Okólnik nr 6/16

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 6/16

OKÓLNIK NR 6/ 16

z posiedzenia Zarządu Głównego MZC

w dniach 07.11. oraz 05.12 2016r.

 

1. Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w uroczystościach

     i imprezach w październiku i listopadzie 2016r.

2. Relacja z Uroczystych obchodów Święta Niepodległości i wręczenia  "Laurów  Srebrnej

    Cieszynianki " w Teatrze w Cieszynie

3. Relacja z uroczystego spotkania ze stypendystami na Zamku w Cieszynie

4. Uchwała ZG MZC w sprawie przyznania "Aktów Uznania" członkom Koła MZC "Mały

   Jaworowy" w Cieszynie

5. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

6. Sprawy bieżące

 

ad.1  Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w miesiącu październiku i listopadzie br

- 05 poździernika 2016r. – inauguracja Roku Akademickiego na UŚ w Cieszynie – Zarząd Główny MZC reprezentował wiceprezes  p. Bronisław Brudny

- 05 października 2016 r. – wystawa zorganizowana przez p. Mariusza Makowskiego- Gościem Honorowym  była  Pani Prezes Marta Kawulok

- 06 października 2016r.  - wystawa grafiki w Muzeum Drukarstwa- w wernisażu  udział wzięli: wiceprezes  Bronisław Brudny, wiceprezes Karol Franek  oraz  Zdzisław Wyleżuch

- 08 października 2016r.  – uroczystość Jubileuszu 35-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej. Zarząd Główny reprezentowała prezes Marta Kawulok. Przekazała na ręce pani Prezes KIK-u list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów

- 09 października 2016r. – uroczystość Jubiluszu 115 lat Domu Narodowego i 135 – lat " Strzelnicy" na Zaolziu -  z ramienia Zarządu Głównego MZC życzenia i kwiaty złożył wiceprezes  Bronisław Brudny

- 10 października 2016r.  – wykład w Sali Sesyjnej  Ratusza – Zarząd Główny MZC reprezentowała

    kol. Władysława Magiera

- 21 października 2016r. – wykład pana prof. Idziego Panica w Książnicy Cieszyńskiej- Zarząd Główny MZC reprezentował wiceprezes Bronisław Brudny

- 21 października 2016r. – Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły  Biznesu w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie.Zarząd Główny reprezentowali pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny

- 22 października 2016r.  –  Jubileusz 60-lecia Szkoly Podstawowej nr 7 w Cieszynie – Krasnej  Honorowymi Gośćmi byli przedstawiciele Zarządu Głównego MZC: Marta Kawulok, Bronisław Brudny, Halina Sajdok Żyła, Karol Franek, Edward Figna, Henryk Franek

- 22 października  2016r. – uroczyste spotkanie członków Koła nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie, honorowym Gościem była Pani Prezes Marta Kawulok

- 24 października 2016r. - Szkolenie w Sali Sesyjnej Ratusza w Cieszynie. na temat "Składanie ofert i sprawozdań".W szkoleniu wzięły udział M. Kawulok i A. Czajkowska.

- 25 października  2016r. –  uroczyste wręczenie nagród im. L. Szersznika przyznanych przez Starostwo Powiatowe- obecni pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes pan Karol Franek

- 28 października 2016r. -  Zarząd Koła MZC w Grodźcu zorganizował "Wieczornicę" poświęconą Helmutowi Kajzarowi , wybitnemu reżyserowi i dramaturgowi z okazji 75 rocznicy urodzin. Zarząd Główny reprezentowali  p. Edward Cichy i p. Józef Król

- 30 października 2016r.  – uroczyste wręczenie "Stypendiów Macierzowych" na Zamku w Cieszynie.W uroczystości wzięli udział: Prezes ZG MZC Marta Kawulok, Główna Księgowa Stowarzyszenia Alina Hławiczka, wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny oraz p.Edward Figna

- 31 października 2016r. - inauguracja uroczystości jubileuszowych "500 lat Reformacji" w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Uczestniczyła większość członków Zarządu Głównego MZC.

- 31 października 2016r. – spotkanie autorskie Henryka Pasternego pt "Moje spotkania z gwarą"

- 27 – 30 października 2016r. - Międzynarodowa Konferencja w Warszawie- Sesja o Zaolziu. Uczestniczyli pani Władysława Magiera oraz przedstawiciele Kół Terenowych Macierzy – pani prezes Koła Warszawskiego Aleksandra Bernacka – Frankowska oraz prezes honorowy Koła Warmińsko – Mazurskiego prof. Janusz Guziur

- 01 listopada 2016r. - członkowie Koła nr 1 "Centrum"  w Cieszynie zapalili znicze i złożyli plakietki z napisem "Pamiętamy" na grobach zmarłych Macierzowców na Zaolziu, w Drogomyślu i Wieszczętach, natomiast członkowie Koła nr 2 " Mały Jaworowy " w Cieszynie odwiedzili groby zmarłych Macierzowców na wszystkich cmentarzach na terenie Cieszyna, gdzie również zapalili znicze i  złożyli plakietki z napisem "Pamiętamy",

- 05 listopada 2016r. .- Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych w Bielsku – Białej zorganizowany i prowadzony  przez byłą p.poseł Grażynę Staniszewską. W Zjeździe  uczestniczyli: naczelnik wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Cieszynie p. Pieszka, Prezes ZG MZC Marta Kawulok, wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny, a także przedstawiciele Koła MZC w Grodźcu p. Prezes Koła Irena Skrzyżala i wiceprezes Koła Józef Król; Podczas Zjazdu prezentowane były wydawnictwa ZG MZC, a także Koła Terenowego w Grodźcu,

- 09 listopada 2016r.  - w galerii Książnicy Cieszyńskiej  otwarcie wystawy pt "Budziciele " w 125 rocznicę śmierci Pawła Stalmacha”. Jej tematem była działalność pionierów polskiego obozu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, często określanych w literaturze właśnie mianem “budzicieli polskości” bądź “szermierzami polskości”, ze szczególnym uwzględnieniem uznawanego za przywódcę całej grupy Pawła Stalmacha.

Druga część ekspozycji poświęcona została pozostałym Budzicielom oraz – okazjonalnie – wspierającym ich działaczom z innych dzielnic Polski i młodszej generacji cieszyńskich aktywistów. Autorami wystawy byli Anna Rusnok i Wojciech Święs. Ekspozycja będzie czynna do  11 lutego 2017 r. Zarząd Główny reprezentowali p. W. Magiera i p. J.Wałga.Pani Magiera wysunęła wniosek , aby wystosować pismo do szkół z informacją na temat  wystawy, zachęcając w ten sposób nauczycieli i młodzież do jej obejrzenia,

- 09 listopada 2016r . - w Strumieniu odbył się wernisaż wystawy , przygotowany w Galerii pod Ratuszem , z okazji 90  rocznicy działalności Koła MZC w Strumieniu. Uczestniczył członek ZG MZC Zdzisław Wyleżuch,

- 10 listopada 2016r.  – Święto Patrona Szkoły w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych  im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Konkurs Gwary – z ramienia Zarządu Głównego udział wzięli pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny;

- 11 listopada 2016r. - Święto Niepodległości Ojczyzny- w obchodach wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego z panią Prezes Martą Kawulok oraz członkowie Kół Terenowych Macierzy, został wystawiony sztandar, a w poczcie sztandarowym stanęli członkowie Koła nr 4 Przewodników Beskidzkich, złożono kwiaty pod pomnikami w tym pod pomnikiem Pawła Stalmacha,

- 11 listopada 2016r. – Uroczysta Sesja Rad Gmin Powiatu Cieszyńskiego w Teatrze im. A.Mickiewicza w Cieszynie. Udział wzięli p. Prezes Marta Kawulok, p. Władysława Magiera,
p. Bronisław Brudny, p.Halina Sajdok – Żyła, p. Jerzy Wałga, p. Karol Franek, p. Leszek Pindur,
p. E. Figna,

- 24 listopada 2016r.  – Uroczyste obchody Jubileuszowe 90- lecia Koła MZC w Strumieniu,  zorganizowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu. Uroczystość jubileuszową prowadziła Pani prezes Koła  Anastazja Żur. W gronie zaproszonych  obecni byli : Burmistrz Strumienia  Anna Grygierek,  przedstawiciele Zarządu Głównego MZC pani Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny  oraz  Zdzisław Wyleżuch,członkowie i sympatycy Koła MZC w Strumieniu.Uroczystość uświetnił występ  Zespołu Regionalnego " Strumień". Z okazji  rocznicy odbyła się również promocja książki  " Monografia Strumienia".  

Pani Prezes Marta Kawulok i wiceprezes Bronisław Brudny złożyli na ręce pani Anastazji Żur list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.

- 25 listopada 2016r. - "Wieczornica" poświęcona 125 rocznicy śmierci Pawła Stalmacha zorganizowana przez Koło MZC w Grodźcu. Wykład poprowadził pan Stefan Król, a dzieci ze szkoły wystąpiły z programem patriotycznym. Zarząd Główny MZC reprezentowali p. Edward Cichy i p. Józef Król,

- 28 listopada 2016r. – spotkanie w Domu Narodowym dotyczącym rewitalizacji Cieszyna – Zarząd Główny  MZC reprezentowała pani Władysława Magiera oraz pan Jerzy Wałga
- 01 grudnia 2016r.  -  " IX Wieczór Regionalny" przygotowany przez Szkołę Podstawową i Kolo MZC w Zebrzydowicach. Został zaprezentowany bardzo bogaty program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli  szkoły. Gośćmi honorowymi byli:  Starosta Powiatu Cieszyńskiego – Janusz Król oraz Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka. Zarząd Główny  MZC reprezentowali Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, członek  Henryk Franek.

- 10 grudnia 2016 r. -  odbyło się spotkanie emerytów w Dębowcu. Z ramienia Zarządu Głównego MZC  uczestniczyli wiceprezes pan Bronisław Brudny oraz pani Władysława Magiera, która zainteresowała obecnych  wykładem o cieszyńskich kobietach.
 

 ad.2  Relacja z uroczystości Święta Patrona Szkoły w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

         w Cieszynie

 

            10 listopada 2016r. w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej odbyły się uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły.Uroczystość składała się z dwóch części: część  pierwsza – Akademia z okazji  Święta Niepodległości, część  druga - poświęcona Patronowi Szkoły – Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Bardzo ciekawy był program artystyczny, zostały  wręczone  nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o Patronie Szkoły. Odbył się również kolejny "Międzyszkolny Konkurs Gwary". Uczestnicy wystąpili w strojach regionalnych. Startowało 12 zawodników. Przyznano 3- nagrody główne, 1- wyróżnienie i 1 – nagrodę publiczności.

 

ad.3 Relacja z Uroczystych obchodów Święta Niepodległości i wręczenia  Laurów  " Srebrnej

    Cieszynianki " w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie

 

            Pani Prezes odniosła się do uroczystych obchodów Święta Niepodległości Ojczyzny w dniu 11 listopada 2016 r,  które rozpoczęły się od nabożeństwa ekumenicznego w intencji niepodległości Ojczyzny w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Następnie uczestnicy spotkali się pod  pomnikiem Niepodległości. Po odśpiewaniu  hymnu państwowego rozpoczęła się manifestacja patriotyczna. Zarząd Główny reprezentowali licznie obecni jego członkowie. Pani Prezes Marta Kawulok, oraz wiceprezes Bronisław Brudny złożyli kwiaty na  Placu Wolności pod pomnikiem Niepodległości oraz pod pomnikiem Pawła Stalmacha. Następnie uczestnicy przemaszerowali na Rynek, gdzie  okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i złożono kwiaty pod tablicą upamiętniajacą powołanie Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Kolejno uczestnicy w asyście orkiestry  przemaszerowali pod Pomnik Legionistów , gdzie złożono kwiaty i odśpiewano "Rotę" .Został wystawiony Sztandar Macierzy , a w poczcie sztandarowym wzięli udział przedstawiciele Koła nr 4 Przewodników Beskidzkich z panią Prezes Władysławą Magierą.

Uroczystości zakończyla X lekcja patriotycznego śpiewania na Cieszyńskim Rynku, w której uczestniczył wiceprezes Bronisław Brudny. Pani Prezes podziękowała obecnym za udział w uroczystościach.

            Po południu w Teatrze im. A Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta Sesja Rad Gmin   Powiatu Cieszyńskiego. Zostały wręczone przyznane Laury "Srebrnej Cieszynianki" -  pani

Prezes Marcie Kawulok uhonorowanej przez Powiat Cieszyński,  oraz pani Władysławie Magierze – uhonorowanej  przez Miasto Cieszyn.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Miasta i Powiatu, Zarządu Głównego MZC,

prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy , członkowie rodzin uhonorowanych laureatów oraz media.

 

ad.4 Uchwała ZG MZC w sprawie przyznania "Aktów Uznania" członkom Koła Terenowego

        nr 2 " Mały Jaworowy w Cieszynie

 

            Pani Prezes Marta Kawulok przedstawiła zebranym  wniosek  Zarządu Koła nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie, skierowany do Zarządu Głównego MZC  w sprawie wyróżnienia Aktem Uznania  następujących  członków tego Koła:

 • Jadwiga Gniłka
 • Grażyna Pawlita
 • Bronisław Roik
 • Emil Skóra
 • Daniela Sterkowiec
 • Krystyna Szebesta
 • Barbara  Jan Banotowie
 • Irena Sembol
 • Maria Sznapka
 • Stanisław Szukała

 

Następnie Pani Prezes  odczytała uzasadnienie do każdego wniosku przedstawione przez Zarząd Koła nr 2" Mały Jaworowy" w Cieszynie i poddała wniosek Koła  pod głosowanie. Po jednogłośnej akceptacji,  Zarząd Główny MZC podjął Uchwałę nr  12  / 16  przyznającą wyżej wymienionym osobom wyróżnienie  w formie "AKTU UZNANIA"

 

ad.5   Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

 

Koło nr 1 Centrum w Cieszynie / Prezes Bronisław Brudny

 

            W październiku odbyło się spotkanie poświęcone  gwarze cieszyńskiej,a uczestnicy mieli możność prezentowania własnych lub ulubionych utworów napisanych gwarą.To spotkanie było nie tylko ciekawe,ale też wesołe i pełne humoru,wzbogacone śpiewaniem cieszyńskich pieśniczek.

            W listopadzie zaprosiliśmy prof. Idziego Panica,który z właściwą sobie szczegółowością i swadą opowiedział o tematyce swojej ostatniej książki pt."Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do poł.XIXw.". Niektórzy uczestnicy zdobyli autografy profesora w przyniesionych książkach autorstwa p.I. Panica.

            W grudniu odbyło się tradycyjne świąteczne spotkanie członków naszego koła i Klubu Literackiego "Nadolzie" połączone z prezentacją własnych utworów poetyckich o charakterze Bożonarodzeniowym i Noworocznym, śpiewaniem kolęd, wzajemnym składaniem sobie życzeń oraz degustacją ciasteczek cieszyńskich.

 

Koło nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie / Prezes Eugeniusz Raabe/

 

            22 października 2016 roku miała miejsce impreza podsumowująca miniony sezon, miejsca użyczył nam celmowski ogród działkowy, poczęstunek zorganizowaliśmy we własnym zakresie,

nasze aktywne członkinie przygotowały ucztę , która zaspokoiła najbardziej wybredne podniebiebienia, a maestro Gojowy poprowadził zabawę taneczną , uczestnicy dopisali, przybyło 85 osób.

Bardzo ważnym aspektem w naszej tegorocznej działalności  jest nawiązanie współpracy z Kołem Macierzy Szkolnej i kołem PZKO w Wędryni, po wspólnym zebraniu zarządów naszych kół, które odbyło się 11 maja tego roku, uzgoniliśmy ,że nasi członkowie, w miarę możliwości, będą wzajemnie uczestniczyć w organizowanych imprezach. Jak dotąd przyjmowaliśmy gości z Wędryni dwukrotnie, na pikniku czerwcowymi i spotkaniu październikowym, stawili się licznie i swoją obecnością oraz aktywnością uświetnili te wydarzenia. Warto także nadmienić, iż nasi zaolziańscy przyjaciele, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Delegacja naszego koła na zaproszenie wędryńskiego koła, uczestniczyła w jubileuszu czytelni katolickiej w Wędryni i przedstawieniu tamtejszego , bardzo popularnego teatru amatorskiego. W październiku - pani mgr Biesok- farmaceutka opowiadała o swoim  zawodzie, jego blaskach i cieniach oraz o tym jak została „aniołem farmacji”,  9 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków naszego koła, przybyło

 120 osób, w tym członkowie Zarządu Głównego MZC, przedstawicielki Koła nr 8, oraz goście  z Wędryni, z tamtejszego koła PZKO i Macierzy Szkolnej. Uroczystość odbyła się w restauracji  „Jak u mamy”, było trochę ciasno ale atmosfera i miłe towarzystwo zniwelowały wszelkie  braki. W programie znalazły się przemówienia pana prezesa Raabe i zaproszonych gości, uhonorowano zasłużonych członków Aktami Uznania  MZC, najbardziej aktywne osoby z naszego koła otrzymały upominki i podziękowania za swoją pracę. Miłym akcentem wieczoru był występ młodziutkiej Matyldy Forszpaniak, wielkiego talentu muzycznego, która swoim śpiewem wprawiła nas w świąteczną atmosferę. Smaczna kolacja  przygotowana przez restaurację , pyszne ciasta upieczone przez nasze członkinie dopełniły nastroju, na pamiątkę pozostaną nam zdjęcia robione przez naszych „ nadwornych fotografów”.

            21 grudnia  w klubie propozycji „Podgórze” miało miejsce spotkanie „W świątecznym nastroju”,spotkaliśmy się w gronie tegorocznych prelegentów, wspominaliśmy miniony rok, zostały  zaprezentowane nastrojowe wiersze, śpiewaliśmy kolędy, wysłuchaliśmy wielu miłych słów i  życzeń świątecznych i noworocznych.

 

Koło  nr 3 Cieszyn / Prezes Regina Kapała/

 

            10 listopada 2016r.  Zarząd Koła  zorganizował  uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły połączone ze Świętem Niepodległości Ojczyzny. W Auli  ZSE-G im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowała  Akademię poświęconą tym obchodom II część poświęcona Patronowi Szkoły – Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Ciekawy program artystyczny, uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu wiedzy o Patronie Szkoły. W drugiej części odbył się również Miedzyszkolny Konkurs Gwary, W Jury zasiedli Pani Prezes Zarządu Głównego MZC Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny.  Uczestnicy wystąpili w strojach regionalnych. Startowało 12 zawodników. Przyznano 3- nagrody główne, 1- wyróżnienie i 1 – nagrodę publiczności.

 

Koło  nr 4 Przewodników Beskidzkich Cieszyn / Prezes Władysława Magiera/


            10  grudnia 2016 r.  odbyło się spotkanie - wigilijka w Piosku (Zaolzie), zaprosiliśmy naszych kolegów - przewodników, a także miejscowego gawędziarza oraz panie, które zapoznały nas z tworzeniem wigilijnych szulek.

 

 

Koło  nr  8  Cieszyn -Mnisztwo / Prezes Halina Sajdok -Żyła/

 

            22 października  2016 r. członkowie Koła  wzięli udział  w uroczystych obchodach Jubileuszowych  60 lecia Szkoły Podstawowej  nr 7  w Cieszynie-Krasnej,

            5 listopada 2016 r. przedstawiciele Koła wzięli aktywny udział  w Spartakiadzie Sportowej w Wiśle. Zajęli 7 miejsce

            24 listopada 2016 r. Zarząd Koła zorganizował dla swoich członków  Spotkanie Biesiadne.

 

 

Koło MZC Grodziec  /Prezes Irena Skrzyżala/

 

            28 października 2016r. Zarząd Koła MZC w Grodźcu zorganizował "Wieczornicę" poświęconą Helmutowi Kajzarowi , wybitnemu reżyserowi i dramaturgowi z okazji 75 rocznicy urodzin.

            25 listopada 2016r.  Zarząd Koła MZC w Grodźcu  zorganizował " Wieczornicę " poświęconą 125 rocznicy śmierci Pawła Stalmacha Wykład poprowadził pan Stefan Król, a dzieci ze szkoły wystąpiły z programem patriotycznym.

 

Koło MZC Strumień   /Prezes Anastazja Żur/

 

            09 listopada 2016r. w Strumieniu – Zarząd Koła zorganizował wernisaż wystawy przygotowany w Galerii pod Ratuszem  z okazji 90 – rocznicy Koła MZC w Strumieniu. Uczestniczyli p. Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny

            24 listopada 2016r. Zarząd Koła MZC w Strumieniu zorganizował uroczyste obchody 90- lecia Koła MZC w Strumieniu,  zorganizowane w MGOKu  pod przewodnictwem prezesa Koła pani Anastazji Żur. W gronie zaproszonych  obecni byli : Burmistrz Strumienia- Anna Grygierek,  przedstawiciele Zarządu Głównego MZC pani Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny  oraz  Zdzisław Wyleżuch,członkowie i sympatycy Koła MZC w Strumieniu.Uroczystość uświetnił występ  Zespołu" Strumień" Z okazji  rocznicy odbyła się również promocja książki         " Monografia Strumienia"  Pani Prezes Marta Kawulok i wiceprezes Bronisław Brudny złożyli na ręce pani prezes Anastazji Żur list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.  

       

Koło MZC Zebrzydowice   /Prezes  Helena Bartoszek/

 

            01 grudnia 2016r. Zarząd Koła MZC w Zebrzydowicach zorganizował " IX Wieczór Regionalny" . Bogaty program artystyczny został  przygotowany przez uczniów szkoły. Gośćmi honorowymi byli:  Starosta – Janusz Król oraz Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka. Zarząd Główny reprezentowali prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny i członek pan Henryk Franek.

 

Klub Literacki  "Nadolzie" – /Prezes Jolanta Skóra/

 

            W prawdziwie świątecznym nastroju przebiegało ostatnie w roku 2016 spotkanie Klubu Literackiego Nadolzie. Trzynastego grudnia, o godz. 16. w uświęconej lokalną tradycją sali zebrań Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  gościli znani poeci – Ryszard Grajek i Jerzy Handzlik z Bielska – Białej w towarzystwie wokalistki – Eweliny Stanclik / „anioła wokalnego”/, studentki wychowania muzycznego UŚ. Spotkanie prowadziła prezes Jolanta Skóra.

Liczne grono odbiorców –  klubowych poetów i reprezentantów kilku organizacji społeczno- kulturalnych wysłuchało poetyckich refleksji R. Grajka i fraszek J. Handzlika. Poeci zaprezentowali swoje  utwory zawarte w zbiorkach „”Pod okiem Kaliope”/ R. Grajek, 2011/ i „Płatki i kolce” / J. Handzlik, 2016/.

Ryszard Grajek urodzony w Gnieźnie, obecnie mieszkaniec Czechowic – Dziedzic, organizator Międzynarodowych Festiwali Poezji Słowiańskiej,    przedstawił refleksyjną poezję pełną tematów egzystencjalnych i osobistych związanych z Podbeskidziem oraz utwory nawiązujące do słynnych autorów. Jerzy Handzlik, bielszczanin, fraszkopisarz i esperantysta, redaktor Kuriera Radia Bielsko, działający w dwóch bielskich rozgłośniach radiowych, ukazał w formie fraszek wiele tematów z naszej codzienności i ze swoich realiów radiowych.  Pobudzonych intelektualnie przez refleksyjną i humorystyczną nutę miłośników poezji wzruszyła Ewelina Stanclik, sięgając do repertuaru Cz. Niemena /”Pod papugami”/ i do kolęd. Szczególne wrażenie na słuchaczach wywarła kolęda Zbigniewa Preisnera poświęcona tym, którzy odeszli.

Ryszard Grajek zapraszał wszystkich obecnych poetów do publikowania na łamach Kuriera Radia Bielsko, wskazując to powszechnie dostępne w Bielsku – Białej / 32 tys. egzemplarzy/ i w wersji internetowej medium jako skuteczne narzędzie promocji literackiej. Podczas spotkania prezentowano również pełen poezji Kalendarz Cieszyński na rok 2017.


 

 ad. 6 Sprawy bieżące

 

            XV Koncert Noworoczny pt " Cudowny świat musicalu" odbędzie się 07 stycznia 2017 r., o godz. 18.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie.

Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej , Dyrektor Artystyczny- Sławomir Chrzanowski,  Soliści Edyta Krzemień oraz Damian Aleksander .

Obsługę kelnerską zapewnią uczniowie z ZSE-G w Cieszynie, kwestą na cel charytatywny Koncertu  -Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego,  zajmie sie młodzież I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

Bilety w cenie 25, 50 i 100 zł

           

             Spotkanie Noworoczne odbędzie się dnia 18 stycznia 2017 r. o godz.17.00  w  MGOK-u 

w Zebrzydowicach  Biuro Zarządu Głównego MZC roześle  "Zaproszenia" .W programie min. promocja "Kalendarza Cieszyńskiego 2017"

 

            "Kalendarz Cieszyński 2017".jest już do nabycia w cenie:

 • 21 zł dla członków Macierzy,
 • 23 zł dla pozostałych osób,
 • egzemplarze darmowe otrzymają  autorzy artykułów, Biblioteki , media

            Nakład wynosi 600 sztuk

 

            Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego w 2016 roku Pani Prezes złożyła wszystkim członkom   pełne ciepła życzenia Świąteczno – Noworoczne. Podziękowała za całoroczną  aktywną  współpracę  na zebraniach Zarządu Głównego MZC. Przypomniała o najbliższym spotkaniu w dniu 09 stycznia 2017 r.

W miłej i bardzo sympatycznej  atmosferze zakończyło się ostatnie posiedzenie  Zarządu Głównego MZC w roku 2016.

 

 

 

                                                                       Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe    

Facebook
MZCnew version 11