Okólnik nr 2/2022

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 2/2022

Okólnik nr 2/2022

z posiedzeń Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,

które odbyły się w dniach 4 kwietnia, 9 maja  i 6 czerwca 2022 roku.

 

1.Udział członków ZG MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach: marzec, kwiecień i maj 2022 roku.

     - 3.03.2022 - w Książnicy Cieszyńskiej odbył się wernisaż wystawy pt. „ Białe kruki”,  w wydarzeniu uczestniczył wiceprezes Bronisław Brudny,

 

-  4.03.2022 - w Strumieńskim MGOK-u odbyła się „ Gala Przyjaciół”, uczestniczyli w niej koledzy Bronisław Świeży i Henryk Franek,

 

- 10.03.2022 -  kol. Władysława Magiera wygłosiła wykład dla studentów UTW w Cieszynie. Był to pierwszy wykład po prawie 2 letniej przerwie spowodowanej pandemią.

 

- 16.03.2022 -  w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie odbyło się spotkanie poetyckie z akompaniamentem muzycznym, zorganizowane przez Studnię Poetycką;  z ramienia ZG MZC uczestniczyli w wydarzeniu kol. Jolanta Skóra, Urszula Skowron, Władysława Magiera, Irena Skrzyżala, Józef Król,

 

- 18.03.2022 -  w Strumieniu, w Galerii pod Ratuszem miał miejsce wykład pana A. Kiełkowskiego

dotyczący rozwoju Strumienia na przestrzeni wieków. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Koła Macierzy w Strumieniu,

 

- 18.03.2022  - odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła MZC w Grodźcu, z ramienia ZG MZC uczestniczył w nim wiceprezes Leszek Pindur,

 

- 20.03.2022 - w Cieszynie odbyły się uroczystości w 80 rocznicę wydarzeń Pod Wałką, Zarząd Główny reprezentował wiceprezes Bronisław Brudny, który złożył bukiet kwiatów pod pomnikiem. Został wystawiony sztandar Macierzy, a poczet sztandarowy tworzyli kol. Genowefa Koczoń,
Grażyna Pawlita ( Panie z Koła MZC nr 2 w Cieszynie) oraz Pan Aleksander Kawulok,

 

- 26.03.2022 -  Koło MZC w Zebrzydowicach uroczyście obchodziło Jubileusz 25 lecia reaktywacji Koła, w uroczystościach uczestniczyli Pani prezes Marta Kawulok i kol. Józef Król. Pani prezes złożyła życzenia z okazji Jubileuszu i na ręce Pana prezesa Henryka Franka złożyła list gratulacyjny oraz wręczyła album o Zamkach na Śląsku Cieszyńskim autorstwa M. Makowskiego. Byłej Pani prezes Helenie Bartoszek również złożyła życzenia i gratulacje jubileuszowe i wręczyła bukiet kwiatów,

 

- 28.03.2022 - odbyło się spotkanie Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego, na którym omówiono etap przygotowań do wydania Kalendarza Cieszyńskiego na rok 2023. W spotkaniu uczestniczyli prezes M. Kawulok i wiceprezes L. Pindur,

 

- 6.04. 2022 - odbyło się Walne Zebranie Koła MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie , wybrano nowy Zarząd Koła: prezesem została Elżbieta Holeksa- Malinowska a wiceprezesem Bronisław Brudny. W  sprawozdawczo-wyborczym walnym Zebraniu Koła uczestniczyła Pani prezes Marta Kawulok,

 

 

- 8.04. 2022 - w Grodźcu, w restauracji Cobra odbyło się spotkanie członków grodzieckiego Koła MZC, na którym gośćmi byli państwo Kohutowie z Koniakowa. Opowiadali o pasterstwie w Beskidach, obyczajach i pracy pasterzy. W trakcie spotkania wpłynęło bardzo dużo zamówień na wyroby pasterskie czyli sery i kiełbasę. W spotkaniu uczestniczyli: Irena Skrzyżala i Józef Król,

 

- 20.04. 2022 - w Strumieniu w Galerii Pod Ratuszem odbył się wernisaż nowej wystawy, którą przygotowali członkowie Koła MZC w Strumieniu. W wernisażu uczestniczył kol. B. Świeży,

 

- 22.04. 2022 -  w Domu Narodowym miało miejsce Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła MZC nr 2 „ Mały Jaworowy” w Cieszynie. Wybrano nowy Zarząd Koła:

 prezes - Grażyna Pawlita

                   wiceprezes - Krzysztof Herok

 sekretarz - Natalia Bańczyk

 skarbnik - Genowefa Koczoń

 członkowie: Helena Herman, Zygmunt Nowak, Stanisław Chełmiński

Po części oficjalnej wystąpił Zespół „Ta Grupa”  z Czeskiego Cieszyna. ZG reprezentowała kol. Natalia Bańczyk,

 

- 27.04. 2022 - w Strumieniu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Koła MZC, z ramienia ZG uczestniczył w nim kol. Henryk Franek,

 

- 27.04. 2022 -  kol. B. Brudny uczestniczył w wernisażu wystawy poświęconej Janowi Wałachowi. Sylwetkę artysty przedstawił prezes Koła MZC w Istebnej Michał Kawulok,

 

- 3.05.2022 -  w uroczystych obchodach 3 Maja na cieszyńskim Rynku uczestniczyli przedstawiciele ZG MZC -  wiceprezes Bronisław Brudny i Henryk Franek. Został wystawiony Sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym stanęli Bronisław Brudny, Henryk Franek i Elżbieta Holeksa – Malinowska. Pod Tablicą Pamiątkową został złożony bukiet kwiatów,

 

- 3.05.2022 - wiceprezes B. Brudny uczestniczył w odsłonięciu repliki wieży piastowskiej (po gruntownej renowacji) w Parku im. W. Wawrzyczka w Hażlachu,

 

- 6.05.2022 – wiceprezes B. Brudny brał udział w wernisażu wystawy „Plebiscyt 1920” w Muzeum Śląska Cieszyńskiego,

 

-13.05.2022 -  w siedzibie ZG MZC  odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej,

 

- 14.05. 2022 -  odbył się Koncert Majowy, w którym uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Zarządu Głównego MZC, Macierzowcy, sympatycy macierzy i stali bywalcy na naszych koncertach noworocznych,

 

- 16.05.2022 -  kol. Cezary Tomiczek brał udział w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, gdzie min. rozmawiano o pozyskiwaniu środków dla małych podmiotów oraz zachęcano do udziału w IV Festiwalu Organizacji Pozarządowych „Cieszyński Przekładaniec”. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza,

 

- 17.05.2022 -  prezes Marta Kawulok i wiceprezes Jadwiga Wąsowicz brały udział w Jubileuszu
90 lecia Przedszkola działającego w budynku Macierzy, w Bielsku Białej. Złożyły gratulacje i życzenia Pani Dyrektor Przedszkola oraz wręczyły Jej list gratulacyjny, upominek i  słodycze dla przedszkolaków. Dzieci wystąpiły w pięknym programie artystycznym, przedstawiono prezentację multimedialną o historii Przedszkola dawniej i dziś,

 

- 27.05.2022 -  odbyło się posiedzenie Rady Funduszu Stypendialnego, które po raz pierwszy prowadził nowy przewodniczący Rady p. Cezary Tomiczek. Omówione zostały sprawy organizacyjne związane z funduszem stypendialnym na rok szkolny 2022/2023,

 

- 28.05.2022 -  p. Cezary Tomiczek brał udział w uroczystej akademii z okazji 27 lecia Akademii WSB; akademia odbyła się w katowickiej siedzibie NOSPR. Uroczystość uświetnił występ Piotra Rubika wraz z zespołem,

 

- 31.05.2022 -  członkowie Zarządu Głównego wybrali się do Jaworzynki Zapasieki, aby na miejscu dokonać oględzin działki będącej własnością Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, a której obecny właściciel jest nieujawniony w księgach wieczystych.  Członkowie Zarządu spotkali się z Panem Czesławem Muszalikiem, który był ostatnim prezesem Koła MZC w Jaworzynce Zapasieki,

 

- 31.05.2022 -  w cieszyńskim teatrze miał miejsce Koncert  z okazji 50 lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z ramienia Zarządu Głównego MZC w koncercie uczestniczyły
p. Urszula Skowron i p. Jolanta Skóra. Uroczystość miała piękną oprawę, wystąpili artyści związani z filią UŚ w Cieszynie.

 

2.Uchwały podjęte przez Zarząd Główny MZC w miesiącach marzec, kwiecień i maj 2022 roku.

1. Z Warmińsko – Mazurskiego Koła MZC w Olsztynie nadszedł wniosek z prośbą o nadanie godności Członka Honorowego MZC  Panu prof. dr hab. Krzysztofowi Kozłowskiemu.

Pani prezes Marta Kawulok przedstawiła pisemne uzasadnienie wniosku oraz zwróciła się do członków ZG MZC z wnioskiem o rekomendację do WZD w sprawie nadania godności Członka Honorowego MZC  Prof. dr hab. Krzysztofowi Kozłowskiemu i podjęcie Uchwały nr 13/2022 w tej sprawie. Członkowie ZG MZC jednogłośnie podjęli Uchwałę.

             Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 4.04.2022, podjął Uchwałę nr 13/2022 w sprawie nadania godności Członka Honorowego MZC Panu prof. dr hab. Krzysztofowi Kozłowskiemu.

 

2. Zarząd Koła MZC w Warszawie wystąpił z wnioskiem o przyznanie Złotej Odznaki MZC dla pana Bohdana Karola Sabeli. Mimo, że termin składania wniosków już minął, Zarząd Główny przychylił się do złożonego wniosku i podjął Uchwałę w tej sprawie.

            W dniu 9.05.2022 na posiedzeniu ZG MZC podjęto Uchwałę nr 14/2022 o przyznaniu Złotej Odznaki MZC panu Bohdanowi Karolowi Sabeli. Za podjęciem uchwały głosowało 11 osób,
1 osoba wstrzymała się od głosu.

 

3.Z działalności Kół Terenowych Macierzy.

Warmińsko- Mazurskie Koło MZC w Olsztynie  / Prezes prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski /

Korzenie organizacji absolwenckich - Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej   obostrzeniami związanymi z epidemią Coronawirusa, Warmińsko - Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wznowiło swoje comiesięczne spotkania w klubie Bacallarium. Spotkanie odbyło się jak zawsze w drugi wtorek miesiąca i tym razem wypadło w dniu 8. marca. Na zebraniu pojawiło się liczne grono członków, spragnionych cyklicznych spotkań. Dojechał również dr wet. Wojciech Pala, członek Koła, mieszkający obecnie w Środzie Śląskiej. Po otwarciu zebrania i odśpiewaniu „Płyniesz Olzo …” prezes stowarzyszenia, prof. Krzysztof Kozłowski, jr. złożył wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta i wręczył każdej z nich po kwiatku. Jako,  że jedna z członkiń koła MZC, pani Bogumiła Guziur, w niedalekiej przeszłości obchodziła swoje okrągłe urodziny, prezes wręczył szacownej Jubilatce naręcze kwiatów, a zebrani uczcili ten fakt gromkim  „Sto lat”. Przy lampce szampana i urodzinowym torcie prowadzono ożywione rozmowy na różne tematy.

Prof. Janusz Guziur podzielił się z zebranymi nowinkami ze Śląska Cieszyńskiego ( z Wiad.   .Ratuszowych, Tramwaju tp) oraz przybliżył im treść ciekawej, przedwojennej (publikacji  naukowej prof. Wiktora Wawrzyczka. ( wtedy student chemii UJ, 1938)

Tego dnia uczestniczył w zebraniu Koła zaproszony gość, dr inż. Bolesław Pilarek, prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM, który wręczył następującym wyróżniającym się członkom Koła specjalne AKTY UZNANIA za wkład  w realizację  misji Stowarzyszenia .

 Lista nagrodzonych Aktami Uznania przez zarząd Stowarzyszenia Absolwentów w  grudniu 2021 r. mgr Stefania Jarczyk, mgr inż. Krystyna Kozłowska, Maria Szczepkowska, prof. dr hab. Janusz Guziur, mgr inż. Lech Kotowicz, prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski, mgr inż. Janusz Adamus, prof.  zw. dr hab.  dr h. c. Teofil Mazur, Władysław Sacha, mgr Bogumiła Guziur, prof. dr hab. Anna Krauze, mgr Maria Matuszewska, mgr inż. Jerzy Matuszewski, inż. Danuta Siwińska, Danuta Kruszlińska (Hinc), Stefania Straub, płk. rez. Ryszard Straub.

 

  Klub Literacki „Nadolzie” / Prezes Jolanta Skóra /

 

   Członkowie  KL. „Nadolzie” poprosili Jolę Skórę, by przeczytała zebrane  wiersze śp. Gertrudy  Pisarek, które zebrane były w opasłym tomie podzielonym na cztery  działy: Dedykacje, Filozofia życia, Aforyzmy i Modlitwy. Zostały również przedstawione wycinki  z prasy (Głos Ziemi Cieszyńskiej, Gazeta Skoczowska) oraz  antologie i almanachy, w których  znajdowały się wiersze Zmarłej. Koleżanki z Klubu wspominały festiwale ekumeniczne (m.in. Musica Sacra w Skoczowie), różnorodne przedsięwzięcia (np. „Jesienne Granie” w Drogomyślu) uroczystości i spotkania, w których  wspólnie brały udział. Przeglądano albumy,  zdjęcia, a te  rodziły kolejne wspomnienia.

W drugiej części spotkania nasza koleżanka z „Nadolzia” – Bożena Pochaba umiliła czas delikatnymi lirykami i kołysankami zawartymi w wydanym własnym sumptem tomiku pt: „Pisane na sosnach”. Z kolei Teresa Papkala zadbała o stronę biesiadną spotkania, częstując zebranych własnoręcznymi wypiekami.

Na koniec spotkania prezes Klubu przedstawiła skład Zarządu KL. „Nadolzie” w osobach: zastępca: Bogdana Zakolska, sekretarz: Anna Mazur i skarbnik: Teresa Papkala. Zaakceptowano  również propozycje i tematykę klubowych  spotkań i przedsięwzięć literackich.

 

Koło MZC w Zebrzydowicach /Prezes Henryk Franek /

 

- 04.03.2022   -   Prezes Koła  Pan Henryk Franek  reprezentował ZG MZC  na  uroczystości „ Gala Przyjaciół” organizowanej w  MGOK  w Strumieniu,              

 

- 22.03.2022     -   Posiedzenie  Zarządu Koła MZC w  Zebrzydowicach

    

- 26.03.2022     -  Uroczystość 25-lecia istnienia Koła  MZC w Zebrzydowicach.

26 marca 2022 roku minęło 25 lat od momentu reaktywowania Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach. Nie sposób by w tym dniu nie spotkać się i nie przypomnieć sobie chwil, które łączyły nie tylko członków naszego koła, ale również organizacje, stowarzyszenia i ludzi przyjaznych naszemu kołu. Przyjaźń, współpraca, pomoc i aktywność członków przyczynia się do dalszej działalności na rzecz naszej „ Małej Ojczyzny”, jaką jest nasza piękna Ziemia Cieszyńska.

Na wspólnym biesiadowaniu obecnych było 76 osób.

Poza członkami naszego koła gościliśmy: Wójta Gminy Zebrzydowice – Pana Andrzeja Kondziołka, Wójta Gminy Hażlach Pana Grzegorza Sikorskiego, Przewodniczącą Komisji Społecznej  Rady Gminy Zebrzydowice  Panią Beatę Piątkowską.  Zarząd Główny MZC reprezentowali: Pani Marta Kawulok – Prezes ZGMZC oraz Pan Józef Król wiceprezes Koła MZC w Grodźcu. Następnie gościem  był proboszcz parafii WNMP w Zebrzydowicach ks. kanonik  Marian Brańka - dziekan Dekanatu Strumieńskiego, pastor Kościoła Zielonoświątkowego Wiesław Kulawiec, Dyrygent chóru „Echo” Pani Jadwiga Sikora, sołtys  Kończyc Małych Pani  Izabela Brachaczek, sołtys Zebrzydowic Pan Marek Rychły, przedstawiciele PZKO z Petrowic z P. Wandą Fusek  - / 96 letnią/, następnie przedstawiciele stowarzyszenia ”Aktywny Senior na granicy” z Panią Prezes Wandą Kowalską , Przewodnicząca KGW Pani Danuta Giza. Całość  imprezy umilali nam prowadzący: Pani Urszula Wierzgoń i Pan Tomasz Sochacki  oraz zespół folklorystyczny ”Zybrzidowianki” i kwintet muzyczny prowadzony przez Panią  Anetę Janota.

Podczas uroczystości poza gratulacjami i wyrazami uznania złożonymi w formie pisemnej przez Pana Wójta Andrzeja Kondziołkę, Pana Wójta Grzegorza Sikorskiego, Panią Beatę Piątkowską z Rady Gminy, Prezes ZG MZC Panią Martę Kawulok, Pana Józefa Króla – wiceprezesa Koła MZC w Grodźcu, życzenia złożyli również   członkowie naszego koła.

      Pani Aldona Kopiec, Elżbieta Chromik, Urszula Patyk zostały uhonorowane  Złotymi Odznakami MZC. Wręczenia dokonała Prezes ZG MZC Pani Marta Kawulok.

             Wójt Gminy Zebrzydowice Pan Andrzej Kondziołka wręczył dyplomy uznania:

P.P. Grażynie Rychły, Wandzie Kowalskiej, ,Małgorzacie Karasińskiej, Urszuli Skowron , Państwu: Elżbiecie i Czesławowi Tulorz,  Krystynie i Zbigniewowi Żyła .

            W imieniu Zarządu naszego Koła MZC dyplomy uznania wręczył  Prezes koła Pan Henryk Franek: P.P Krystynie Brachaczek, Alicji  Piguła, Ryszardowi Czyż, Helenie Bartoszek, Małgorzacie Guz, Joannie Stawarczyk, Anieli Stoś, Przemysławowi Lose ,Lucynie  Kondziołka, Marii Wieczorek, Państwu  Gabrieli  Bogusławowi Bujok, Helenie i Andrzejowi Kondziołka.

Cała uroczystość  przebiegła w miłej, sympatycznej atmosferze.

 

27.04.2022  -     Prezes Koła Henryk Franek  reprezentował ZG MZC na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w  Kole MZC w Strumieniu,

28.04.2022 -      wspólna wycieczka naszego  Koła MZC Zebrzydowice z seniorami do Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony,

01 maja  2022   - członkowie naszego koła brali udział w  „Złotym Kłosie” – imprezie organizowanej przez  GOK Zebrzydowice – konkurs zespołów i chórów regionalnych

04 maja 2022  -  odbyło się posiedzenie  Zarządu Koła,

12 maja 2022  -   spotkanie przy grillu na „Kępce” w Marklowicach Górnych

14 maja 2022  -  członkowie  koła uczestniczyli w Koncercie Majowym MZC w cieszyńskim teatrze

 

Koło MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie / Prezes Eugeniusz Raabe /

 

            Koło MZC nr 2  zorganizowało w dniu 16.03.2022 kolejne spotkanie w Klubie Propozycji, tym razem naszym gościem była pani Irena Kwaśny. Wykład był poświęcony historiom kamienic usytuowanych przy cieszyńskim Rynku. Jak zawsze nasze spotkanie w Domu Narodowym przyciągnęło liczne grono słuchaczy.

            Na spotkaniu pan prezes Raabe ogłosił zbiórkę pieniędzy na leczenie rehabilitacyjne po chorobie onkologicznej, dla koleżanki z naszego Koła. Zebrano kwotę 270.00 zł.

 

 

 

Koło MZC w Grodźcu / Prezes Irena Skrzyżala /

 

Walne  Zebranie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej TMR w Grodźcu

18 marca 2022 roku zebraliśmy się w Sali OSP w Grodźcu na Walnym Zebraniu Koła, które w tym roku było zebraniem sprawozdawczo – wyborczym. Prezes Zarządu na wstępie powitała zacnego gościa, wiceprezesa Zarządu Głównego p. Leszka Pindura oraz wszystkich dość licznie przybyłych członków Koła, po czym panowie złożyli paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczyli upominki.

Wręczenie Aktów Uznania Danucie Kubali oraz prof. Karolowi Węglarzemu, których aktywność oraz zrozumienie dla trudnej, ubiegłorocznej sytuacji finansowej Zarządu Głównego wyrażone odpowiednimi wpłatami, było kolejnym punktem programu zebrania. Pozostałym wyróżnionym, nieobecnym na Zebraniu: Bernadecie Gruszka, Barbarze Krzywdzie, Zdzisławie Szostok oraz Agnieszce Fober  Akty wręczyli osobiście wyznaczeni członkowie Zarządu. Troje  z wyróżnionych (p. Gruszka, p. Szostok oraz p. Węglarzy) otrzymało również podziękowania od Zarządu Głównego oraz Kalendarze Cieszyńskie.

Później nastąpiła, zgodnie z procedurami, realizacja kolejnych punktów zebrania, w tym m. in. Sprawozdanie rzeczowe i finansowe z ostatniego roku działalności Koła oraz Sprawozdanie z działalności w ostatniej kadencji, czyli  od 2017 do 2021 r. Oba sprawozdania przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej prezes Koła Irena Skrzyżala.

Pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej, której sprawozdanie odczytała p. Jadwiga Lipska było przyczynkiem do udzielenia Zarządowi absolutorium za ubiegły rok.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, w głosowaniu jawnym, Walne Zebranie powołało na członków Zarządu następujące osoby: Jacka Proszyka, Jadwigę Lipską (zgłoszone przez Zarząd), Stanisława Cebulaka, Hieronima Goglera, Małgorzatę Klajmon, Józefa Króla, Andrzeja Rojczyka, Irenę Skrzyżala oraz Elżbietę Wiencek (propozycje z sali).

Złożono podziękowania i upominki ustępującym członkom Zarządu: Karolowi Baszczyńskiemu, Edwardowi Cichemu, Bogdanowi Moczale oraz Gertrudzie Obracaj. Oklaskami i przez aklamację przyjęto propozycję powierzenia p. Edwardowi Cichemu funkcji Członka Honorowego Zarządu Koła MZC w Grodźcu.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Jadwiga Mika, Danuta Kubala i Urszula Gozdek oraz kandydatów na Walne Zebranie Delegatów: Marię Pieczorę, Stanisława Cebulaka, Józefa Króla, Irenę Skrzyżalę, Barbarę Krzywdę, Gertrudę Obracaj i Jacka Proszyka.

Plan pracy był ostatnim punktem programu. Zaplanowano działalność Koła do września włącznie, dając możliwość nowo wybranemu Zarządowi, by w kolejnych miesiącach roku przedstawił i zrealizował swoje propozycje.

W planie pracy uwzględniono propozycję umieszczenia, na frontowej ścianie oficyny dworskiej, tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci reżysera, dramaturga Helmuta Kajzara. Autor m. in. dramatu „Obora” z wątkami autobiograficznymi,   mieszkał tam wraz z rodzicami w latach 1949 -1961. W roku bieżącym minie  40 rocznica Jego śmierci.

Wybrany Zarząd ukonstytuował się w dniu 23 marca 2022 roku, na pierwszym zebraniu Zarządu, w oficynie zamku w Grodźcu, w sposób następujący:

Irena Skrzyżala          - Prezes

Józef Król                   - Wiceprezes, Skarbnik

Maria Pieczora           - Wiceprezes

Jadwiga Lipska          - Sekretarz

Stanisław Cebulak     - członek

Hieronim Gogler        - członek

Małgorzata Klajmon - członek

Jacek Proszyk             - członek

Andrzej Rojczyk        - członek

Elżbieta Wiencek        - członek

                                                            

Koło MZC nr 8 Cieszyn – Mnisztwo  / Prezes Halina Sajdok – Żyła /

 

- 24 kwietnia 2022 roku Koło nr 8 Cieszyn Mnisztwo, zorganizowało wraz z KGW i KR spotkanie świąteczno- integracyjne z uchodźcami z Ukrainy mieszkającymi na Mnisztwie, jest to około 30 osób w tym 15 dzieci. Panie przygotowały stoły wielkanocne z potrawami, które znajdują się na polskich stołach a uchodźcy opowiadali o swoich zwyczajach. Dzięki sponsorom CANEA KRAFT OLZA ORAZ LUDWIG KAŻDY GOŚĆ ZOSTAŁ OBDAROWANY UPOMINKIEM I SŁODKOŚCIAMI. Atmosfera była bardzo miła i sympatyczna. Poznaliśmy się i wspólnie spędziliśmy czas, który pozostanie w pamięci.

 

Koło MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie / Prezes Grażyna Pawlita /

 

- 20.04 na kolejnym 183 spotkaniu Klubu Propozycji, gościliśmy znaną wiślańską pisarkę panią Lidię Czyż. Autorka poczytnych powieści o tematyce chrześcijańskiej, opowiadała o źródłach swoich inspiracji pisarskich, o przygodach przeżywanych w trakcie tworzenia książek i o samym procesie powstawania powieści. Pani Lidia w znakomity sposób zaznajomiła słuchaczy ze swoją twórczością, co znalazło potwierdzenie w licznie zakupionych przez uczestników spotkania książkach.

 

Klub Literacki Nadolzie / Prezes Jolanta Skóra /

 

Popołudnie z pasjami Pawła Małysza, udokumentowanymi zapisami i zdjęciami w kronikach.

- 17 maja 2022 r. w sali macierzowej miało miejsce spotkanie członków KL „Nadolzie”. Tym razem swoimi pasjami dzielił się Paweł Małysz, który obchodził również jubileusz 15 - lecia przynależenia do grona poetów.

Już od początku Paweł Małysz dał się poznać jako rymujący kronikarz. I tak oto rymem uświetniał nie tylko wszystkie wydarzenia sportowe, które miały miejsce w naszym regionie, ale również zwycięstwa  wybitnych  sportowców biorących w rywalizacji udział. Mało tego - mieliśmyprzyjemność zobaczyć mnóstwo fotografii Jubilata z osobistościami (i ich autografami) ze świata sportu.

Paweł od wielu lat jest bardzo zaangażowany w różnorodne lokalne przedsięwzięcia  i uroczystości.  Od Jubileuszu  100 - lecia  Szkoły Podstawowej w Goleszowie w 2012 r.  prowadzi  kronikę, którą przygotował na ową uroczystość. Ponadto  zebrał fotografie  do  Albumu z okazji setnej rocznicy kościoła katolickiego Św. Michała Archanioła  w Goleszowie. Nasz kolega pisuje również  do Panoramy Goleszowskiej oraz w wydawnictwie o Cisownicy pt: „Nieznane oblicza cisownickiej przyrody”, znalazł się jego wiersz. Paweł  dał się również poznać jako właściciel pięknego ogrodu  i … cukiernik. W 2021r. jego wypieki - konkretnie ciastko niebiańskiego smaku w kształcie cieszyńskiej rotundy, wygrało Konkurs   na Najlepsze Ciasteczko Żabiej Krainy.

Zdecydowanie dzięki Pawłowi osobiście mam ugruntowaną wiedzę nie tylko  o łucznictwie, skokach i biegach narciarskich, ale i również o tym, jak pielęgnować ogród i cieszyć się jego kwiatami.… A jego wypieki – przyznaję -  to bajka.

 

Koło MZC w Grodźcu / Prezes Irena Skrzyżala /

Spotkanie z kulturą BESKIDZKICH GÓRALI.

Z właścicielami Centrum Pasterskiego i Centrum Produktu Regionalnego Marią i Piotrem Kohutami z Koniakowa spotkaliśmy się 8 kwietnia 2022 roku w Barze Cobra w Grodźcu.

Zebranych przywitała Prezes Zarządu Irena Skrzyżala, a więcej szczegółów z życia zaproszonych gości przedstawił członek naszego Koła, a jednocześnie członek Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan Edward Krysta. Państwo Kohutowie od lat zaangażowani są nie tylko w przywracanie wypasu owiec w Beskidach, ale także w powrót prawdziwych pasterskich tradycji, działają na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Ich popularyzacji i odkrywaniu służyło wiele podjętych przez nich inicjatyw, na czele z Redykiem Karpackim, który stał się historycznym wydarzeniem. Baca Piotr powiedział, że  został  on zorganizowany dla uczczenia wędrówek pasterzy wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia Karpat i powstania wspólnej, wysokogórskiej kultury pasterskiej. Celem Redyku było międzynarodowe spotkanie ludzi żyjących i tworzących w Karpatach, ich integracja, możliwość poznania oraz pokazania bogactwa kulturowego mieszkańców, jak również bogactwa i unikatowości przyrody. Stado ok. 300 owiec, w okresie od 11 maja do 14 września 2013r. było prowadzone przez pasterzy z Polski, Ukrainy i Rumunii. Pokonano trasę ok. 1200 km (10-15 km dziennie) przez całe pasmo Karpat, przez tereny państw: Rumunia – Ukraina – Polska – Słowacja – Czechy. Przy realizacji projektu  podjęto szeroką współpracę z samorządami, lokalnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz mediami.

Jak mówił Baca w przeszłości obszar Beskidów tętnił pasterskim życiem, na polanach i halach górskich pasły się dziesiątki tysięcy owiec, kóz i krów. W końcu lat 80-tych XX w. owce  stanowiły naturalną część beskidzkiego krajobrazu. Kilka lat później pogłowie owiec drastycznie spadło, spowodowane zmniejszeniem zapotrzebowania na produkty pochodzenia owczego: wełnę, skóry, sery i mięso.Po kilkudziesięciu latach stopniowego zaniku wypasu – w  Beskidy powrócili bacowie ze swoimi stadami. Teraz wypasanych jest ponad 5 tysięcy owiec. W przywróceniu pasterstwaważną rolę spełnił projekt „Owca plus”,  program aktywizacji pasterskiego użytkowania hal, dofinansowany przez samorząd województwa śląskiego.

Tradycyjny kulturowy wypas owiec.

Taki sposób organizacji wypasu funkcjonował w Karpatach zawsze – i tak też jest dzisiaj – bacowie co ce wybierają najlepsze zioła i trawy, a ich mleko osiąga wysoką jakość. Co więcej – okazało się, że owce to najlepsze „ekologiczne kosiarki” – pomagają nam w zachowaniu bioróżnorodności terenów górskich – to dzięki nim możemy podziwiać piękne zielone krajobrazy Beskidów. Przy okazji warto też dodać, że dzięki specyficznej budowie racic owce są niezastąpione w przenoszeniu i rozsadzaniu cennych przyrodniczo ziół i roślin. Stado, które prowadzi baca Piotr Kohut liczy ok.1000 owiec. Wypas prowadzony jest zamiennie na kilku halach w Beskidzie Śląskim i Żywieckim  m.in. Podgrapy, Hala Barania, Magurka oraz Ochodzita.

Maria Kohut w ciekawy sposób opowiedziała w jaki sposób funkcjonuje  ich współczesne gospodarstwo pasterskie. Centrum Pasterskie w Koniakowie to rodzinne gospodarstwo, w skład którego wchodzą: Bacówka, Sklep Góralski oraz Zagroda Edukacyjna.

W górskich bacówkach i gazdówkach wyrabia się sery z mleka owczego, krowiego i koziego. Typowo owcze sery to bundz, bryndza, oscypek i redykołka, natomiast inne sery często wyrabia się z mleka mieszanego, a w okresie zimowym zazwyczaj z mleka krowiego. Czy to oznacza, że są podróbkami? Wcale nie, choć prawdą jest, że te sery to nie oscypki! To produkty górskie, które mają swoje nazwy  – wśród nich są serki gazdowskie, gołki, pucoki, bruski oraz korbacze. Swój wyjątkowy smak zawdzięczają przede wszystkim mleku pozyskiwanemu od zwierząt wypasanych na czystych i ekologicznych terenach górskich.

BRYNDZA PODHALAŃSKA – jest pierwszym polskim produktem spożywczym, który został wpisany w rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (2007r). Choć może trudno w to uwierzyć, ale to właśnie bryndza a nie oscypek jest traktowana przez baców w Karpatach jako najbardziej tradycyjny ser owczy!

Od 14 lutego 2008 r. również OSCYPEK posiada europejski znak Chronionej Nazwy Pochodzenia. Uprawnienia do wytwarzania tego produktu posiadają jedynie producenci w ściśle określonych rejonach Polski, m.in. w Gminie Istebna – jedną z pierwszych osób, które uzyskały certyfikat europejski jest baca Piotr Kohut z Koniakowa. Dzięki certyfikacji oscypek stał się symbolem góralskiego dziedzictwa kulturowego o charakterze narodowym, co jest znaczące  wobec faktu, że Karpaty stanowią tylko ok. 5% powierzchni kraju, a górale ok. 0,5% całej ludności Polski.

Na jeden ser potrzeba ok. 7 litrów mleka. Do wyrobu oryginalnego oscypka stosuje się mleko owcze, które pochodzi od owiec rasy POG (Polska Owca Górska), dopuszcza się również użycie mlekaierząt oraz technice segregacji i selekcji runa owczego pozyskuje się wełnę owczą w wielu postaciach: krowiego (max. 40%), ale tylko takiego, które pochodzi od krów rasy Polska Czerwona.

Pani Maria przedstawiła nowe sposoby wykorzystania owczej wełny, która ma bardzo specyficzne walory rozgrzewające i zdrowotne, pobudza krążenie, jest naturalnym biofiltrem. Jest lekko tłusta – zawiera cenną lanolinę,  ma też doskonałe właściwości termoizolacyjne i termoregulacyjne – dzięki czemu można ją nosić w temperaturach od +20 do – 20 stopni Celsjusza.

 WEŁNĘ ZGRZEBNĄ , która służy do wypełnienia maskotek, poduszek, siedzisk i kołder ,

– CZESANKĘ WEŁNIANĄ –  do przędzenia ręcznego, filcowania oraz do tworzenia dekoracji,

– PRZĘDZĘ  do robótek ręcznych na drutach i na szydełku oraz przędzę tkacką .

Pani Maria podkreślała, by nasza wełna, wymagająca ogromnego wkładu pracy ludzi na każdym etapie – od dbałości o dobrostan zwierząt w trudnych warunkach górskich, poprzez brudną i ciężką pracę przy strzyżeniu, selekcji i segregacji runa,  a dalej poprzez całą obróbkę: pranie, suszenie, rozczesywanie, gręplowanie czy przędzenie – była świadomie wykorzystywana jako produkt lokalny do pracy czy  działalności artystycznej. Centrum Pasterskie realizuje również ofertę edukacyjną: prelekcje pasterskie, pokazy wyrobu serów, pokazy obróbki wełny oraz warsztaty rękodzieła z wełny owczej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych ,prowadzi również  sklep, gdzie sprzedaje wełnę owczą, skóry , wyroby rękodzieła i sery.Ciekawa opowieść Górali zakończona degustacją smakowitych, tradycyjnych produktów regionalnych, serów z bacówki, takich jak: korbacze, gołki, serki gazdowskie  wzbudziła zainteresowanie licznie przybyłych członków Koła .

Na zakończenie serdeczne podziękowania za kolejną możliwość spotkania z kulturą BESKIDZKICH GÓRALI, której Państwo Kohutowie  są  ambasadorami, którą kultywują, w ciekawy sposób głoszą i w przekonywujący sposób ukazują jej bogactwo, złożyła Prezes Koła Irena Skrzyżala.

 

Koło MZC nr2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie / Prezes Grażyna Pawlita, Honorowy Prezes  Eugeniusz Raabe /

- 18.05 2022 roku w Domu Narodowym miało miejsce kolejne 185 spotkanie Klubu Propozycji.

Naszym prelegentem był pan Paweł Kliś, globtroter i przewodnik, wielokrotny gość naszego Klubu, zawsze gotowy opowiadać o swoich ciekawych wojażach.

Tym razem pan Paweł zaprosił nas do odwiedzenia górskich landów Austrii. Barwna opowieść, ilustrowana pięknymi zdjęciami przeniosła słuchaczy do kraju nie tak odległego od Polski, a jednak przez swoją kulturę, mentalność mieszkańców i ukształtowanie terenu, zupełnie odmiennego od tego co znamy ze swojej ojczyzny.

Interesującej prelekcji wysłuchało 16 bywalców Klubu.

 

Koło  MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie (Prezes Elżbieta Holeksa Malinowska) 

 

W dniu 11. 05.2022r. - Po przywitaniu gości, z rozdanych śpiewników odśpiewaliśmy regionalną piosenkę „Od Cieszyna sypana dróżeczka...”

Z uwagi na fakt, że jest zainteresowanie działalnością MZC, wręczono legitymację kolejnej osobie, to jest Marii Wajsman, cieszyniance z urodzenia, która przy tej okazji została uhonorowana kwiatami.

Przekazano też podziękowania dla Bronisława Brudnego, Józefa Stoszka i Stanisława Malinowskiego za zaangażowanie się w reprezentowaniu Macierzy, jako członkowie pocztu sztandarowego w czasie obchodów Święta 3 Maja na Rynku Cieszyna.

W odczytanym sprawozdaniu zebranych zapoznano z tematami, które były poruszone na ostatnim zebraniu Zarządu Koła MZC.

Cementującym punktem comiesięcznych spotkań są z góry zaplanowane prelekcje. Tym razem z interesującym wykładem wystąpiła Irena Kwaśny. Jako była konserwatorka miasta Cieszyna w ciekawy sposób podzieliła się swoją bogatą wiedzą historyczną. Cieszynianką jest od wielu pokoleń. Z wykształcenia, jako absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego jest historykiem sztuki. Pracę rozpoczęła w Krakowie w pracowni konserwacji zabytków. W 1976 roku nowy podział administracyjny kraju zachęcił panią Irenę do powrotu do Cieszyna. Na początku objęła stanowisko wojewódzkiego inspektora do spraw ochrony zabytków w  Bielsku – Białej. Następnie, już w latach osiemdziesiątych, została miejskim konserwatorem zabytków w Cieszynie.

To ona, jako znawca,  w y d a t o w a ł a   i  opisała posąg cieszyńskiej madonny z placu Starego Targu, którego oryginał można obecnie podziwiać w Miejskim Muzeum.

Głównym tematem prelekcji była historia kamienic na cieszyńskim Rynku. Słuchacze z dużą uwagą wysłuchali prelekcji. Wykład bowiem pobudził ich świadomość przynależności do tej ziemi. Zadawali więc pani Irenie wiele pytań związanych z Cieszynem. Było to jedno z najciekawszych spotkań z uwagi na swobodę wypowiedzi prelegentki i jej historyczną wiedzę.

 

4.Organizacja Walnego Zjazdu Delegatów MZC w dniu 11.06.2022 roku.

 

            Pani prezes M. Kawulok przypomniała, iż zwyczajny, sprawozdawczo – wyborczy Walny Zjazd Delegatów MZC odbędzie się 11.06.2022 roku w COK „Domu Narodowym” w Cieszynie, o godzinie 8.30 w pierwszym terminie lub o godzinie 9.00 w drugim terminie.

Na prowadzących WZD zostali zaproponowani kol. Władysława Magiera i kol. Leszek Pindur.

Na protokolantów WZD zostały zaproponowane kol. Natalia Bańczyk i Irena Skrzyżala.

Do Komisji Mandatowej zaproponowano kol. Józefa Króla, Cezarego Tomiczka, Stefana Króla.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano kol. Urszulę Skowron, Jolantę Skórę, Halinę       Sajdok- Żyłę.

Do Komisji Wyborczej zaproponowano kol. Marię Pieczorę ( Koło MZC w Grodźcu), Genowefę Koczoń ( Koło MZC nr 2 w Cieszynie), Zdzisławę Mielczarską ( Koło MZC nr 1 w Cieszynie).

Wszystkie osoby zaproponowane do pełnienia poszczególnych funkcji wyraziły na to zgodę.

Następnie Pani prezes zapytała obecnych członków ZG, o to czy chcą kandydować do ZG na kolejną kadencję tj. w latach 2022 – 2026. Chęć kandydowania zgłosili: Cezary Tomiczek, Urszula Skowron, Henryk Franek, Jolanta Skóra, Władysława Magiera, Bronisław Brudny, Marta Kawulok, Irena Skrzyżala, Józef Król, Leszek Pindur. Ponadto zostali zaproponowani kandydaci Grażyna Pawlita i Krzysztof Herok ( Koło MZC nr 2 w Cieszynie) oraz  Bronisław Świeży ( Koło MZC w Strumieniu).

            Pani prezes Kawulok powiedziała, iż zaproponowała kandydowanie do ZG na kolejną kadencję p. Grzegorzowi Sikorskiemu członkowi Koła MZC nr 1 w Cieszynie, Wójtowi Gminy Hażlach. Gdyby Pan Sikorski wyraził zgodę i został wybrany w skład ZG, miała zamiar zgłosić Jego kandydaturę do pełnienia funkcji prezesa ZG MZC. Pan Sikorski podziękował Pani prezes za propozycję kandydowania do ZG, jednak względy formalno-prawne nie pozwalają Wójtowi Gminy na bycie prezesem stowarzyszenia, prowadzącego działalność gospodarczą. Pan Wójt powiedział również, że jako mieszkaniec ziemi cieszyńskiej ma dług wdzięczności wobec swoich nauczycieli i innych życzliwych mu osób, wobec tego proponuje pomoc doradczą ZG  Macierzy, w różnych sprawach. Proponuje także pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność Macierzy. Ponadto Pan Sikorski podpowiedział, aby zaproponować różnym zakładom pracy zakup biletów, na koncerty macierzowe, dla swoich pracowników. Zaproponował również aby zachęcić poszczególne gminy i samorządy, do zamieszczania swoich reklam na łamach Kalendarza Cieszyńskiego.

             Z kolei koleżanka Grażyna Tomecka zaproponowała osobę pana Sikorskiego do Kapituły Funduszu Stypendialnego. Pan Wójt podkreślił, że propozycja, którą otrzymał to dla niego wielka nobilitacja.

            Pani prezes stwierdziła: „szkoda, że p. Wójt nie może kandydować do ZG” i  jednocześnie  podziękowała Mu za propozycję pomocy Zarządowi Głównemu Macierzy w różnych sprawach.

            Pani prezes poinformowała, że rozmawiała również z kol. Cezarym Tomiczkiem, który będzie kandydował do ZG, iż jak zostanie wybrany, to zaproponuje Go do pełnienia funkcji prezesa ZG MZC. Kol. C. Tomiczek powiedział, że wyraził zgodę na zaproponowanie Jego osoby do funkcji prezesa ZG i  podkreślił, że propozycja, którą otrzymał to dla niego wielkie wyróżnienie.

 

            Wracając do spraw organizacyjnych WZD, ustalono liczbę delegatów z poszczególnych Kół na WZD:

                   Koło MZC nr 1- 6 delegatów                       Koło MZC w Gliwicach - 1

                   Koło MZC nr 2- 13                                      Koło MZC w Grodźcu - 7

                   Koło MZC nr 3- 5                                        Koło MZC w Istebnej - 1

                   Koło MZC nr 4- 4                                        Koło MZC w Krakowie - 1

                   Koło MZC nr 5- 2                                        Koło MZC w Wrocławiu - 1

                   Koło MZC nr 8- 3                                        Koło MZC w Zebrzydowicach - 7

                   Koło MZC w Drogomyślu - 6                      Koło MZC w Olsztynie - 4

                   Koło MZC w Strumieniu - 6                        Koło MZC w Warszawie - 1

                   Koło MZC w Zabrzegu - 1                           Klub Literacki Nadolzie - 1

                   Cieszyński Klub Hobbystów – 3

Odznaczonych i wyróżnionych członków będzie 18, życzenia otrzyma 1 Jubilat - Członek Honorowy Macierzy, a podziękowania prezes Koła MZC nr 2 Eugeniusz Raabe. Ogółem w WZD będzie uczestniczyć około 120 osób.

Do prezesów Kół zostaną wystosowane pisma wraz z zaproszeniem na WZD, porządkiem obrad i regulaminem obrad oraz po 2 egzemplarze Sprawozdania z działalności ZG MZC w 2021 roku.

Scenariusze dla prowadzących i projekty Protokołów dla komisji przygotowała pani prezes. Materiały biurowe, karty do głosowania i wydawnictwa do sprzedaży przygotowała pani Anna Biały.

Sprawozdania za ostatni rok i całą kadencję, plan pracy na przyszły rok , jak również projekty uchwał zostały przygotowane przez panią prezes.

Kołacze i kanapki zostały zamówione, napoje dostarczy w ramach sponsoringu „Ustronianka” p. Michała Bożka. Kwiaty dla wyróżnionych i  bukiet do dekoracji sceny, zostały zamówione w kwiaciarni „Mariusz”. Nakryciem stołów i obsługą kelnerską zajmą się uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie pod kierunkiem nauczyciela.

Pomocą przy ustawianiu stołów i krzeseł zajmą się koledzy Bronek, Leszek i Cezary. Dowiezieniem sztandaru,  dekoracji sceny, wydawnictw do sprzedaży, dyplomów, medali i odznak zajmie się kolega Leszek Pindur.

Kwiaty dla wyróżnionych zamówi pani Anna Biały.

Poczet sztandarowy zorganizuje koleżanka Regina Kapała.

Przewozu materiałów drukowanych podejmie się kolega B. Brudny.

Sprzedażą wydawnictw macierzowych zajmie się koleżanka Janina Guziur i Alina Hławiczka.

 

            Kolega Leszek Pindur zaproponował, aby na WZD przedstawić trzy zmiany w zapisach Statutu Stowarzyszenia, które należy bezwzględnie przegłosować. Propozycje zmian to:

  1. 15.00 złotych minimalnej rocznej składki od każdego członka MZC , odprowadzanej do ZG MZC na utrzymanie majątku Macierzy;

  2. Zmniejszenie minimalnej ilości członków koła do 7 osób;

  3. Zmniejszenie ilości członków ZG MZC do 15 osób;

Obecni na posiedzeniu ZG zgodzili się z propozycją kol. L. Pindura i zawnioskowali aby opracować projekt Uchwały w sprawie zmian w Statucie MZC.

 

Opracowany projekt Uchwały w sprawie zmian w Statucie MZC przedstawiła i wyjaśniła Pani Prezes. Po dyskusji nad projektem Uchwały zawnioskowała, aby włączyć ten projekt do porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy. Obecni jednogłośnie poparli ten wniosek.

 

5.Sprawy bieżące

 

            Do biura ZG MZC wpłynęło pismo z firmy Euro.Net.Pl w sprawie odwołania się od decyzji podniesienia stawki za dzierżawę powierzchni dachowej. Firma uzasadnia swoje odwołanie tym, iż ich działalność nie generuje żadnych kosztów, w zamian proponuje naszemu biuru dostęp do internetu światłowodowego za darmo. Pani prezes wyjaśniła, że w tej chwili wiąże nas umowa z firmą Orange, wobec tego nie możemy skorzystać tej propozycji. Członkowie Zarządu Głównego opowiedzieli się za pozostaniem przy podwyżce stawki za dzierżawę.

Firma EURONET, która wynajmuje od MZC powierzchnię dachową w budynku na Stalmacha 14, nie odniosła się do propozycji negocjacji w sprawie czynszu za wynajem. Do dnia dzisiejszego nie skontaktowała się z ZG MZC.

 

 

            Pani prezes Marta Kawulok zapoznała członków ZG ze sprawą własności działki w Jaworzynce Zapasieki. Pani prezes była w Wydziale ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, gdzie dowiedziała się, że wspomniana działka jest zapisana jako własność Macierzy Szkolnej dla Śląska Cieszyńskiego, w księgach nie jest ujawniony jej obecny właściciel. W związku z tym trzeba sprawdzić stan własności w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym, póki sprawa nie jest wyjaśniona a działka figuruje w starych księgach wieczystych jako własność Macierzy należy jak najszybciej wystąpić o wpis do nowej księgi wieczystej. Wydział Geodezji Starostwa musi na piśmie wyjaśnić w jaki sposób działka przeszła na własność Skarbu Państwa.

 

Podsumowanie wizyty w Jaworzynce: Pani prezes M.Kawulok oraz  H.Franek, I.Skrzyżala, J. Król i L.Pindur pojechali do Jaworzynki Zapasieki, aby na miejscu dokonać oględzin działki będącej własnością Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, a której obecny właściciel jest nieujawniony w księgach wieczystych. Członkowie Zarządu spotkali się z panem Cz. Muszalikiem, który był ostatnim prezesem Koła MZC w Jaworzynce Zapasiekach. Działka ma ~ 500m2 powierzchni i nie kwalifikuje się jako działka budowlana. Nasi koledzy obejrzeli działkę i zrobili zdjęcia. Teren jest obecnie zaniedbany, zarośnięty i nie wygląda atrakcyjnie.

Pani prezes opowiedziała jak wyglądał budynek dawnej szkoły, gdzie była siedziba MZC, przed pożarem w 2010 roku. Budynek został podpalony tuż przed 100 leciem jego powstania, przed wpisaniem go do rejestru zabytków. Część dokumentacji macierzowej została spalona, z wyjątkiem dokumentów, które przechowywał w swoim domu pan Muszalik, ostatni prezes Koła MZC w Jaworzynce. Budynek był ubezpieczony i MZC otrzymała stosowne odszkodowanie.

Ówczesna wójt Istebnej, pani Rabin pomogła w wywiezieniu eternitu ze spalonego budynku.

Aby MZC mogła odzyskać rzeczoną działkę, zgodnie z zaleceniem Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym, należy udowodnić, że obecna MZC jest prawnym następcą Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego.

 

            Odnośnie Koncertu Majowego, pani prezes poinformowała, że nie będą drukowane plakaty i zaproszenia, cała reklama koncertu jest zamieszczona w formie elektronicznej w internecie na stronach macierzowych i stronie teatru cieszyńskiego oraz w Wiadomościach Ratuszowych.

Pani prezes M. Kawulok poinformowała, że Koncert odbędzie się w zaplanowanym terminie tj.
14 maja, mimo niepełnego obłożenia sali teatru. Dekoracje kwiatowe i róże do niespodzianek przygotuje jak co roku kwiaciarnia „Mariusz”.

Kosze /15 szt./ z prezentami dla wykonawców i na niespodzianki daje Firma „MOKATE”.

W różach, które będą sprzedawać wolontariusze - uczniowie z Liceum im. A. Osuchowskiego , ukryte zostaną kupony z numerem niespodzianki. Niespodzianki to: 4 zaproszenia na „ Kolację we dwoje” w Restauracji „Konczakowski”, 3 bony na „Pizzę w miłym towarzystwie” do Restauracji „Liburnia”, 2 ekspresy do kawy od p. J. Olbrychta, drukarka od firmy „SYSTEM”, 5 koszy z wyrobami od firmy „MOKATE”, 3 niespodzianki od Firmy Eldom.

Kol. C. Tomiczek poinformował, że umieścił na stronie macierzowej, dwa artykuły reklamujące Koncert Majowy.

 

Podsumowanie Koncertu Majowego - Pani prezes Marta Kawulok podsumowała Koncert Majowy Macierzy, który odbył się 14.05.2022 w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie i przedstawiła bilans  koncertu:

Przychód: 21 051,30zł

Koszty: 20 152,19zł

w tym: wynajęcie teatru: 2822,00zł

              nagłośnienie: 2450,00zł

              orkiestra i soliści: 12 000,00zł

              kwiaty: 1024,07zł

               ZAIKS: 1856,00zł

Dochód z koncertu to: 899,11zł

Prezes M. Kawulok stwierdziła, że dochód jest niewielki co wynika z małego przychodu a wielkich kosztów, niemniej cieszy się, iż koncert udało się zrealizować.

 

             Kolega Cezary Tomiczek zaproponował aby sprawdzić wpis do Ksiąg Wieczystych, dotyczący budynku  będącego własnością Macierzy, w którym mieści się Przedszkole, zlokalizowane w Bielsku – Białej.

 

            Kolega Leszek Pindur przypomniał o sprawie konieczności wymiany instalacji elektrycznej w siedzibie ZG MZC  w Cieszynie  przy ulicy Stalmacha. Poinformował, że zamówił fachowca w celu zrobienia inwentaryzacji całej instalacji elektrycznej, wykrycia usterek i ich naprawy. Jest to niezbędna inwestycja w celach bezpieczeństwa ZG jak i naszych najemców.

 

            Posiedzenie Rady Funduszu Stypendialnego: Kolega C. Tomiczek podkreślił, że w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie tego gremium. Pan Jan Olbrycht zadeklarował jak co roku, ufundowanie stypendium artystycznego. Omawiano kwestie stypendiów pomostowych i macierzowych. Informacja o kolejnej edycji stypendiów na rok szkolny 2022/2023 została wysłana do wszystkich szkół powiatu cieszyńskiego i do wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

            Pani prezes potwierdziła udział Macierzy w IV Festiwalu Organizacji Pozarządowych „Cieszyński Przekładaniec”, który odbędzie się w dniach 26 - 28.08.2022. Będziemy mieli jedno stoisko na Starym Targu i zorganizujemy w siedzibie ZG Macierzy w ramach Dni Otwartych spotkanie w dniu 28.08. 2022r. tj. w niedzielę, w godz. od 11.00 – 13.00. W dniu otwartym odbędzie się wykład p. W. Święsa pt. „Macierz dawniej i dziś”, a także prezentacja stroju cieszyńskiego kobiecego - Władysława Magiera i stroju męskiego - Maksymilian Kuśka.

 

            Pani prezes przekazała informację, iż Pan Zbigniew Biały w związku z rozwiązaniem swojej firmy ZB JOB CENTER Sp.zoo. zrezygnował z wynajmu lokalu w budynku ZG MZC przy ulicy Stalmacha 14.

 

 

Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

        / - / Natalia Bańczyk                                                                        /- / Marta Kawulok

 

 

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

Facebook
MZCnew version 11