Koło CIESZYŃSKI KLUB HOBBYSTÓW

KOŁA MZC » Koło CIESZYŃSKI KLUB HOBBYSTÓW

Koło Cieszyński Klub Hobbystów

Skład Rady CKH:

1. Maciej Choroba - Prezes
2. Krzysztof Neścior – Wiceprezes, Przewodniczący Sekcji Miłośników Militariów
3. Stefan Król – wiceprezes
4. Grzegorz Kasztura - Sekretarz
5. Leszek Gańczarczyk - Skarbnik
6. Józef Matuszek – odpowiedzialny za Targi Staroci
7. Jakub Gorzelany - Członek Rady Klubu
8. Adrian Kornacki - Członek Rady Klubu

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: dr Tadeusz Kania

Człomkowie Komisji Rewizyjnej:  Karol Franek , Tomasz Orzyszek.

Klub liczy 34 członków. Posiada sekcję Miłośników Militariów. Rada Klubu od- była 3 zebrania, natomiast zorganizowano aż 22 zebrania ogółu członków. W tej liczbie zorganizowano 12 edycji „Targów Staroci” w pomieszczeniach Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie. Wśród nich były „Targi Wiosenne” oraz „Jesienne”. W okresie od maja do września Targi organizowano na płycie cieszyńskiego rynku, co przyczyniło się do jeszcze lepszej ich promocji. Organizacja tej popularnej imprezy na centralnym placu miasta była efektem porozumienia z władzami miasta. Do wydarzeń organizacyjnych zaistniałych w roku sprawozdawczym zaliczyć należy uczestnictwo Leszka Gańczarczyka – skarbnika Klubu w V Zjeździe Kolekcjonerów w Strumieniu, gdzie za kolekcję starych fotografii otrzymał I nagrodę. Członkowie Klubu: Leszek Gańczarczyk, Tadeusz Kania, Krzysztof Neścior i Stefan Król zorganizowali wykłady na Uniwersytecie III Wieku w Cieszynie oraz na Międzygeneracyjnym Uniwersytecie Regionalnym (MUR) – PZKO w Czeskim Cieszynie. Prezes Klubu Stefan Król wygłosił referat pod tytułem „Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w Legionach Polskich w latach 1914–1918”, który w Czeskim Cieszynie spotkał się z żywą reakcją słuchaczy. Członkowie Klubu wzięli udział w kweście na rzecz renowacji zabytkowych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie. Członkowie sekcji Miłośników Militariów kwestowali w historycznych mundurach. Odnotować należy współudział Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszyńskiej Nocy Muzeów oraz prowadzenie całorocznej działalności edukacyjnej promującej tematykę Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich również na terenie ponadregionalnym. Członek Klubu Grzegorz Kasztura opublikował książkę pod tytułem „Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim 1912–1939”. Książka ukazała się z okazji stulecia przelotu pierwszego samolotu nad Cieszynem. Zorganizowano kilka spotkań promocyjnych i popularyzujących historię śląskiego lotnictwa, w tym między innymi dla niektórych Kół Macierzy oraz na Zaolziu. Członkowie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów brali aktywny udział w organizacji obchodów 100-lecia urodzin mjr. pil. Pawła Niemca, uczestnika bitwy o Anglię. Na sesji popularno-naukowej w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” referaty okolicznościowe wygłosili członkowie Klubu Stefan Król i Grzegorz Kasztura. Przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Cieszynie zorganizowano cykl spotkań z młodzieżą poświęcony pasji zbieractwa – szlachetnego i pożytecznego hobby. Członkowie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów: Grzegorz Kasztura oraz Stefan Król przygotowali artykuły do „Kalendarza Cieszyńskiego 2014”. Członek Klubu Karol Franek został uhonorowany „Srebrną Cieszynianką” za całokształt pracy w ochronie zabytków i historii drukarstwa cieszyńskiego. Jest założycielem Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, które od kilku lat współtworzy Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Facebook
MZCnew version 11