Prośba Kolegium Redakcyjnego „Kalendarza Cieszyńskiego”

AKTUALNOŚCI » Prośba Kolegium Redakcyjnego „Kalendarza Cieszyńskiego”

Materiały przewidziane do rocznika 2021 „ Kalendarza Cieszyńskiego” prosimy dostarczać na płytce CD wraz z wydrukiem, do końca czerwca 2020r., do biura Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. P. Stalmacha 14 w Cieszynie.

  • Teksty biograficzne prosimy zaopatrywać w wizerunki opisywanych postaci oraz wiązać je z ich okrągłymi rocznicami ( urodzin, zgonu).
  • Artykuł maksymalnie może składać się z 10 stron maszynopisu znormalizowanego tj. 1800 znaków łącznie ze spacjami.
  • Kwalifikacji materiałów do „Kalendarza Cieszyńskiego” dokonuje kolegium redakcyjne.
  • Kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów do artykułów.
  • Niestety nadal nie posiadamy środków na honoraria autorskie, o czym z przykrością informujemy Szanownych Współautorów„Kalendarza Cieszyńskiego”.
Facebook
MZCnew version 11