Okólnik nr 5/18

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 5/18

OKÓLNIK NR  5/ 18

 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

W DNIACH   05.11.2018 oraz  03.12 2018

 

 

1.  Relacje z udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w

         miesiącach :październik i listopad 2018 r.

 

-  03 października 2018 – spotkanie Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego, ostatnie korekty przed przekazaniem "KC 2019" do druku; w spotkaniu uczestniczyli: prezes M. Kawulok i wiceprezes L. Pindur,

 

-  05 października 2018 –  uroczystość Jubileuszowa 100 lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, która odbyła się w Teatrze im.
A. Mickiewicza. W uroczystości udział wzięli prezes M. Kawulok, wiceprezes B. Brudny, wiceprezes L. Pindur, sekretarz A. Czajkowska, prezes Koła nr 3 R. Kapała. Pani prezes
M. Kawulok i wiceprezes B. Brudny złożyli życzenia oraz wręczyli list gratulacyjny, obraz i bukiet kwiatów Pani Dyrektor Lilianie Zemle,

 

-  08  października  2018 – kolejna edycja Wolnej Szkoły  Nauk Filozoficznych i Społecznych
im. Jana Szczepańskiego na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie; Zarząd Główny reprezentowała kol. W. Magiera,

 

-   08  października  2018 – uroczystości Jubileuszowe 20 lecia Powiatu Cieszyńskiego w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie; w uroczystości uczestniczyli: H. Franek, prezes M. Kawulok i wiceprezes B. Brudny, którzy złożyli życzenia oraz wręczyli list gratulacyjny i bukiet kwiatów na ręce Starosty Powiatu Cieszyńskiego Janusza Króla,

 

- 11 października  2018 – spotkanie organizacyjne prezesów  ZG MZC Marty Kawulok oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie Wojciecha Grajewskiego  w związku z organizowaną, przez ZG MZC i PTH, Grą Miejską  „ Śladem    bohaterów # Cieszyn 2018”, w ramach obchodów 100  rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W spotkaniu uczestniczył także p. Stefan Król,

 

- 12 października 2018 – wernisaż wystawy fotografii wielkoformatowych pt "Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 1918" w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Zarząd Główny reprezentowały : prezes Marta Kawulok,  Aleksandra Czajkowska i Władysława Magiera,

 

 

- 12 października 2018 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie oraz Związku Spółek Rolniczych na budynku Banku Spółdzielczego w Cieszynie. Uczestniczyli: wiceprezes Bronisław Brudny i Józef Król,

 

- 12 października 2018  - konferencja pt. "Polskie organizacje społeczne na Śląsku Cieszyńskim a Niepodległość"  w Sali Rzymskiej Muzeum Ślaska Cieszyńskiego. Organizatorami konferencji byli: Bank Spółdzielczy w Cieszynie oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Zarząd Główny MZC reprezentowali: wiceprezes Bronisław Brudny i Józef Król,

 

- 17 października 2018 – uroczysta Akademia w Wyższej Szkole Biznesu w Cieszynie, połączona z Galą rozdania  Dyplomów  dla studentów, którzy ukończyli studia. Zarząd Główny MZC  reprezentowali: wiceprezes Cezary Tomiczek oraz członek ZG Henryk Franek,

 

- 17 października 2018 –  na Zamku w Cieszynie w Oranżerii wernisaż wystawy pt."Gospodarze. Cieszyńscy przedsiębiorcy w pierwszych  latach Niepodległej". Zarząd Główny reprezentowała  Władysława Magiera,

 

- 18  października 2018 – Książnica Cieszyńska –  Prezentacja albumu "Cieszyńscy Żołnierze Niepodległości". Zarząd Główny reprezentowali :  Władysława Magiera oraz wiceprezes Bronisław Brudny,

 

- 19 października 2018 – Książnica Cieszyńska - otwarcie wystawy -"Ziemia Obiecana . Śląsk Cieszyński w II Rzeczypospolitej 1920 – 1939".  Zarząd Główny reprezentowali :  Władysława Magiera oraz wiceprezes Bronisław Brudny,

 

- 19 października 2018 – uroczystość związana ze 100 leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, Senator RP Tadeusz Kopeć, Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, przedstawiciele ZG MZC złożyli wiązanki  kwiatów na grobach Zasłużonych- Tadeusza Regera, Józefa Londzina , Jana Michejdy, Pawła Stalmacha. W uroczystości  uczestniczyli  Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, Irena Skrzyżala, Władysława Magiera,  Józef Król, Henryk Franek,

 

- 19 października 2018 - Koncert Galowy w Teatrze im A. Mickiewicza w Cieszynie z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zarząd Główny reprezentowali :  Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, oraz Irena Skrzyżala,  Natalia Bańczyk, Władysława Magiera,  Henryk Franek,

 

- 20 października 2018  - odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej, umieszczonej na budynku Szkoły Muzycznej w Cieszynie przez p. Barbarę Michejdę – Pinno. Zarząd Główny reprezentowała
p. Władysława Magiera,

 

- 20 października 2018 – Widowisko " Sztandary Niepodległości"  w Cieszynie. W widowisku uczestniczyli: prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, Władysława Magiera,

 

- 21 października 2018  - Piknik artystyczny na Rynku w Cieszynie – Koło nr 8 w Cieszynie razem z Kołem Gospodyń Wiejskich prezentowało potrawy regionalne. Zarząd Główny reprezentowała
p. Halina Sajdok -Żyła,

 

- 23 października 2018 – wykład  Władysławy Magiery dla członków Krakowskiego Koła MZC na temat odzyskania Niepodległości na Śląsku Cieszyńskim,

 

- 25 października 2018- Uroczysta Akademia  z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 5 zorganizowana razem z TPD. W akademii uczestniczyły : prezes  Marta Kawulok, Irena Skrzyżala, Aleksandra Czajkowska, Władysława Magiera,

 

- 26 października 2018 – Gra Miejska „ Śladem    bohaterów # Cieszyn 2018” zorganizowana przez ZG MZC we wspólpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Cieszynie  w ramach obchodów  100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zarząd Główny reprezentowali : Prezes  Marta Kawulok oraz wiceprezes  Bronisław Brudny,

 

- 27 października 2018 – na Zamku w Cieszynie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów macierzowych, artystycznych, pomostowych i nagród specjalnych uczniom klas maturalnych oraz studentom pierwszego roku studiów dziennych, ufundowanych przez Radę Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego; w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, stypendyści wraz z rodzicami, dyrektorzy i przedstawiciele szkół średnich, członkowie Rady Funduszu Stypendialnego i ZG MZC,

 

- 31 października 2018 -  z okazji Święta Zmarłych członkowie Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie zapalili znicze  na grobach  zmarłych Macierzowców i  położyli  plakietki  z napisem "Pamiętamy" 

 

- 03 listopada  2018 -  VIII Złaz Górski MZC im. Władysława Orszulika do schroniska na Kamiennym w Wiśle – Zarząd Główny reprezentowali Władysława Magiera i Józef Król,

 

- 05 listopada 2018 - posiedzenie Zarządu Głównego MZC – obecni członkowie ZG MZC wg listy obecności,

 

- 07 listopada  2018 – pogrzeb Prezesa Koła Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Członka Honorowego Macierzy – prof. zw dr. hab. dr hc Andrzeja Farugi. W uroczystości pogrzebowej z ramienia Zarządu Głównego MZC wziął udział   Henryk Franek , który odczytał  pożegnanie od   Zarządu Głównego MZC . Został zakupiony wieniec oraz wystawiony Sztandar Macierzy. Pani Prezes podziękowała kol.  Henrykowi Frankowi za reprezentowanie ZG MZC,

 

- 07 listopada 2018 – X Jubileuszowy Wieczór Regionalny – w auli Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach. W Wieczorze Regionalnym udział wzięła prezes Marta Kawulok, która złożyła życzenia i wręczyła list gratulacyjny oraz przekazała książki do nauki o regionie dla biblioteki szkolnej  Panu Dyrektorowi  Grzegorzowi Gabzdylowi,

 

- 08 listopada 2018 – wernisaż wystawy "Orzeł i Polski Pejzaż Symboliczny" – Miejska Galeria Sztuki COK Dom Narodowy. Uczestniczyła prezes Marta Kawulok,

 

- 09 listopada 2018 – uroczysta Akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły oraz 100 rocznicy  Odzyskania Niepodległości połączona z Międzyszkolnym Konkursem Gwary  w ZSE – G  im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Zarząd Główny MZC reprezentowali:  Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, Prezes  Koła nr 3 – Regina Kapała, sekretarz Aleksandra Czajkowska,

 

- 11 listopada 2018  – Uroczyste obchody Święta Niepodległości. Zarząd Główny reprezentowali: prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, sekretarz Aleksandra Czajkowska, Władysława Magiera oraz prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy. Został wystawiony Sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym stanęli w strojach regionalnych członkowie Koła nr 6 " U Zduna". Złożone zostały wiązanki kwiatów pod pomnikami,

 

- 11 listopada 2018  - Uroczysta Sesja Rad Gmin i Samorządów Ziemi Cieszyńskiej , połączona z wręczeniem Laurów Srebrnej i Złotej Cieszynianki, o godz. 17,00 w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie.Zarząd Główny reprezentowali : wiceprezes Bronisław Brudny, Halina Sajdok – Żyła, Władysława Magiera,  Irena Skrzyżala, Józef Król,

 

- 13 listopada 2018 – Konkurs Pieśni Patriotycznej w Strumieniu - Zarząd Główny reprezentował  Zdzisław Wyleżuch,

 

- 15 listopada 2018 - Międzynarodowa Konferencja Upowszechniająca – "Wiedza bez barier" w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zorganizowana przez Akademię WSB. Zarząd Główny MZC reprezentowali: prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, Irena Skrzyżala, Henryk Franek, Halina Sajdok – Żyła,

 

- 16 listopada 2018 – druga część  Międzynarodowej Konferencji Upowszechniającej – "Wiedza bez barier"  zorganizowana przez Akademię WSB w budynku Akademii przy ul. Frysztackiej w Cieszynie; Zarząd Główny MZC reprezentowali: prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, Irena Skrzyżala, Henryk Franek, Halina Sajdok – Żyła,

 

-  17 listopada 2018 – XXXI   Miscellanea Przewodnickie w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie; Zarząd Główny reprezentowali Henryk Franek, Urszula Skowron i Władysława Magiera, która wygłosiła jeden z referatów,

 

- 20 listopada 2018 - spotkanie poetyckie zorganizowane przez KL "Nadolzie". Zarząd Główny reprezentowali:  Jolanta Skóra,  Urszula Skowron,  Józef Król,

 

- 22 listopada 2018  - szkolenie dotyczące składania ofert do Gminy Cieszyn – Zarząd Główny MZC reprezentowała Pani Prezes Marta Kawulok, która poinformowała obecnych, iż od bieżącego roku   składanie ofert będzie możliwe tylko w formie elektronicznej poprzez generator ofert.

Zarząd Główny MZC złoży na rok 2019  dwie oferty do Gminy Cieszyn – dotyczące Koncertu Noworocznego i Kalendarza Cieszyńskiego 2020, a do Starostwa Powiatowego również dwie dotyczące  stypendiów macierzowych  oraz KC 2020,

 

- 23 listopada 2018 – Uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości połączona z przekazaniem Sztandaru Szkole - w Szkole Podstawowej nr 3 im J. Korczaka w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowali:  Prezes Marta Kawulok, wiceprezesi  Jadwiga Wąsowicz oraz Bronisław Brudny. Przedstawiciele Zarządu Głównego przekazali na ręce Pani Dyrektor szkoły list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz KC 2018,

 

- 23 listopada 2018 – w Szkole Podstawowej w Grodźcu - Uroczysta Akademia z okazji 100 – Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączona z promocją  II cz. monografii pt. "Grodziec i jego właściciele".Zarząd Główny reprezentowali  Prezes Marta Kawulok, skarbnik Irena Skrzyżala oraz Józef Król,

 

- 23 listopada 2018 – w Książnicy Cieszyńskiej- promocja książki pt. "O Stanisławie Gajdzicy", uczestniczył wiceprezes B.Brudny, H. Franek,

 

- 28 listopada 2018 – w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – wykład kol. Władysławy Magiery,

 

- 30 listopada 2018 – Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie - wykład kol. Władysławy Magiery,

 

- 30 listopada 2018 – Jubileusz 10 – lecia  Akademii WSB  W Cieszynie. Na ręce pani Rektor gratulacje i bukiet kwiatów, w imieniu Zarządu Głównego MZC, przekazali   Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Cezary Tomiczek.

 

2. Relacja z przebiegu uroczystości wręczenia stypendiów macierzowych, artystycznych, pomostowych i nagród specjalnych na Zamku w Cieszynie.

 

              Pani Prezes Marta Kawulok  poinformowala zebranych o przebiegu uroczystości wręczenia stypendiów macierzowych, stypendium artystycznego, stypendiów pomostowych i nagród specjalnych na Zamku w Cieszynie w dniu 27 października 2018 r.

            W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście - przedstawiciele władz Miasta Cieszyna  i  Starostwa Powiatu Cieszyńskiego, stypendyści, ich rodzice,  dyrektorzy szkół do których uczęszczali lub uczęszczają stypendyści, darczyńcy, przedstawiciele mediów. Zarząd Główny reprezentowali: Prezes Marta Kawulok,  wiceprezes  Bronisław Brudny, Henryk Franek  i Główna Księgowa ZG MZC p. Alina Hławiczka.

            Pani Prezes Marta Kawulok przywitała zebranych, krótko przybliżyła działalność Macierzy i cele funduszu stypendialnego. Następnie w ciepłych słowach  podziękowała  państwu Olbrychtom i państwu Kajmowiczom, którzy wsparli Fundusz Stypendialny znaczną kwotą, co umożliwiło przyznanie stypendiów znacznie większej liczbie młodzieży. Następnie zostały wręczone stypendia i nagrody. Pani Prezes pogratulowała wszystkim stypendystom i nagrodzonym, życząc im dalszych dobrych wyników w nauce i rozwijania swoich zainteresowań. Do gratulacji i życzeń przyłączył się zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna p. Aleksander Cierniak. Uroczystość uświetnił koncert mistrza gry na akordeonie pana Sebastiana Muchy.

 

3. Relacja z przebiegu Gry Miejskiej „ Śladem    bohaterów # Cieszyn 2018” zorganizowanej w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

 

             Prezes Marta Kawulok zdała relację z przebiegu Gry Miejskiej „ Śladem    bohaterów # Cieszyn 2018” zorganizowanej  przez ZG MZC we wspólpracy z  Polskim Towarzystwem Historycznym  Oddział w Cieszynie w ramach obchodów 100  rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

Organizacją Gry miejskiej zajęli się  Prezes Marta Kawulok oraz Prezes PTH Oddziału w Cieszynie Pan Wojciech Grajewski. W Grze miejskiej, która odbyła się 26 października 2018 roku wzięło udział 9 drużyn. Każda drużyna liczyła po 5 osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Cieszynie. Uczestnicy gry musieli wykazać się dobrą znajomością tematyki historycznej  z roku 1918 oraz z powstania Rady Narodowej dla Śląska Cieszyńskiego, a także sprawnością w wykonaniu różnych zadań praktycznych.

Pierwsze miejsce zajęły: I drużyna z LO im. A.Osuchowskiego w Cieszynie oraz z ZSEG w Cieszynie, drugie miejsce – drużyna ze Szkoły Organizacji i Zarządzania  w Cieszynie.Trzy pierwsze drużyny otrzymały dyplomy, odznaki i zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami oraz wartościowymi  nagrodami. Pozostali uczestnicy rónież otrzymali dyplomy, pamiątkowe odznaki i nagrody pocieszenia.  Organizatorzy  oraz uczestnicy ocenili imprezę jako bardzo udaną. Zostały skierowane  słowa podziękowania pod adresem sponsorów i wolontariuszy.

 

4.  Relacja z uroczystych obchodów  Dnia Patrona Szkoły w ZSE-G  im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

 

             09 listopada 2018 roku  w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie odbyła się uroczysta Akademia z okazji100 – lecia  Szkoły oraz 100 – nej  Rocznicy Odzyskania Niepodległości,  a także Międzyszkolny Konkurs Gwary .

            Zarząd Główny  reprezentowali:  Prezes Marta Kawulok, Wiceprezesi - Bronisław Brudny i Leszek Pindur , Prezes  Koła nr 3 – Regina Kapała i Sekretarz Aleksandra Czajkowska.

            W pierwszej części akademia była poświęcona 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.  W drugiej części akademii  poprzez  prezentację multimedialną pokazano historię szkoły Jubilatki. Również  w tej części akademi Prezes Marta Kawulok mówiła o działalności Macierzy i funduszu stypendialnym, odbył się pokaz stroju cieszyńskiego, zostały  ogłoszone wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i wręczone nagrody. Po akademii nastąpiła krótka przerwa, po której rozpoczął się Międzyszkolny Konkurs Gwary.

W konkursie zaprezentowało się 10 uczestników. Konkurs prowadziła kol. Regina Kapała , a w  Jury tego konkursu,  zasiedli   Marta Kawulok , Bronisław Brudny, Pani Janina Guziur i  Pan Maksymilian Kuśka – nauczyciel w ZSE – G.

            Konkurs był na bardzo wysokim poziomie. Zostały przyznane  dwa pierwsze miejsca – dla uczennicy  z ZSE – G,  oraz ucznia  z Zespołu Szkół  Technicznych w Cieszynie, jedno drugie i trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom  oraz opiekunom uczniów wręczono dyplomy pamiątkowe.

 

 

5.  Relacja z uroczystych obchodów  Święta Niepodległości

 

             11 listopada 2018 roku odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości , które rozpoczęły się od Nabożeństwa Ekumenicznego w Kościele Jezusowym w Cieszynie, w intencji Ojczyzny. Po  nabożeństwie uczestnicy przeszli  pod Pomnik Niepodległości, gdzie  rozpoczęła się manifestacja patriotyczna, połączona ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem przez delegacje. Została również odsłonięta tablica pamiątkowa na budynku II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Następnie uczestnicy  uroczystości w asyście orkiestry  przeszli na Rynek, gdzie  pod budynkiem Domu Narodowego z tablicą upamiętniającą powołanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Cieszyna oraz zostały  złożone kwiaty. Dalej uczestnicy przeszli  pod pomnik ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za Polskę, gdzie również delegacje złożyły kwiaty. Na zakończenie uroczystości uczestnicy odśpiewali "Rotę".  O godzinie 13.00  na cieszyńskim Rynku odbyła się  kolejna "Lekcja patriotycznego śpiewania"  oraz  zostały ogłoszone wyniki konkursu "Dla Niepodległej".

            Został wystawiony Sztandar Macierzy , a w poczcie sztandarowym stanęli  członkowie Koła MZC nr 6 "U Zduna" w strojach cieszyńskich. Zostały zakupione bukiety biało – czerwonych kwiatów z biało – czerwoną szarfą i napisem " Macierz Ziemi Cieszyńskiej", które zostały złożone pod pomnikami i tablicą Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

Uroczystości  zakończyła  Sesja Rad Gmin i Samorządów Ziemi Cieszyńskiej , połączona z wręczeniem Laurów Gmin Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie.

 

6.  Wyróżnienia macierzowe

 

            Pani Natalia Bańczyk w imieniu Zarządu Koła nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie,  zwróciła się do Zarządu Głównego MZC z wnioskiem wraz z uzasadnieniem  o przyznanie  Aktów Uznania  następującym członkom Koła:

1.Bąk Bercie

2.Francuz Danucie

3.Koczoń Genowefie

4.Marszałek Irenie

5.Nowakowskiemu Józefowi

6.Pońc Anieli

7.Pońc Janowi

8.Zielinie Gertrudzie

 

Po analizie wniosków Pani Prezes poddała pod głosowanie kandydatury wymienionych osób do  uhonorowania ich   Aktem Uznania . Obecni jednogłośnie poparli kandydatury.

            Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 05 listopada 2018 roku podjął Uchwałę nr 14/18 w sprawie przyznania  Aktu Uznania następującym członkom Koła nr 2 w Cieszynie:

 

1.Bąk Bercie

2.Francuz Danucie

3.Koczoń Genowefie

4.Marszalek Irenie

5.Nowakowskiemu Józefowi

6.Pońc Anieli

7.Pońc Janowi

8.Zielinie Gertrudzie

 

 

 

 

7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło MZC nr 2" Mały Jaworowy" w Cieszynie / Prezes Eugeniusz Raabe/

                                 

- 17.10. 2018 -  tego dnia w naszym Klubie Propozycji odbyło się spotkanie z cyklu„ Zaolzie w KP”,gościem była pani Magdalena Ćmiel socjolożka i dziennikarka z Zaolzia,tematem jej prelekcji była „ Tożsamość dwóch pokoleń zaolziaków”.Temu tematowi pani Ćmiel poświeciła swoją pracę magisterską na UJ, a konkluzje w niej zawarte pogłębiła w ostatnich czasach pracując i mieszkając na Zaolziu. Jak zwykle na naszych spotkaniach  frekwencja była zadowalająca.

 

- 19.10.2018 - to był wielki dzień dla naszego koła i przede wszystkim dla naszego  prezesa pana Eugeniusza Raabe, tego dnia pan prezes odbierał nagrodę przyznawaną przez miasto Cieszyn w dziedzinie twórczości artystycznej i  upowszechniania kultury, uroczystość odbyła się w teatrze i poprzedziła ona występ Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, który uświetnił cieszyńskie obchody 100 lecia odzyskania niepodległości. Liczna  reprezentacja naszego koła kibicowała panu prezesowi i cieszyła się razem z nim.

 

- 11.11.2018 - w teatrze odbyła się  uroczysta sesja Rad Gmin Powiatu Cieszyńskiego  i wręczanie tradycyjnych Laurów Cieszynianki, jak zwykle nasze koło uczestniczyło w tym wydarzeniu i z wielkim zainteresowaniem śledziło przebieg uroczystości, cieszyliśmy się tym, jak wielu ciekawych i pełnych poświęcenia osób mieszka w naszym powiecie. Dla naszego koła jest to znakomita okazja do wyszukiwania prelegentów dla Klubu Propozycji.

 

- 16.11.2018 - ten dzień to kolejna wycieczka naszego koła, tym razem pojechaliśmy niedaleko bo tylko do Trzyńca. Dzięki uprzejmości pana Czudka, dyrektora  naczelnego huty trzynieckiej, dostaliśmy zezwolenie na zwiedzenie tego hutniczego molocha. Na początku zaproszono nas do muzeum hutniczego i zapoznano z historią i dniem dzisiejszym huty,poznaliśmy rozkład poszczególnych oddziałów, specyfikę produkcji, jej kolejne etapy, bogactwo asortymentu, które oferuje zakład a także strukturę zatrudnienia. Huta trzyniecka zatrudnia w tej  chwili 5tys. pracowników i następne 3tys. w spółkach „siostrach”. Dostaliśmy lekcję nowoczesnego PR i byliśmy pod wielkim wrażeniem. Muzeum oferuje nie tylko ekspozycję na temat huty, ma bogatą ofertę kulturalną, obejrzeliśmy kolekcję peruwiańskiego malarstwa sakralnego z XVIII w. i

przeuroczą wystawę piernikowych szopek i różnorodnych ozdób świątecznych wykonanych z korzennego ciasta, ciągle mam w pamięci zapach tej wystawy.

Następnie pojechaliśmy do samej huty, a konkretnie do walcowni drutu. Tam dwóch  młodych inżynierów, jeden polsko- drugi czeskojęzyczny objaśniło nam szczegółowo proces produkcji drutu, ubrano nas w drelichy i kaski ochronne i poprowadzono na halę produkcyjną. A tam gorąc i huk produkcji hutniczej, leje się  surówka, która stopniowo zamieniana jest w drut, pracują potężne maszyny, nadzorowane przez nielicznych pracowników a wszystko to obserwujemy z galerii

biegnącej dookoła hali. Wrażenie potężne i niezapomniane. Wracamy do bram  głównej a sam przejazd przez teren huty zajmuje nam prawie 20 minut.

To jeszcze nie koniec atrakcji tego dnia, podjeżdżamy pod Verk Arenę, gdzie  czekają nas dalsze emocje. Mamy bilety na mecz hokejowy drużyny trzynieckiej, czyli Ocelary Trzyniec kontra Kometa Brno. Drużyna z Trzyńca gra w barwach  biało- czerwonych, ponadto w jej szeregach gra wielu Polaków czyli w naturalny sposób została to nasza drużyna. Mecze hokejowe w Trzyńcu to niezapomnianewrażenie, atmosfera wielkiego widowiska, które ogląda kilka tysięcy kibiców,

gorący, zorganizowany doping,tańczące czyrliderki, ekspresja samej gry, wszystko to składa się na radosne przeżycie uczestnictwa w wielkim wydarzeniu. Co  ciekawe, mimo lejącego się strumieniami piwa, nie widać pijanych i agresywnych osób.Ta wycieczka była pouczająco- emocjonalna a emocje były tylko pozytywne.

 

 

- 21.11.2018 - spotkanie w KP uświetnił wykładem sam wiceprezes Kongresu Polaków w RC, pan Józef Szymeczek, mówił o stosunkach polsko-czeskich w XX wieku. Spotkanie miało rekordową frekwencję.

 

Koło MZC w Grodźcu / Prezes Irena Skrzyżala/

 

            Już po raz 10 spotkaliśmy się w okresie przedświątecznym, w „Barze pod Beczką” w Grodźcu,  by wspólnie przeżyć przedświąteczne chwile, by złożyć sobie życzenia, zaśpiewać kolędy. Świąteczną atmosferę spotęgował piękny, uroczysty  wystrój lokalu, okolicznościowa, sącząca się z głośników muzyka i  jak zwykle radośni uczestnicy wieczoru.

W tym roku powędrowaliśmy wirtualnie do Ziemi Świętej, kolebki chrześcijaństwa, a to za sprawą przygotowanej przez uczestników pielgrzymki pana Benedykta Samola, członka naszego Koła i Jego wnuka Nikodema Wojtonia prezentacji multimedialnej. Podzielili się Oni w sposób niezwykle zajmujący swoimi wrażeniami z  tej, jak to nazwali podróży życia. Było wiele ciekawych fragmentów z historii chrześcijaństwa, od jego zarania, były fakty i refleksje z dnia dzisiejszego. Usłyszeliśmy barwnie opowiedzianą historię sprzed ponad 2000 lat zilustrowaną współczesnymi pamiątkami z tego okresu. Byliśmy w Grocie Narodzenia w Betlejem i przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie,  Nazarecie i Wzgórzach Golan. Obejrzeliśmy współczesny Tel Awiw i historyczne ruiny Haify i Cezarei. Usłyszeliśmy o trudnej współczesności tego regionu, którego jednym z symboli jest mur bezpieczeństwa, budowany od 2002 roku przez Izrael wzdłuż linii demarkacyjnej. Murem otoczone jest m. in. od północy i zachodu miasto Betlejem (pozostaje tym samym przy Autonomii Palestyńskiej). Nie sposób w kilku zdaniach opisać tego, co dane nam było zobaczyć i usłyszeć, dlatego dziękując prelegentom za ich opowieść, umówiliśmy się na kolejne spotkanie, tym razem w okresie Wielkiej Nocy.

A później były życzenia ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE. Osobiście życzenia złożył nam Wójt Gminy Jasienica Pan Janusz Pierzyna, który spędził z nami kilka chwil, za co bardzo dziękujemy. Były życzenia od Pani Prezes ZG Marty  Kawulok, która w tym roku nie mogła być razem z nami w tym wyjątkowym dla każdego z nas okresie. I życzenia wzajemne, jak w piosence:

 „Niebo - ziemi, niebu - ziemia,

Wszyscy - wszystkim ślą życzenia”.

 

Koło MZC w Zebrzydowicach / p.o. Prezesa Henryk Franek /

 

Data

 

Spotkanie , impreza itp…

 

PAŹDZIERNIK

  Kto brał udział

8. 1o. 2018

Poświęcenie sztandaru „Powiatu Cieszyńskiego” – Kościół Marii Magdaleny

Franek Henryk

Sitek Karol

 

Udział w koncercie w teatrze w Cieszynie

Franek Henryk ,Sitek Karol

10- 14. 10. 2018

„Wystawa Motyli” w Galerii nad Młyńszczokiem w  Zebrzydowicach (org. MZC i GOK)

 

17.10.2018

Teatr w Cieszynie – Inauguracja roku akademickiego WSB oddział w Cieszynie

Henryk Franek

19.10.2018

Cieszyn – rynek „ Sztandary Niepodległości” Teatr – Występ Reprezentacyjnej. Orkiestry Wojska Polskiego

Henryk Franek,  W. Kowalska

M. Karasińska, H. Bartoszek

 

26.10.2018

Rozstrzygnięcie konkursu zorg. przez Koło MZC i GOK „Karmik dla ptaków” z nagrodami

 

27.10.2018

Wręczenie stypendiów macierzowych dla uzdolnionej młodzieży – Cieszyn - zamek

Henryk Franek

 

 

LISTOPAD

 

 

 

7.11.2018

Udział delegacji koła MZC z Zebrzydowic w pogrzebie prof. Andrzeja Farugi w Olsztynie

H. Franek, K. Sitek,

K. Grygierek, M. Guz

7.11.2018

„Wieczór regionalny” w Szkole

im. K.K Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Ok. 20 członków koła MZC

11.11.2018

Uroczystości Gminne z okazji 100 - lecia Niepodległości w Zebrzydowicach

Członkowie  koła MZC

11.11.2018

Teatr w Cieszynie – Laur „Srebrnej Cieszynianki”

6 członków

Koła MZC

15.11.2018

Film „Bitwa warszawska – 1920”- org. GOK

Członkowie  MZC

17.11.2018

Spotkanie Przewodników Górskich w Sali  ratuszowej w Cieszynie–„MISCELANA”

Henryk Franek

Urszula Skowron

20.11.2018

„Poezja Liryczna” sala zarządu MZC - Cieszyn

Urszula Skowron

23.11.2018

Książnica Cieszyńska promocja książki Witolda Pińkowskiego i Krzysztofa Nieściora „Podchorąży Stanisław Gajdzica…….”

Henryk Franek

27.11.2018

Spotkanie z Przewodn. Gminy Żydowskiej w Katowicach P. Włodzimierzem Kacem. (historia, zwyczaje i tradycje żydów w Polsce) organizatorem spotkania koło MZC i GOK w Zebrzydowicach

40 członków koła MZC

 

8.  Sprawy bieżące

 

- informacja o  pogrzebie śp. Prof. zw. dr. hab. dr hc Andrzeja Farugi , Prezesa Koła Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Członka Honorowego MZC

            Pani Prezes ze smutkiem poinformowała obecnych, że w dniu 30 października 2018 roku zmarł Członek Honorowy Macierzy Prof. zw dr hab. dr hc Andrzej Faruga, Prezes Koła Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie . Następnie poprosiła obecnych o powstanie i uczczenie pamięci Zmarłego minutą ciszy.

            Uroczystości żałobne rozpoczną się w środę 07 listopada 2018 r., w Olsztynie. W uroczystości żałobnej i pogrzebie weźmie udział członek ZG MZC Henryk Franek oraz członkowie Koła MZC z Zebrzydowic wraz z Wójtem  Gminy Zebrzydowice, której Honorowym Obywatelem  był Zmarły. Delegacja  zabierze  Sztandar Macierzy  Ziemi Cieszyńskiej , zostanie  zakupiony  wieniec, a mowę pożegnalną w imieniu Zarządu Głównego MZC odczyta p. Henryk Franek.

 

Ostatnie pożegnanie śp. prof. zw. dr. hab. dr hc Andrzeja Farugi

        Gdy odchodzi ktoś taki jak śp. prof. Andrzej Faruga, z trudnością przychodzi nam zaakceptować to popularne powiedzenie, „że Bóg tak chciał”, bowiem mimo pięknego wieku, odejście takiego człowieka zawsze jest przedwczesne, bo przecież tyle jeszcze siebie mógł dać, tyle nas nauczyć…

 

         Śmierć zawsze pozostawia głęboki żal po stracie kogoś bliskiego, ale też przywodzi pamięć chwil, zdarzeń, przeżyć spędzonych z Tym, który odszedł, świadomość wspólnych dokonań, czasem okupionych trudem, ale dających poczucie szczęścia, że fragment swej życiowej drogi mogliśmy przejść wspólnie z Nim.

         Tak właśnie jest z odejściem nieodżałowanej pamięci profesora Andrzeja Farugi który po niełatwym okresie pracy na wsi, mógł zacząć urzeczywistniać swe prawdziwe marzenie o studiowaniu, a później z wielkim poświęceniem realizować swe powołanie jako ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki, pełniąc także odpowiedzialne stanowiska i funkcje w swej uczelni i w wielu gremiach szczebla państwowego, a przy tym, znajdując czas na aktywną działalność społeczną i charytatywną w różnych stowarzyszeniach, w tym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

         Od roku 2005 był prezesem Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy, podtrzymując i umacniając więzi między Warmią i Mazurami, gdzie żył i pracował a ziemią cieszyńską, z którą czuł się związany więzami zadzierzgniętymi w młodości. Ziemia cieszyńska za Jego wierność odwdzięczyła się w roku 2005 tytułem Honorowego Obywatela Gminy Zebrzydowice i - przyznanym w 2007 roku - honorowym Laurem Złotej Cieszynianki.    Z ogromnym żalem przychodzi nam dziś żegnać naszego macierzowego Kolegę, który przez wiele lat był bardzo aktywnym członkiem Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, w którym rozwijał swą kolejną wielką pasję, a mianowicie głębokie przywiązanie do tradycji, kultury i wartości charakterystycznych dla Śląska Cieszyńskiego, rozsławiając je na Warmii i Mazurach. Zawsze zaangażowany i chętny do współpracy przy wielu przedsięwzięciach organizowanych w ramach naszego stowarzyszenia, za co w roku 1998 otrzymał godność Członka Honorowego, najwyższe wyróżnienie naszej organizacji.

         Śp. prof. Andrzej Faruga, wspaniały Kolega, Człowiek niezwykle życzliwy i uczynny, perfekcjonista, który pomimo choroby emanował entuzjazmem i pogodą ducha. Dziś dziękujemy Mu za wspólnie przebytą drogę, za wspólne przeżycia i dokonania. Dziś żegnamy Go, ale pozostajemy z poczuciem długu za Jego dobro, którym nas obdarzył, bo w naszych umysłach i sercach tkwi powtarzane za św. Janem Pawłem II przesłanie, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

Na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej został opublikowany artykuł wspomnieniowy o śp. Prof. Andrzeju Farudze.

 

- XVII  Koncert Noworoczny

            Pani Prezes zaprosiła zebranych na kolejny Koncert Noworoczny, który odbędzie się
05 stycznia 2019 r.,o godz. 18.00, w Teatrze im A. Mickiewicza w Cieszynie. W koncercie zatytułowanym "Viva la Musica "wystąpi Orkiestra Kameralna ARTIS pod batutą Jean Claude'a  Hauptmanna oraz soliści.  Bilety w cenie 25 zł, 50 zł, oraz 100 zł będzie można zakupić w kasie teatru od 14 listopada. Afisz oraz program koncertu opracował Pan Maciej Herma. Afisze informujące o Koncercie  zostały wywieszone w różnych miejscach  m.in w Teatrze,  w gablocie Macierzy na Rynku,  w gablocie  przy ZG Macierzy i w różnych punktach miasta.

Obsługą gastronomiczną gości zajmie się młodzież z ZSE-G pod kierunkiem nauczycieli , a przeprowadzeniem kwesty, sprzedażą róż w teatrze, wręczaniem kwiatów i upominków dla wykonawców koncertu zajmą się wolontariusze – uczniowie z I LO im A. Osuchowskiego w Cieszynie pod opieką nauczycieli. O scenografię kwiatową w  teatrze zadba Pan Mariusz Rainda.

Pani Prezes jest również po rozmowach ze sponsorami , którzy obiecali przygotować nagrody- niespodzianki. Poczęstunek  / ciasta/ dla gości przygotują tegoroczni stypendyści oraz członkinie Koła MZC nr 8 Cieszyn - Mnisztwo.

 

 - Spotkanie Noworoczne

             Pani Prezes poinformowała, że Spotkanie Noworoczne planowane jest na 23 stycznia 2019 roku, o godz.16.00 w GOK w Zebrzydowicach.W Spotkaniu Noworocznym uczestniczyć będą  zaproszeni goście, członkowie ZG MZC, Członkowie Honorowi Macierzy, Prezesi Kół Terenowych wraz z dwoma członkami Kół, przedstawiciele GKR, Komitetu Redakcyjnego  Kalendarza Cieszyńskiego oraz RFSŚC. Zaproszenia przygotuje p. Karol Franek.

Na Spotkaniu Noworocznym prezes Marta Kawulok złoży krótkie sprawozdanie z działalności ZG Macierzy w 2018 roku, a wiceprezes Leszek Pindur będzie promował "Kalendarz Cieszyński 2019" - przedstawi tematykę artykułów zawartych w kalendarzu. Każde Koło MZC zostanie poproszone o przygotowanie 1 blachy ciasta. Zostanie zapewniony transport dla uczestników, tak jak w roku ubiegłym.

 

- Realizacja Uchwały nr 7 WZD  z dnia  21 maja 2016 r , dotyczącej  partycypowania Kół w kosztach utrzymania majątku Macierzy

            Pani Prezes zwróciła się do obecnych na posiedzeniu ZG członków Kół Terenowych Macierzy , o przypomnienie Zarządom Kół, o konieczności  realizacji Uchwały nr 7 WZD  z dnia  21 maja 2016 r , dotyczącej  partycypowania Kół w kosztach utrzymania majątku Macierzy / wpłaty do końca grudnia 2018 r./

 

 Realizacja Uchwały nr 7 WZD z dnia 27 maja 2017 r. /Na dzień 30 grudnia 2018/

 

1

Koło MZC w Strumieniu

120,00 zł

gotówka

2

Koło MZC nr 3 przy ZSE- G w Cieszynie

286,00 zł

gotówka

3

Koło MZC w Grodźcu

130,00 zł

gotówka

4

Koło MZC w Zebrzydowicach

211,60 zł

gotówka

5

Koło MZC nr 8 Cieszyn - Mnisztwo

54.00 zł

gotówka

6

Koło MZC nr 6

168,00 zł

gotówka

7

Koło MZC nr 1

100,00 zł

gotówka

 

8

Koło MZC nr 4

40,00 zł

gotowka

9

KL "Nadolzie"

50,00 zł

gotówka

 

 

- Ustalono harmonogramu posiedzeń ZG MZC w I półroczu 2019 r.

 

   07 stycznia 2019 r

   04 lutego 2019 r

   04 marca 2019

   01 kwietnia 2019

   06 maja 2019 r

   03 czerwca 2019 r

Zwyczajny Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów MZC planowany jest na  25 maja 2019 r.

 

 

                                                                       Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

 

Facebook
MZCnew version 11