Okólnik nr 2/16

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 2/16

OKÓLNIK NR  2/ 16

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

w dniach  07 marca  oraz  05  kwietnia 2016 r.

 

1. Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościch i imprezach w miesiącu lutym i marcu br.

2. Wyróżnienia i odznaczenia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

3. Uroczysty Apel Poległych pod Wałką

4. Informacja  na temat Domu Ludowego w Pogwizdowie

5. Pisma GKR do ZG MZC

6. Informacja o przygotowaniach doWalnego Zjazdu Delegatów Macierzy

7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

ad.1 Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościch i imprezach

      w miesiącu lutym oraz w marcu br.

           

            - 13 lutego br. w Dębowcu w uroczystych obchodach 75 rocznicy I Zrzutu Cichociemnych

udział wzięli z ramienia Zarządu Głównego MZC  wiceprezes Jadwiga Wasowicz, wiceprezes Bronisław Brudny, wiceprezes Leszek Pindur, członek Koła nr 1 Edward Figna oraz członkowie Sekcji Militariów przy CKH z p. Krzysztofem Neściorem. Został wystawiony Sztandar Macierzy. W poczcie sztandarowym stanęli Członkowie Sekcji Militariów IV Pułku Strzelców Podhalańskich. Został złożony bukiet biało - czerwonych kwiatów od  Zarządu Głównego MZC,

            - 17 lutego br. w Książnicy Cieszyńskiej został zorganizowany wernisaż  wystawy grafiki Eugeniusza Dylekty. Z ramienia Zarządu Głównego uczestniczyli Karol Franek i Jerzy Wałga,

            - 19 lutego br. w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się promocja "Dzienników" Andrzeja Cienciały. W tym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego: p. Władysława Magiera, p. Bronisław Brudny oraz członek Honorowy Macierzy pan Józef Klajsek, 

            - 23 lutego br. w Domu Macierzy przy ul Stalmacha KL "Nadolzie"  zorganizowal spotkanie z panem Andrzejem Macurą, który promowal tomik swoich wierszy. Gościem Honorowym był wiceprezes ZG MZC pan Bronisław Brudny,

            - 25 lutego br. odbyła się w Kościele Jezusowym uroczystośc pogrzebowa Jana Śliwki, zasłużonego członka Koła nr 8 Cieszyn – Mnisztwo i równocześnie Członka Honorowego Macierzy. W uroczystości wzięli udział z ramienia Zarządu Głównego MZC p. Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny, który pożegnał Jana Śliwkę w imieniu Zarządu Głównego. Został wystawiony Sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym wzięli udział członkowie Koła Macierzy Cieszyn – Misztwo,

            - 03 marca br. w Zebraniu Sprawozdawczym Koła w Strumieniu uczestniczył jego wiceprezes i równocześnie członek Zarządu Głównego MZC Zdzisław Wyleżuch,       

            - 04 marca br. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło się spotkanie z panem Stanisławem Szwedem – wiceministrem w Ministerstwie Pracy i Polityki Rodzinnej. W spotkaniu uczestniczył wicepezes Bronisław Brudny,

            - 09 marca br. odbyło sie Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Koła nr 1" Centrum" w Cieszynie.Obrady prowadził p. Edward Matuszek.  Prezesem Koła ponownie wybrano Pana Bronisława Brudnego. Pani Prezes Marta Kawulok, w imieniu Zarządu Głównego MZC  złożyła gratulacje koledze Bronisławowi Brudnemu i nowo wybranemu Zarządowi Koła życząc jednocześnie dalszej owocnej działalności na niwie macierzowej,

            - 11 marca br. w  Zebraniu Sprawozdawczym  Koła nr 2" Mały Jaworowy" w Cieszynie- z ramienia ZG MZC uczestniczył wiceprezes  Karol Franek,

            - 11 marca  br. w Zebraniu  Sprawozdawczym Koła MZC w Grodźcu, z ramienia Zarządu Głównego udział wzięli p. Edward Cichy oraz p. Józef Król,

 

            - 14 marca br. odbyło się Zebranie Spawozdawcze Koła MZC w Strumieniu. Zarząd Główny reprezentował p. Zdzisław Wyleżuch – wiceprezes Koła w Strumieniu

            - 13 marca br. odbył się III Ogólnopolski Konkurs PTTK o tytuł "Przewodnika Krasomówcy".  Z ramienia Zarządu Głównego udział wzięła pani Władysława Magiera , która zajęła IV miejsce. Spotkanie było okazją do promocji Śląska Cieszyńskiego.
            - 15 marca br. w Książnicy Cieszyńskiej zostało zorganizowane spotkanie z okazji promocji książki "Dzienniki Andrzeja Cieńciały".Udział wzięli pani Władysława Magiera oraz wiceprezes Bronisław Brudny,

            - 18 marca br. w Skoczowie został uroczyście odsłonięty pomnik prof. Józefa Pietera, twórcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W uroczystości wziął udział  wiceprezes Bronisław Brudny,

            - 18 marca  br. w Książnicy Cieszyńskiej została zorganizowanana prelekcja poświęcona pierwszej książce wydanej w języku polskim. Udział wzięła p. Władysława Magiera i wiceprezes Bronisław Brudny,

             - 20 marca 2016 r. odbył się Uroczysty  Apel poświęcony 24 żołnierzom ZWZ  AK  zamordowanym pod Wałką w Cieszynie. Macierz Ziemi Cieszyńskiej reprezentował  wiceprezes Zarządu Głównego MZC  Bronisław Brudny,

            - 23 marca br.  zostało zorganizowane  spotkanie  z Polakami z Ostrawy na tzw. "Stoliku polskim" w Ostrawie, w trakcie którego pani Władysława Magiera nagrała 2 audycje dla polskiego radia Ostrawa- jedna była emitowana 29.03.br.

             - 04 kwietnia br. członkowie Zarządu Głównego MZC w osobach: pani prezes ZG MZC Marta Kawulok, wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny oraz pan Edward Figna- czlonek Koła nr1 "Centrum" w Cieszynie, złożyli wizytę pani Anieli Kupiec 96 – letniej  znanej poetce i gawędziarce, mieszkającej w Nydku na Zaolziu. Okazją do tych miłych odwiedzin były urodziny

p. Anieli. Przedstawiciele ZG MZC złożyli Jubilatce życzenia oraz wręczyli Jej Medal Pawła Stalmacha , który  został  przyznany p. A. Kupiec, decyzją Zarządu Głównego MZC, w dniu 07 marca br. 

W spotkaniu z Jubilatką uczestniczyli także członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów na Zaolziu, w Bielsku- Białej , Cieszynie i w Strumieniu oraz przedstawiciele mediów polskich, Głosu Ludu i TV z Ostrawy.

 

ad.2  Wyróżnienia i odznaczenia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

 

            Pani Prezes Marta Kawulok odczytała wnioski wraz z uzasadnieniem , jakie przesłały Zarządy Kół Terenowych Macierzy do Zarządu Głównego MZC w sprawie uhonorowania członków tych Kół wyróżnieniami i odznaczeniami Macierzowymi, które będą wręczane na Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 21 maja 2016 r .

 

Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na swoim posiedzeniu w dniach  07 marca 2016r,  oraz 05 kwietnia 2016r, po wnikliwej analizie każdego wniosku, podjął  uchwały dotyczące przyznania  wyróżnień  i odznaczeń Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 

 ZŁOTĄ ODZNAKĘ  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przyznano:

 

Jadwidze Chlebik                                          Koło MZC nr 6 " U Zduna" w Cieszynie

Bogumile  Guziur                                          Koło MZC Warmińsko – Mazurskie  w  Olsztynie

Franciszkowi  Kłodzie                                   Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

Krystynie  Kozłowskiej                                 Koło MZC Warmińsko – Mazurskie  w Olsztynie

Józefowi Król                                                Koło MZC w Grodźcu

Lidii  Nowackiej                                            Koło MZC w Warszawie

Zbigniewowi Podymie                                  Koło MZC w Drogomyślu

Januszowi  Rusek                                          Koło MZC w Warszawie

 

Marii Szczudło                                               Koło MZC w Strumieniu

Annie Weryszko                                            Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

 

MEDALEM   PAWŁA STALMACHA  przyznano:

 

Anieli Kupiec                                                Koło MZC nr 6 " U Zduna" w Cieszynie

Rafałowi  Wolskiemu                                    Koło MZC Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie

 

GODNOŚCIĄ CZŁONKA HONOROWEGO Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uhonorowano:

 

Franciszka Dyrdę                                           Koło MZC we Wrocławiu                                        

dr hab.Wiesława Karetę                                 Koło MZC w Krakowie

Tadeusza Kojzara                                          Koło MZC w Krakowie

Jana Palarczyka                                             Koło MZC Cieszyn- Mnisztwo

Eugeniusza Raabe                                         Koło MZC nr 2 Cieszyn " Mały Jaworowy"

 

 AKT UZNANIA  przyznano:

 

Pawłowi Berek                                              Koło MZC  w Warszawie

Irminie Cieślar                                    Koło MZC  w Warszawie

Adamowi Gawron                                         Koło MZC w Strumieniu                              

Alojzemu Gawron                                         Koło MZC  w Strumieniu

Irenie Grąziewicz                                           Koło MZC  w Warszawie

Honoracie Kuś,                                              Koło MZC  w Strumieniu

Maksymilianowi Kuśka                                 Koło MZC nr 3 w Cieszynie

Annie Langner                                               Koło MZC nr 3 w Cieszynie

Władysławie Lewandowskiej            Koło MZC  w Strumieniu

Oldze  Lorek- Brak                                        Koło MZC nr 3 w Cieszynie

Stefanii Macura,                                             Koło MZC  w Strumieniu

Renacie Moczała                                           Koło MZC w Grodźcu

Barbarze Płusa                                               Koło MZC nr 3 w Cieszynie

Jolancie Puchałka,                                         Koło MZC  w Strumieniu

Natalii Riess- Rzeźniczek                              Sympatyk Macierzy, wspierający

Zdzisławowi  Rusin                                       Koło MZC  w Strumieniu

Elżbiecie Wiencek                                         Koło MZC w Grodźcu

Klubowi Baccalarium                                    Koło MZC Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie

Komisji Gastronomicznej w ZSEG               Koło MZC nr 3 Cieszyn

 

            Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej podjął również uchwałę o wyróżnieniu Członków Honorowych Macierzy, którzy w 2016 r. obchodzą Jubileusz  85-lecia i 90 lecia urodzin:

 

 Władysław Berek                                          Koło MZC  w Warszawie

 Jan Kisza                                                      Koło MZC w Warszawie

 Jan Kumor                                                    Koło MZC w Warszawie

 Rudolf Mizia                                                  Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

Tadeusz Stawowiak                                       Koło nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie

 

 

      

 

 

ad.3  Uroczysty Apel Poległych pod Wałką

 

            20 marca 2016 r. w Uroczystym Apelu poświęconym 24 żołnierzom ZWZ  AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie,  wzięli udział przedstawiciele władz miejskich  z Burmistrzem Miasta Cieszyna Ryszardem Macurą, władz powiatowych z Starostą Powiatu Cieszyńskiego Januszem Królem oraz licznie zebrani goście, młodzież szkolna i mieszkańcy Cieszyna. Macierz Ziemi Cieszyńskiej reprezentował  wiceprezes Zarządu Głównego MZC  Bronisław Brudny, prezesi oraz  członkowie Kół Terenowych Macierzy.  Został  wystawiony Sztandar  Macierzy . Pod pomnikiem upamiętniającym tę straszliwą zbrodnię, w imieniu Zarządu Głównego MZC, bukiet biało-czerwonych kwiatów złożył wiceprezes Bronisław Brudny.

 

ad.4 Informacja  na temat Domu Ludowego w Pogwizdowie

 

            Pani Prezes przedstawiła zebranym informację na temat Domu Ludowego w Pogwizdowie. Duże koszty utrzymania i konieczność generalnego remontu tego obiektu nie są  możliwe do uniesienia przez Zarząd Główny MZC. Po dyskusji na ten temat, obecni zdecydowali, że utrzymywanie tego obiektu naraża Zarząd Główny na poważne straty, które z upływem czasu będą coraz większe, dlatego należy rozważyć możliwość zbycia tej nieruchomości. Podjęto decyzję, iż zostanie wystosowane pismo do Prezesów Kół Terenowych Macierzy z prośbą o przygotowanie  na Walny Zjazd Delegatów Macierzy opinii w sprawie podjęcia uchwały umożliwiającej zbycie tej nieruchomości .

            Pani Prezes na wniosek Głównej Księgowej Stowarzyszenia, pani Aliny Hławiczki, poinformowała członków Zarządu Głównego o braku opłat wnoszonych przez najemcę, pana Jerzego Wigezzy, za użytkowanie pomieszczenia w Domu Ludowym w Pogwizdowie. Kwota zaległości sięga ponad 8900 zł. Zarząd Główny podjął decyzję, o pisemnym poinformowaniu najemcy o konieczności  uregulowania należności do końca kwietnia 2016 r. W przypadku braku reakcji na pismo, umowa najmu zostanie rozwiązana , a sprawa o zwrot kosztów trafi do Sądu.

 

ad.5 Pisma GKR do ZG MZC

 

            Główna Komisja Rewizyjna skierowała dwa pisma do Zarządu Głównego MZC. W pierwszym piśmie zwraca się do Zarządu Głównego MZC z propozycją, aby wystosować pismo do władz Gmin, z których pochodzą stypendyści wspierani z Funduszu Stypendialnego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, o wsparcie dla jego działalności.Umożliwiłoby to pomnożenie środków i tym samym zwiększenie możliwości wspierania większej grupy młodzieży.W drugim zwraca się z rekomendacją by wszelkie operacje finansowe dotyczące Funduszu Stypendialnego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wydzielić i rozliczać z osobnego konta bankowego.

            Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Głównego MZC  podjęli stanowisko odnośnie obu spraw poruszonych w pismach GKR. 

Stanowisko przyjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego:

1. Zarząd Główny MZC wystosuje pisma do władz gmin, z których pochodzą stypendyści, z prośbą o wsparcie działalności Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.

2. Zarząd Główny nie podziela stanowiska GKR , żeby utworzyć oddzielne konto bankowe dla Funduszu Stpendialnego. Uważa, iż dotychczasowy sposób rozliczania środków finansowych wpływających na ten cel jest wystarczająco przejrzysty, ponieważ istnieje oddzielne konto księgowe dla środków Funduszu Stypendialnego, które umożliwia sprawdzenie przeprowadzonych operacji finansowych. Przy pełnej kontroli środków na Fundusz Stypendialny zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów Funduszu Stypendialnego, wprowadzenie odrębnego konta jest niepotrzebne.

Pani Prezes Marta Kawulok w imieniu Zarządu Głównego MZC wystosuje pismo do Głównej Komisji Rewizyjnej , w którym przedstawi stanowisko Zarządu Głównego.

 

 ad.6 Informacja dotycząca przygotowań do obrad Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy

 

            Pani Prezes przypomniała o terminie Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy: w dniu 21 maja 2016 r. o godz.8.30 w pierwszym terminie lub o godz. 9.00 w drugim terminie, w Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Poinformowała zebranych o przygotowaniach do tego Zjazdu:

    - "Akty Uznania " zostały przygotowane  przez pana  Janusza  Łukomskiego -Prajznera ,  

    - wiceprezes Karol Franek wydrukuje "Zaproszenia" na Walny Zjazd Delegatów, które zostaną  rozesłane do zaproszonych Gości oraz Prezesów i Delegatów Kół Terenowych Macierzy,

  - biuro Zarządu Głównego MZC przygotuje Listę Gości zaproszonych na WZD,  oraz liczbę Delegatów Kół Terenowych ( 1 Delegat na 10 członków Koła , wg ilości członków Koła podanej na dzień  31.12.2015r. ),   

    - biuro Zarządu Głównego przygotuje  listę Członków Honorowych Macierzy, którzy w tym roku obchodzą Jubileusz 80-lecia , 85- lecia lub 90-lecia urodzin,

    -   drukarnia Offset Druk p. St.Stoszka  wydrukuje "Sprawozdanie Zarządu Głównego MZC za rok 2015" i przygotuje Dyplomy dla osób uhonorowanych Godnością Członka Honorowego Macierzy,

      -  biuro Zarządu Głównego przygotuje  Złote Odznaki Macierzy oraz  Medale Pawła Stalmacha,

      - Pani Prezes skontaktowała się z dyrekcją ZSE- G w Cieszynie oraz Komisją Gastronomiczną w tej szkole i uzyskała pozytywną odpowiedź  dotyczącą zapewnienia obsługi gastronomicznej w czasie WZD Macierzy.

 

ad. 7  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło nr 1 "Centrum "w Cieszynie / Prezes Bronisław Brudny/

 

            - 10 lutego na spotkaniu Koła nr 1"Centrum "w Cieszynie gościem była p.Władysława Magiera, która przybliżyła obecnym postać Anny Szalbót ps. Rachela, harcerki, później diakonisy, której życie związane było z działaniami "Cichociemnych" na Ziemi Cieszyńskiej, a potem z pomocą dla więźniów Oświęcimia i w czasie okupacji Warszawy.Sylwetka Anny Szalbót "Racheli" została upamiętniona w Uliczce Cieszyńskich Kobiet.

            - 9 marca odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie  Koła, na którym podsumowano działałność w mijającej kadencji, oraz wybrano nowe  władze koła.Przyjęto także nowy program działania. Prezesem Koła ponownie wybrano Pana Bronisława Brudnego. W zebraniu uczestniczyła  Pani Prezes Marta Kawulok, która w imieniu Zarządu Głównego MZC  złożyła gratulacje koledze Bronisławowi Brudnemu i nowo wybranemu Zarządowi Koła życząc jednocześnie dalszej owocnej działalności na niwie macierzowej,

            20 marca br. Prezes B.Brudny reprezentował Koło na uroczystościach miejskich upamiętniających rocznicę zbrodni hitlerowskiej "Pod Wałką."

   

Koło nr 2 "Mały Jaworowy" /Prezes Eugeniusz Raabe/
 

            13 marca br. odbylo się sprawozdawcze Walne Zebranie członków Koła nr.2 , przeszło połowa wszystkich członków stawiła się na walne zebranie koła, podsumowano miniony rok, wysłuchano sprawozdań finansowych oraz komisji rewizyjnej, wysłuchano prelekcji o historii Domu Narodowego oraz zapoznano się planami pracy koła na rok bieżący.

            16 marca br. nasz Klub Propozycji „Podgórze” zorganizował spotkanie z doktorem

Krzysztofem Wierzbickim na temat chorób neurologicznych wieku dojrzałego, prelekcja z uwagi na temat cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

 

Koło  nr  3  / Prezes  Regina Kapała /

            17 marca br. Zarząd Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zorganizował dla uczestników Konkursu "Euklides" wycieczkę  "Szlakiem zabytków Cieszyna", oraz  prezentację działalności 

Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, która jest Patronem Szkoły.

            21 marca 2016 r. z okazji Świąt Wielkanocnych Zarząd Koła oraz członkowie  włączyli się aktywnie w przygotowanie oraz prezentację  wspaniałych wyrobów cukierniczych min. "mazurków" , "bab" oraz  innych ciast przygotowanych z okazji Świąt Wielkanocnych.

 

Koło MZC w Grodźcu / Prezes Irena Skrzyżala/

 

            26 lutego2016r. Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu zorganizowało dla członków, sympatyków i osób zainteresowanych prelekcję na temat "Jan Łysek - poeta, nauczyciel, legionista". Prelekcję wzbogaconą pokazem multimedialnym wygłosił Józef Król- członek Zarządu Koła. Prowadzący spotkanie p. Edward Cichy przypomniał słuchaczom, że wybór tematu nie jest przypadkowy, ale jest kontynuacją treści przedstawionych w roku ubiegłym przez prelegenta Stefana Króla , historyka z Cieszyna, który wygłosił prelekcje o udziale mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w Legionach Śląskich. Jednym z twórców tego Legionu Śląskiego w Cieszynie był Jan Łysek , a następnie razem z H. Przepilińskim i F. Hajdukiem był jednym z dowódców Legionu Śląskiego.

            11 marca 2016r. - spotkanie z okazji Dnia Kobiet.Tegoroczny Dzień Kobiet  uczciliśmy w Chacie Międzyrzecze w Międzyrzeczu Górnym. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy członkini naszego Koła Pani Bernadety Gruszka, gospodyni Chaty Międzyrzecze, której zawdzięczamy także ciekawy program imprezy.

Na wstępie jednak p. Prezes Irena Skrzyżala oraz czł. Zarz. Głównego Józef Król wręczyli legitymacje i odznaki czterem nowym członkom naszego Koła: Barbarze Krzywda, Danucie Kubala oraz państwu Renacie i Bogdanowi Małek. Były podziękowania za wstąpienie w szeregi MZC oraz życzenia aktywnego udziału w pracach Koła.

W programie artystycznym wystąpił Zespół „Dudoski” z regionalnym,. wesołym repertuarem, który wprawił nas w odpowiedni nastrój. Młodzież działająca w Kółku Teatralnym przy GOK w Jasienicy Filia w Międzyrzeczu Górnym wystąpiła w zabawnej scence rodzajowej „Biuro Matrymonialne”. Występ był bardzo adekwatny do charakteru spotkania - dobre, dowcipne teksty oraz dostosowana doń scenografia i kostiumy. Bawiliśmy się przednio a młodzi artyści nagradzani zostali zasłużonymi brawami.

Mieliśmy także okazję, by podziwiać wystawę poplenerową  Grupy „Barwa”, efekt pobytu  artystów w Rumunii, o czym z wielką swadą opowiadała nasza gościnna gospodyni Pani Benia Gruszka, której prace także mieliśmy możliwość obejrzeć.

Zainteresowanie wielu z nas wzbudziło bogactwo eksponatów w Sali Regionalnej. Dla wielu była to wyprawa w przeszłość, wszak takie meble, makatki czy urządzenia gospodarstwa domowego jeszcze niedawno były w codziennym użytku wielu gospodarstw na naszym Śląsku Cieszyńskim.

Kulinarnym rarytasem naszej imprezy były potrawy kuchni ormiańskiej – ich nazw nie przytoczę, ale smak ciast z różnymi nadzieniami – słodkimi, warzywnymi, pikantnymi pozostanie w naszej pamięci. Pozostaje nam satysfakcja, że przy  okazji mogliśmy także marketingowo wspomóc autorkę tych kulturalnych pyszności.

Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy, dziękujemy Pani Bernadecie Gruszka za możliwość spędzenia miłych chwil w jednym z kulturalnych obiektów naszej Gminy, za zorganizowanie naszego pobytu, za wszystkie kulturalne doznania.

 

 

 

 

Kolo MZC w Strumieniu / Prezes Anastazja Żur /

 

            7 lutego br. na posiedzeniu  Zarządu Koła dokonano rozliczenia Spotkania Noworocznego 2016 r, został przedstawiony Plan Pracy Zarządu Koła na rok 2016,  postanowiono wydać książkę osiągnięć Koła w czasie 90 – lecia jego istnienia, na co pozyskano środki z Urzędu Miasta Strumień

przedstawiono stan przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła.

            7 marca br. odbyło się  spotkanie z dr Miłoszem Skrzypkiem z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, połączone z wykładem pt "Stosunki polsko-czechosłowackie i kształtowanie się granicy państwa w latach 1918-1921".

            11 marca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, któremu przewodniczył Zdzisław Wyleżuch , wiceprezes Koła .

         13 marca br. odbyło się zebranie Zarządu Koła, na którym przyjęto umowę o użyczenie lokalu w MGOK dla Koła MZC Strumień. Omówiono przygotowanie do Dnia Tradycji – stopień zaangażowania , który odbędzie sie 04 czerwca br. w czasie " Dni Strumieńskiej Wiosny.

 

Koło MZC w Zebrzydowicach / Prezes Helena Bartoszek/

            16 lutego Zarząd Koła zorganizował dla członków  spotkanie autorskie , w którym wzięli udział członkowie Koła- autorzy  wierszy ,fraszek i limeryków: Tadeusz Guz, Aldona Kopiec, Brygida Simko, Aniela Stoś i Ewelina Szuścik. Prezentowali oni  fragmenty swoich starszych i nowych utworów. W spotkaniu uczestniczyła również wokalistka z ZS w Zebrzydowicach- Ewelina Żesławska

            7 marca: spotkanie z dr Miłoszem Skrzypkiem z Zakładu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który przedstawił wykład na temat niełatwych i nieraz trudnych  stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1918-1921.

 

 

Klub Literacki "Nadolzie" Prezes Jolanta Skóra/

 

            23. 02. 2016r. Promocja tomiku pt: „Lustro czasu” Andrzeja Macury i Barbary Kozieł – Gawrońskiej.

"Lustro- jest obecne w cywilizacji człowieka od czasów prehistorycznych. Uważasię je za jeden z pierwszych i najbardziej udanych wynalazków człowieka. Lustro-też jest częstym motywem w literaturze…”Mówiła na wstępie Jolanta Skóra witając autorów tomiku i przybyłych gości, a wśród nich Pana Krzysztofa, brata przedwcześnie zmarłej Artystki, Barbary Kozieł-Gawrońskiej.

Krzysztof Kozieł przedstawił obecnym slajdy reprodukcji i omówił ich malarskiewalory, a także opowiedział o okolicznościach powstawania prac siostry( Barbara Kozieł-Gawrońska urodzona w Ustroniu, studiowała na ASP w Krakowie, w 1986r wyjechała doUSA, mieszkała w Los Angeles i tam przynależała do grupy malarzy ”LA Assemblange Group”).

            Niezwykły tomik niezwykle skromnego człowieka- Andrzeja Macury, członka KL”Nadolzie”(poeta, prozaik, autor tekstów piosenek, mieszkaniec Dzięgielowa). Wspólna książka, dwa spojrzenia, dwa rodzaje wyrazu. Mają wspólny mianownik-traktują o czasie, przemijaniu, losie, przeznaczeniu- jednym słowem życiu. „Lustro czasu” - tomik pięknie wydany, staranny, dopieszczony o dużych walorach estetycznych, dostępny w księgarniach, warty, by mieć go na własność i cieszyć się nim i rozczytywać…

            15. 03. 2016r.  Parki Narodowe Ameryki - prezentacja multimedialna Elżbiety Holeksy (członkini KL”Nadolzie” oraz Koła Macierzy nr 1).

"Cieszę się, że będę mogła podzielić się z Wami moimi wiadomościami i przeżyciami..."  tak rozpoczęła opowiadać o wędrówkach po parkach narodowych w USA Elżbieta Holeksa, która w Ameryce mieszkała przez 13 lat. „…I tą opowieścią Pani Elżbieta wspaniale wpisuje się w motyw wędrówki w literaturze”- zażartowała Jola Skóra- jednocześnie (zupełnie poważnie)wymieniając po krótce kilka kultowych dzieł i ich bohaterów (Biblia, Odyseja Homera, Boska Komedia Dantego, Baśnie i legendy, Sonety Krymskie A. Mickiewicza).Swoją wędrówkę p. Elżbieta  rozpoczęto od prezentacji Los Angeles, by kolejno  przedstawić walory: Parku Narodowego Yosemite, Parku Narodowego Redwood i Wielkiego Kanionu Kolorado.

Park Narodowy Yosemite każdego roku jest odwiedzany przez przeszło 3,6 miliona turystów. W 1984 r. park został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest najbardziej znany ze względu na granitowe urwiska, wodospady, czyste potoki i skupiska mamutowców olbrzymich (sekwoi). Park Narodowy Yosemite jest znany z dużej koncentracji wodospadów na stosunkowo małej powierzchni. Znajduje się tutaj m.in.: wodospad Yosemite o wysokości 739 m, co czyni go najwyższym wodospadem Ameryki Północnej.

Park Narodowy Redwood –park narodowy położony w północnej częśc  stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Nazwa parku pochodzi od sekwoi wiecznie zielonych  ang. redwood), które rosną na jego terenie. W parku rośnie najwyższe drzewo świata, o wysokości115,55 metra.

Park Narodowy Wielkiego Kanionu, odwiedza co roku 4,1 mln turystów, znajduje się  na terenach rezerwatu Indian Hualapai w Arizonie. Wielki Kanion, Wielki Kanion Kolorado –stanowi przełom rzeki Kolorado w stanie Arizona. Jest to największy przełom rzeki na świecie (jednak nie najgłębszy).Ogromne wrażenie na słuchaczach zrobiły zdjęcia z Platformy widokowej Skywalk. To "najwyższy balkon" na świecie. Usytuowany jest na wysokości 1219 m. nad ziemią. Zainteresowani mają możliwość podziwiać otwierającą się pod nimi przepaść Wielkiego Kanionu, oddzieleni od niej jedynie przezroczystą taflą szkła. Prezentacja była uzupełniona przemyśleniami autorki, które ujęte zostały w formie wierszy. Pani Elżbieta po raz kolejny dała się poznać jako osoba pełna pasji, entuzjazmu, która potrafi o swoich zainteresowaniach  ze swadą i zainteresowaniem opowiadać.

 

 

                                                                        Za Zarząd:

 

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                              /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x Gablotka

1x a/a

Facebook
MZCnew version 11