Okólnik nr 5/16

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 5/16

OKÓLNIK NR 5 / 16

z posiedzenia Zarządu Głównego MZC

w dniu 03.10. 2016r.

 

1.Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącu wrześniu br.

2. Informacja  z  posiedzenia Kolegium Redakcyjnego KC  i z posiedzenia Rady Funduszu Stypendialnego oraz przyznanych stypendiach  macierzowych.

3. Uchwała Zarządu Głównego MZC dotycząca  najemcy Domu Ludowego w Pogwizdowie

4. Informacja na temat wycieczki "Do źródeł Olzy"

5. Podumowanie VI Złazu Górskiego Macierzy im. Władysłąwa Orszulika

6. Pisma wystosowane do ZG MZC :

-Książnica Cieszyńska

- Cieszyńskie Bractwo Kurkowe

7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

 ad.1 Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i mprezach w miesiącu wrześniu br.

 

- 01 września br. - 77 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej. Zarząd Główny MZC reprezentowali: Prezes ZG MZC Marta Kawulok, Wiceprezes Jadwiga Wąsowicz,  Sekretarz Aleksandra Czajkowska oraz członek ZG MZC  Władysława Magiera. Został wystawiony Sztandar Macierzy i złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi.

 

-  08 września br. -   z okazji I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego w Muzeum Drukarstwa odbył się wernisaż wystawy pt. " Grafika Południowych Sąsiadów"- udział wzięli wiceprezesi ZG MZC Bronisław Brudny i Karol Franek oraz członek ZG W. Magiera,

 

- 09 września br. -  w wycieczce "Do Źródeł Olzy  " organizowanej przez kol. W. Kristena uczestniczyli:  Prezes Marta Kawulok, członek ZG Jerzy Wałga, oraz członek Koła nr1 MZC
p. Edward Figna,

 

- 10 września br. - Zarząd Główny MZC zorganizował kolejny tj. VI Złaz Górski Macierzy im. Władysława Orszulika do schroniska na Kamiennymw Wiśle . Oprócz przedstawicieli Zarządu Głównego MZC,  w imprezie uczestniczyli członkowie Kół Terenowych Macierzy. Rodzinę reprezentował syn Władka, Jarosław Orszulik. W sumie na mecie stawiło się 48 osób,

 

- 11 – 18 września br. -  Cieszyński Ośrodek Kultury " Dom Narodowy" zorganizował spotkanie  na temat" Dni Kultury Żydowskiej" połączone ze spektaklem " Szlemiel". W spektaklu uczestniczyła członek ZG W. Magiera,

 

- 14 września br. -  w Katowicach odbyła się  konferencja poświęcona edukacji regionalnej w szkołach i jej roli w oświacie . W konferencji wzięły udział p. Prezes Marta Kawulok oraz p. Władysława Magiera . Pani Prezes w krótkim wystąpieniu mówiła  na temat działań i roli Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w edukacji regionalnej w szkołach  na Śląsku Cieszyńskim,

 

- 16 września br. -  Muzeum Drukarstwa w Cieszynie  świętowało Jubileusz 20 – lecia swojego istnienia i działalności. Z tej okazji przedstawiciele Zarządu Głównego MZC Pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny złożyli na ręce Dyrektora Muzeum  p. Karola Franka, serdeczne życzenia oraz List Gratulacyjny i bukiet kwiatów,

- 16 września  br. - odbyło się spotkanie Kolegium Redakcyjnego KC. Z ramienia Zarządu Głównego MZC uczestniczyli pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Leszek Pindur.

 

- 20 września br. - w Książnicy Cieszyńskiej odbyło się spotkanie poświęcone Oswaldowi Guziurowi. Prelekcję o swoim wujku wygłosił Prezes Honorowy Koła Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Janusz Guziur. W spotkaniu wzięła udział Prezes Marta Kawulok,

 

- 21 września br. -  przedstawiciele  Zarządu Głównego MZC  wzięli udzial w uroczystości pogrzebowej pani Danieli Dziadek – członkini Koła nr 6 MZC w Cieszynie,

 

- 21 września br. - wiceprezes ZG MZC  Leszek Pindur wraz z małżonką  Jadwigą Miękiną -Pindur gościli na spotkaniu członków Warszawskiego Koła Macierzy  na zaproszenie  pani  Prezes Aleksandry Bernackiej – Frankowskiej,

 

- 25 września br. -  odbyły  się po raz kolejny " Skarby z Cieszyńskiej Trówły". Członkowie Koła
nr 8 Cieszyn – Mnisztwo przygotowali z tej okazji  pyszne ciasta i inne smakołyki regionalne.
W ramach imprez towarzyszących w Książnicy Cieszyńskiej zorganizowano konkurs czytania teksów gwarowych pt. " Czytómy po naszymu". Zarząd Główny MZC włączył się aktywnie do tej imprezy poprzez przekazanie w formie darowizny wydawnictw macierzowych oraz wypożyczenie strojów cieszyńskich. W konkursie " Czytómy po naszymu"  udział wziął wiceprezes ZG MZC  Bronisławy Brudny,

 

- 26 września br. - odbyła się inauguracja roku akademickiego dla studentów Uniwersytetu III Wieku. Z ramienia Zarządu Głównego MZC  w uroczystości wzięli udział wiceprezes Bronisław Brudny oraz Władysława Magiera,

 

- 29 września br. - odbył się pogrzeb pana Zdzisława Bogdanowicza, Czlonka Koła nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie ,  Członka Honorowego Macierzy. Mowę pożegnalną wygłosiła Pani Prezes Zarządu Głównego MZC Marta Kawulok. Został wystawiony Sztandar Macierzy, a w Poczcie Sztandarowym wzięli udział członkowie Koła nr 2" Mały Jaworowy" w Cieszynie,

 

- 29 września br. - w Książnicy Cieszyńskiej została zorganizowana prelekcja pt "Ewangelicy w walce z  komunizmem i faszyzmem". Jeden z wykładów wygłosiła p. Władysława Magiera.
Z ramienia Zarządu Głównego MZC udział wzięli wiceprezes Bronisław Brudny oraz członek ZG Józef Król.

 

ad.2  Informacja  z  posiedzenia Kolegium Redakcyjnego KC i z posiedzenia Rady Funduszu Stypendialnego oraz przyznanych stypendiach macierzowych

 

16 września br. odbyło się kolejne spotkanie Kolegium Redakcyjnego KC. Pan Leszek Pindur przedstawił zebranym końcowy etap  przygotowań do druku wybranych  artykułów do "Kalendarza Cieszyńskiego 2017".

 

26 września odbyło się  posiedzenie Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego,  na którym zostały przyznane stypendia macierzowe , artystyczne oraz nagroda specjalna.

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego przyznała:

- 1 nagrodę specjalną w wysokości                                                                       1000 zł  

- 3 stypendia macierzowe dla studentów I roku ( po 1800zł)                               5400 zł

- 8 stypendiów macierzowych dla ucznów klas maturalnych (  po 900zł)           7200 zł

- 1 stypendium artystyczne                                                                                   2700 zł

Całkowita kwota wyasygnowana przez ZG MZC na  stypendia macierzowe:  16 300

 

            Uroczyste spotkanie stypendystów i wręczenie stypendiów macierzowych, artystycznych, pomostowych " Dyplom z marzeń" oraz nagrody specjalnej odbędzie się 30 października 2016 r.
/ w niedzielę /  na Zamku w Cieszynie o godz. 15.00.

Na Fundusz Stypendialny pozyskano:           

           5000 zł   - grant ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie

           2700 zł   - stypendium artystyczne ufundowane przez Jana Olbrychta

             900 zł  - stypendium ufundowane przez Ryszarda Macurę – Burmistrza Miasta Cieszyna

 

ad.3 Uchwała Zarządu Głównego MZC dotycząca  najemcy Domu Ludowego w Pogwizdowie.

 

Zarząd Główny MZC po wysłuchaniu opinii pana Leszka Pindura , przedstawiciela Komisji powołanej do przeprowadzenia rozmowy  z p. Jerzym Wigezzy i po odczytaniu pisemnej  prośby najemcy  skierowanej do Zarządu Głównego MZC o  przedłużenie terminu  zapłaty zaległego czynszu  do końca października br. i zobowiązania się do opuszczenia zajmowanego pomieszczenia, , podjął  decyzję wyrażoną w formie Uchwały Zarządu Głównego MZC.

Uchwała nr 12 /16 z dnia 03.10 2016 r

W związku z notorycznym uchylaniem się od płacenia zaległego czynszu za najem pomieszczenia w Domu Ludowym przy ul. Cieszyńskiej 82 w Pogwizdowie, Zarząd Główny MZC podjął decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego,  z możliwością wycofania tego pozwu w momencie uregulowania zaległości przez dłużnika  i opuszczenia lokalu do 31 października 2016 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

ad.4 Informacja na temat wycieczki "Do źródeł Olzy"

 

Pani Prezes poinformowała o bardzo udanej wycieczce "Do źródeł Olzy" w dniu  09 września  br,  organizowanej od wielu lat  przez pana Władysława Kristena .

Tegoroczna wycieczka połączona była z posadzeniem drzewek u źródeł  Olzy.

Zarząd Główny reprezentowali:  pani Prezes  Marta Kawulok, oraz pan Jerzy Wałga. W imieniu  Zarządu Głównego MZC drzewko posadziła pani Prezes , w imieniu Rzemieślników – pan Jerzy Wałga.

 

ad.5 Podumowanie VI Złazu Górskiego Macierzy im. Władysława Orszulika

 

W dniu 10.09.2016r. Zarząd Główny MZC zorganizował VI Złaz Górski Macierzy im.
W. Orszulika do schroniska w Wiśle na Kamiennym.Oprócz przedstawicieli Zarządu Głównego MZC,  w imprezie uczestniczyli członkowie Kół Terenowych Macierzy. Rodzinę reprezentował pan Jarosław Orszulik.W sumie na mecie Złazu zameldowało się 48 uczestników. W tym roku najliczniejszą reprezentację wystawiło   Koło nr 2 "Mały Jaworowy" – 14 osób. W nagrodę otrzymali  obraz artysty malarza  pana  Dariusza.Orszulika, syna Władka. Również silną , 13- osobową  grupę stanowili przedstawiciele Koła nr 8 Cieszyn – Mnisztwo.

Pani Prezes złożyła wszystkim uczestnikom podziękowanie za udział w tej wspaniałej imprezie , na której można było w miłej atmosferze,  przy tradycyjnej grochówce,  pieczonych kiełbaskach, i do wyboru różnych napojach , spędzić piękne , sobotnie popołudnie.

Pani Prezes poinformowała również  o wystosowanych pisemnych podziękowaniach dla wszystkich  sponsorów tej imprezy tj. do p. Tomasza Wilczka i p. Jadwigi Filak.

 

ad. 6 Pisma wystosowane do ZG MZC :

 

Książnica Cieszyńska – organizator konkursu  "Czytómy po naszymu" , który odbył się 25 września br, skierowała podziękowanie do Zarządu Głównego MZC za przekazane w formie darowizny wydawnictwa macierzowe i wypożyczone stroje cieszyńskie. Podziękowanie za  udział w tym konkursie otrzymał również wiceprezes ZG MZC p. Bronisław Brudny.                                        

Cieszyńskie Bractwo Kurkowe zwróciło się do Zarządu Głównego MZC z prośbą  o wyrażenie zgody na użyczenie adresu Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 43- 400 Cieszyn,

 ul Stalmacha 14,  do korespondencji dla Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego.

Wobec braku informacji o statucie tej organizacji,  Zarząd Główny nie wyraził zgody i upoważnił Panią Prezes Martę Kawulok do przekazania stanowiska Zarządu Głównego MZC w tej sprawie.

 

ad.7 Z działalności Kół Terenowych Macierzy

Koło nr 1 " Centrum"  w Cieszynie/ Prezes Bronislaw Brudny/

 

14 września br odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie członków Koła. Gościem Honorowym był pan Jerzy Wałga. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Kolegi – Edwarda Matuszka. Następnie głos zabrał pan Jerzy Wałga , który z pasją opowiadał o "Cieszynkach" - małokalibrowej strzelbie.

Spotkanie upłynęło w niezwykle  miłej atmosferze.

Koło MZC w Grodźcu / Prezes Irena Skrzyżala/

1.Zwiedzanie  Obiektów Historycznych i  Regionalnych w  Ustroniu  i Wiśle.

W sobotę 17 września br. członkowie i sympatycy Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej TMR w Grodźcu odwiedzili trzy beskidzkie muzea oraz obiekty historyczne Ustronia i Wisły:

- Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego, które znajduje się w budynku administracyjnym dawnej huty „Klemens”. Ciekawe ekspozycje, interesujący werbalny i multimedialny przekaz dostarczył nam wiedzy na temat potęgi industrializacyjnej jaką był Ustroń przez prawie dwa wieki swej historii i dzięki której stał się później i jest do dziś miejscowością uzdrowiskową. Na trasie do Ustronia i Wisły przewodnik wskazywał na istniejące jeszcze obiekty związane z rozwojem hutnictwa na terenie  Górnego i Dolnego Ustronia.

- Muzeum zbiorów Marii Skalickiej – oddziału ustrońskiego Muzeum, gdzie zgromadzone są cenne zbiory bibliofilskie, malarstwa, exlibrisów. Szczególnie cenne są dzieła Pawła Stellera, artysty urodzonego w Ustroniu – Hermanicach, zwanego polskim Dürerem.

- Muzeum Regionalne w Wiśle podobnie jak dwa pozostałe, pozwoliło nam przypomnieć sobie czasy dzieciństwa, szkolne ławki, kałamarze, a nawet rysiki, pokaz kowalstwa i innych zawodów, których gospodarcze znaczenie dawno minęło. A wszystko to w przekazie piękną gwarą istebniańską.

Po zwiedzeniu muzeum, spacerkiem dotarliśmy na stary cmentarz parafii ewangelicko augsburskiej „Na Groniczku”, powstały w 1819 roku a położony na wzniesieniu w widłach Wisły i jej dopływu Kopydła. Znajdują się na nim groby wielu zasłużonych mieszkańców miasta m.innymi: Artur Cienciała – artysta rzeźbiarz, Jerzy Drozd – nauczyciel i dyrektor Szkoły Muzycznej w Cieszynie, Stanisław Hadyna – twórca i wieloletni dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Bogumił Hoff – odkrywca Wisły jako letniska, Jan Sztwiertnia – kompozytor nauczyciel muzyki ofiara obozu koncentracyjnego w Gussen, ks. Andrzej Wantuła proboszcz parafii  Wiśle i biskup Kościoła Ewngelicko- Augsburskiego w Polsce i wielu innych.

Mimo deszczowej pogody spacer ulicami Wisły i Ustronia w towarzystwie przewodnika beskidzkiego p. Janusza Gańczarczyka pozwolił nam na nowo odkryć uroki obu miast, krzepić się wrażeniem, jak wiele zostało tu zrobione ku zadowoleniu mieszkańców i rzeszy turystów odwiedzających Beskidy.

2.Pożegnanie lata.

Po zakończeniu wycieczki, członkowie Koła spotkali się w ogrodziebaru „Pod Lasem”, gdzie przy grillu i ze śpiewem w dobrych nastrojach pożegnali odchodzące LATO i letnie imprezy organizowane przez Koło.

3.Koło zasygnalizowało również swą obecność i udział w tradycyjnym już Złazie górskim z metą na Kamiennym w Wiśle. Na mecie rajdu zgłosiło się 4 członków naszego Koła wraz z p. Prezes Ireną Skrzyżala.

Koło MZC w Strumieniu / Prezes Anastazja Żur/

 

08 września w " Rybaczówce " odbyło sie zebranie ogólne członków Koła. Pożegnano ks.Oskara Kuśkę , który przeszedł na emeryturę.

24 września br. członkowie Koła gościliturystów z Czech, którym pokazali najciekawsze miejsca w Strumieniu.

 

KL"Nadolzie" / Prezes Jolanta Skóra/

 

„Poezja nie tylko w słowach”

20.września br. Klub Literacki „Nadolzie” gościł pszczyńską artystkę, Barbarę Solarską. Poetka zaprezentowała wiersze z tomiku pt: „Między jest a nie ma”. Wcześniejsze  wiersze Pani Basi, recytowane przez   Małgorzatę Brandys zobrazowane zostały zdjęciami Czesława Szindlera- miłośnika wędrówek górskich.

Barbarze Solarskiej  towarzyszył Krystian Komraus, który jest autorem skompilowanej muzyki stanowiącej tło prezentacji.

Na spotkanie z Barbarą Solarską oprócz członków Klubu, przybyli  Cieszyniacy - znajomi i przyjaciele z lat szkolnych Poetki, bo jak się okazało, Pani Basia dzieciństwo i młodość spędziła w Zamarskach i Cieszynie.

Duchową ucztę uwiecznił na zdjęciach – jeden z gości spotkania- Pan Edward Figna.

 

Pani Prezes Zarządu Głównego MZC Marta Kawulok złożyła serdeczne podziękowanie Prezesom
i Zarządom Kół Terenowych za duże zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz członków 
i sympatyków swoich Kół.

 

 

                                                           Za Zarząd:

 

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
MZCnew version 11