych na Śląsku Cieszyńskim po obu stronach Olzy. Promocję „Kalendarza Cieszyńskiego 2020” poprowadził p. Wojciech Święs - przewodniczący Kolegium Redakcyjnego KC.

 

2. Relacja z obchodów Dnia Patrona Szkoły w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie i Międzyszkolnego Konkursu Gwary

 

             08 listopada 2019 roku  w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Patrona Szkoły i Święta Niepodległości Polski,   a także Międzyszkolny Konkurs Gwary .

            Zarząd Główny  reprezentowali wiceprezesi ZG MZC Bronisław Brudny i Leszek Pindur oraz Prezes  Koła MZC nr 3 – Regina Kapała. Po uroczystej akademii  odbył się Międzyszkolny Konkurs Gwary. Konkurs prowadziła kol. Regina Kapała , a w  Jury tego konkursu,  zasiedli: Pan Bronisław Brudny, Pani Janina Guziur i  Pan Maksymilian Kuśka – nauczyciel w ZSE – G.

            W ocenie Jury konkurs był na bardzo wysokim poziomie. Zostały przyznane  dwa pierwsze miejsca, jedno miejsce drugie i trzecie oraz dwa wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom  oraz opiekunom uczniów wręczono dyplomy pamiątkowe. Sponsorem jednej z nagród-  nagrody książkowej był wiceprezes p. Bronisław Brudny.

 

3.  Relacja z uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski

 

             11 listopada 2019 roku odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości Polski, które rozpoczęły się od Nabożeństwa Ekumenicznego w Kościele Jezusowym w Cieszynie, w intencji Ojczyzny. Po  nabożeństwie uczestnicy przeszli  pod Pomnik Niepodległości, gdzie  rozpoczęła się manifestacja patriotyczna, połączona ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem przez delegacje. Następnie uczestnicy  uroczystości w asyście orkiestry  przeszli na Rynek Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani  Burmistrz Miasta Cieszyna- Gabriela Staszkiewicz. W samo południe został odśpiewany Hymn Polski.  Pod budynkiem Domu Narodowego z tablicą upamiętniającą powołanie Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego zostały  złożone kwiaty. Dalej uczestnicy przeszli pod pomnik ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za Polskę, gdzie również delegacje złożyły kwiaty. Na zakończenie uroczystości uczestnicy odśpiewali "Rotę".  O godzinie 13.00  na Cieszyńskim Rynku odbyła się  kolejna "Lekcja patriotycznego śpiewania".

            Został wystawiony Sztandar Macierzy , a w poczcie sztandarowym stanęli  członkowie Koła MZC nr 4 Przewodników w Cieszynie.  Zostały zakupione 3 bukiety biało – czerwonych kwiatów

z biało – czerwoną szarfą i napisem " Macierz Ziemi Cieszyńskiej", które zostały złożone pod pomnikami i tablicą Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

 

Uroczystości  zakończyła  Sesja Rad Gmin i Samorządów Ziemi Cieszyńskiej , połączona z wręczeniem Laurów Gmin Ziemi Cieszyńskiej, w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

W tym roku Laurem Srebrnej Cieszynianki został uhonorowany p. Eugeniusz Raabe – prezes Koła MZC nr 2” Mały Jaworowy”  w Cieszynie. Zarząd Główny MZC serdecznie gratuluje Panu Prezesowi tego wyróżnienia.

 

4. Podsumowanie „Koncertu Noworocznego 2020”

 

            Pani Prezes podzieliła się z obecnymi  wrażeniami z charytatywnego Koncertu Noworocznego , który odbył się 11 stycznia 2020 r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Po raz trzeci zagrała Orkiestra "ARTIS" pod batutą J.C. Hauptmanna, a wśród wykonawców wystąpili Olivia Ohl- Szulik  /sopran / oraz Michał Borkowski / tenor/ . Z opinii gości i uczestników koncertu wynika, że koncert bardzo się podobał i był dobrze zorganizowany. 14 stycznia 2020 r. odbyło się komisyjne podsumowanie dochodu z przeprowadzonej podczas koncertu kwesty i sprzedaży róż. Całkowity dochód z koncertu z uwzględnieniem  przeprowadzonej kwesty, sprzedanych róż  oraz sprzedanych biletów i po odjęciu kosztów zostanie podane na posiedzeniu Zarządu Głównego MZC w miesiącu marcu 2020 r. Pani Prezes poinformowała, że  wystosowała  pisemne podziękowanie wszystkim organizatorom koncertu, a także do wszystkich sponsorów i darczyńców.

 

 

5.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło MZC nr 2 „Mały Jaworowy ‘ w Cieszynie / Prezes Eugeniusz Raabe /           

 

-  7.12.2019 -  W adwentową sobotę zapragnęliśmy poczuć trochę magii zbliżających się świąt  i wybraliśmy się na jarmark, nie do Wiednia, Berlina czy Pragi ale do naszego Nikiszowca. W tym prawie spontanicznym wyjeździe wzięło udział 36 osób. Jarmark w zabytkowym Nikiszowcu jest największym takim wydarzeniem na Śląsku, wszystkie place i uliczki tego górniczego osiedla zostały zapełnione  straganami, było ich ponad 200 i każde było oryginalne, na żadnym nie powtarzały

się sprzedawane artykuły. Ale zanim zanurzyliśmy się w jarmarczne zakupy i uciechy, zwiedziliśmy Muzeum Historii Katowic a dokładniej jego oddział etnologii  na ulicy Rymarskiej w Nikiszowcu.  Nikiszowiec to niezwykłe miejsce, powstało najpierw w wyobraźni tajnego radcy dworu niemieckiego, dyrektora kopalni Giesche, Antona Uthemana. W związku z eksploatacją nowego szybu, wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą, a wybudowane wcześniej osiedle Giszowiec było już zapełnione. Należało stworzyć no  przestrzeń życiową dla armii robotników. W 1908 roku zaczęto budowę nowego osiedla według projektu braci Zillmannów, prace postępowały szybko, ale niestety wydarzenia dziejowe przerwały budowę na 4 lata, po zakończeniu I wojny oddano do użytku wzorcową kolonię robotniczą, która była własnością kopalni i to zarząd spółki górniczej nadzorował i sponsorował funkcjonowanie osiedla. Wokół wygodnych domów powstała cała infrastruktura miejska: poczta, szkoła, ochronka ,szpital dla zakaźnie chorych, oczywiście kościół ale także pralnia, suszarnia ,magiel,

 liczne sklepy i zakłady usługowe .Użytkowanie większości tych miejsc było bezpłatne a wisienką na torcie była kolejka wąskotorowa zwana Balkanem, która także  za darmo dowoziła ludzi do pracy. Kolejka jeździła jeszcze w latach 70. Przemiany gospodarcze doprowadziły Nikiszowiec niemal do ruiny, po zamknięciu kopalni wszystko zaczęło się chylić ku upadkowi, na szczęście zarówno Nikiszowiec jak i pobliski Giszowiec zaliczono do obszarów zabytkowych i uratowano ich istnienie. Dzisiaj te górnicze osiedla są areną licznych wydarzeń kulturalnych i właśnie jednym z nich jest Jarmark Adwentowy. Także Muzeum jest wtopione w dawną zabudowę, zajęło budynek nieczynnych dziś pralni i magla. W tym uroczym miejscu obejrzeliśmy czasową wystawę pierników, a w ekspozycji

stałej weszliśmy do śląskiego domu i poczuliśmy ducha dawny  wspólnych pralni, suszarni i magla. Trzeba dodać,że były to urządzenia w swoich czasach niezwykle nowoczesne, ówczesne gospodynie wchodziły do tego budynku z brudnym praniem a po paru godzinach wychodziły z czystym,suchym i wymaglowanym, nie licząc oczywiście dodatkowych atrakcji jakim była wymiana ploteczce z licznymi sąsiadkami. Uzupełnieniem kolekcji są liczne płótna malarzy słynnej Grupy Janowskiej, którzy uwieczniali pracę i życie codzienne górniczego Śląska.

Po uczcie kulturalnej, przyszła pora na atrakcje jarmarczne. A tych było bez liku począwszy od oferty kulinarnej, wszelkiego rodzaju pierników i ciast,serów,chlebów,  wędlin , piw i nalewek, po niezliczoną ilość ozdób, ceramiki i wszystkiego co tylko sobie można zamarzyć. Dodatkowo po raz pierwszy w tym roku utworzono strefę  gastronomiczną, gdzie można się było smacznie posilić i spróbować grzanego wina.

 

 
 

 

 

 Scena ustawiona w głębi nikiszowickiego rynku, dostarczała rozrywkę muzyczną, wielkie brawa należą się organizatorom za prezentowanie lokalnych talentów , których jak widać nie brakuje w Nikiszowcu i okolicy. Dla mnie wielką niespodzianką było stoisko znanego dziennikarza, pisarza i historyka pana Marka Szołtyska,  który osobiście sprzedawał i podpisywał swoje książki,oczywiście nie mogłam się oprzeć zakupowi i chwili pogawędki z autorem. Atmosfera nikiszowieckiego jarmarku jeszcze na długo pozostanie w mojej pamięci, planujemy już wyjazd w  przyszłym roku.

 

- 14.12.2019 - To dzień naszego spotkania świąteczno- noworocznego, już po raz trzeci to restauracja
„ Mapis”i jej gościnna załoga byli naszymi gospodarzami. Zebranie zgromadziło prawie 90 osób. W części oficjalnej pan prezes Raabe przypomniał wydarzenia  mijającego roku, przyjęliśmy do naszego grona 2 nowych członków, wręczyliśmy 2 Akty Uznania naszym koleżankom: Elżbiecie Podżorny i Renacie Gutmajer, a także najbardziej aktywnym członkom podarowaliśmy Kalendarze Cieszyński  Po znakomitym obiedzie przyszła pora na występy artystyczne, tym razem zaprosiliśmy czesko-cieszyńską formację wokalną Ta- Grupa, artyści zaprezentowali repertuar śląski, pieśni bożonarodzeniowe i przeboje światowe. Ubarwieniem   wokalizy były opowieści świąteczne, niezawodnego i cudownego artysty pana Karola Suszki. Przy podwieczorku wznieśliśmy toast  za Święta i Nowy Rok, a życzeniom i winszowaniom nie było końca.  Nasze spotkanie zaszczycili swoją obecnością pani burmistrz Gabriela Staszkiewicz, delegacja PZKO w Wędryni, delegacja koła MZC z Mnisztwa i przedstawicielka  Zarządu Głównego MZC pani Halina Sajdok- Żyła.

 

- 18.12.2019 - Tego dnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Klubu Propozycji, tym razem była to prelekcja pani Izabeli Kuli „ Izrael na własną rękę”, spotkanie zostało  uświetnione poczęstunkiem i świątecznymi życzeniami.

 

Koło MZC nr 8 Cieszyn – Mnisztwo / Prezes  Halina Sajdok – Żyła /

 

- 10 grudnia 2019 – prowadzenie warsztatów przeznaczonych dla dzieci w wieku 7 – 15 lat

„Pieczenie drobnych ciasteczek cieszyńskich”  na Zamku w Cieszynie

 

Koło MZC  w Grodźcu  / Prezes  Irena Skrzyżala /

 

 

 

LOGO KOŁA MZCSPOTKANIE NOWOROCZNE W KOLE MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ w GRODŹCU

 

Życzeniami pomyślności w Nowym 2020 Roku oraz toastem rozpoczęli członkowie,  sympatycy  i goście Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu spotkanie noworoczne w pięknej  sali OSP. Życzenia złożyli Pani Marta Kawulok, Prezes Zarządu MZC, Pan Michał Bożek oraz  w imieniu Zarządu  Irena Skrzyżala, Prezes Koła.

Miłym akcentem wieczoru było przyjecie nowych członków pań Małgorzaty Klajmon i Grażyny Kirschner oraz pana Jacka Proszyka, który podzielił się z nami swoimi badaniami, prowadzonymi w grodzieckim zamku. Rzucają one nowe światło na dzieje tego historycznego obiektu. Wstąpienie w szeregi Koła zadeklarowały kolejne dwie osoby, w tym pan Michał Bożek, członek Honorowy MZC oraz właściciel grodzieckiego zamku.

Oprawę artystyczną zapewnił nam zespół „Henio Zbój”, i choć nazwa brzmi dość złowieszczo, zabawa była przednia. Różnorodna muzyka – piosenki regionalne, biesiadne, szanty, piękna gra na gitarze i młodziutka, wielce utalentowana solistka sprawiły, że zabawa przeciągnęła się znacznie ponad zaplanowany limit czasowy.

Całości dopełniły znakomite potrawy przygotowane i  zaserwowane  przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Grodźca.

Dziękuję wszystkim członkom Koła zaangażowanym w organizację imprezy, a szczególnie gospodarzowi obiektu Prezesowi OSP Stanisławowi Cebulakowi.

Mimo, iż zabawa odbyła się już w czwartym tygodniu Nowego Roku, to zapewne pozostanie w pamięci na długo i sprawi, że będzie on dla wszystkich pomyślny, że przyniesie samo dobro, czego z serca życzymy.

 

Jubileuszowa Konferencja

Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu

 

 

 

Z okazji 90 rocznicy założenia Koła Macierzy Szkolnej w Grodźcu i 10 rocznicy jego reaktywacji 22 listopada b.r. odbyła się w strażnicy OSP w Grodźcu Konferencja poświęcona tym doniosłym wydarzeniom.

 

            W spotkaniu udział wzięli Prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej pani Marta Kawulok , Zastępca Wójta Gminy Jasienica p. Krzysztof Wieczerzak, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego pani Jolanta Tomik, dr Jerzy Proszyk kustosz grodzieckiego Muzeum Zamkowego, sołtys Grodźca pan Dariusz Szydłowski, członkowie i sympatycy Koła oraz młodzież szkolna z rodzicami i opiekunką panią Agnieszką Kukioła.

Obecność młodzieży związana była z podsumowaniem Konkursu „Grodziec i jego mieszkańcy wczoraj i dziś” ogłoszonego przez Koło, a zrealizowanego przy współudziale szkoły, z finansowym  wsparciem Urzędu Gminy Jasienica. Mogliśmy podziwiać nagrodzone prace graficzne przedszkolaków i uczniów w trzech kategoriach wiekowych,  pokazy multimedialne oraz prace literackie – wiersze i  wspomnienia o Grodźcu. Wręczono nagrody, głównie książkowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Jasienicy, właściciela  Zamku w Grodźcu pana Michała Bożka oraz nasze Koło. Były też wspólne fotografie i słodki poczęstunek.

W kolejnej części Konferencji, po odśpiewaniu hymnu Macierzy „Płyniesz Olzo po dolinie” wystąpił Zespół „Grodźczanie” ze swym regionalnym repertuarem i sztandarową piosenką o Grodźcu, której autorką tekstu jest Aleksandra Cebulak, członkini Zespołu oraz Koła MZC.

Następnie wygłoszony został,  przez pracownika Książnicy Cieszyńskiej pana Wojciecha Święsa, referat na temat  „Macierz wczoraj i dziś”. Prezentację pod nazwą  „Historia Koła MZC w Grodźcu” przedstawiła prezes Koła Irena Skrzyżala. Obie prace będą niebawem dostępne na stronie internetowej Koła www.mzc-grodziec.org.

Jubileusze mają to do siebie, że są okazją do złożenia podziękowań zasłużonym członkom koła. I takie Akty Uznania, przyznane przez Zarząd Główny MZC, na wniosek Zarządu Koła wręczono wyróżniającym się 18 członkom Koła.

Gratulacje i podziękowania, kwiaty i upominki, na ręce pani prezes Ireny Skrzyżala, od ZG MZC przekazała pani Marta Kawulok, od  władz Gminy Jasienica pan Krzysztof Wieczerzak, od ZSP pani Jolanta Tomik.  Za wszystkie słowa  uznania, za przekazane serdeczności w imieniu członków Koła podziękowała pani Prezes. Były też kwiaty od członków reaktywowanego w 2009 roku Koła, dla obu prezesów pana Edwarda Cichego oraz Ireny Skrzyżala, co było dlań miłą niespodzianką.

Zwieńczeniem Konferencji był występ duetu Eugeniusz Kubat i Dawid Broszczakowski z repertuarem pieśni patriotycznych w ciekawej instrumentalnej aranżacji.

Wszystko to, co opisałam  miało miejsce w sali  Strażnicy OSP, której  piękno i funkcjonalność zachwyca uczestników odbywających się tam od niespełna roku imprez. My z tego miejsca dziękujemy za współpracę gospodarzowi obiektu, prezesowi OSP w Grodźcu, a także członkowi naszego Koła panu Stanisławowi Cebulak.

 

Klub Literacki „Nadolzie / Prezes Jolanta Skóra/

 

Wigilijka Kl „Nadolzie” w Chlebowej Chacie w Górkach Małych. Dnia 10 grudnia 2019r. członkowie  KL „Nadolzie” wraz z sympatykami Klubu spotkali się w Chlebowej Chacie w Górkach Małych. Wspólnie z gospodarzami Chlebowej Chaty upiekli podpłomyki i podzielili się tradycyjnym opłatkiem. A potem  racząc się góreckimi specjałami, które przygotowali Gospodarze, wspólnie śpiewaliśmy kolędy, składając sobie świąteczne życzenia.

Myślę, że Chlebowa Chata i jej przeuroczy właściciele - Jadwiga i Marian Dudysowie - nie potrzebują rekomendacji, ale jednak należy powiedzieć, że  atmosfera miejsca, ciekawe opowieści z nim związane i cała otoczka związana z wypiekiem podpłomyków i chleba, i możliwość  samodzielnego robienia masła,  sprawia, że nie tylko  chce się wracać do tego miejsca, ale też chce się powiedzieć innym, że tam jest wspaniale! Dziękujemy też synowi właścicieli, Jakubowi za pomoc przy zorganizowaniu spotkania.

 

 

6.  Sprawy bieżące

 

            Pani Prezes Marta Kawulok, przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące spraw omawianych na posiedzeniach ZG MZC.

1. Zarząd Główny MZC  podjął następujące uchwały:

 

-o uhonorowanie „Złotą Odznaką MZC” p. Czesława  Grenia - członka Koła  MZC w Drogomyślu. Wniosek wraz z uzasadnieniem przedstawił p. Zdzisław Wyleżuch. Prowadząca obrady p. Prezes Marta Kawulok poddała wniosek pod głosowanie, który obecni poparli jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 02 grudnia 2019 r. podjął Uchwałę nr 10 / 19  w sprawie  uhonorowania Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej p. Czesława  Grenia, członka Koła MZC w Drogomyślu.

 

- o uhonorowanie „ Aktem  Uznania” p. Renatę Gutmajer  oraz p. Elżbietę Podżorny – członkinie  Koła MZC nr 2 ”Mały Jaworowy” w Cieszynie. Prowadząca obrady p. Prezes Marta Kawulok odczytała oba  wnioski wraz z uzasadnieniem, a  następnie  poddała je  pod głosowanie. Obecni jednogłośnie je  poparli.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 02 grudnia 2019 r podjął Uchwałę nr 11 / 19  dotyczącą  uhonorowania  Aktem  Uznania p. Renatę Gutmajer  oraz p. Elżbietę Podżorny-  członkinie  Koła MZC nr 2”Mały Jaworowy” w Cieszynie.

 

- dotyczącą  podpisania nowej  Umowy najmu  z Zarządem  Przedszkola nr 9 przy  ul. Orzeszkowej nr7

w Bielsku – Białej. Pani Prezes poinformowała,że został wybrany nowy skład Zarządu  Przedszkola 
nr 9 przy ul. Orzeszkowej nr 7 w Bielsku – Białej, z którym Macierz Ziemi Cieszyńskiej jako właściciel budynku musi podpisać nową Umowę najmu.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 02 grudnia 2019 r podjął jednogłośnie 

Uchwałę nr 12 / 19   dotyczącą podpisania  Umowy najmu z  Zarządem Przedszkola  nr 9 przy

  ul Orzeszkowej 7 w Bielsku – Białej.

 

2. Sprawy bieżące

 

-  w związku z zaległościami w opłatach za Kalendarze Cieszyńskie przez niektóre Koła Terenowe oraz Księgarnię Piastowską i inne podmioty ZG MZC podjął decyzję, iż  sprzedaż „Kalendarzy Cieszyńskich 2020” będzie tylko gotówkowa,

 

-  w związku z pismem skierowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Cieszynie Mnisztwie do Zarządu Głównego MZC a dotyczącym warunków  najmu pomieszczenia  w Domu Ludowym przy ul. Słowiczej 10, Zarząd Główny MZC podjął decyzję , iż zostanie  spisana z Kołem Gospodyń Wiejskich długoterminowa Umowa Użyczenia pomieszczenia w Domu Ludowym przy ul. Słowiczej 10,

 

- w związku z pismem skierowanym przez p. Agnieszkę Kacyrz – najemcę mieszkania w Domu Ludowym przy ul. Słowiczej 10 w Cieszynie,  dotyczącym konieczności wymiany pieca gazowego,

Zarząd Główny podjął decyzję o zakupie i zamontowaniu pieca w tym mieszkaniu,

 

-  informacja o stanie przygotowań do charytatywnego  „Koncertu Noworocznego 2020” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, który odbędzie się w dniu 11 stycznia 2020 roku w  Teatrze im A. Mickiewicza w Cieszynie.

 

 

Koncert Noworoczny cieszy się coraz większym uznaniem. Bilety rozprowadzane przez Teatr  rozeszły się  błyskawicznie. Duża w tym zasługa Orkiestry Kameralnej ARTIS pod batutą Jean -Claued,a Hauptmanna oraz świetnych solistów Olivii Ohl – Szulik i Michała Borkowskiego, a także zaproponowanej muzyki „Od Broadway,u do Wiednia” .

Scenografię kwiatową sceny w  teatrze zapewni Kwiaciarnia „Mariusz” Mariusza Raindy, a wolontariusze z LO im. A. Osuchowskiego  pod opieką Prezesa Koła MZC nr 5 w Cieszynie p. Janusza Łukomskiego – Prajznera zajmą się sprzedażą  róż i prowadzeniem kwesty na rzecz Funduszu Stypendialnego. Uczniowie z ZSE- G pod opieką nauczycieli zapewnią obsługę i poczęstunek  dla gości koncertu,

 

-  informacja dotycząca Spotkania Noworocznego, w dniu 21 stycznia 2020 r. o godz.16,00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie,  odbędzie się Spotkanie Noworoczne organizowane przez Zarząd Główny MZC. Zaproszenia dla Gości tego spotkania przygotuje i roześle Biuro Zarządu Głównego MZC. W zaproszeniu znajdzie się program spotkania , w którym przewidziano : Sprawozdanie z działalności ZG MZC za rok 2019  / Marta Kawulok- Prezes ZG MZC /. Promocję „Kalendarza Cieszyńskiego 2020” / p. Wojciech Święs - przewodniczący Kolegium Redakcyjnego KC/, w części artystycznej wystąpi  Zespół Regionalny ”Nadolzianie”, p. W. Kristen i
p. L. Ptaszyńska – Matloch,

 

-  wręczenie Legitymacji członkowskiej pani Kamili Ptaszyńskiej – Matloch.  Prezes Koła MZC w Zebrzydowicach p. Henryk Franek. Przedstawił   p. Kamilę Ptaszyńską -  Matloch, która w 2005 roku zajęła II miejsce w konkursie na „ Ślązaczkę Roku”, a w 2019 roku została Srebrną Medalistką w Konkursie „ Po naszymu czyli po śląsku”, a Pani Kamila przedstawiła przebieg i kulisy tego konkursu.

Pani prezes Marta  Kawulok wręczyła legitymację nowej członkini Koła MZC w Zebrzydowicach, a także pogratulowała Jej osiągniętych sukcesów i życzyła kolejnych. Jednocześnie  zaprosiła Ją na Spotkanie Noworoczne w dniu 21 stycznia 2020r.

 

- w sprawie organizacji WZD planowanego na  dzień 23 maja 2020 roku.  Zaproszony na posiedzenie ZG MZC Wójt Gminy Hażlach  p. Grzegorz Sikorski poinformował zebranych o  inicjatywie  podjętej  przez radnych Gminy Hażlach, a dotyczącej uhonorowania  prof. Wiktora Wawrzyczka,  członka  Koła MZC Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i mieszkańca Gminy Hażlach, „ Tablicą pamiątkową ”, która zostanie umieszczona  na Domu Ludowym w Pogwizdowie. Wójt  zaproponował, a zarazem zgłosił wniosek, aby połączyć uroczystość odsłonięcia tablicy z  Walnym Zjazdem Delegatów Macierzy,  który planowany jest na dzień 23 maja 2020 roku. Pani Prezes przypomniała, że  uroczystość odsłonięcia Tablicy zbiegnie się ze 135- leciem Macierzy i stwierdziła, że Walny Zjazd  Delegatów Macierzy  mógłby odbyć się w Domu Ludowym w Pogwizdowie,  którego właścicielem jest obecnie  Gmina Hażlach. Następnie poddała pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Hażlach, który został przyjęty jednogłośnie. Pani Prezes podziękowała p. Grzegorzowi Sikorskiemu za przybycie i przedstawienie propozycji radnych Gminy Hażlach i prosiła o przekazanie radnym informacji o pozytywnej decyzji Zarządu Głównego MZC w tej sprawie. Jednocześnie ustalono, iż dalsze ustalenia  nastąpią w miesiącu marcu.

 

- w sprawie organizowanego przez ZG MZC Spotkania Noworocznego, w dniu 21stycznia 2020 r. w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie. Pani Prezes zaprosiła na Spotkanie Noworoczne wszystkich obecnych na posiedzeniu ZG MZC. Na Spotkanie Noworoczne   zostaną zaproszeni Goście, prezesi Kół + 2 członkowie, Członkowie Honorowi MZC, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego  KC,  Rady Funduszu Stypendialnego, przedstawiciele mediów.  Szacunkowa liczba uczestników to około 100 osób.

W programie spotkania  przewidziano:

-sprawozdanie z działalności ZG MZC za rok 2019 /prezes M. Kawulok/

-promocję Kalendarza Cieszyńskiego 2020 / p. Wojciech Święs/

-program artystyczny / Zespół Regionalny Nadolzianie, p. W. Kristen, p. K. Ptaszyńska - Matloch /,

 

- w sprawie ilości nowych członków w  Kołach Terenowych Macierzy w 2019 roku. Łącznie we wszystkich Kołach Macierzy przybyło 58  nowych członków:

Koło MZC w Drogomyślu – 17

Koło MZC nr 2" Mały Jaworowy" w Cieszynie – 16  

Koło MZC w Grodźcu – 13

Kolo MZC nr 6 "U Zduna"- 4

Koło MZC nr 8 Cieszyn – Mnisztwo  - 4

Kolo MZC w Strumieniu – 3

Koło MZC nr 1" Centrum" w Cieszynie  - 2

Koło MZC w Zebrzydowicach – 2

CKH – 1,

 

- w sprawie  ofert złożonych do Urzędu Miasta  oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zostały złożone dwie oferty do UM w Cieszynie odnośnie „Koncertu Noworocznego 2020” i „Kalendarza Cieszyńskiego 2021”, a także do Starostwa złożono dwie oferty  odnośnie „Kalendarza Cieszyńskiego 2021” i stypendiów na rok szkolny 2020/2021,

 

- w sprawie  realizacji Uchwały nr 7 WZD z dnia 27 maja 2017 roku, w roku 2019

Realizacja Uchwały nr 7 WZD z dnia 27 maja 2017 r.

 

LP

KOŁO  MZC

KWOTA

Rodzaj płatności

1

Koło MZC nr 2” Mały Jaworowy”

300,00 zł

gotówka

2

Koło MZC nr 3 przy ZSE- G w Cieszynie

300,00 zł

gotówka

3

Koło MZC w Grodźcu

140,00 zł

gotówka

4

Koło MZC nr 4 PTTK w Cieszynie

40,00 zł

gotówka

5

Kolo MZC nr 1”Centrum” w Cieszynie

130,00 zł

gotówk

6

Koło MZC - Wrocław

30,00 zł

gotówka

7

Koło MZC nr 6 w  Cieszynie

153,00 zł

gotówka

8

Koło MZC w Zebrzydowicach

189,40 zł

gotówka

9

Koło MZC nr 8 Cieszyn - Mnisztwo

54.00 zł

gotówka

10

Koło MZC  CKH

100,00 zł

gotówka

 

 

- w sprawie harmonogramu posiedzeń ZG MZC w I i II półroczu 2020 r.:

13 stycznia 2020

03 lutego 2020

02 marca 2020

06 kwietnia 2020

04 maja 2020

 

23 maja 2020   / planowany WZD /

01 czerwca 2020

07 września    2020

05 października 2020

09 listopada    2020

07 grudnia 2020

 

                                                                       Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

Facebook
MZCnew version 11