Okólnik nr 2/17

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 2/17

OKÓLNIK NR 2 / 17

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

W DNIACH 06.03 2017 ORAZ 03.04 2017

 

 

 

1.   Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

     w marcu  2017 r.

2.  Uchwały Zarządu Głównego MZC dot. wyróżnień i odznaczeń macierzowych

3.  Informacja dotycząca stanowiska Zarządów Kół Terenowych Macierzy w sprawie

   partycypowania w kosztach utrzymania majątku Stowarzyszenia

4.  Relacja z uroczystego Apelu poświęconego 24 żołnierzom ZWZ  AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie

5.  Relacja z obchodów 550- lecia Drogomyśla

6.  Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego  Macierzy Szkolnej w Republice

   Czeskiej.

7.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

8. Sprawy bieżące

 

 

ad.1 Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

       w marcu  2017 r. 

 

03 marca 2017 – wernisaż " Ślązakowscy" – 'Powstanie, rozwój i zmierzch ruchu Kożdoniowskiego". Zarząd Główny reprezentowali  wiceprezes ZG MZC B. Brudny oraz członek ZG W. Magiera

04 marca 2017-  pogrzeb śp. Kol. Tadeusza Szwedy - członka ZG MZC, w uroczystości pogrzebowej  uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego MZC,

07 marca 2017 – Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie,

09 marca 2017 – prelekcja pani Joanny  Jurgała -Jureczka- pt "Kobiety Kossaków" w Grodzieckim Zamku  –  poświęcona rodzinie Kossaków. Zarząd Główny reprezentowali p. Prezes  M. Kawulok oraz p. J. Król i p. E. Cichy,

15 marca 2017 – spotkanie z wójtem gminy Hażlach odnośnie Domu Ludowego w Pogwizdowie, w spotkaniu uczestniczyli  p. Prezes  M. Kawulok, wiceprezes L. Pindur

17 marca 2017– Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie.Zarząd

Główny reprezentowała p. Prezes Marta Kawulok,

18 marca 2017 – Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału  PTTK " Beskid Śląski " w Cieszynie.  Dokonano wyboru nowych władz, Zarząd Główny reprezentował p. J. Wałga,

20 marca 2017 - Uroczysty Apel poświęcony 24 żołnierzom ZWZ  AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowali p. Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny,

20 marca 2017 - w Drogomyślu miała miejsce uroczystość związana z Jubileuszem 550- lecia tej miejscowości. Zarząd Główny reprezentował p. Zdzisław Wyleżuch,

24 marca 2017 -spotkanie prowadzone przez p. M. Morysa Twarowskiego w Domu Narodowym, w Cieszynie, dotyczące  promocji Śląska Cieszyńskiego. Prowadzący zaprezentował nową  " Flagę Księstwa Cieszyńskiego". Zarząd Główny reprezentowali wiceprezes Bronisław Brudny oraz p. Henryk Franek,

28 marca 2017 – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej,

31 marca 2017 - w Książnicy odbyły się spotkania prezentujace Księgę Estery XVIII w. Promowano kulturę żydowską- to nasze pamiątki po synagogach w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowała p. W. Magiera

 

ad.2 Uchwały Zarządu Głównego MZC dotyczące wyróżnień i odznaczeń macierzowych

 

Zarząd Główny na posiedzeniach w dniu 06 marca 2017 r oraz 03 kwietnia 2017 r,  podejmował uchwały dotyczące przyznania odznaczeń i wyróżnień macierzowych  na podstawie wniosków złożonych przez Zarząd Główny MZC  oraz Zarządy Kół Terenowych Macierzy.

 

Po  wnikliwej analizie każdego wniosku i poddaniu pod głosowanie, Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 06 marca 2017 r.  podjął następujące uchwały:

 

Uchwałę nr 1 /17  wnioskującą do przyznania godności "Członka Honorowego Macierzy"

 

p.Bronisławowi Frankowi                             Koło nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

 

Uchwałę nr 2 /17  przyznającą  "Medal Pawła Stalmacha"

 

p. Bronisławowi Świeżemu                          Koło MZC w Strumieniu

p.Zbigniewowi Wałachowi                            Koło MZC nr 6 " U Zduna" w Cieszynie

 

Uchwałę nr 3/17   przyznającą "Złotą Odznakę Macierzy Ziemi Cieszyńskiej"

członkom Koła MZC w Zebrzydowicach w związku z Jubileuszem 20 lecia tego Koła.

 

p.Ryszardowi  Czyż

p. Małgorzacie Karasińskiej

p.Wandzie  Kowalskiej

p.Grzegorzowi Kukuczka

p. Marii Wieczorek

Złote Odznaki Macierzy zostaną wręczone na Uroczystości Jubileuszowej w dniu 26 maja 2017r.

 

Uchwałę nr 4 /17  przyznającą "Złotą Odznakę Macierzy Ziemi Cieszyńskiej"

 

p. Ewie Czepita                                             Koło MZC w Krakowie

p. Łucji Dusek- Francuz                                Koło MZC nr 6 " U Zduna" w Cieszynie

p. Leszkowi Gańczarczykowi                       Koło CKH – wniosek ZG MZC

p. Wojciechowi Kiełkowskiemu                   Kolo MZC w Strumieniu

p. Januszowi Łukomskiemu – Prajzner        Koło MZC nr 5 przy LO nr 1  – wniosek ZG MZC

p. Andrzejowi Mohr                                      Koło MZC w Drogomyślu

p. Janinie Nytra                                             Koło MZC nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie

p. Leszkowi Pindurowi                                 Koło nr 3 MZC w Cieszynie- wniosek ZG MZC

p. Krystynie Radziszewskiej                         Koło nr 1 "Centrum" w Cieszynie

p. Mariuszowi Raindzie                                Koło MZC nr 6 " U Zduna" w Cieszynie

 

 

Uchwałę nr 5 /17  o uhonorowaniu  "Aktem Uznania"  następujących osób:

 

p. Natalię Bańczyk                                        Koło nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

p. Jolantę Dawidowicz- Macura                   Koło MZC nr 5 przy LO nr 1 w Cieszynie

p. Edwarda Fignę                                          Koło nr 1 " Centrum" w Cieszynie  

p.Jana Foltyna                                                Koło nr 1 " Centrum" w Cieszynie

p. Marcina Kamieńskiego                             Koło MZC nr 6 " U Zduna" w Cieszynie

p. Henryka Koch                                           Koło MZC we Wrocławiu

p.Władysława Kristena                                 Koło nr 1 " Centrum" w Cieszynie

p. Tadeusza  Lorka                                        Koło nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie              

p.Marka Madeja                                            Koło nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

p.Ernesta Niemczyka                                     Koło MZC we Wrocławiu

p. prof. Idzi Panica                                        Koło nr 1 " Centrum" w Cieszynie

p.Franciszka Ptak                                          Koło nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

p. Marię Raabe                                              Koło nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

p. Bohdana Sabelę                                         Koło MZC w Warszawie

p. Władysława Sikorę                                    Koło MZC w Warszawie

p.Urszulę Schyska                                         Koło nr 1 " Centrum" w Cieszynie

p. Aldonę Wojnar                                          Koło nr 1 " Centrum" w Cieszynie

 

Zarząd Główny MZC na posiedzeniu  w dniu 03 kwietnia 2017 na wniosek Zarządu Koła MZC w Strumieniu,  podjął  Uchwałę nr 6 / 17 przyznającą  "Medal Pawła Stalmacha" Zespołowi Regionalnemu w Strumieniu.

 

Wszystkie wyróżnienia zostaną wręczone podczas Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w dniu

27 maja 2017r. z wyłączeniem Aktów Uznania , które wręczą wyróżnionym Prezesi Kół Terenowych na zebraniach w Kołach.

 

 ad. 3 Informacja dotycząca stanowiska Zarządów Kół Terenowych Macierzy w sprawie         

            partycypowania w kosztach utrzymania majątku Stowarzyszenia

 

            W dniu 06.03 2017r. w obradach Zarządu Głównego MZC uczestniczyła Główna Księgowa Stowarzyszenia  Alina Hławiczka. Poinformowała zebranych o kosztach utrzymania nieruchomości będących własnością Macierzy.  Od maja 2016 r majątek Stowarzyszenia  powiększył się o

Dom Macierzy przy ul. Stalmacha 14, co spowodowało  znaczny wzrost kosztów utrzymania w związku naliczanym podatkiem od nieruchomości.Podatek od tej nieruchomości wyniósł 3700 zł za 2016 r, a 5950 za 2017 r. Obciążenie Zarządu Głównego MZC z tytułu podatków od wszystkich nieruchomości wynosi obecnie ok. 13.000 zł  Jest to zbyt duże obciążenie dla  budżetu Zarządu  Głównego MZC i dlatego będzie problem z jego zamknięciem.

Prowadząca obrady pani Prezes Marta Kawulok stwierdziła, że  w utrzymanie wspólnej własności powinny zaangażować się wszystkie  Koła Terenowe Macierzy. Po wysłuchaniu różnych propozycji rozwiązania tego problemu, Zarząd Główny zobowiązał panią Prezes Martę Kawulok do przygotowania  pisma skierowanego do prezesów wszystkich Kół Terenowych, informującego o zaistniałej sytuacji , a zarazem z prośbą o rozważenie propozycji,  aby minimalna składka  członkowska  została podniesiona do 2 zł miesięcznie  oraz żeby 10% przychodów Koła
( z wyłączeniem dotacji ), było przekazywanych do Zarządu Głównego, w celu partycypowania  w  kosztach utrzymania majątku.

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego MZC został skierowany na ręce Prezesów list z prośbą o rozpatrzenie powyższej propozycji  na najbliższym posiedzeniu Zarządów Kół i przekazanie informacji o podjętym stanowisku osobiście  na zebraniu Zarządu Głównego MZC w dniu 03.04. 2017 roku lub przesłanie odpowiedzi pisemnej.

Prezesi Kół zostali zaproszeni na zebranie Zarządu Głównego MZC w dniu 03 kwietnia br. na godz.16.00 do sali obrad - ul.Stalmacha 14 w Cieszynie.W przypadku nieobecności prezesa lub przedstawiciela Koła była prośba o pisemne stanowisko.

Po spotkaniu z prezesami Kół Terenowych, Zarząd Główny podejmie ostateczną decyzję.

            W  dniu 03 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego MZC, w którym uczestniczyli przedstawicieli Kół Terenowych Macierzy, aby przedstawić stanowisko Zarządów Kół w związku z pismem skierowanym przez Zarząd Główny MZC, w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania obiektów będących własnością Macierzy. Pani Prezes poinformowała, że otrzymała w tej sprawie  3 pisemne odpowiedzi i jedną informację ustną, a zarazem zwróciła się do obecnych na sali przedstawicieli Kół Terenowych Macierzy, aby przedstawili stanowisko Zarządów Kół

Odpowiedzi przesłane na piśmie:

Koło MZC we Wrocławiu zadeklarowało kwotę 20 zł / rok,

Koło MZC w Istebnej – 50 zł / rok,

Koło MZC w Warszawie – nie deklaruje środków na utrzymanie wspólnej własności,

Cieszyński Klub Hobbystów – członkowie Koła odnieśli sie pozytywnie , by 10% od zebranych składek przekazać jako jednorazową dotację / informacja ustna/.

Obecni na zebraniu ZG MZC Prezesi poinformowali :

Koło nr 3 – iż cała kwota  zebranych składek członkowskich zostanie przekazana na rzecz ZG MZC,

Koło nr 1 -  iż akceptują propozycję przekazania 10% od zebranych składek,

Koło  nr 2 – iż odbyło się posiedzenie Zarządu na temat składek. Zarząd nie chce narzucać sumy.

Głosy były takie , aby przedstawić dokładny dokument o kosztach nieuchomości. Należy ubiegać się o odstąpienie od podatków.Należy także rozwiązać problem nieruchomości niewykorzystanych,  rozważyć sprzedaż tych, które obciążają wydatki, a także podnieść czynsz najemcom. Koło nr 2 dużo wydaje za najem sal. Składki wystarczają  na pokrycie bieżących kosztów zebrań.Spotkania odbywają się latem na terenie ogródków działkowych. Duże wydatki to odwiedziny chorych,wiązanki pogrzebowe. Koło nr 2 jest sceptycznie nastawione do propozycji ZG MZC.

Pani Prezes Marta Kawulok odpowiadając zauważyła, że te proponowane 10% naliczane byłoby od realnie zebranych składek. Stwierdziła, iż nie ma możliwości zwolnienia od podatku, bo Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.Tylko niektóre obiekty mogłyby być zwolnione od podatku np. Pogwizdów i Mnisztwo.Pani prezes wskazała także, że co roku są podnoszone czynsze za najem  pomieszczeń w naszych nieruchomościach, zwróciła również uwagę, że zbyt duże podnoszenie czynszów nie jest dobrym rozwiązaniem.

Koło nr 4  - że koło jest nieliczne, ale akceptuje propozycję przekazania do ZG MZC 10% od wpłaconych składek,

Koło nr 8 – że stanowisko koła zostanie podane po spotkaniu z Zarządem, gdzie będzie ustalona roczna składka członkowska,

Koło w Strumieniu- że po wstępnych rozmowach ustalono składkę na 24 zł/ rok i 10% przeznaczą na utrzymanie majątku Stowarzyszenia,

Koło w  Zebrzydowicach- iż akceptują propozycję przekazania 10% od zebranych składek,

Koło w Grodźcu – że były dyskusje, aby pozbyć się tych nieruchomości, które są tylko obciążeniem i  nie przynoszą zysku. Podniesiono składki członkowskie do 30 zł / rok. Ustalono, że 10% zebranych składek będzie przeznaczone na utrzymanie majątku Stowarzyszenia.

Pani Prezes Marta Kawulok podsumowała wypowiedzi. Pojawiły się cztery opcje:

1. Przekazania 10% od realnie zebranych składek, płatne w grudniu danego roku w formie darowizny na działalność statutową Stowarzyszenia.

2.  Darowizna kwotowa - określana kwota ustalona przez darczyńców płatna raz w roku.

3.  Darowizna w wysokości 10% od dochodu koła z pominęciem darowizn.

4. Odstąpić od tego pomysłu i nie partycypować w kosztach utrzymania majątku Stowarzyszenia.

Najwięcej głosów jest za pierwszą opcją. Będziemy oczekiwać dalszych opini z Kół i informacji

na ten temat. Przed Walnym Zjazdem Delegatów należałoby ustalić, która z powyższych opcji znajdzie akceptację, dlatego w tym celu należy zwołać jeszcze jedno dodatkowe zebranie prezesów Kół, aby tę sprawę wyjaśnić.

 

ad.4 Relacja z uroczystego Apelu poświęconego 24 żołnierzom ZWZ  AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie

 

            Pani Prezes poinformowała zebranych o przebiegu uroczystego Apelu poświęconego

24 żołnierzom ZWZ  AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich  z Burmistrzem Miasta Cieszyna panem Ryszardem Macurą, władz powiatowych, młodzież szkolna oraz licznie zebrani goście. Macierz Ziemi Cieszyńskiej reprezentowali przedstawiciele Zarządu Głównego MZC – Marta Kawulok i Bronisław Brudny,  prezesi oraz  członkowie Kół Terenowych Macierzy. Został  wystawiony Sztandar  Macierzy . W poczcie sztandarowym stanęli uczniowie I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Pod pomnikiem upamiętniającym tę straszliwą zbrodnię, w imieniu Zarządu Głównego MZC, bukiet biało-czerwonych kwiatów złożyli  Prezes Marta Kawulok oraz  wiceprezes Bronisław Brudny.

 

ad.5 Relacja z obchodów 550- lecia Drogomyśla

 

            Relację złożył pan Zdzisław Wyleżuch, który reprezentował Zarząd Główny w uroczystych obchodach 550- lecia Drogomyśla.

Przedstawił przebieg uroczystości. Odbyły się pokazy strojów, występy zespołów regionalnych, miała miejsce dyskusja na temat herbu Drogomyśla. Dyskutowano także na temat powstawania herbów. Wypowiadający się zauważył,że trzeba być wiernym historii, aby nie doszło do zakłamań.

 

 

ad.6 Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego  Macierzy Szkolnej

       w Republice Czeskiej.

 

            Pani Prezes M. Kawulok była gościem honorowym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym  Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej. Po ustąpieniu z funkcji Prezesa Zarządu 
p. Andrzeja Russa, funkcję tę objął  nowo wybrany a były wiceprezes p. Tadeusz Smugała. Pani Prezes  Marta Kawulok podziękowała ustępującemu prezesowi, na ręce którego przekazała list ze słowami wdzięczności za dotychczasową współpracę , oraz bukiet kwiatów i Kalendarz Cieszyński 2017. Równocześnie pogratulowała wyboru  nowemu Prezesowi i życzyła dalszych dobrych działań na rzecz Macierzy.

W spotkaniu uczestniczył również Konsul RP w Republice Czeskiej i wiceprezes Kongresu Polaków w RC p. Józef Szymeczek. Na spotkaniu zwrócono uwagę na  wsparcie finansowe   Konsulatu dla organizacji  oraz na możliwość ubiegania się o granty poprzez Kongres Polaków. O granty te mogą ubiegać się nie tylko organizacje, ale także osoby fizyczne.

           

 

ad.7 Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie / Prezes Eugeniusz Raabe/

 

15 marca - spotkanie w osiedlowym klubie propozycji, tym razem gościem klubu był ks. Krzysztof Gardena znany podróżnik i himalaista, w swojej opowieści ks. Gardena poprowadził nas w rejony afgańskiego Hindukuszu i w niezwykle interesujący sposób opowiedział o wyprawie na jeden z najwyższych szczytów świata – Noszak, prelekcja zgromadziła rekordową publiczność- 52 osoby;

16 marca -5 osób członków naszego koła wysłuchało prelekcji pana Stefana Króla o egzekucji pod Wałką, jak się okazuje ojciec jednego z naszych członków był ofiarą tamtych wydarzeń, spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Ewangelickie;

17 marca - tego dnia w OCKIRze na ul. Kossak odbyło się walne zebranie sprawozdawczenaszego koła, przybyło 65 osób co stanowi 45% wszystkich członków, wysłuchaliśmy sprawodzań z działalności merytorycznej, finansowej i sprawozdania komisji rewizyjnej, przyjęliśmy 6 uchwał i 1 wniosek, zaplanowaliśmy działalność na cały rok, zostały wręczone legitymacje nowym członkom oraz akty uznania  dla członków najaktywniejszych, gośćmi zebrania byli pani prezes MZC Marta Kawulok , pani prezes koła  Macierzy Szkolnej w Wędryni Renata Konstankiewicz,oraz Marta i Karol Roszka, aktywni działacze macierzowi z Wędryni, na zebraniu wybraliśmy także dodatkowych 4 delegatów na Walny Zjazd MZC, było to konieczne ze względu na powiększającą się liczebność naszego koła. Całość zebrania uświetniła recytacją swoich wierszy pani Krystyna Kurzyca a oprawę muzyczną stworzył pan Marian Ściskała;

25 marca - 13 osób z naszego koła wybrało się na zorganizowany przez pana Piotra Gruchela wyjazd do Filharmoni Śląskiej, byliśmy uczestnikami wyjątkowego wydarzenia,młodzi pianiści z Japoni, którzy przyjechali do Katowic na zaproszenie filharmoni, dali pokaz swoich umiejętności muzycznych, grając koncerty fortepianowe słynnych kompozytorów, rozpiętość wiekowa pianistów kształtowała się od 7 do 19 lat, mieliśmy okazję przekonać się, że japoński system kształcenia muzyków, w stosunku do reszty świata, wybiega daleko do przodu i nastawiony jest na stwarzanie prawdziwych wirtuozów czego próbkę zobaczyliśmy tego wieczoru;              

             W miesiącu marcu odbyły się dwa zebrania zarządu koła, omawialiśmy przygotowania do Walnego Zjazdu, oraz inne sprawy organizacyjne.

 

Koło MZC w Grodźcu /Prezes Irena Skrzyżala/

 

            Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej spotkali się 9 marca 2017 roku w historycznych pomieszczeniach GRODZIECKIEGO ZAMKU, by wysłuchać opowieści o kobietach Kossaków: mądrych, pięknych, ambitnych i nieodgadnionych, które były buntowniczkami, malarkami i pisarkami, a wychodząc z cienia pokazały światu swój talent. A pięknie o Nich opowiadała Pani Joanna Jurgała – Jureczka, z wykształcenia historyk literatury, autorka książek i opracowań dotyczących przede wszystkim okresu XX- lecia międzywojennego i czasów PRL-u. W kręgu jej zainteresowań znajdują się Zofia Kossak, Gustaw Morcinek i inni literaci związani ze Śląskiem Cieszyńskim. Nauczycielka, dziennikarka i była kierownik Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Jej dorobek literacki tworzą m. in. takie pozycje, jak: „Zofia Kossak – Outlet, Opowieść”, „Kobiety Kossaków”, „Tajemnice prowincji”, czy „Siedem spódnic Alicji”. W każdej z nich znaleźć można związki bohaterek z naszym regionem. Kossakowie bywali w okresie międzywojennym na grodzieckim zamku, zaprzyjaźnieni z rodziną dr Ernesta Habichta ówczesnego właściciela grodzieckich dóbr. Dlatego opowieści o kobietach Kossaków w scenerii zamku zyskały wymiar szczególny. Wśród nich znalazł się piękny portret Zofii Kossak, kreślony na podstawie listów, pamiętników i wspomnień, by przywrócić Jej postać współczesnemu czytelnikowi. A ... „była kobietą niezwykłą, „bożym szaleńcem”, mówili o niej: świetlana postać, najszlachetniejszy płomień, natchnienie Polski podziemnej, najdzielniejsza z dzielnych, bohaterska „Weronika”, nieustraszona „Ciotka”, osoba życzliwa, pełna wdzięku i uśmiechu, o żywych, rozświetlonych oczach, wspaniała kobieta o miłym sposobie bycia, przyciągająca ludzi młodych dzięki swej promieniującej naturze, prostocie, niezachwianej wierze i pogodzie ducha”.

O świąteczny charakter spotkania zadbali muzycy z Zespołu Muzycznego GOK w Jasienicy pod kierunkiem Pana Janusza Kobzy.

ad.8 Sprawy bieżące

W sprawach bieżących poruszono następujące sprawy:

- warunki przeprowadzenia światłowodu przez strych Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14,  przez firmę EURO NET. Pani Prezes przedstawiła pismo informujące o szczegółach. Zaproponowała, aby zawrzeć umowę i wynegocjować opłatę z tytułu dzierżawy. Zebrani wyrazili aprobatę i zobowiązali Panią Prezes do wystosowania odpowiedniego pisma w imieniu Zarządu Głównego MZC,

- artykułu w "Dzienniku Zachodnim". Zawarta jest w nim krytyka MZC, dotycząca relacji z Zaolziem. Prezes Koła nr 2, członkowie Zarządu Głównego Macierzy i Prezes ZG PZKO w RC Andrzej  Ryłko są oburzeni tym artykułem, który jest nierzetelny i krzywdzący Macierz. Zarząd Główny postanowił, aby prezes ZG MZC Marta Kawulok skierowała do redakcji "Dziennika Zachodniego" pismo, w którym odniesiemy się do treści artykułu,

- sprzedaży nieruchomości w Pogwizdowie. Pani Prezes spotkała się z radnymi Gminy Hażlach, którzy wykazali zainteresowanie Domem Ludowym w Pogwizdowie i chcieliby,  aby przekazać budynek gminie, za symboliczną złotówkę,  na dzialalność kulturalno-oświatową. Ponowne spotkanie nastąpiło w obecności Wójta Gminy Hażlach.Wartość budynku z gruntem z operatu szacunkowego to około 320 tys zł. Gminie zależy na pozyskaniu budynku, jednak wymaga on generalnego remontu , a gmina nie ma możliwości pozyskania środków na remont. Wójt Gminy pan Grzegorz Sikorski powiedział,ze Gmina dokona wyceny, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty ekonomiczne i będzie chciała przejąć obiekt za racjonalną kwotę.W budżecie Gminy muszą zostać zabezpieczone środki na ten cel. Operat szacunkowy powinien być wykonany do końca czerwca, a później odbędą się negocjacje i rozmowy wiążące,

-  zaproszenia Pani Prezes  do udziału w pracach Komitetu Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości ,

-  informacji przekazanej przez  p. Józefa Klajska, który stwierdził, że na ogrodzeniu terenu na Małej Łące, wydzierżawionemu Macierzy, a przekazanemu w zarząd Sekcji Militariów są niewłaściwe napisy. Pani Prezes przypomniała,że Zarząd Główny przekazał opiekę nad tym terenem Sekcji Militariów, a  kwestia napisów zostanie wyjaśniona. Prezes podkreśliła jednak, że Sekcja Militariów uporządkowała ten teren, zabezpieczyła i wyremontowała istniejący tam budynek – schron, ogromnym nakładem pracy i poniosła niemałe koszty,

- szkolenia dotyczącego małych grantów – w dniu dzisiejszym tj.  03.04. 2017 o godz. 16.30 rozpoczęło się szkolenie w sali sejnej Ratusza. Do udziału w szkoleniu została wydelegowana kol. A. Czajkowska.

  Pani W. Magiera zaproponowała , aby rozważyć kwestię, iż  można by pobierać wyższe kwoty za wynajem sali w budynku przy ul. Stalmacha 14 . Pani Prezes stwierdziła, że wynajem sali w kwocie  30 zł / h jest już dosyć wysoki,

Pan Józef Klajsek przekazał na ręce Pani Prezes Marty Kawulok Kalendarz "Działdowszczyzna w starej fotografi" oraz pozycję książkową " Obrazki działdowskie" autorstwa Elżbiety Zakrzewskiej, które przesłał do Pana Józefa Klajska Prezes Towarzystwa Miłośników Działdowa. Pani Prezes podziękowała p. Józefowi Klajskowi i powiedziała,że prześle również pisemne podziękowania Panu Prezesowi TMD Marianowi Odachowskiemu.

 

 

                                                                       Za Zarząd:

 

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

Facebook
MZCnew version 11