Okólnik nr 4/2022

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 4/2022

Okólnik nr 4/2022

z posiedzeń Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,
 które odbyły się w dniach 3 października, 7 listopada i 5 grudnia 2022r.

 

1.Udział członków Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w uroczystościach i imprezach w miesiącach październik, listopad i grudzień 2022r.

- 01 września 2022r. - w uroczystych obchodach kolejnej rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego - wiceprezes  Bronisław Brudny oraz prezes Cezary Tomiczek. Został wystawiony Sztandar Macierzy a w poczcie sztandarowym stanęli panowie Aleksander Kawulok, Józef Stoszek i Bronisław Brudny, który złożył bukiet kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie,

- 11 września 2022r. -  w uroczystości uczczenia 90-tej rocznicy katastrofy lotniczej Żwirki i Wigury w Cierlicku, uczestniczył pan Bronisław Brudny,

- od 16 do 18 września 2022r. -  odbył się coroczny przegląd kultury regionalnej „ Skarby z cieszyńskiej trówły”. Panie z Koła MZC nr 8 na Mnisztwie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich na Mnisztwie zorganizowały stoisko, gdzie można było nabyć potrawy regionalne,

- 21 września 2022r. -  w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie odbyło się spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Literackiej „Na granicy” z Istebnej, zorganizowane wspólnie z Klubem Literackim „Nadolzie” przy ZG MZC i Cieszyńską Studnią Literacką, poświęcone twórczości Czesława Miłosza. Zarząd Główny MZC reprezentowany był przez Prezes „Nadolzia” panią Jolantę Skórę,

- 26 września 2022r. -  odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Macierz reprezentował wiceprezes Bronisław Brudny,

- 5 października 2022r. – w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23 Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wziął udział pan Cezary Tomiczek,

- od 6 do 9 października 2022r. – w Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Czechowicach -  Dziedzicach wzięły udział panie Elżbieta Holeksa-Malinowska i Jolanta Skóra,

- 10 października 2022r. – w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23 Instytutu Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie wzięła udział pani Irena Strzyżala,

- 11 października 2022r . - w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23 Wyższej Szkoły Biznesu Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, wzięli udział prezes Cezary Tomiczek,  wiceprezes Bronisław Brudny, Elżbieta Holeksa-Malinowska i Stanisław Malinowski,

- 12 października 2022r . - w zebraniu klubowym Koła MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie wziął udział prezes ZG Cezary Tomiczek,

- 24 października 2022r. -  w promocji tomiku wierszy członka Klubu Literackiego „Nadolzie” Krystyny Kurzycy wzięli udział wiceprezes Bronisław Brudny i Elżbieta Holeksa-Malinowska,

- 31 października 2022r. -  podczas uroczystości „Pamiątki reformacji” w katowickiej Katedrze Ewangelickiej uhonorowano członka Zarządu Głównego panią Władysławę Magierę „Szmaragdem Śląskim” . W uroczystości uczestniczył pan Józef Król. Należy dodać, iż pani Władysława zaprezentowała się w pięknym cieszyńskim stroju regionalnym,

- 10 listopada 2022 - w Międzyszkolnym Konkursie Gwary zorganizowanym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznym w Cieszynie, w pracach jury brał udział wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny i  pani Janina Guziur  z Koła MZC  nr 4 „Przewodników ”w Cieszynie. Międzyszkolny  Konkurs Gwary prowadziła pani Regina Kapała z  Koła MZC nr 3 przy ZSEG w Cieszynie,

- 11 listopada  2022 -  w uroczystych obchodach  Narodowego Święta Niepodległości udział wzięli członkowie ZG MZC wraz z prezesem ZG Cezarym Tomiczkiem. Został wystawiony Sztandar Macierzy, a w skład pocztu sztandarowego weszli członkowie Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie tj. p. Eugenia Koczoń, p. Grażyna Pawlita
i p.Marek Szczypka. Pod Pomnikiem Niepodległości kwiaty złożyli Prezes Zarządu Głównego MZC pan Cezary Tomiczek, oraz dwaj wiceprezesi Bronisław Brudny i Krzysztof Herok,

- 11 listopada 2022 – w uroczystej Sesji Rad Gmin i Powiatu Cieszyńskiego połączonej z  wręczeniem Laurów Złotej i Srebrnej Cieszynianki wzięli udział : Elżbieta Holeksa-Malinowska, Władysława Magiera, Urszula Skowron, Jolanta Skóra, Bronisław Brudny, Henryk Franek, Józef Król i Zbigniew Podyma.

Laur „Złotej Cieszynianki” otrzymał pan Karol Franek  członek i były długoletni prezes Cieszyńskiego Klubu Hobbystów, a także długoletni wiceprezes ds. wydawniczych ZG MZC i dyrektor Muzeum Drukarstwa w Cieszynie,

Laury „Srebrnej Cieszynianki” otrzymało wielu członków MZC:

- pani Czesława Haczek z  Koła MZC w Zebrzydowicach

- pani Anna Orawska z  Koła MZC w Drogomyślu

- pan dr Jacek Proszyk z Koła MZC w Grodźcu

- pani Grażyna Uchyła z  Koła MZC w Strumieniu

Ponadto w trakcie tej uroczystości zostały wręczone Odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które otrzymali: pani Władysława Magiera z Koła MZC nr 4 „Przewodników” w Cieszynie oraz ks. Karol Macura z Koła MZC w Drogomyślu. Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” otrzymał pan Jerzy Wałga z Koła MZC  nr 1 „Centrum” w Cieszynie,

- 11 listopada 2022 - w Strumieniu, w uroczystych obchodach  Odzyskania Niepodległości  wzięli udział panowie Zbigniew Podyma oraz Bronisław Świeży,

- 12 listopada 2022 - w uroczystości wręczenia stypendiów macierzowych i nagród specjalnych uczniom szkół średnich oraz studentom I roku studiów dziennych stacjonarnych, która odbyła się w Domu Macierzy w siedzibie Zarządu Głównego MZC w Cieszynie, wzięli udział:

- Starosta Powiatu Cieszyńskiego pan Mieczysław Szczurek

- Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego pan Stanisław Kubicius, członek Koła MZC nr 1 w Cieszynie

- Wójt gminy Hażlach pan Grzegorz Sikorski, członek Koła MZC nr 1 w Cieszynie

- prezes ZG MZC Cezary Tomiczek oraz członkowie Zarządu Głównego MZC panowie Bronisław Brudny i Henryk Franek

- a także zaproszeni stypendyści wraz z rodzicami i przedstawicielami szkół średnich.

 Media – Głos Ziemi Cieszyńskiej i portal OX.PL,

- 12 listopada 2022 - w uroczystej Gali Finału rozdania nagród w Plebiscycie „Tacy jesteśmy” w teatrze w Czeskim Cieszynie udział wzięły panie Elżbieta Holeksa-Malinowska i Władysława Magiera,

- 14 listopada 2022 -  w uroczystości odsłonięcia muralu z okazji 540 rocznicy nadania praw miejskich Strumieniowi uczestniczył pan Bronisław Świeży,

- 15 listopada 2022 - w uroczystości rozdania, przez powiat cieszyński, Nagród w Dziedzinie Kultury im. Jana Szersznika uczestniczył pan Józef Król oraz prezes ZG MZC Cezary Tomiczek,

- 16 listopada 2022 - w dwusetnym spotkaniu Klubu Propozycji przy Kole MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie uczestniczyła pani Władysława Magiera oraz prezes Cezary Tomiczek,

- 19 listopada 2022 - w „Miscellaneach Przewodnickich” zorganizowanych przez Oddział PTTK w Cieszynie wzięli udział: panie Urszula Skowron i Władysława Magiera oraz pan Henryk Franek,

- 22 listopada 2022 -  w uroczystości Jubileuszowej 90-lecia KS „Spójnia” w Zebrzydowicach  uczestniczył pan Henryk Franek,

- 27 listopada 2022 -  w uroczystości Jubileuszowej z okazji 85-lecia Chóru Mieszanego z Zebrzydowic wzięli udział: panie Elżbieta Holeksa-Malinowska i Urszula Skowron oraz pan Henryk Franek,

- 27 listopada 2022 - w premierze projekcji „Etiudy filmowe” w Strumieniu wzięli udział: Helena Szefer i Bronisław Świeży.

 

2. Uchwały podjęte przez Zarząd Główny MZC w  listopadzie 2022r.

Uchwała nr 22/ 2022 z dnia 7 listopada 2022r. w sprawie obniżenia stawki funduszu remontowego  do wartości 1 zł za m2 wynajmowanej powierzchni.

Uchwała nr 23/ 2022 z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie czynszu dla najemców pomieszczeń w budynkach będących własnością Macierzy, podjęta została na posiedzeniu „on line” o następującej treści: z dniem 1 stycznia 2023 roku  czynsz za wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością MZC  wzrośnie o 20%  bez naliczania funduszu remontowego.

Jednocześnie traci moc Uchwała nr 22 z dnia 7 listopada w sprawie wysokości stawki Funduszu Remontowego wynajmowanych pomieszczeń.

W miesiącu październiku i grudniu nie podejmowano uchwał.

3.Z działalności Kół Terenowych Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Koło MZC w Zebrzydowicach / prezes Henryk Franek /

- 01 listopada 2022  - Pamiętamy – na cmentarzach gminy Zebrzydowice zapalono znicze na grobach  tych, którzy zapisali się w historii naszej lokalnej społeczności, zasłużonych członków macierzy,  którzy byli z nami, dbali o nasze dziedzictwo, szanowali nasz regionalny dorobek, odeszli i pozostają w naszych wspomnieniach,

- 03.11.2022 -  posiedzenie  Zarządu Koła,  

- 11.11.2022   - Obchody Narodowego Święta Niepodległości – członkowie naszego Koła uczestniczyli w obchodach Uroczystości  Narodowego Święta Niepodległości, zostały złożone  kwiaty pod pomnikami: poległym  w obozach koncentracyjnych II wojny światowej w latach 1939-1945 i ofiar zbrodni katyńskiej, poległym w I wojnie światowej, na cmentarzu gdzie znajduje się  mogiła „ siedmiu nieznanych żołnierzy” poległych w obronie Ziemi Śląskiej w 1919 roku oraz na grobie śp. Rudolfa Kolaczka – Wójta Gminy Zebrzydowice i członka  Rady Narodowej dla  Księstwa Cieszyńskiego. Kwiaty złożyła delegacja władz Gminy Zebrzydowice. Następnie uczestniczyliśmy w Uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem WNNP w Zebrzydowicach.

Członkowie naszego Koła uczestniczyli  także w uroczystości wręczenia nagród, w cieszyńskim teatrze Lauru Srebrnej Cieszynianki. Tę zaszczytną nagrodę otrzymała między innymi członkini naszego Koła Pani Czesława Haczek, jedna z osób przed 25 laty reaktywująca nasze Koło w Zebrzydowicach. Warto podkreślić, że oprawę muzyczną zapewnił m..in. Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic,

- 22.11.2022  - Koło MZC Zebrzydowice zorganizowało spotkanie dla macierzowców oraz  zaproszonych gości,  na temat „ „Zintegrowana Kolej w Zebrzydowicach – kiedyś”. Pamiętamy, iż Zebrzydowice to dawna stacja graniczna gdzie kursowały pospieszne pociągi dalekobieżne na południe Europy. Goście zaproszeni opowiedzieli zebranym o swojej pracy na zebrzydowickiej PKP. Odżyły wspomnienia. Jedna z Pań zaproszonych wspomniała dobrą współpracę ze Strażą Graniczną i Urzędem Celnym. Zebrzydowice w tamtych czasach słynęły także z pięknego dworca oddanego do użytku w 1964 roku. Została napisana praca magisterska w 1982 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Handlu, Transportu i Usług , której tematem było  obsługa międzynarodowych przesyłek kolejowych w ruchu granicznym  na przykładzie stacji  Zebrzydowice”,

- 27.11. 2022   -  Koncert Jubileuszowy z okazji 85- lecia działalności Chóru Mieszanego ”Echo” w Zebrzydowicach. Nasi członkowie uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych chóru.

 

Klub Literacki „Nadolzie” /  prezes Jolanta Skóra /

 

- 11 października 2022r. -  członkowie  KL .”Nadolzie” -  inaczej niż zazwyczaj - spotkali się w jednej z sal  Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, by rozprawiać  nt. wierszy, które lubią najbardziej lub które im się najbardziej podobają (wiersze swoje lub innych poetów). Proponowane wiersze zawierały się w tematyce: „To, co zadziwia nas jesienią.”

Najlepsze było przed nami…

Po godzinie wszyscy udaliśmy się do sali obok  -  na promocję tomiku  Krystyny Kurzycy, noszącego tytuł  ”W promieniach nadziei.”  Znajdujące się wiersze w tomiku  pisane są  gwarą jak i językiem literackim. Tomik oprócz wierszy  zawiera  fraszki.  Teksty pisane gwarą ze swadą i ogromnym urokiem  czytała i deklamowała autorka, a pozostałe  równie pięknie recytowała Zdzisława Mielczarska. Obie Panie odebrały gratulacje od  p. dyrektor Biblioteki Miejskiej Izabeli Kuli oraz  od publiczności  -   w tym od koleżanek i kolegów z KL.” Nadolzie ”. Wydarzeniu towarzyszyły media.   W efekcie  już następnego poranka  można było zobaczyć fotoreportaż   na stronie OX.PL.

 

- 11 listopada 2022r. -  członkowie KL. „ Nadolzie”  dzielili się wierszami  o szerokiej tematyce związanej z odejściem bliskich i znajomych. Cytat ks. J. Twardowskiego:  „ Spieszmy się kochać ludzi” - był przyczynkiem tychże rozważań oraz wspomnień Członków Klubu, których już z nami nie ma. Czytano również  ich wiersz oraz dzielono się wspomnieniami…

Odkąd jestem prezesem KL ” Nadolzie” , odeszli od nas: Anna Więzik (1930- 2011),  Jan Chmiel (1943- 2013), Leon Miękina (1930- 2013), Maria Herzyk (1936- 2014), Kornelia Ruta Lisowska( 1941- 2018) i Gertruda Pisarek (1941- 2021).

Zawsze pozostaną w naszych  sercach i pamięci,

 

- 13 grudnia 2022r. -  Tradycje wigilijne  w KL „ Nadolzie . W tym roku również, podobnie jak przed pandemią, członkowie KL „Nadolzie” spotkali się przed świątecznie, by nie tylko przypomnieć bogatą symbolikę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia, ale również, by podzielić się  nowymi wierszami o zimie i Bożym  Narodzeniu z sympatykami Klubu. Czytano  też wiersze Marii Burek, Szymona Brody, Beaty Kalińskiej, Cecylii Suszki i Małgorzaty Szklorz. Data 13 grudnia wywołała także wspomnienia grudnia 1981 r. – ogłoszenia stanu wojennego w Polsce…

 

Koło MZC nr 1 „Cenrtum” w Cieszynie  / prezes Elżbieta Holeksa-Malinowska /

-  12 października 2022r. - Prowadząca spotkanie prezes Koła Elżbieta Holeksa-Malinowska na początku wprowadziła nową członkinię do Koła wręczając Jej legitymację przynależności do MZC. Oprócz róży nowa członkini otrzymała gratulacje od samego prezesa Zarządu Głównego MZC, gościa honorowego na zebraniu, pana prezesa ZG Cezarego Tomiczka.

Sukcesywnie zapoznajemy się na zebraniach Koła z pieśniami regionalnymi. Zaśpiewano „Gronie, nasze gronie”. Tekst pieśni ułożył do muzyki Leopolda Biłko Emanuel Grim.

Gościem prelegentem był pan Władysław Michał Żagan.

Bardzo interesujący był wykład pana Żagana na temat kobiet Piastów Cieszyńskich. Opierał się na genealogii, z której wynikało, że Księstwo Cieszyńskie przez kilka wieków było ośrodkiem władzy liczącym się w Europie. Niestety po wygaśnięciu rodu Piastów w XVII wieku, władzę przejęli Habsburgowie. Podobieństwa cieszyńskiego zamku, z którego ostała się jedynie wieża, można doszukiwać się w zamku w Trenczynie. Na zakończenie padło wiele pytań. Nie omieszkano zapytać o księcia Noszaka. Prelegentowi ofiarowano książkę wydaną przez MZC „Śląsk Cieszyński. Środowisko naturalne. Zarys dziejów. Zarys kultury materialnej i duchowej”.

-9 listopada 2022r. -   temat prelekcji -  „Szersznik i jego zbiory”. Prelekcję wygłosił młody historyk, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego pan Jan Borowski. Odśpiewaliśmy  „Na fojtowej roli”.

Podziękowaliśmy  członkom Zarządu , którzy odwiedzili tradycyjnie groby macierzowców  na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie, w Cieszynie Bobrku, w Czeskim Cieszynie i Lesznej.

Jan Paweł Borowski ukończył wydział historii na Uniwersytecie Jagielońskim. Jest pracownikiem Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Jego wykład bardzo zainteresował zebranych.

Ksiądz  Leopold Jan Szersznik to postać wybitna. Jego dewizą było – MALO INVIDIAM QUAM MESERICORDIAM  - wolę zawiść niż miłosierdzie. Ksiądz  Szersznik był niemieckim jezuitą, szanowanym przez protestantów. Znał arabski, hebrajski, uczył się chińskiego. Jego debiutanckie dzieło to - „Serbowie łużyccy”. W 1792 roku zakłada ogród botaniczny w Cieszynie, 6 000 drzew. W  1802 zakłada muzeum jako „ptolomejskie centrum – lecznicę dusz”. Zasoby muzeum są od 1935 w pałacu Larischów. Posiadają walory kolekcjonerskie, uniwersalne, edukacyjne,  na przykład astrolarium.Szersznik był również prekursorem archeologii. Wykład, o charakterze gawędy naukowej trwał ponad godzinę. W podziękowaniu wręczono prelegentowi pamiątkową książkę i kwiaty.

- 14 grudnia 2022r. -  zebranie miało charakter tradycyjnej „wigilijki” z opłatkiem, życzeniami, deklamacją świątecznych wierszy i wspólnym kolędowaniem. Na wyróżnienie zasługuje członek koła pan Władysław Kristen, który wspaniale wyrecytował „Koncert Jankiela” z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.  Poza tym wiersze i opowiastki świąteczne różnych autorów czytali Zdzisława Mielczarska, Elżbieta Holeksa-Malinowska i Stanisław Malinowski.

Koło MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie  / prezes Grażyna Pawlita /

- 19 października 2022r. -   Prelegent: dr Tadeusz Kania

Tytuł prelekcji: Kulisy urbanizacji polskich miast w okresie okupacji i w latach 50 tych minionego wieku. Ilość słuchaczy 16 osób.

- 16 listopada 2022r. - Prelegent: pani Władysława Magiera

Tytuł prelekcji: „Wspomnienia Zofii”, promocja książki pani Władysławy, opowieść o powstawaniu pierwszej beletrystycznej powieści naszej  prelegentki. Było to jednocześnie 200 spotkanie naszego Klubu, a pani Magiera jako prelegentka  11 spotkań, została uhonorowana tytułem „Królowej Klubu Propozycji” i obdarowana pięknym fotogramem jej osoby w królewskiej koronie. Ilość słuchaczy 40 osób.

 

- 7 grudnia 2022r. - Członkowie naszego Koła uczestniczyli w promocji najnowszej publikacji prof. Daniela Kadłubca pt.. „Tak się u nos opowiado”. Wydarzenie miało miejsce w Domu Narodowym.

- 16 grudnia 2022r. -   W podtrzymaniu radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia,pomogło nam, członkom Koła nr 2, liczne uczestnictwo w koncercie „Kolędy Świata”, w wykonaniu zespołu TGD. Koncert odbył się w Kościele Jezusowym.

- 21 grudnia 2022r. -   Prelegent pani Stanisława Ruczko. Tytuł prelekcji: Saga rodziny Wedel. Imperium czekolady.

Opowieść o trzech pokoleniach rodziny Wedlów, o historii budowaniu imperium, o wzlotach i upadkach  wielkich przemysłowców, innowacjach  i wyprzedzających swoją epokę wizjonerach. Opowieść o wspaniałych ludziach, którzy będąc kapitalistami, nie zapominali, że największą wartością jest człowiek i jego dobrostan. Było to także spotkanie przedświąteczne, a więc nie zabrakło słodkiego poczęstunku, winszowań i śpiewania kolęd.                                                            Ilość uczestników 32 osoby.

 

Koło MZC nr 4 „ Przewodników PTTK” w Cieszynie / prezes Władysława Magiera/

- 5 października 2022 - spotkanie na zakończenie sezonu na kampingu  w Cieszynie 
- 30 listopada 2022 - wycieczka Koła do domu Rydla w Bronowicach i do komnat Zamku wawelskiego wKrakowie
- 17 grudnia 2022 - wycieczka do Bielska-Białej do Muzeum w Starej Fabryce

 

4.Sprawy bieżące

 

Honorowa Prezes Macierzy Marta Kawulok poinformowała zebranych, że 22 września 2022 odbyło się posiedzenie Rady Funduszu Stypendialnego  Śląska Cieszyńskiego, na którym przyznano stypendia macierzowe dla uczniów klas maturalnych  szkół średnich i studentów I roku studiów dziennych oraz nagrody specjalne.

Rada Funduszu Stypendialnego przyznała: 2 stypendia dla uczniów klas maturalnych, 4 stypendia dla studentów I roku  i 4 nagrody specjalne. Nie przyznano stypendiów artystycznych i pomostowych ze względu na brak wniosków.

Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpiło w dniu 12 listopada 2022, w siedzibie ZG MZC o godz. 15.00. Wszyscy członkowie Zarządu Głównego MZC na tę uroczystość byli zaproszeni jak i również goście, stypendyści i ich rodzice, przedstawiciele szkół średnich.

          Zarząd Główny MZC złożył wniosek do Rady Miejskiej Cieszyna  o uhonorowanie wiceprezesa Zarządu Głównego MZC ds. gospodarczych, wieloletniego działacza Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  pana Leszka Pindura,  Laurem  „Srebrnej Cieszynianki 2022”. Niestety wniosek rozpatrzono negatywnie. Laur „Srebrnej Cieszynianki 2022” przyznano pani Janinie Siwek, wieloletniej działaczce społecznej, harcerce, byłej dziennikarce Głosu Ziemi Cieszyńskiej.

 

W odpowiedzi na proponowaną podwyżkę czynszów, do Zarządu Głównego Macierzy wpłynęły pisma najemców: państwa A. i Z. Biały, z Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Cieszynie i od p. Agnieszki Kacyrz z Mnisztwa, z prośbą o ponowne rozpatrzenie proponowanej podwyżki.

W pismach tych prócz zrozumienia przez najemców potrzeby podniesienia wysokości czynszów, podważono zasadność wprowadzenia dodatkowego obciążenia czynszu w postaci utworzenia funduszu remontowego. W dyskusji stwierdzono zasadność ponownego rozpatrzenia propozycji podwyżek czynszów. Dyskusja na ten temat odbyła się na kolejnym posiedzeniu ZG MZC w miesiącu listopadzie.

Prezes C. Tomiczek nawiązał do dyskusji dotyczącej podwyżki czynszów dla podmiotów wynajmujących pomieszczenia Macierzy, która to toczyła się już na poprzednim posiedzeniu ZG Macierzy w związku z odwołaniami najemców. Pani Marta Kawulok zaproponowała, żeby pozostawić podwyżkę czynszu o 20% tj. na poziomie inflacji, ale zrezygnować z wprowadzenia funduszu remontowego, ponieważ taki fundusz, zgodnie z przepisami, może być tworzony tylko przez wspólnoty mieszkaniowe, a u nas takowych nie ma. Po dyskusji, prezes ZG Macierzy zaproponował obniżenie proponowanej stawki funduszu remontowego do wartości 1 zł za 1m2 wynajmowanej powierzchni i podjęcie Uchwały w tej sprawie.

Wiceprezes Leszek Pindur  poinformował zebranych, że „Kalendarz Cieszyński 2023” zostanie wydrukowany w trzecim tygodniu listopada.

Pani Marta Kawulok poinformowała, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu zwrócił się do Zarządu Głównego z propozycją przekazania do kostiumerni w  Macierzy, za „ symboliczną kwotę”, dziecięce stroje z likwidowanej przez nich kostiumerni. Zebrani podjęli decyzję, iż skorzystamy z propozycji, a przekazane stroje wzbogacą ofertę naszej kostiumerni.

Prezes ZG C. Tomiczek przypomniał, że cyklicznie organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej „Koncert Noworoczny” odbędzie się 7 stycznia 2023r., o godz. 18.00, w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Ustalono, że bilety będą w cenie 35zł, 60zł i 110zł. Prace organizacyjne dotyczące części artystycznej, występujących solistów, projektu plakatu i programu koncertu zostały już zakończone.

Pani Marta Kawulok poinformowała zebranych o postępie prac przy organizacji Koncertu Noworocznego 2023. Program koncertu jest już ustalony, a afisze i programy koncertu wydrukowane, kwiaty „ niespodzianki” zamówione, bilety na koncert w sprzedaży, niespodzianki ufundowane przez sponsorów przygotowane.  Podziękowała również panu Leszkowi Pindurowi za pomoc w rozpowszechnieniu afiszy po stronie czeskiej.

30 listopada 2022r. została powołana Komisja w celu stwierdzenia zakresu prac remontowych dokonanych samowolnie, bez porozumienia z ZG MZC, przez najemcę panią Agnieszkę  Kacysz w pomieszczeniach Domu Ludowego na Mnisztwie. Po wizji lokalnej Komisja zawnioskowała aby zlecić ekspertyzę  budowlaną w zakresie wykonanego remontu i obciążyć najemcę kosztami tejże ekspertyzy. Zarząd Główny MZC poparł wniosek Komisji jednogłośnie.

Pani Marta Kawulok poinformowała zebranych, iż jest pilna potrzeba przygotowania kostiumerii do przyjęcia nowych kostiumów przekazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Poprosiła  członków Zarządu Głównego  o pomoc przy segregowaniu posiadanych już kostiumów i przygotowaniu zniszczonych do utylizacji.

 

 

Za Zarząd:

 

              Sekretarz ZG MZC                                                                                      Prezes ZG MZC

        / - / Elżbieta Holeksa - Malinowska                                                               / - / Cezary Tomiczek

 

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

 

 

 

 

                                               Za Zarząd MZC

 

Sekretarz ZG MZC                                                               Prezes

 

Elżbieta Holeksa-Malinowska                                               Cezary Tomiczek

                

Facebook
MZCnew version 11