Koło ZEBRZYDOWICE

KOŁA MZC » Koło ZEBRZYDOWICE

Koło ZEBRZYDOWICE

Skład Zarządu

Helena Bartoszek  — prezes

Małgorzata Guz   –wiceprezes

Henryk Franek   — wiceprezes

Maria Wieczorek  — sekretarz

Małgorzata Karasińska  — skarbnik

Grzegorz Kukuczka   — członek


Koło liczy 74 członków i odnotowuje z każdym rokiem napływ nowych członków. Jest to efekt działalności Zarządu Koła i jej energicznej prezes. Różnorodna działalność, atrakcyjna tematyka spotkań oraz imprez powoduje, że rośnie autorytet Koła wśród mieszkańców oraz samorządu Gminy. Swoje spotkania Koło organizuje w Gminnym Ośrodku Kultury, z którym ściśle współpracuje. Zorganizowano 6 zebrań Zarządu oraz 9 zebrań ogółu członków. Koło współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie. W roku sprawozdawczym zorganizowano następujące spotkania: Spotkanie Noworoczne członków Koła z Zarządem Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Biesiadę z udziałem pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i zespołów regionalnych Gminy Zebrzydowice, spotkanie członków Koła z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z udziałem redaktora Tadeusza Kopoczka na temat „Anegdoty i zabawne historyjki” uzupełnione prelekcją Henryka Franka o życiu i działalności Jana Kiepury. W kwietniu członkowie Koła wysłuchali prelekcję Henryka Franka na temat „Co wiemy, o czym pamiętamy” poświęcony Alojzemu Gabzdylowi z udziałem jego wnuka Marka Gabzdyla i emerytowanych nauczycieli szkoły w Zebrzydowicach. Maj był bogaty w wydarzenia organizacyjne, bowiem członkowie Koła spotkali się przy smażeniu tradycyjnej „wajecznicy”. Kolejne spotkanie było podczas Wieczoru Regionalnego w Zespole Szkół w Zebrzydowicach, a miesiąc zakończono udziałem delegatów na Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy w Cieszynie. W czerwcu członkowie uczestniczyli w wycieczce do Opawy (27 osób). W dniach 14–16 czerwca delegacja Koła brała udział w obchodach 30-lecia Koła Warmińsko-Mazurskiego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie. Nie zabrakło licznego udziału Macierzowców w Dożynkach w Marklowicach Górnych oraz przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. Do tradycji Koła należy udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym organizowanym wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach. Jesienne miesiące poświęcono przygotowaniom wystawy „staroci” oraz organizacji wystawy pod tytułem „Jak żyła nasza starka, jak żył nasz starzik”. W ostatnim kwartale roku członkowie Koła brali udział w I Biesiadzie Cieszyńskiej oraz wysłuchali prelekcji ks. prof. Józefa Budniaka na temat „Ksiądz biskup cieszyński Franciszek Śniegoń”. Rok działalności członkowie Koła zakończyli udziałem w wigilijce Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach. Oprócz spotkań członkowie Macierzy uczestniczyli w licznych imprezach, koncertach itp. na terenie Gminy Zebrzydowice i w Cieszynie. Od kilku lat członkowie Koła biorą udział w prelekcjach i wykładach na spotkaniach PZKO w Czeskim Cieszynie. Prezes Koła Helena Bartoszek zamieszczała liczne artykuły w miejscowej gazetce „Wiadomości znad Piotrówki” oraz publikowała na łamach „Kalendarza Cieszyńskiego”. Liczne wiadomości o działalności Koła Macierzy były zamieszczane na portalu Gminy Zebrzydowice. Członkowie Koła zostali wyróżnieni następującymi wyróżnieniami: „Laurem Srebrnej Cieszynianki” Przemysław Lose, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności Kraju” Andrzej Kondziołka – założyciel Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Wójt Gminy Zebrzydowice oraz członkini Koła – Urszula Skowron. Członkowie Koła bardzo aktywnie włączają się do zakupu i kolportażu wydawnictw Macierzy, szczególnie „Kalendarza Cieszyńskiego”.

Strona WWW Koła: www.macierz.czynne24.net/

Facebook
MZCnew version 11