Okólnik nr 2/20

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 2/20

OKÓLNIK NR 2 /2020

 

Z POSIEDZENIA  ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

 w dniach 03.02.2020r. oraz 02.03.2020r.

 

1.  Relacje z udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w miesiącach styczniu i lutym 2020 r.

          - 10 stycznia 2020  –  udział w uroczystości pogrzebowej p. Zofii Piłki – członkini Koła MZC nr 1 oraz KL „Nadolzie”. Zarząd Główny MZC reprezentowali wiceprezes Bronisław Brudny oraz p. Jolanta Skóra,

 

- 11 stycznia 2020 - „Koncert Noworoczny 2020” organizowany przez ZG MZC -  w koncercie uczestniczyli  członkowie  Zarządu Głównego,

 

- 13 stycznia 2020 – posiedzenie Zarządu Głównego MZC - obecni członkowie ZG MZC wg listy obecności,

 

- 13 stycznia 2020 – uroczystości upamiętniające „Marsz śmierci”- 19 poległych w Dębowcu. Zarząd Główny MZC  reprezentował  wiceprezes p. Bronisław Brudny,

 

- 14 stycznia 2020 – Spotkanie Noworoczne w Strumieniu. Zarząd Główny reprezentowali- wiceprezes Bronisław Brudny, Henryk Franek oraz Zdzisław Wyleżuch,

 

- 20 stycznia 2020  – Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez  Burmistrza Miasta Cieszyna
p. Gabrielę Staszkiewicz z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych. Zarząd Główny MZC reprezentowała  Prezes Marta Kawulok,

 

- 21 stycznia 2020 - Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez ZG MZC w COK „Dom Narodowy”w Cieszynie dla  Przedstawicieli Kół Terenowych Macierzy, oraz zaproszonych Gości,

 

- 25 stycznia 2020 – Spotkanie  Noworoczne w Grodźcu połączone z wykładem p. Jacka Proszka  „Nowe odkrycia na Zamku  w Grodźcu”. Zarząd  Główny reprezentowała  Prezes Marta Kawulok oraz p. Irena Skrzyżala i p. Józef Król,

 

- 27 stycznia 2020 – uroczystości upamiętniające  101  rocznicę najazdu Czech na Polskę. Został wystawiony sztandar Macierzy. Zarząd  Główny reprezentowali p. Urszula Skowron oraz p. Henryk Franek. Na cmentarzu w Zebrzydowicach na grobach poległych, przedstawiciele ZG MZC złożyli   kwiaty i zapalili znicze,

 

- 31 stycznia 2020 – Uroczystość wręczenia Laurów „ Zwyczajni – Niezwyczajni” wyróżniającym się działaczom z Zaolzia. Po raz pierwszy, w ramach projektu realizowanego przez Euroregion Śląsk Cieszyński, wręczono Laury będące odpowiednikami  „Laurów Srebrnej i Złotej Cieszynianki”. Zarząd Główny reprezentowali Pani Prezes Marta Kawukok oraz p. Halina Sajdok Żyła,

 

- 03 luty 2020 – posiedzenie Zarządu Głównego MZC – obecni członkowie ZG MZC wg listy obecności,

- 06 lutego 2020 – spotkanie z Wójtem Gminy Hażlach p. Grzegorzem Sikorskim oraz pracownikami tego Urzędu w celu omówienia spraw organizacyjnych związanych z Walnym Zjazdem Delegatów MZC. Walny Zjazd w tym roku będzie zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu i będzie połączony z odsłonięciem Tablicy Pamiątkowej poświęconej pamięci prof. Wawrzyczka / który urodził się w Hażlachu i był członkiem  Warmińsko-Mazurskiego Koła MZC w Olsztynie /,

 

- 14 luty 2020 –  Uroczyste obchody 79 – Rocznicy Zrzutu Cicho -Ciemnych w Dębowcu. Zarząd Główny  reprezentowali – Pani Prezes Marta Kawulok, wiceprezes – Bronisław Brudny, wiceprezes Cezary Tomiczek. Został wystawiony Sztandar  Macierzy, a w poczcie sztandarowym stanęli p. Cezary Tomiczek oraz p. Aleksander Kawulok. Pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów Zrzutu Pani Prezes Marta Kawulok i wiceprezes Bronisław Brudny w imieniu Zarządu Głównego MZC  złożyli  bukiet  kwiatów,

 

- 21 lutego 2020 – 15 Urodziny Zamku Cieszyn. W imieniu Zarządu Głównego MZC   gratulacje i życzenia na ręce p. Ewy Gołębiowskiej – Dyrektora Zamku Cieszyn złożyła Pani Prezes  Marta Kawulok. W uroczystości z ramienia Zarządu Głównego MZC wzięli również udział wiceprezes ZG MZC Leszek Pindur, p. Jolanta Skóra- Prezes KL „Nadolzie” i  p. Władysława Magiera prezes Koła MZC nr 4 Przewodników PTTK,

 

- 21 lutego 2020 - w Książnicy Cieszyńskiej - wernisaż wystawy książki  „Pierwsza książka medyczna wydana w języku polskim z 1716 r.” Zarząd Główny MZC reprezentował wiceprezes  Bronisław Brudny,

 

- 28 lutego 2020 – Walne Sprawozdawcze Zebranie członków Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie. Celem Zebrania było podsumowanie całorocznej działalności, wysłuchanie sprawozdań: merytorycznego, Komisji Rewizyjnej i finansowego. Zarząd Główny reprezentowali – Pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Cezary Tomiczek,  

 

- 28 lutego 2020 - Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie członków Koła MZC w Grodźcu. Zarząd Koła uzyskał absolutorium. Prezesem ponownie wybrano Panią  Irenę Skrzyżalę. Gratulujemy Pani Prezes i życzymy dalszej owocnej działalności. Zarząd Główny reprezentowała p. Irena Skrzyżala – skarbnik ZG MZC oraz  p. Józef  Król  - członek ZG MZC. Gośćmi honorowymi byli panowie - Michał.Bożek oraz  Leszek Mazan.

 

2. Relacja ze Spotkania Noworocznego w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie

 

            W Spotkaniu Noworocznym , które odbyło się w dniu 21 stycznia 2020 roku , w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie uczestniczyło wielu zaproszonych Gości - Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, wicestarosta p. Janina Żagan,  Burmistrz Miasta Cieszyna  p. Gabriela Staszkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna p. Remigiusz Jankowski, Wójt Gminy Hażlach p. Grzegorz Sikorski , Prezes Banku Spółdzielczego p. Alina Rakowska,  Prezes Macierzy Szkolnej w RC p. Tadeusz Smugała, Prezesi Honorowi Macierzy Szkolnej w RC Jan Branny i Andrzej Russ, Prezes ZG PZKO w RC p. Helena  Legowicz, dyrektor ZSEG p. Liliana Zemła. Uczestniczyli  również   członkowie Zarządu Głównego MZC, prezesi Kół Terenowych wraz z dwoma członkami Kół, Członkowie Honorowi Macierzy, członkowie Kolegium Redakcyjnego KC, Rady Funduszu Stypendialnego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przedstawiciele mediów.

 

            Gości przywitała p. Prezes Marta Kawulok. Następnie na powitanie wystąpił Zespół Regionalny ”Nadolzianie”, który wykonał  wiązankę kolęd i pastorałek. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli obecnym życzenia Noworoczne, a na ręce Pani Prezes  gratulacje i życzenia dalszej  bogatej działalności Stowarzyszenia. Po wystąpieniach gości prezes Marta Kawulok złożyła krótkie sprawozdanie z działalności ZG MZC w roku 2019. Następnie  głos zabrał p. Wojciech Święs – przewodniczący  Kolegium Redakcyjnego KC , promując najnowszy "Kalendarz Cieszyński 2020" . Zwrócił uwagę obecnych na  wiele ciekawych artykułów  zawartych w Kalendarzu, w tym poświęconych śp. Mariuszowi Makowskiemu oraz śp. Tadeuszowi Kopoczkowi. Zachęcił obecnych do zakupu tego wydawnictwa.

            Kolejna część  Spotkania  Noworocznego wypełniona została okolicznościowymi wierszami w wykonaniu  p. Władysława Kristena z Zaolzia, oraz p. Krystyny Kurzycy z KL Nadolzie”, występem
p.  Kamili Ptaszyńskiej- Matloch  laureatki Konkursu „Po naszymu czyli po śląsku” oraz  pastorałką   w wykonaniu p. Łucji  Dusek – Francus z Koła MZC nr 6.

Na zakończenie Pani Prezes Marta Kawulok podziękowała za złożone  życzenia Świąteczno – Noworoczne,  pomoc w organizacji  spotkania  , przygotowanie  poczęstunku ,  oprawę  artystyczną oraz  promocję Kalendarza Cieszyńskiego 2020.

 

3. Uchwały Zarządu Głównego MZC dotyczące  wyróżnień i odznaczeń   macierzowych  

 

            Pani Prezes Marta Kawulok poinformowała zebranych o przesłanych, przez Zarządy Kół Terenowych Macierzy, wnioskach wraz z uzasadnieniem dotyczących odznaczeń i wyróżnień macierzowych.

 

Kandydaci do najwyższego wyróżnienia  macierzowego – Godności Członka Honorowego Macierzy:

1. Andrzej Kondziołka                                   Koło MZC Zebrzydowice

2. Maria Król                                                 Koło MZC Kraków

 

Po odczytaniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem oraz dyskusji Pani Prezes poddała pod głosowanie przedstawione kandydatury.

Zarząd Główny MZC jednogłośnie poparł kandydaturę p. Andrzeja Kondziołki. Natomiast  kandydatura p. Marii Król została odsunięta o 2 lata.  Zgodnie z przyjętym Regulaminem Stowarzyszenia,  między kolejnymi wyróżnieniami muszą  upłynąć co najmniej 3 lata. Pani Maria Król otrzymała wyróżnienie „Medal Pawła Stalmacha” w roku 2019. Uhonorowanie godnością Członka Honorowego Macierzy będzie możliwe w roku 2022.

 

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 02 marca 2020r. podjął  Uchwałę nr 1 / 2020  o uhonorowaniu p. Andrzeja Kondziołki / Koło MZC w Zebrzydowicach / godnością  Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 

Kolejno Pani Prezes odczytała nazwiska kandydatów do wyróżnienia „Medalem Pawła Stalmacha” :

1. Halina Kożusznik                                      Koło MZC nr 1 „Centrum" w Cieszynie

2. Anna Weryszko                                          Koło MZC nr 1  „Centrum" w Cieszynie

3. Maria Sznapka                                           Kolo MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

4. Władysława Magiera                                 Koło MZC nr 4 „Przewodników PTTK” w Cieszynie

5. Jadwiga Chlebik                                        Koło MZC nr 6 w Cieszynie

 

 

Po odczytaniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem oraz dyskusji Pani Prezes poddała pod głosowanie przedstawione kandydatury.

Zarząd Główny MZC jednogłośnie poparł kandydatury p. Haliny Kożusznik, p.  Marii Sznapki oraz p. Jadwigi Chlebik. Natomiast  kandydatury p. Władysławy Magiery oraz p. Anny  Weryszko zostały odsunięte o 2 lata.  Zgodnie z przyjętym Regulaminem Stowarzyszenia,  między kolejnymi wyróżnieniami muszą  upłynąć co najmniej 3 lata. Panie Władysława Magiera i Anna Weryszko zostały  odznaczone  „Złotą Odznaką Macierzy” w 2019 r.

 

Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 02 marca 2020 r podjął  Uchwałę nr 2 / 2020 w sprawie przyznania wyróżnienia „Medalu Pawła Stalmacha” następującym osobom:

 

1. Halinie Kożusznik                                     Koło MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie

2. Marii Sznapce                                            Kolo MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

3. Jadwidze Chlebik                                      Koło MZC nr 6 w Cieszynie

 

Kolejno Pani Prezes odczytała nazwiska kandydatów do Odznaczenia „Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej”:

1. Natalia  Bańczyk                                       Koło MZC nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie

2. Józef Stoszek                                             Koło MZC nr 1 "Centrum ' w Cieszynie

3. Elżbieta Holeksa                                        Koło MZC nr 1  Centrum" w Cieszynie

4. Czesława Haczek                                      Koło MZC Zebrzydowice

5. Lucyna Kondziołka                                   Koło MZC Zebrzydowice                                  

6. Aleksandra i Józef Pindurowie                  Koło MZC Zebrzydowice

7. Bohdan Sabela                                           Koło MZC w Warszawie

8.  Andrzej Słota                                            Koło MZC nr 4 Przewodników PTTK w Cieszynie

9.  Wanda Hankus                                          Koło MZC Kraków

10. Janina Guziur                                           Koło MZC nr 4 Przewodników PTTK w Cieszynie

11. Lilianna Zemła                                         Koło MZC nr 3 w Cieszynie

12. Jolanta Puchałka                                      Koło MZC w Strumieniu

 

Po odczytaniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem oraz dyskusji kandydatura p. Bohdana Sabeli została odrzucona,  ze względu na nie spełnienie wymogu regulaminowego  5 letniego członkostwa w Warszawskim  Kole MZC  . Odrzucony został również wniosek p. Wandy Hankus z Koła MZC w Krakowie.

 

Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 02 marca 2020 r. podjął  Uchwałę nr 3 / 2020  w sprawie przyznania „Złotej Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej” następującym osobom:

 

1. Natalii  Bańczyk                                        Koło MZC nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie

2. Józefowi Stoszkowi                                   Koło MZC nr 1 "Centrum ' w Cieszynie

3. Elżbiecie Holeksie                                     Koło MZC nr 1  Centrum" w Cieszynie

4. Czesławie Haczek                                     Koło MZC Zebrzydowice

5. Lucynie Kondziołce                                  Koło MZC Zebrzydowice                                  

6. Aleksandrze i Józefowi Pindurom             Koło MZC Zebrzydowice

7. Andrzejowi Słocie                                     Koło MZC nr 4 Przewodników PTTK w Cieszynie

8. Janinie Guziur                                           Koło MZC nr 4 Przewodników PTTK w Cieszynie

9.  Lilianie Zemle                                           Koło MZC nr 3 w Cieszynie

10. Jolancie Puchałce                                     Koło MZC w Strumieniu

Następnie Pani Prezes odczytała wnioski wraz z uzasadnieniem dotyczące kandydatów do wyróżnienia  Aktem Uznania:

1. Janina Hławiczka                                        Koło MZC nr 4 Przewodników PTTK w Cieszynie

2. Grażyna Palka                                             Koło MZC w Warszawie

 

Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 02 marca 2020 r podjął  Uchwałę nr 4 / 2020 w sprawie  wyróżnienia  „Aktem Uznania”:

 

p. Janinę Hławiczkę                                            Koło MZC nr 4 Przewodników PTTK w Cieszynie

p. Grażynę Palka                                                 Koło MZC w Warszawie

 

4.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

 Koło MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie / prezes Eugeniusz Raabe /

- 15.01.2020  tradycyjnie w trzecią środę miesiąca, odbyło się spotkanie w Klubie Propozycji, naszym gościem była pani Danuta Chlupowa, dziennikarka i pisarka, zamieszkała na Zaolziu, autorka słynnej książki „ Obława”, traktującej o zbrodni żywocickiej książkę tą pani Chlupowa promowała u nas dwa lata temu. Tym razem autorka przyjechała do nas przedstawić swoją nową powieść pt.„Trzecia terapia”, jest to opowieść o traumie wojennej dotykającej już trzecie pokolenie Niemców, powieść psychologiczna z wątkami sensacyjnymi, której akcja częściowo dzieje się na Zaolziu. Pani Chlupowa czytała fragmenty powieści, opowiadała o procesie twórczym,o szerokim kontekście społecznym swojej książki Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ tematyka powieści dotyka zagadnień ciągle żywych w społeczeństwie. Muszę wspomnieć, że nasze spotkanie  było filmowane przez telewizję ostrawską.

- 19.02.2020 drugie w tym roku spotkanie Klubu Propozycji przebiegało pod flagą austriacką. Gościem była pani Maria Gawlas, prezes Towarzystwa Polsko- Austiackiego w  Cieszynie, temat spotkania to „Bliżej Austrii”. Pani Maria opowiadała o swoim stowarzyszeniu, jego kontaktach, organizowanych wycieczkach, projektach muzycznych realizowanych w cieszyńskiej Szkole Muzycznej. Na spotkaniu powiał starą i nową Austrią, oprócz nutki nostalgii, usłyszeliśmy o jak najbardziej współczesnej działalności.

- 24.02.2020  nietypowo bo w poniedziałek, liczna grupa naszych członków udała się do Wędryni na tradycjny Bal Seniora. Klub Seniora działający przy wędryńskim Kole PZKO, jak co roku zorganizował bal ostatkowy i zaprosił do uczestnictwa w nim członków naszego Koła, godzi się dodać,że nie był to pierwsza wspólna zabawa, z wędryńskimi przyjaciółmi. Jak zawsze była wspaniała muzyka,pyszny poczęstunek i nieodzowna loteria fantowa.Zabawa udała się znakomicie.

- 28.02.2020  w piątkowe popołudnie, korzystając z gościnności Domu Narodowego,nasze Kołozebrało się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Celem Zebrania było podsumowanie całorocznej działalności, wysłuchanie sprawozdań: merytorycznego, Komisji Rewizyjnej i finansowego, uchwalenie planu pracy na bieżący rok, jak również uhonorowanie  zasłużonych członków oraz przyjęcie w nasze szeregi członków nowych. Gościem honorowym zebrania była pani prezes Marta Kawulok oraz członek Zarządu Głównego pan Cezary Tomiczek. Wielką niespodzianką była obecność pani Burmistrz Gabrieli Staszkiewicz, która. jak się okazało została członkinią naszego Koła, w sumie wręczyliśmy 4 nowe  legitymacje i na dzisiaj stan liczebny naszego Koła to 156 osób.

W części artystycznej wystąpiła zeszłoroczna laureatka przeglądu młodych talentów w Trzyńcu, niespełna trzynastoletnia Julia Macura, dziewczynka, o której na pewn  jeszcze usłyszymy, wybitnie utalentowana wokalnie przedstawicielka zaolziańskich Polaków. Drugą atrakcją był dynamiczny i zmysłowy taniec w wykonaniu zespołu pań z Wędryni, które występują pod dowcipną nazwą „Baby Karola”.

 

Klub Literacki Nadolzie / Prezes Jolanta Skóra /

Dobra wróżba dla KL ”Nadolzie”:

- 28.0.2020r. gościliśmy  p. Lidię Lankocz - laureatkę Srebrnej i Złotej  Cieszynianki, animatorkę życia kulturalnego w Gminie Goleszów, etnolog,  choreograf, miłośnik gwary i znawcę strojów ludowych.

Lidia Lankocz w 1993r. założyła i prowadziła Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca "Goleszów" i była jego kierownikiem artystycznym. Opracowywała programy dla zespołu oraz scenariusze widowisk scenicznych, mające nieocenioną wartość etnograficzną dla zachowania i kultywowania tradycji ludowej. Dzięki pani Lidii, powstała w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, bogato wyposażona kostiumeria.

W czasie spotkania p. Lidia zaprezentowała  wiersze pisane gwarą, które okazały się niezwykle ciekawe, mało tego, zawierały zaskakującą pointę. Wszystko wskazuje na to, że pozyskaliśmy nowego członka, co sprawia nam ogromną radość. Cieszymy się, że osoba tak pełna wigoru i z takim ogromnym talentem pragnie zasilić naszą poetycką brać...

 

5.   Sprawy bieżące

 

1. Pani Prezes Marta Kawulok przekazała obecnym  informacje na temat:

- kwoty zebranej na Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego w ramach kwesty przeprowadzonej w czasie Koncertu Noworocznego oraz przesłanych podziękowaniach za pomoc w organizacji Koncertu Noworocznego i Spotkania Noworocznego. Pani Prezes poinformowała, że w ramach kwesty przeprowadzonej w czasie Koncertu Noworocznego zebrano kwotę 5600zł. Cały dochód z Koncertu po opłaceniu kosztów wynajmu Teatru, orkiestry oraz solistów, zakupionych kwiatów i opłaceniu Zaiksu powinien wynosić około 12000,00 zł. Ponadto przekazała, iż zostały przesłane indywidualne podziękowania dla wszystkich  sponsorów i osób zaangażowanych przy organizacji Koncertu Noworocznego oraz Spotkania Noworocznego,

- złożonych wniosków przez Zarządy Kół Terenowych  w sprawie wyróżnień macierzowych. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur do wyróżnień macierzowych został wydłużony do  15 lutego 2020 r. Wnioski były rozpatrywane na  zebraniu ZG MZC w dniu 2.marca 2020 roku,

- członkowie ZG MZC  zwrócili uwagę na potrzebę  ponownej rozmowy  z Wójtem Gminy Istebna  w sprawie  realizacji projektu  „Kapsuła czasu” na terenie  Gminy Istebna. Pani prezes poinformowała, iż czynione będą starania o spotkanie z władzami Gminy Istebna w tej sprawie,

- organizowanej  wycieczki w dniu 18. 04. 2020 – spływ statkiem po Kanale Gliwickim + zwiedzanie Zamku. Organizatorem jest Zarząd Koła MZC nr 8  Cieszyn – Mnisztwo ,  osoby chętne do wzięcia udziału w wycieczce proszone są o kontakt z  p. Lucyną Bałandziuk,  tel. 662-712-360.

2. Został ustalony termin do końca marca na  złożenie  podpisów przez członków Zarządu Głównego MZC pod Sprawozdaniem Finansowym za rok 2019. Dokładny harmonogram, kiedy i którzy członkowie ZG MZC będą podpisywali sprawozdanie przygotuje Pani  Prezes ZG MZC.

3. Zaprosiła do udziału w Uroczystości " Pod Wałką" – 20 marca 2020. Zostanie wystawiony Sztandar Macierzy a w poczcie sztandarowym staną członkowie  Koła MZC nr 6 w Cieszynie.

4. Poinformowała o zmianie  terminu   Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy  z 23 maja 2020 na 30 maja 2020r. po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Hażlach.

5. Przypomniała o braku wpłat składki,  na  utrzymanie majątku Macierzy, przez niektóre Koła
/ będziemy w tej sprawie monitować do prezesów Kół/. Zaproponowała aby ZG MZC również wpłacił składkę na utrzymanie majątku naszego Stowarzyszenia.

 

  Sekretarz ZG MZC                                                                                Przewodniczący ZG MZC

/Aleksandra Czajkowska/                                                                                    / Marta Kawulok/

Facebook
MZCnew version 11