Okólnik nr 3/18

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 3/18

                                                           OKÓLNIK NR 3 / 18

 

                                   Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

                                   W DNIACH  09. 04. 2018,  07. 05. 2018 , 04. 06. 2018r.

 

 

1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach : marcu, kwietniu i maju 2018 r.

2. Relacja z  uroczystego  Apelu Pamięci pod Wałką 

3. Relacja z uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3- Maja

4. Informacja na temat stanu przygotowań do Zwyczajnego, Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w dniu 26. 05 2018 r.

5.Podsumowanie  Zwyczajnego, Sprawozdawczo – Wyborczego  WZD Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwał w tej sprawie

6. Informacja  o  przygotowaniach do Konferencji Naukowej poświęconej pamięci prof.  Józefa Pietera / w 50. rocznicę powstania Uniwersyttu Śląskiego w Katowicach /

7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

8 . Sprawy bieżące

Informacje na temat:

-udziału w pogrzebie śp. Kornelii Ruty Lissowskiej

-wycieczki krajoznawczej "Harcerski Alert – Po ścieżce historii"

- opłat za  za najem sali dla PTE

 

ad.1  Informacja  o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach: marcu, kwietniu i maju 2018 r.

 

- 07 marca 2018r. –  Występ artysty p. Wątroby z okazji Dnia Kobiet w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowała p. Władysława Magiera,

- 09 marca 2018r. – Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Kole nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie. Prezesem ponownie został wybrany p. Eugeniusz Raabe. Zmiany osobowe nastąpiły w Zarządzie Koła i w Komisji Rewizyjnej.Zostali także wybrani delegaci na WZD Macierzy. W zebraniu Koła uczestniczyła Pani Prezes ZG MZC Marta Kawulok,

- 10 marca 2018r. – Spotkanie w Kole MZC w Grodźcu poświęcone kobietom z okazji Dnia Kobiet.

Zarząd Główny reprezentowała Pani Prezes Marta Kawulok oraz p. Józef Król,

- 14 marca 2018r. – Zebranie Sprawozdawcze w Kole nr 1 " Centrum" w Cieszynie. Prezes Koła Bronisław Brudny przedstawił sprawozdanie z działalności koła w 2017r. oraz Plan pracy  Koła na rok 2018 , w tym przewidywane imprezy i wycieczki. Zostali wybrani delegaci  na WZD Macierzy,

- 14 marca 2018r. – wernisaż wystawy na Zamku w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowała
 p. Władysława Magiera i p. Henryk Franek,

- 15 marca 2018r. – Zebranie sprawozdawcze w  Kole  MZC w Strumieniu.Zostało przedstawione sprawozdanie z działalności koła za rok 2017 oraz bardzo obszerny Plan pracy Koła na rok 2018. Kilku członkom  Koła w podziękowaniu za zaangażowanie i pracę na rzecz Macierzy zostały wręczone "Akty Uznania". Zostali wybrani delegaci na WZD Macierzy. Zarząd Główny reprezentował p. Zdzisław Wyleżuch,

- 15 marca 2018r. – wystawa w Muzeum Drukarstwa- "Exlibrysy". Zarząd Główny reprezentowali

wiceprezesi p. Bronisław Brudny i p. Karol Franek oraz członek ZG p. Władysława Magiera,

- 19 marca 2018r.  - Koncert z okazji 100 -  rocznicy Odzyskania Niepodległości pn. " W Hołdzie dla Niepodległej". Zarząd Główny reprezentowały Pani Prezes  Marta Kawulok, wiceprezes Jadwiga Wąsowicz oraz p. Władysława Magiera,

- 20 marca 2018r. – Uroczysty Apel poświęcony  24 żołnierzom ZWZ AK zamordowanym "Pod Wałką" w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowali: Pani Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny oraz Władysława Magiera i Jerzy Wałga,

- 20 marca 2018r. - w Książnicy Cieszyńskiej  wystawa pt. " Polski My Naród, Polski Ród".Zarząd Główny reprezentowali: wiceprezes  Bronisław Brudny i p. Władysława Magiera,

- 20 marca 2018r. – spotkanie członków Koła MZC w Zebrzydowicach z prof. Kadłubcem.Temat spotkania - " Opowiada Hanna Chibidziurowa". Zarząd Główny MZC reprezentował p. Henryk Franek,

- 22 marca 2018r. –  "Odsłonięcie lamp Cieszyńskich Kobiet" na Zamku w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowała p. Władysława Magiera,

- 11 kwietnia 2018r. – spotkanie Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego w pełnym składzie – ustalono, iż do końca czerwca jest termin składania artykułów do  "Kalendarza Cieszyńskiego 2019". Kolejne spotkanie Kolegium Redakcyjnego  w czerwcu  2018 r.,

- 13 kwietnia 2018r. – w Książnicy Cieszyńskiej promocja książki " Pamiętnik Cieszyński" - Zarząd Główny reprezentowali – wiceprezes Bronisław Brudny i kol. Władysława Magiera,

- 16 kwietnia 2018r. – zebranie członków Koła MZC w Zebrzydowicach, połączone z prelekcją dietetyka " Jak powinien odżywiać sie emeryt?"

Po rezygnacji z  funkcji Prezesa Koła / ze względów zdrowotnych i opiekuńczych/  Pani Heleny Bartoszek, obowiązki prezesa Koła, do czasu regulaminowych wyborów, będzie pełnił pan Henryk Franek,

- 18 kwietnia 2018r. –  Jubileuszowy Koncert Galowy w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, zorganizowany przez Wydział Zamiejscowy UŚ, w związku z 50 – leciem  istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zarząd Główny reprezentowała pani Prezes Marta Kawulok, oraz pani Władysława Magiera,

- 20 kwietnia 2018r. – Jubileusz 20 lecia działalności Euroregionu Śląsk Cieszyński. Uroczystości Jubileuszowe miały miejsce  w  Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Na ręce Dyrektora
p. B. Kasperka  list gratulacyjny, a także bukiet kwiatów i "Kalendarz Cieszyński 2018", w imieniu Zarządu Głównego MZC, przekazali :wiceprezesi Bronisław Brudny i Karol Franek , a także p. Henryk Franek,

- 26 kwietnia 2018r. – uroczystość pogrzebowa śp. Tadeusza Kopoczka- Członka Honorowego Macierzy, członka Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie oraz redaktora technicznego Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego.

Został wystawiony Sztandar Macierzy , a w poczcie sztandarowym stanęli członkowie Koła nr 1

" Centrum" w Cieszynie. Zgodnie z wolą  Zmarłego pieniądze, które miały być przeznaczone  na kwiaty zostały przekazane na Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie,

- 03.05. 2018r. - Święto Konstytucji 3 – Maja. Zarząd Główny reprezentowali wiceprezesi :

p. Bronisław Brudny  i Karol Franek,Sekretarz ZG MZC Aleksandra Czajkowska  oraz Władysława Magiera i Jerzy Wałga. Został wystawiony Sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym stanęli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Zostały złożone bukiety kwiatów pod Tablicą Pamiątkową na Rynku i pod Pomnikiem Ślązaczki,

-  07. 05.2018r. –  posiedzenie ZG MZC,

- 08. 05.2018r. -  posiedzenie GKR – Zarząd Główny MZC reprezentowała p. Prezes Marta Kawulok,

- 10. 05.2018r.  - "Konkurs Gwary" dla dzieci w Przedszkolu " Chichopotam" w Górkach Wielkich. Pani Prezes Marta Kawulok i wiceprezes Bronisław Brudny uczestniczyli w pracach Jury Konkursu,

- 14. 05.2018r. - spotkanie w Książnicy Cieszyńskiej poświęcone czytaniu utworów A. Mickiewicza połączone z informacją dotycząca wycieczki na Białoruś  - uczestniczyli : Prezes Marta Kawulok,  p. A. Słota i p. W. Kristen ,

- 19. 05.2018r. – Promocja tomiku „Świat pędzi na oślep” Krystyny Kurzycy w  Klubie Literackim "Nadolzie". Zarząd Główny reprezentował p. Bronisław Brudny,

- 23. 05.2018r. – spotkanie RFSŚC – Zarząd Główny MZC reprezentowała  Prezes Marta Kawulok i  p. Grażyna Tomecka,

- 24. 05.2018r. - wernisaż pt. " Litografia z emocjami" w Muzeum Drukarstwa.  Zarząd Główny reprezentowali wiceprezesi:  p. Bronisław Brudny i p. Karol Franek,

- 25. 05.2018r. – spotkanie w Grodźcu poświęcone Projektowi rządowemu pn." Aktywizacja Grodźca". Zarząd Główny MZC reprezentował p. Józef Król,

- 25. 05.2018r. – Cieszyńska Noc Muzeów – Zarząd Główny reprezentował p. Jerzy Wałga,
p.G. Tomecka, p. K. Franek,

- 26. 05.2018r. -  Zwyczajny, Sprawozdawczo – Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Macierzy,

- 27.05.2018r. - XIII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego  - zorganizowany przez Koło MZC nr 6 w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowali p. Prezes Marta Kawulok oraz p. Jerzy Wałga.

Cykl spotkań szkolnych  w związku z uroczystymi obchodami 100  lecia Niepodległej -  Zarząd Główny reprezentowała p. wiceprezes Jadwiga Wąsowicz.

 

ad.2 Relacja z uroczystego  Apelu Pamięci pod Wałką  - 20 marca 2018 r.

 

Pani Prezes Marta Kawulok poinformowała o przebiegu uroczystego Apelu poświęconego 24 żołnierzom ZWZ AK zamordowanym pod Wałką w Cieszynie.W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich z Burmistrzem Miasta Cieszyna panem Ryszardem Macurą, władz powiatowych ze Starostą Januszem Królem, przedstawiciele środowisk kombatanckich, duchowieństwo,  młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy Cieszyna.

Macierz Ziemi Cieszyńskiej reprezentowali przedstawiciele Zarządu Głównego MZC – Pani Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny oraz Władysława Magiera i Jerzy Wałga.Został wystawiony Sztandar Macierzy. W poczcie sztandarowym stanęli członkowie Koła MZC nr 4  Przewodników PTTK. Pod pomnikiem upamiętniającym tę straszliwą zbrodnię, w imieniu Zarządu Gównego MZC, bukiet biało – czerwonych kwiatów złożyli Pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny.

 

ad. 3  Relacja z uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3- Maja

 

            Wiceprezes Bronisław Brudny zrelacjonował przebieg  uroczystych obchodów Święta Konstytucji  3 Maja  Zgodnie z programem, świętowanie rozpoczęło się od uroczystej, patriotycznej Mszy św. w Sanktuarium Matki Boskiej Cieszyńskiej. Następnie na cieszyńskim Rynku odśpiewano hymn państwowy, a okolicznościowe przemówienie wygłosiła Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna p. Gabriela Staszkiewicz.  Zarząd Główny reprezentowali: wiceprezesi ZG MZC- Bronisław Brudny i Karol Franek, Sekretarz ZG MZC Aleksandra Czajkowska,a także prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy. Został wystawiony sztandar Macierzy,  a w poczcie sztandarowym stanęli uczniowie I LO im. A Osuchowskiego w Cieszynie .Przedstawiciele Zarządu Głównego MZC złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego oraz pod Pomnikiem Legionistów. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się Majówka na Cieszyńskim Rynku  koncertem orkiestry dętej " Cieszynianka" oraz musztry paradnej w wykonaniu Zespołu Taneczno- Marżonetkowego "Cieszyńskie Gwiazdeczki ". Majówkę zakończyła  lekcja patriotycznego śpiewania. Pani Prezes Marta Kawulok podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w uroczystych obchodach  Święta Konstytucji 3 Maja.

 

 

 

ad.4  Informacja na temat stanu przygotowań do Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w dniu 26. 05 2018 r.

 

            Pani Prezes poinformowała zebranych członków Zarządu Głównego MZC o  o stanie przygotowań do Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy:

1. Do wszystkich Prezesów Kół Terenowych Macierzy zostały przesłane Zaproszenia oraz następujące materiały: "Regulamin obrad ", "Porządek obrad " oraz po 2 egzemplarze "Sprawozdania Zarządu Głównego za 2017 rok ."

2. Każdy Delegat obecny na Zjeździe otrzyma komplet materiałów w tym "Sprawozdanie Zarządu Głównego za 2017 rok"  oraz mandat do głosowania.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za rok 2017  oraz za 4- letnią kadencję Zarządu Głównego MZC i  Plan pracy ZG MZC  na rok 2018 przedstawi  Prezes Marta Kawulok.

4. Zostały przygotowane Listy obecności dla: Delegatów na WZD, zaproszonych Gości, Członków Honorowych Macierzy, Prezesów Kół Terenowych, Członków ZG MZC, GKR, Sądu Koleżeńskiego, przedstawicieli mediów.

            Przypomniała zebranym o terminie i miejscu obrad Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy.

Termin : 26 maja 2018 r.

Rozpoczęcie  obrad – godz. 8.30  I termin

                                    godz. 9.00 II termin

Miejsce:  Zespół  Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Pan Leszek Pindur i p. Regina Kapała   zajmą się wystrojem Auli i wytypowaniem uczniów do Pocztu Sztandarowego. Została również wytypowana młodzież, która pod kierunkiem nauczycieli zapewni obsługę gastronomiczną Zjazdu.

            Członkowie Zarządu Głównego MZC zaproponowali następujących kandydatów do pelnienia poszczególnych funkcji na sprawozdawczo- wyborczym Walnym  Zjeździe  Delegatów Macierzy.

Na Prowadzących obrady:

Stanisław Kubicius i Władysława Magiera

Na Protokolantów:

Aleksandra Czajkowska i Halina Kożusznik

Na Członków Komisji Uchwał i Wniosków

Leszek Pindur, Halina Sajdok -Żyła i Jerzy Wałga

Na Członków Komisji Mandatowej:

Zdzisław Wyleżuch, Henryk Franek i Józef Król

Na Członków Komisji Wyborczej:

Jawiga Chlebik, Stefan Król i Elżbieta Holeksa

 

            Następnie  zwróciła się  do obecnych członków ZG MZC z zapytaniem, czy wyrażają  chęć kandydowania do  Zarządu Głównego na kolejną 4- ro letnią kadencję. Z kandydowania do Zarządu  Głównego  MZC zrezygnowali : p. Edward Cichy, p. Krystyna Dziadek, p. Karol Franek i p. Jerzy Wałga, pozostali członkowie ZG wyrazili chęć kandydowania do Zarządu Głównego na kolejną kadencję 2018 – 2022.

Pani Prezes złożyła  podziękowania i wyrazy wdzięczności za działalność i pracę na rzecz Macierzy oraz znakomitą współpracę wszystkim członkom ZG, którzy nie zdecydowali się na kandydowanie do Zarządu Głównego na kolejną kadencję.

Zarządy Kół Terenowych zgłosiły kandydatów do Zarządu Głównego MZC: p. Natalię Bańczyk – Koło MZC  nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie , p. Irenę Skrzyżala – prezesa Koła MZC w Grodźcu.  ZG MZC zgłosi kandydaturę p. Cezarego Tomiczka - Koło MZC  nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie.

            Z pracy w  Głównej Komisji Rewizyjnej zrezygnowali  p. Krzysztof  Herok, p. Stanisław Kubicius i p. Stefan Król. Do Głównej Komisji Rewizyjnej ZG MZC zgłosi kandydatury  p. Jerzego Wałgi, p. Lucyny Bałandziuk i p. Małgorzaty Karasińskiej. Zarząd Koła  MZC  nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie zgłosił do GKR kandydaturę p. Andrzeja Mleczko.

Do Sądu Koleżeńskiego ZG MZC zgłosi kandydatury  p. Karola Franka, p. Mateusza Czupryny,
p. Leszka Gańczarczyka. Zarząd Koła  MZC  nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie zgłosił do SK kandydaturę p. Grażyny Pawlity.

 

ad.4 Podsumowanie  Zwyczajnego, Sprawozdawczo – Wyborczego  WZD Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwał w tej sprawie

 

            Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Głównego MZC,  w dniu 04 czerwca 2018 r.,   Pani Prezes Marta Kawulok dokonała podsumowania Zwyczajnego, Sprawozdawczo – Wyborczego  Walnego Zjazdu Delegatów  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, który odbył się w dniu 26 maja 2018 r.

Na początku podziękowała Przewodniczącym obrad  p. Władysławie Magierze i p. Stanisławowi Kubiciusowi za sprawne prowadzenie obrad WZD, a p. Aleksandrze Czajkowskiej i p. Halinie Kożusznik za protokołowanie obrad WZD.

Podziękowania  imienne zostały skierowane również do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji  Walnego Zjazdu Delegatów  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,  a także zabezpieczyli obsługę gastronomiczną tych obrad.

Następnie Pani Prezes pogratulowała obecnym na zebraniu, a wybranym przez WZD, na kolejną kadencję  w latach 2018 – 2022,  do  Zarządu Głównego MZC, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

            Kolejno prowadząca obrady przypomniała, że Delegaci na Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  dokonali wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję w latach 2018 – 2022 i stwierdziła , iż  nowo wybrane  władze Stowarzyszenia muszą się ukonstytuować w dniu dzisiejszym tj. na pierwszym posiedzeniu  Zarządu Głównego  MZC, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

Wybór Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i  Sekretarza  Zarządu Głównego MZC

 

            Pan Bronisław Brudny zaproponował na Prezesa ZG MZC  panią Martę Kawulok.Tę kandydaturę podali również p. Halina Sajdok - Żyła, Jolanta Skóra i Jadwiga Wąsowicz.

Z sali obrad nie padły inne propozycje kandydatów do tej funkcji. Pani Marta Kawulok wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pan Bronisław Brudny wysunął wniosek , aby jawnie przegłosować kandydaturę p. Marty Kawulok  na Prezesa Zarządu Głównego MZC. Obecni poparli ten wniosek i Pan Bronisław Brudny przeprowadził głosowanie.

Pani Marta Kawulok  została wybrana jednogłośnie na Prezesa Zarządu Głównego MZC   na kolejną kadencję w latach 2018 – 2022.

Pani Prezes podziękowała obecnym za  powierzenie jej funkcji Prezesa i dodała,iż będzie starała się   wywiązywać z tej funkcji sumiennie i rzetelnie.

            Następnie Pani Prezes zaproponowała kandydatów do pełnienia funkcji wiceprezesów:

Bronisław Brudny                             Wiceprezes ds. Łączności z Kołami Terenowymi

Cezary Tomiczek                               Wiceprezes ds. Wydawniczych

Jadwiga Wąsowicz                            Wiceprezes ds Edukacji Regionalnej,Szkolnictwa i Młodzieży

Leszek Pindur                                    Wiceprezes ds. Administracyjno -Gospodarczych

 

Kandydaci wyrazili zgodę. Z sali nie padły inne propozycje.

Pani Prezes wysunęła wniosek , aby jawnie przegłosować kandydatury osób do pełnienia funkcji wiceprezesów. Obecni poparli ten wniosek i jednogłośnie, wybrali  wyżej wymienionych  kandydatów do pełnienia funkcji wiceprezesów. Nowi Wiceprezesi  podziękowali za wybór.

 

            Kolejno pani Prezes zaproponowała  kandydatów  do pełnienia funkcji Skarbnika  i Sekretarza ZG MZC:

Irena Skrzyżala                                  Skarbnik  ZG MZC

Aleksandra Czajkowska                    Sekretarz  ZG MZC.

 

Kandydaci  wyrazili zgodę. Z sali nie padły inne kandydatury.

Pani Prezes wysunęła wniosek, aby jawnie przegłosować kandydatury osób do pełnienia funkcji Skarbnika i Sekretarza Zarządu Głównego MZC. Obecni   poparli ten wniosek i jednogłośnie, wybrali  wyżej wymienionych  kandydatów do pełnienia funkcji  Skarbnika i Sekretarza.Wybrani podziękowali  za wybór.

Po głosowaniach Pani Prezes  stwierdziła, że Zarząd Główny ukonstytuował się i postawiła wniosek o podjęcie Uchwały dotyczącej  składu Zarządu Głównego MZC na lata 2018 – 2022 .    

Zarząd Główny MZC podjął jednogłośnie  Uchwałę  nr 7 / 18 , z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie składu Zarządu Głównego MZC na lata 2018 – 2022.     

 

            Kolejno Pani Prezes poprosiła członków Głównej Komisji Rewizyjnej, aby w nowo wybranym składzie dokonali  wyboru przewodniczącego , zastępcy,  sekretarza i członków GKR i przedstawili  członkom Zarządu Głównego  wyniki wyborów.

Wybrani przez WZD  członkowie GKR opuścili salę obrad, aby się ukonstytuować czyli dokonać   wyboru przewodniczącego , zastępcy,  sekretarza i członków GKR. Wyniki ukonstytuowania się GKR  przedstawiła Przewodnicząca GKR:

Tarnawa- Marczak Jadwiga   przewodnicząca GKR

Bałandziuk Lucyna                zastępca przewodniczącego

Wałga Jerzy                           sekretarz GKR

Karasińska Małgorzata          członek GKR

Radziszewska Krystyna         członek GKR

 

Pani Prezes w imieniu Zarządu Głównego podziękowała członkom GKR za ukonstytuowanie się i

postawiła wniosek o podjęcie Uchwały dotyczącej  składu Głównej Komisji Rewizyjnej MZC na lata 2018 – 2022 .  

Zarząd Główny MZC podjął   Uchwałę  nr 8 / 18, z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie składu Głównej Komisji Rewizyjnej MZC na lata 2018 - 2022  

 

Następnie Pani Prezes poprosiła członków Sądu Koleżeńskiego ,  aby w nowo wybranym składzie dokonali  wyboru przewodniczącego , zastępcy,  sekretarza oraz członków  Sądu Koleżeńskiego i przedstawili  członkom Zarządu Głównego  wyniki wyborów.

Wybrani na WZD kandydaci do Sądu Koleżeńskiego opuścili salę obrad, aby ukonstytuować się.

Wyniki wyborów  przedstawił Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego:

Czupryna Mateusz                 przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Franek Karok                         zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

Koczoń Genowefa                 sekretarz  Sądu Koleżeńskiego

Gańczarczyk Leczek              członek Sądu Koleżeńskiego

Sznapka Maria                       członek Sądu Koleżeńskiego

 

Pani Prezes w imieniu Zarządu Głównego MZC  podziękowała członkom Sądu Koleżeńskiego za ukonstytuowanie się i postawiła wniosek,  o podjęcie Uchwały w sprawie  składu Sądu Koleżeńskiego  MZC na lata 2018 – 2022.   

Zarząd Główny MZC podjął   Uchwałę  nr 9 / 18, z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie składu  Sądu Koleżeńskiego MZC na lata 2018 – 2022  

 

 

 

            Pani Prezes jeszcze  raz podziękowała wszystkim obecnym za sprawne ukonstytuowanie się i podjęcie Uchwał w tej sprawie. Jak również wszystkim pogratulowała powierzenia odpowiedzialnych funkcji i życzyła owocnej pracy oraz satysfakcji z pełnienia tych funkcji.

 

ad.5  Informacja  o  przygotowaniach do Konferencji Naukowej poświęconej pamięci
        prof. Józefa Pietera

 

            Kolejny punkt posiedzenia dotyczył  informacji o przygotowaniach do  organizowanej przez ZG MZC Konferencji Naukowej, poświęconej  pamięci  prof.  Józefa Pietera, w związku z Jubileuszem 50 -  lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja  odbędzie się w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza w dniu 09 czerwca 2018 r. w godzinach od  10.00 do 13.00. Patronat Honorowy obejmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura. Przygotowaniem konferencji pod kątem merytorycznym  zajmuje się Mariusz Makowski. Stroną organizacyjną zajmuje się Pani Prezes  ZG MZC - Marta Kawulok.

            Pani Prezes poinformowała,  że p. Jacek Pieter zwrócił się z zapytaniem do Zarządu , czy  Macierz Ziemi Cieszyńskiej mogłaby przejąć obowiązki  Fundacji  im. Józefa Pietera. Po dyskusji ,  Zarząd Główny MZC nie wyraził zgody na tę propozycję.

 

ad.7   Z działalności Kół Terenowych Macierzy 

 

Koło MZC nr 1 / Prezes Bronisław Brudny/

 

            13 czerwca br. członkowie Koła nr 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w ramach comiesięcznych spotkań, pojechali do Chaty Chlebowej znajdującej się w Górkach Małych. Program wycieczki zakładał cofnięcie się do czasów, gdy naszym życiem nie rządził jeszcze wszechobecny internet, a siedzenie przed telewizorem z powodzeniem zastępowały np. „szkubaczki”.Chata Chlebowa, miejsce z wielu powodów magiczne, swoim charakterem, wystrojem, ale przede wszystkim fachową, miłą obsługą, nietuzinkowymi acz pełnymi humoru opowieściami „jak to drzewiej bywało”, czy sprzętami, których nie powstydziło by się żadne muzeum techniki, umożliwia taką podróż w czasie. Dodając do tego jeszcze smakowity poczęstunek czyli chleb żytni, „żywe masło” czyli masło bez ulepszaczy czy konserwantów, smalec z ziołami, miód, ale nade wszystko podpłomyki lepione własnymi rękami, spięło całą wizytę w smakowitą i nierozerwalna całość.Program pobytu w Chacie Chlebowej ponadto wypełniony był zapoznaniem się z podstawowymi zbożami i ich zastosowaniem, oglądaniem maszyn rolniczych wykorzystywanych dawniej w uprawie i obróbce ziarna, omówieniem procesu powstawania masła i twarogu z pokazem sprzętów do tego służących, słuchaniem bardzo ciekawych historii z życia pszczół, jak również opowieści o pozyskiwaniu miodu z prezentacją sprzętu pasiecznego. Zachęcano nas również do próby zręczności przy młóceniu cepami, czy mieleniu zboża na żarnach.

Wycieczka do Chaty Chlebowej zorganizowana przed przerwą urlopową, zdaje się wychodzić naprzeciw hasłu bycia bliżej natury czego, jak również dużo słońca i pogody nie tylko atmosferycznej, ale i ducha na zbliżającą się letnią kanikułę, wszystkim członkom i sympatykom Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, życzy Zarząd Koła nr 1.

Na kolejne już wrześniowe spotkanie zapraszamy zwyczajowo w drugą środę miesiąca czyli 12.09. Planujemy wspólne spotkanie z Kołem Przewodników MZC na działkach pracowniczych przy ul. Działkowej w Cieszynie.

 

Koło MZC nr 2 " Mały Jaworowy " w Cieszynie / Prezes Eugeniusz Raabe /

 

- 18.04.2018 -  Kolejny gość Klubu Propozycji to pan Karol Suszka, dyrektor Teatru  Polskiego w Czeskim Cieszynie, z wielką swadą opowiadał pan Suszka o swojej pracy, o krzewieniu polskiej kultury w obcym kraju, wspomnienia i opowieści były przeplatane recytacją pięknych wierszy zaolziańskich poetów. Jak widać z doboru prelegentów tegorocznych Klubów Propozycji, wiodącym tematem jest Zaolzie, we wszystkich jego aspektach, na następne miesiące przewidziane są dalsze spotkania dotyczące spraw zaolziańskich.

 

- 21.04.2018 -  Kilkunastu członków naszego koła uczestniczyło w prezentacji „ Zaolzie potrafi”,

 impreza odbyła się w Domu Kultury „Strzelnica”w Czeskim Cieszynie.

Członkowie Koła uczestniczyli  w uroczystości odsłonięcia 3 nowych lamp na cieszyńskiej uliczce kobiet.

 

- 26.04- 3.05. 2018 członkowie Koła nr 2 mający akredytację, aktywnie brali udział w wielkim  wydarzeniu kulturalnym naszego miasta jakim był XX Przegląd Kino na Granicy

 

- 03 maja 2018 świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, licznie uczestnicząc w  manifestacji i w lekcji patryjotycznego śpiewania

 

- 16 maja tego dnia w Klubie Propozycji odbyło się spotkanie z panem Karolem Cieślarem,który wygłosił prelekcję pod tytułem „ 7 przystanków pamięci”, tytuł odnosi się do miejsc na Zaolziu mających związek z upamiętniem naszych rodaków

 

- 25 maja nasze koło zorganizowało wiosenne zebranie wszystkich członków, połączone z piknikiem i zabawą taneczną, w części oficjalnej dokonano podsumowania minionych miesięcy, omówiono bieżące sprawy organizacyjne i przedstawiono plany na przyszłość, w części piknikowej zjedzono kolację a następnie bawiono się przy muzyce do późnych godzin wieczornych, wydarzenie miało miejsce w  restauracji Kaskada, uczestniczyło 85 osób, w zebraniu uczestniczyła Pani prezes ZG MZC Marta Kawulok

 

- 26 maja wybrani delegaci uczestniczyli w Sprawozdawczo- Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów   MZC

 

- 27 maja nietypowo bo w niedzielę odbyła się pierwsza w tym roku wycieczka, uczestniczyło w niej aż 61 osób, dlatego potrzebne były 2 autokary z niezawodnej firmy Ondraszek,tym razem trasa nie była daleka lecz za to pełna atrakcji, odwiedziliśmy Wisłę a niej miejsca związane z Adamem Małyszem tzn. muzeum trofeów i skocznię wMalince, następnie pojechaliśmy do Trójwsi aby odwiedzić muzeum Jerzego Kukuczki, muzeum na Grapie i Trójstyk w Jaworzynce, w przerwie zwiedzania  zjedzono obiad w Złotym Groniu, gdzie przy okazji podziwiano panoramę Beskidów;

tego samego dnia ci członkowie, którzy nie pojechali na wycieczkę, uczestniczyli w koncercie „ Stryja in memoriam”

Zarząd Koła zwołał w maju 3 zebrania organizacyjne.

 

Koło MZC w Grodźcu / Prezes Irena Skrzyżala/

 

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

10 marca 2018 r. w Barze "Pod Beczką" w Grodźcu odbyło się uroczyste spotkanie członków grodzieckiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.Spotkaniu przewodniczył wiceprezes Koła pan Józef Król, który przywitał przybyłych Gości p.Prezes Zarządu Głównego MZC -  Martę Kawulok wraz z małżonkiem oraz członków Koła i złożył Paniom życzenia z okazji ich Święta.

Czas spotkania umiliła swoją prelekcją o refleksologii p. Anna Konderla- Zając , członkini naszego Koła. W bardzo ciekawy sposób przedstawiła rezultaty leczniczego masażu , który wykonuje w swoim gabinecie w Grodźcu. Odbyło sie losowanie prezentów- niespdzianek, w wyniku którego dwie panie darmowo mogą skorzystać z dobrodziejstwa masażu w gabinecie pani Ani.

Pani Ania pamiętała także o mężczyznach , którym z okazji ich Święta rozdała drobne upominki.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze , przy kawie i cieście, które upiekły członkinie Koła. Wszyscy zajadali się przepysznym gulaszem z kapustą jaki zaserwowała właścicielka lokalu p. Kinga Małecka.

W części artystycznej jedna z członkiń Koła odczytała wiersz śp. Heleny Miklarowej pt. "Jak to naprowde w Raju było". Wiersz pełen humoru, napisany w naszej rodzimej gwarze, wywołał zasłużony uśmiech na twarzach uczestników biesiady, a rozpoczynał się tak:

" Napsioczym na chłopów kapke,

By rozgrzeszyć Ewe – babke.

Hań downi chlopiska wszystko spisowali

I przy łokazyji na baby zwalali"

 

12 maja 2018 r.- Wycieczka na Opolszczyznę

Głównym celem naszego zwiedzania był zamek w Mosznej. Po drodze zajrzeliśmy do Skansenu Wsi Opolskiej. Wśród licznych drzew i krzewów, usytuowano tam kilkadziesiąt obiektów z dawnych lat. Między innymi stare, kryte słomą chaty, młyn wodny, wiatraki, stodoły i spichlerze oraz pradawny, wiejski kościółek. W wielu z nich zachowały się jeszcze przedmioty w całkiem dobrym stanie. Spacerując wąskimi ścieżkami i oglądając chaty od wewnątrz mogliśmy poczuć się jak w dawnym wiejskim siole i wyobrazić sobie, jak żyli i mieszkali nasi pradziadowie.

Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, po drodze do Mosznej, w miejscowości Biała, czekała na nas całkiem inna atrakcja, dzięki której „przenieśliśmy się w czasie” o trzy wieki do przodu.

Mowa o Wytwórni Wód Mineralnych i Napojów „Ustronianka”. W Białej znajduje się jej główny zakład. Do zwiedzenia na wskroś nowoczesnej firmy Państwa Zuzanny i Michała Bożków zostaliśmy zaproszeni przez samego Pana Prezesa, za co serdecznie dziękujemy. Kilkanaście kilometrów dalej, na niewielkim wzniesieniu, w całej swej krasie oczom naszym jawił się zamek w Mosznej z przylegającym do niego przepięknym ogrodem, pełnym kwitnących azalii i rododendronów. Sam zamek ma ciekawą architekturę, nieco „bajkową”. Żal tylko, że wnętrza zamku podczas II wojny światowej zostały splądrowane i zniszczone przez żołnierzy Armii Czerwonej. Dziś niewiele pozostało tam eksponatów, a w części zamku utworzono hotel SPA. Jednakże i tak warto było go zwiedzić.

Na koniec wycieczki zaplanowaliśmy wyjazd na Górę św. Anny i zwiedzenie znajdującego się tam Sanktuarium.

Pogoda tego dnia dopisała, humory uczestników wycieczki także, więc w radosnym nastroju szczęśliwie wróciliśmy wieczorem do domu.

Całość zorganizował i nad przebiegiem naszej wędrówki po ciekawych miejscach czuwał, odpowiedzialny w kole za wycieczki, Bogusław Moczała.

19 maja 2018 r. Smażenie wajecznicy

Zielone Świątki, czyli Święto Zesłania Ducha Świętego to święto kościelne, jedno z najstarszych i zarazem największych świąt chrześcijańskich. Przypadają na niedzielę i poniedziałek pięćdziesiąt dni po Świętach Wielkanocnych, w okresie największego rozkwitu roślin i pełni wiosny. W całym kraju obchodzone są niezwykle uroczyście i w zależności od regionu towarzyszą im różnorakie obrzędy. Na Śląsku Cieszyńskim to głównie wspólne smażenie jajecznicy na ognisku, zwane „wajecznicą”.

 

            Członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu dbają o to, by dawne zwyczaje i obrzędy nie zostały zapomniane. Toteż co roku o tej porze wraz z grupą pszczelarzy spotykamy się na Zagórze w letnim ogródku Baru Pod Lasem. Prowadzą go Pani Jadzia i Pan Walek Greniowie, zawsze przychylni naszym spotkaniom, za co bardzo dziękujemy. I jak nakazuje tradycja wspólnie smażymy, a potem konsumujemy wajecznicę na wędzonce i ze szczypiorkiem.

Tym razem, ku uciesze pań, smażeniem wajecznicy zajęli się panowie, pod nadzorem Gospodarza. Trzeba przyznać, że zrobili to profesjonalnie. Wajecznica była niezwykle smaczna!

Na wajecznicy sprawa się nie kończyła. Pan Zbigniew Płoszczak, szef Koła Pszczelarzy własnoręcznie przygotował pyszny smalec, którym potem ochoczo smarowaliśmy chleb i zajadaliśmy się do woli. Zaś Pani Ola Cebulak zaserwowała nam równie smaczne ogórki kiszone. Do ogórków i chleba ze smalcem, jak każe tradycja, znalazło się coś rozweselającego. A jako że jajka były od szczęśliwych kur i wszystko smakowało obłędnie, wiec nie obeszło się bez wspólnego śpiewania i ogólnej wesołości.

 

Klub Literacki "Nadolzie" / Prezes Jolanta Skóra / 

 

Promocja tomiku „Świat pędzi na oślep” Krystyny Kurzycy

15 maja 2018r. w KL „Nadolzie” obchodzono małe święto za sprawą Krystyny Kurzycy, która promowała wydany własnym sumptem  autorski   tomik pt: „Świat pędzi na oślep”.

Wiersze autorki recytowała  Zdzisława Mielczarska, natomiast Julia Markiel uświetniła promocję   grą   na haligonce (rodzaj akordeonu). Pani Krystyna brylowała i bawiła licznie przybyłych gości, recytując humorystyczne  wiersze gwarowe zazwyczaj kończone żartobliwą pointą.

 

ad.6  Sprawy bieżące

 

Pani Prezes przekazała informacje :

 

- o udziale w pogrzebie śp. Kornelii Ruty Lissowskiej

W pogrzebie Członka Honorowego Macierzy p. Kornelii Ruty Lissowsiej wzięli udział przedstawiciele Koła nr 1 "Centrum" w Cieszynie oraz Klubu Literackiego " Nadolzie", których  członkiem  była Pani Kornelia Ruta Lissowska, a także przedstawiciele ZG MZC z p. Prezes Martą Kawulok i wiceprezesem Bronisławem Brudnym. Mowę pożegnalną wygłosiła Prezes KL "Nadozie" Jolanta Skóra. Został wystawiony Sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym stanęli członkowie Koła nr 1. Bukiety kwiatów z ostatnim pożegnaniem złożyli Członkowie obu Kół i Zarządu Głównego MZC.

 

- o  wycieczce krajoznawczej "Harcerski Alert – Po ścieżce historii"

Pan Władysław Kristen zaproponował członkom Zarządu Głównego MZC wycieczkę krajoznawczą Harcerski Alert – Po ścieżce historii w dniu 28 kwietnia 2018 r.Termin zgłoszenia w Biurze Zarządu Głównego MZC do 25.04.2018 r.

 

- o przygotowaniu   projektu  Uchwały na WZD w sprawie zbycia działki w Jaworzynce Zapasiekach

 

- o  Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym  w CKH – Prezesem został ponownie p.  Stefan Król

 

-o  rozmowie z Wójtem Gminy Hażlach – zostały zabezpieczone  środki / 50 tys./  na zakup nieruchomości - Domu Ludowego w Pogwizdowie. Wójt i radni Gminy Hażlach postanowili , aby ta nieruchomość pozostała w majątku Gminy Hażlach

 

 

- o tym, iż Wójt Gminy Hażlach p. Grzegorz Sikorski postanowił wstąpić do Koła MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie na najbliższym zebraniu Koła

 

-o  rozmowie  z p. J. Gazurkiem – Wójtem Gminy Istebna na temat realizaci projektu wmurowania "Kapsuły czasu" na Trójstyku. Wstępne propozycje terminu reallizacji projektu – październik lub listopad 2018. Pan Czesław Muszalik , były Prezes koła w Jaworzynce Zapasiekach wykonał już bezinteresownie 4 Kapsuły z miedzi. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni.

 

            Główna Księgowa Stowarzyszenia p. Alina Hławiczka zwróciła się do Zarządu Głównego MZC   o podjęcie Uchwały dotyczącej  opłat za najem sali konferencyjnej w Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14, przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Członkowie tego Towarzystwa uczestniczą w spotkaniach systematycznie 1 raz w tygodniu przez 2 godziny.

Po dyskusji Pani Prezes wysunęła wniosek , aby obciążyć PTE kwotą 25 zł za spotkanie. Następnie ten wniosek poddała pod głosowanie.Członkowie Zarządu Głównego MZC jednogośnie poparli wysunięty wniosek.

Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu  09 kwietnia 2018 r. podjął Uchwałę nr 6/ 18 dotyczącą opłaty za najem sali przez PTE w kwocie 25 zł za spotkanie.

 

            Pan Henryk Franek wyszedł z  propozycją wydania przez Macierz okolicznościowego znaczka i koperty z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zarząd Główny przychylnie ustosunkował się do wniosku i zobowiązał pomysłodawcę do rozeznania jakie byłyby koszty, które musielibyśmy ponieść.

 

             Pani  Prezes poinformowała zebranych  o wpłacie 170 zł na konto Hospicjum Łukasza Ewangelisty w Cieszynie, zgodnie z wolą śp. Tadeusza Kopoczka,  Członka Honorowego Macierzy, oraz członka Koła nr 1 MZC "Centrum" w Cieszynie,  zamiast zakupu kwiatów na uroczystość pogrzebową zmarłego.  Zarząd Główny  MZC przelał powyższą kwotę na cele charytatywne. Na kwotę tę złożyły się wpłaty 100 zł od ZG MZC, od  Koła MZC nr 1 - 50 zł i od
p. Janiny Guziur – 20 zł.Obecna na spotkaniu p. Halina Sajdok- Żyła , podziękowała za wpłatę na  Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. 

 

            Kolejno Pani Prezes przekazała informacje  o  przebiegu   spotkania RFSŚC w dniu 23  maja 2018 roku, które było spotkaniem informacyjnym.  Rada Funduszu Stypendialnego również w tym roku podjęła współpracę  z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, która umożliwi przyznanie 6 osobom Stypendium Pomostowego " Dyplom z marzeń".  Pismo z informacją o kolejnej edycji przyznawania Stypendiów dla młodzieży klas maturalnych oraz studentów I roku studiów dziennych został przesłany do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych,  publicznych powiatu cieszyńskiego. W przypadku stypendiów pomostowych od tego roku obowiązuje jeden próg dochodowy brutto, nie będą wymagane dokumenty z tytułu  niepełnosprawności któregoś z członków rodziny. O stypendium nie mogą się starać studenci szkół wojskowych.

Młodzież klas maturalnych i studenci I roku studiów dziennych mogą starać się również  o przyznanie   stypendium macierzowego i nagrody specjalnej. Wymogi , jakie muszą spełnić wnioskodawcy zostały zamieszczone na stronie internetowej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Na kolejnym  spotkaniu RFSŚC, które  odbędzie się w sierpniu zostaną rozpatrzone wnioski o stypendia pomostowe , a we wrześniu wnioski o stypendia macierzowe i nagrodę specjalną.

Uroczystość wręczenia wszystkich  przyznanych stypendiów odbędzie się  w październiku 2018 r na Zamku w Cieszynie.

 

            Następna informacja dotyczyła terminu składania artykułów do Kalendarza Cieszyńskiego 2019. Pani Prezes przypomniała , że ostateczny termin  składania artykułów  upływa z końcem czerwca 2018 roku.

 

ad.7  Zaproszenia

 

 Pani Prezes zwróciła się do obecnych z zaproszeniem:

 

- na Konferencję Naukową  poświęconą prof. Józefowi Pieterowi , w dniu 09.06. 2018. Chęć udziału zgłosiło 12 członków ZG MZC,

 

- do udziału w  uroczystości poświęconej  79 - rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej –01.09.2018  Poczet sztandarowy wystawi Koło MZC nr 6 " U Zduna" w Cieszynie,

 

- do udziału w  VIII Złazie   Górskim  im. W. Orszulika z metą  w schronisku w Wiśle na Kamiennym –  15.09.2018 r.

 

ad.8  Zakończenie obrad

 

            Na zakończenie obrad Pani Prezes podziękowała wszystkim obecnym za udział w pierwszym posiedzeniu  w nowej kadencji Zarządu Głównego MZC.  Życzyła udanych wakacji i zasłużonego wypoczynku.Przypomniała,  że kolejne spotkanie Zarządu Głównego MZC odbędzie się w pierwszy poniedziałek września tj. 03.września 2018 r.

 

 

            Protokolant:                                                                                  Prowadzący obrady:

 

      Aleksandra Czajkowska                                                                         Marta Kawulok

 

 

 

 

Facebook
MZCnew version 11