Prośba Kolegium Redakcyjnego „Kalendarza Cieszyńskiego”

AKTUALNOŚCI » Prośba Kolegium Redakcyjnego „Kalendarza Cieszyńskiego”

Zwracamy się do wszystkich Członków Macierzy oraz naszych sympatyków i przyjaciół o przysyłanie artykułów do działów: Etnografia, Historia, Poezja, Różności, Sylwetki, Wspomnienia, Wydarzenia, Z życia Macierzy (liczba działów nie jest stała, w przeszłości „Kalendarz Cieszyński” posiadał też m.in. działy Kultura i zabytki, Obyczaje czy Z kościelnych kręgów). Przez wiele lat „Kalendarz Cieszyński” skupiał się na kultywowaniu przypadających na dany rok rocznic. Aktualnie periodyk odchodzi od tej praktyki – Autorzy są proszeni o pisanie na ciekawe i zajmujące ich tematy.

Kwalifikację materiałów do „Kalendarza Cieszyńskiego” prowadzi Kolegium Redakcyjne, które zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści artykułów. Aktualny skład Kolegium Redakcyjnego „Kalendarza Cieszyńskiego” przedstawia się następująco:

Irena French
Józef Król
Stefan Król
Leszek Pindur

(redaktor techniczny)
Wojciech Święs
(przewodniczący)
Cezary Tomiczek

Wszelkie materiały do nowego rocznika  „Kalendarza Cieszyńskiego” prosimy dostarczyć do końca sierpnia br. Teksty prosimy przesyłać pod adres mailowy macierz@onet.pl lub kalendarzcieszynski@gmail.com. Można je również dostarczyć osobiście w formie elektronicznej bezpośrednio do Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, ul. P. Stalmacha 14, 43-400 Cieszyn. Materiały do publikacji w „Kalendarzu Cieszyńskim” wskazane jest zaopatrywać w zdjęcia (niestety, wydruk jest czarno-biały).

Z przykrością informujemy, iż wydawca „Kalendarza Cieszyńskiego” nadal nie posiada środków na honoraria autorskie, natomiast autorzy artykułów otrzymują egzemplarze autorskie.

Więcej informacji na temat Kalendarza Cieszyńskiego.

Facebook
MZCnew version 11