Stypendia Macierzowe na rok szkolny 2020/2021

AKTUALNOŚCI » Stypendia Macierzowe na rok szkolny 2020/2021

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego przy Zarządzie Głównym MZC przyznała, na rok szkolny 2020/2021, 9 stypendiów macierzowych dla uczniów klas maturalnych, 4 stypendia dla studentów pierwszego roku studiów dziennych stacjonarnych, 3 nagrody specjalne dla uczniów mających wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub osiągnięcia artystyczne. Nie przyznano tym razem stypendium artystycznego ponieważ nie wpłynął żaden wniosek. Stypendia macierzowe przyznawane są uzdolnionej a niezamożnej młodzieży.  Zarekomendowano  4 wnioski o stypendium pomostowe „Dyplom z marzeń” do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Ze względu na istniejące zagrożenie,  spowodowane pandemią koronawirusa, w bieżącym roku nie odbyła się uroczystość wręczania stypendiów i nagród specjalnych na Zamku w Cieszynie. Dyplomy przesłaliśmy  stypendystom  pocztą, a stypendia  zostały przelane na ich konta bankowe.

Stypendia macierzowe przyznane uczniom klasy maturalnej:

  Agnieszce Bolik  / LO im. M. Kopernika w Cieszynie /

  Klaudii Czepczor / Zesp. Szk. Gastr. - Hotelarskich w Wiśle /

  Kindze Jochacy / LO im. P. Stalmacha w Wiśle /

  Karolinie Kobielusz  / LO im. P. Stalmacha w Wiśle / 

  Wiktorii Kozieł / LO im. P. Stalmacha w Wiśle /

  Julii Małyjurek  / Zesp. Szk. Gastr. - Hotelarskich w Wiśle /

  Sabinie Morcinek / LO im. M. Kopernika w Cieszynie /

  Emilii Niemczyk / LO im. M. Kopernika w Cieszynie /

  Aleksandrze Strach / LO im. M. Kopernika w Cieszynie /

 

Stypendia macierzowe przyznane studentom I roku:

  Julii Bąk / LO im. M. Kopernika w Cieszynie /

  Martynie Jurczyk / Zesp. Szk. im. W. Szybińskiego w Cieszynie /

  Sarze Trzeciak  / I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie /

  Izabeli Kurowskiej / KLO w Cieszynie /

 

Nagrody specjalne przyznano:

  Martynie Balcar, Paulinie Handwerker i Ewie Jodłowskiej / wszystkie z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie /

Facebook
MZCnew version 11