Koło ISTEBNA /im. Karola Szmeka/

KOŁA MZC » Koło ISTEBNA /im. Karola Szmeka/

 Koło ISTEBNA im. Karola Szmeka - prezes Michał Kawulok.


Koło liczy 14 członków. Zorganizowano 3 zebrania Zarządu oraz 2 zebrania ogółu członków. Koło nie posiada własnej siedziby, wykorzystuje do spotkań członków wernisaże organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Z uwagi na podeszły wiek, wielu członków nie może przyjść na spotkania, a wśród młodzieży brak entuzjazmu i chęci, aby swoją obecnością i pracą kontynuować piękne tradycje Koła Macierzy w Istebnej, które w szczytowych okresach działalności liczyło ponad 600 członków. Zebrania Zarządu Koła organizowane są w mieszkaniu Piotra Majeranowskiego, byłego długoletniego sekretarza Koła. Przechowuje on dokumentację Koła, którą udostępnia aktualnemu sekretarzowi Józefowi Michałkowi, wydawcy „Kalendarza Istebniańskiego”. Z materiałów korzysta też Małgorzata Kiereś, badaczka historii beskidzkiej Trójwsi. W dniu 30 grudnia zorganizowano spotkanie opłatkowe. Prezes Koła opublikował na łamach „Kalendarza Cieszyńskiego 2014” artykuł pod tytułem: „Z karabinem i paletą”, dotyczący wojennych epizodów w życiu Jana Wałacha.

 

Facebook
MZCnew version 11