Okólnik nr 4/17

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 4/17

OKÓLNIK NR 4 / 17

Z POSIEDZENIA  ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

W DNIACH 11 WRZEŚNIA  i 03  PAŻDZIERNIKA 2017 r.

 

 

 1. Informacje o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

w miesiącach lipiec,  sierpień, wrzesień i pażdziernik 2017 r.

 1. Dyskusja  na temat zbycia Domu Ludowego w Pogwizdowie.
 2. Informacja Głównej Księgowej dotycząca wydatków ponoszonych przez Zarząd Główny MZC/ Mała Łąka – płatności za  prąd, Dom Ludowy w Pogwizdowie – podatki za okres ostatnich 7 lat, remonty, podatki za pozostałe nieruchomości/.
 3. Uchwała ZG MZC   w sprawie podwyżki czynszu dla najemców od stycznia 2018 r.
 1. Uchwała ZG MZC w sprawie przyznania "Aktów Uznania" członkom Koła nr 2 "Mały

Jaworowy "w Cieszynie.

 1. Relacja z uroczystych obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 2. Informacja dotycząca przyznanych stypendiów macierzowych, na rok szkolny 2017/2018, przez Radę Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.
 3. Informacja dotycząca spotkania Kolegium Redakcyjnego "Kalendarza Cieszyńskiego 2018".
 4. Informacja na temat udziału w I Festiwalu "Cieszyński Przekładaniec".
 5. Z działalności Kół Terenowych Macierzy.
 6. Sprawy bieżące:
 • informacja w sprawie udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego "Niepodległa";
 • udział w projekcie  wyjazdu edukacyjnego „Śladami Adama Mickiewicza” dla działaczy PZKO z   Zaolzia i Kongresu Polaków - pozyskanie dofinansowania z puli Senatu RP;
 • zawiadomienie o czynnościach ustalania przebiegu granic działki nr 42 położonej przy ul. Stalmacha 14;
 • informacja dotycząca  terminu uroczystego wręczenia stypendiów.

 

 

ad. 1  Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w miesiącach:  sierpniu i wrześniu br.

 

 • 01 sierpnia 2017 r. – udział w spotkaniu " W rocznicę godziny "W" -  Pamięć 44";
 • 05 sierpnia 2017 r. – udział w uroczystości wspomnieniowej poświęconej 73 rocznicy egzekucji 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich wiosek przez hitlerowskich okupantów;
 • 06 sierpnia 2017 r. - udział w uroczystości Jubileuszowej 70. rocznicy powstania PZKO i  organizacji Gorolskiego Święta.  Pani Prezes Marta Kawulok przekazała na ręce Prezesa PZKO
  p. J. Ryłki list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz obraz artysty malarza p. Dariusza Orszulika. W uroczystości wzięli udział  przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Konsulatu Polskiego w RC, Wojewoda Śląski, Burmistrz Miasta Cieszyna. Został odczytany list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Obecni byli również p. Anastazja Żur – była Prezes;
 • Koła w Stumieniu, obecny Prezes Koła p.Bronisław Świeży i p. Zdzislaw Wyleżuch – członek ZG MZC;
 • 30 sierpnia 2017 r. - posiedzenie RFSŚC w sprawie stypendiów pomostowych "Dyplom z marzeń";
 • 31 sierpnia 2017 r. - pogrzeb śp. Jana Golca – Członka Honorowego Macierzy. Pogrzeb odbył się w Sopocie. Zostały złożone listy kondolencyjny na ręce Małżonki J. Golca oraz siostry - Stefanii Bojdy. Z ramienia Macierzy w uroczystościach pogrzebowych wzięli udział: p. Teresa Waszut oraz p. Wojciech Grajewski. Na grobie został złożony wieniec z Ostatnim Pożegnaniem od ZG MZC i wszystkich Macierzowców. Obecni na zebraniu Zarządu Głównego MZC minutą ciszy uczcili pamięć  śp. Jana Golca;
 • 01 września 2017 r. – udział w uroczystych obchodach 78. rocznicy wybuchu II wojny światowejp;
 • 04 września 2017 r. – spotkanie Komitetu Organizacyjnego Niepodległa, uczestniczyła Pani Prezes Marta Kawulok i członek ZG Władysława Magiera;
 • 07 września 2017 r. – wernisaż wystawy  p. Jancewicz "Metoda grafiki igłowej" w Muzeum Drukarstwa, udział wzięli  wiceprezes  K. Franek i czlonek ZG Jerzy Wałga;
 • 09 września 2017 r. – VII Złaz Górski MZC im. W. Orszulika z metą w schronisku w Wiśle na Kamiennym - organizowany przez Zarząd Główny MZC i Koło nr 4 Przewodników. Uczestniczyło 21 osób.Piękna pogoda i dobre humory uczestników połączone ze śpiewem regionalnych pieśni sprawiły,że VII  ZłazGórski im. Władysława Orszulika w opinii wszystkich obecnych został uznany jako bardzo udany. Nie zabrakło również tradycyjnej grochówki i pieczenia na ognisku smacznych kiełbasek;
 • 13 września2017 r. – posiedzenie Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego, uczestniczyli prezes Marta Kawulok i wiceprezes Leszek Pindur;
 • 16 września 2017 r. – I Festiwal Organizacji Pozarządowych „Cieszyński Przekładaniec”, na którym prezentowaliśmy  działalność  naszego Stowarzyszenia;
 • 17 września 2017 r. – Koncert w Kościele Ewangelickim w Jasienicy z okazji Jubileuszu 500 lecia Reformacji – uczestniczyli członkowie ZG MZC Józef Król i Edward Cichy;
 • 26 września 2017 r. – kolejne  spotkanie Komitetu organizacyjnego Niepodległa, uczestniczyła Pani Prezes Marta Kawulok i członek ZG Władysława Magiera;
 • 27 września 2017 r. – Posiedzenie Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego, uczestniczyły prezes Marta Kawulok, członek ZG Grażyna Tomecka.

 

ad. 2  Dyskusja na temat zbycia Domu Ludowego w Pogwizdowie

 

Pani Prezes Marta Kawulok przypomniała zebranym o spotkaniu z Wójtem Gminy Hażlach p. Grzegorzem Sikorskim, które mialo miejsce na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego MZC w dniu 26 czerwca 2017 r. Wójt Gminy przedstawił stanowisko Radnych w sprawie nabycia Domu Ludowego w Pogwizdowie oraz 6 arowej działki będących własnością Macierzy. Propozycja Gminy Hażlach to 10% operatu szacunkowego + koszty związane z przejęciem własności  czyli ok. 30 tys. zł.Członkowie Zarządu Głównego MZC nie wyrazili zgody na sprzedaż nieruchomości za tak niską kwotę. Pani Prezes zaproponowała 20% operatu szacunkowego. Wójt Gminy obiecał, że tę propozycję przedstawi na najbliższej sesji Rady Gminy Hażlach, a efekty debaty przedstawi Pani Prezes.

Po tym przypomnieniu rozpoczęła się dyskusja.

Głos zabrała Główna Księgowa Stowarzyszenia p. Alina Hławiczka. Poinformowała,  że zapoznała się wyceną przedstawioną w operacie szacukowym i jej zdaniem wycena budzi wątpliwości, gdyż nieruchomość będącą własnością Macierzy porównano z trzema nieruchomościami, w tym z dwiema o zdecydowanie gorszym położeniu komunikacyjnym. Należy jeszcze uwzględnić cenę ponad 6-arowej działki.

Nastepnie Pan Jerzy Wałga, postawił wniosek o nieodpłatne przekazanie Gminie Hażlach nieruchomości - wniosek w wyniku głosowania został odrzucony.

Drugi wniosek postawił  wiceprezes - L. Pindur – prowadzić negocjacje w oparciu o cenę pośrednią między dwiema kwotami przedstawionymi w operatach  szacunkowych  w 2010 r - 312 tys zł  i w 2017 r. – 220 tys. zł.

Trzeci wniosek postawiła Prezes Marta Kawulok – rozpocząć negocjacje od 20% kwoty operatu szacunkowego z 2017 r.

Ostatecznie przyjęto, aby Wójtowi i Radnym Gminy Hażlach zaproponować rozwiązanie zgodne z wnioskiem drugim postawionym przez wiceprezesa L. Pindura.

Na zakończenie dyskusji Pani Prezes poinformowała, że wszystkie uwagi Zarządu Głównego przekaże Wójtowi i zaprosi Go na kolejne posiedzenie ZG MZC.

 

Ponowne spotkanie członków Zarządu Głównego z przedstawicielami Gminy Hażlach odbyło się 03 października 2017 r.

Zaproszeni Goście w imieniu mieszkańców i Rady Gminy Hażlach przedstawili propozycje dotyczące nabycia przez Gminę Hażlach Domu Ludowego w Pogwizdowie, stanowiącego własność naszego Stowarzyszenia.

Zaproponowali ponownie 10 % wartości budynku, motywując to złym stanem budynku, przy czym pod uwagę brano wartość obiektu według operatu szacunkowego, który zlecił Urząd Gminy Hażlach jako zainteresowana strona w nabyciu, a którego wycena wynosi 212 000 zł. Radni oraz Wójt Gminy przedstawili plany związane z nabyciem Domu Ludowego, mówili o  ogromnych kosztach jego remontu oraz przeznaczeniu obiektu po zakończeniu remontu. W przedstawianych planach zwracali szczególną uwagę na oczekiwania mieszkańców Pogwizdowa związane z podtrzymaniem tradycji, tj. przeznaczeniem Domu Ludowego na działalność kulturalną, a także na możliwość reaktywowania Koła Macierzy w Pogwizdowie, które swoją siedzibę znalazło by w wyremontowanym budynku.

            W burzliwej dyskusji w imieniu Zarządu Głównego Macierzy swoje opinie i propozycje przedstawili m.in. Grażyna Tomecka Skarbnik ZG MZC w latach 2000-2010 przypominając ten okres działalności Koła w Pogwizdowie i problemy związane z utrzymaniem obiektu, jego remontami oraz problemy związane z najemcami. Proponowała zwiększenie kwoty zbycia obiektu do 20 % wartości pośrednio pomiędzy operatem szacunkowym wykonanym w 2010 roku na zlecenie MZC, a wyceną zleconą na zamówienie Urzędu Gminy Hażlach.

            Kolejno Główna Księgowa ZG MZC nakreśliła sytuację finansową Stowarzyszenia i wpływ kosztów utrzymania Domu Ludowego w Pogwizdowie za ostatnie 7 lat. Generowane koszty utrzymania, bieżące remonty oraz niewielkie wpływy z czynszów zmusiły Stowarzyszenie do podjęcia decyzji o zbyciu budynku - Domu Ludowego w Pogwizdowie. A Pani Prezes dodała, iż Zarząd Główny MZC w pierwszej kolejności postanowił wystąpić z propozycją sprzedaży do Urzędu Gminy w Hażlachu.

            Kolejno  członkowie Zarządu mówili o zrozumieniu stanowiska mieszkańców Pogwizdowa zainteresowanych przekazaniem obiektu w ręce Gminy oraz o racjach Zarządu w negocjowaniu najkorzystniejszej dla nas ceny sprzedaży.

Następnie członek Prezydium Henryk Franek postawił wniosek aby zaproponować kwotę
40 000zł netto jako ostateczną cenę sprzedaży. Prezes Marta Kawulok poddała wniosek pod głosowanie tj. propozycję negocjowania kwoty 40 000 zł jako ostatecznej ceny sprzedaży. W głosowaniu jawnym, głosowało 8 osób za, 3 osoby głosowały przeciw.

Po głosowaniu Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski stwierdził, iż z propozycją ostatecznej ceny sprzedaży Domu Ludowego w Pogwizdowie zapozna radnych Gminy Hażlach, którzy po dyskusji podejmą decyzję czy Gmina nabędzie budynek. O podjętej decyzji Zarząd Główny Macierzy zostanie powiadomiony.

 

ad.3 Informacja Głównej Księgowej dotycząca wydatków ponoszonych przez Zarząd Główny MZC/ Mała Łąka – płatności za prąd, Dom Ludowy w Pogwizdowie – podatki za okres ostatnich 7 lat, remonty, podatki za pozostałe nieruchomości/

             Główna Księgowa Alina Hławiczka przedstawiła sytuację finansową Stowarzyszenia. Jako sprawę pilną należy wyjaśnić obciążenie Zarządu Głównego kosztami energi elektrycznej w obiekcie na Małej Łące, użytkowanym przez Sekcję Militarną działającą przy Klubie Hobbystów, która to powinna pokrywać te koszty w całości.

Dalej stwierdziła, iż uregulowanie stanu prawnego naszej nieruchomości przy ul. Stalmacha 14 (siedziba ZG MZC) spowodowało naliczanie podatku od nieruchomości za ten budynek, co stanowi duże obciążenie przy i tak ogromnych kosztach utrzymania obiektu. Ogromne koszty na całości działalności stowarzyszenia przy niewielkich sukcesywnie dochodach doprowadziło do bardzo trudnej sytuacji finansowej. Brak jest pomysłu na poprawę tej sytuacji, a wręcz ma ona tendencje narastającą.

 

ad. 4  Uchwała Zarządu Głównego MZC w sprawie podwyżki czynszu od stycznia 2018 roku

            Główna księgowa Stowarzyszenia p. A. Hłaiwczka poinformowała o obecnie obowią-zujących czynszach dla naszych najemców i przedstawiła propozycję zmiany stawek czynszu od nowego roku kalendarzowego. Po dyskusji  Zarząd Główny MZC podjął:

 Uchwałę nr 1 / 17 dotyczącą podniesiena czynszu dla najemców od stycznia 2018 roku:

- o 3% dla płacących sam czynsz a media we własnym zakresie

- o 7% dla płacących za czynsz i media

Za Uchwałą głosowało 8 osób, 1osoba – wstrzymała się od głosu.

 

ad. 5 Uchwała ZG MZC w sprawie przyznania "Aktów Uznania " członkom Koła nr 2 "Mały

    Jaworowy "w Cieszynie:

            Zarząd Główny MZC na swoim posiedzeniu w dniu 11 września br. rozpatrzył trzy wnioski skierowane przez Zarząd Koła nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie w sprawie uhonorowania "Aktem Uznania" następujących członków Koła:

 p. Czyrlicką Jadwigę;

 p. Dróżdż Mariannę;

 p. Juroszek Jarosława.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem,  Zarząd Główny MZC jednogłośnie podjął Uchwałę nr 2 / 17

przyznającą wymienionym osobom “Akt Uznania"

 

ad. 6 Relacja z uroczystych obchodów 78. Rocznicy wybuchu II wojny światowej

            Rada Miejska Cieszyna, Burmistrz Miasta Cieszyna, Rada Powiatu Cieszyńskiego oraz Starosta Powiatu Cieszyńskiego przesłali do Zarządu Głównego MZC zaproszenie do udziału w    uroczystych obchodach upamiętniających wybuch II wojny światowej w dniu  01 września br.

Z ramienia Zarządu Głównego uczestniczyli: pani Prezes ZG MZC Marta Kawulok, wiceprezes Jadwiga Wąsowicz, wiceprezes Bronisław Brudny, oraz członek ZG MZC Władysława Magiera, ponadto prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy.

Pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu zostały złożone kwiaty. Został wystawiony Sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym udział wzięli członkowie Koła nr 6 "U Zduna" w Cieszynie.

Pani Prezes Marta Kawulok podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w uroczystych obchodach.

 

ad. 7 Informacja z posiedzenia Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego

            Pani Prezes poinformowała zebranych, o posiedzeniu RFSŚC, które odbyło się w dniu 30 sierpnia br., a na którym rozpatrzono wnioski złożone przez kandydatów do stypendiów pomostowych "Dyplom z marzeń". Złożonych zostało 11 wniosków , z których jeden nie spełniał wymogów formalnych. Dlatego rozpatrzono 10 wniosków, z których 7 uzyskało rekomendację naszego Stowarzyszenia. 31 sierpnia br. do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi zostało przesłanych 7 wniosków, które uzyskały pozytywną rekomendację RFSŚC, wraz z wszystkimi wymaganymi przez Fundację dokumentami.

 

Na posiedzeniu Rady Funduszu Stypendialnego w dniu 27 września 2017 r. przyznano stypendia macierzowe dla uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów, stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta oraz nagrody specjalne na rok szkolny 2017/2018:

 -   8 stypendiów dla uczniów klas maturalnych po 900 zł /ufundowane przez Starostę Powiatu

         Cieszyńskiego i Burmistrza Miasta Cieszyna/

 -   3 stypendia  dla studentów 1 roku po 1800 zł

 -  5 stypendiów po 3000 zł /ufundowane przez sponsora p. Zbigniewa Kajmowicza/

 -  1 stypendium artystyczne 2700 zł / ufundowane przez p. Jana  Olbrychta/

 -  3 nagrody specjalne po 500 zł

 -  6 stypendiów pomostowych po 1250 zł

Koszty wypłacanych stypendiów w 65% pokryte będą ze środków zewnętrznych (darowizny, granty). Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi w dniu 28 października 2017 r. o godz. 15 na Zamku w Cieszynie.

 

ad. 8  Informacja dotycząca spotkania Kolegium Redakcyjnego "KC 2018"

             Komitet Redakcyjny Kalendarza Cieszyńskiego kończy prace nad „Kalendarzem Cieszyńskim 2018” . Tematem przewodnim będą artykuły związane z Jubileuszem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Treść Kalendarza wplata się w deklarację udziału naszego Stowarzyszenia w Programie Jubileuszowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 

ad. 9  Informacja na temat organizacji I Festiwalu " Cieszyński Przekładaniec"

            Pani Prezes poinformowała zebranych o organizowanym, w dniu 16.09.2017 r., na Rynku
I Festiwalu "Cieszyński Przekładaniec", w którym będą prezentować swoją działalność  organizacje pozarządowe. Macierz będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Prezentację multimedialną o Macierzy przygotuje p. Kapias na podstawie materiałów ze strony internetowej Macierzy. Na przygotowanym stoisku zostaną zaprezentowane wydawnictwa macierzowe oraz rękodzieło p. Łucji Dusek członkini Koła nr 6 "U Zduna" w Cieszynie. Ponadto

Macierz reprezentować będzie również Koło nr 8 Cieszyn - Mnisztwo wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, które przygotują potrawy regionalne.

W dniu 16 września 2017 roku Macierz Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyła w I Festiwalu „Cieszyński Przekładaniec”. Impreza odbyła się na Cieszyńskim Rynku.

 

ad. 10  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło nr 2 MZC "Mały Jaworowy" w Cieszynie / Prezes Eugeniusz Raabe/

 • 15 maja nasze koło odbyło pierwszą w tym roku wycieczkę, trasa wiodła drogami Opolszczyzny, zwiedziliśmy zamek w Mosznej wraz z jego pięknymi ogrodami, zachwycaliśmysię bogactwem i wyrafinowaniem tej posiadłości wielkiego magnata przemysłowego, oglądaliśmy piękno kwitnących azalii i zachwycające wnętrza pałacowe, obejrzeliśmy skansen wsi opolskiej w podopolskich Bierkowicach, odbyliśmy pogłębiony spacer z przewodnikiem po Opolu, a na koniec wspięliśmy się stromymi schodami do sanktuarium na Górze Św. Anny. W wycieczce uczestniczyło 48 zachwyconych osób.
 • 19 maja w Klubie Propozycji miało miejsce spotkanie z panią Krystyną Roszak - nauczycielką czesko-cieszyńskich szkół, a także autorką opowiadań pisanych w gwarze zaolziańskiej.
 • 3 czerwca w cieszyńskiej restauracji Kaskada zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie członków naszego koła, na zaproszenie odpowiedziało 87 osób, spotkanie miało część oficjalną,  w czasie której wręczyliśmy legitymacje nowym członkom, uhonorowaliśmy panią Janinę Nytrę  medalem P. Stalmacha przyznanym przez Zarząd Główny MZC, opowiedzieliśmy o odbytej  w maju wycieczce i przedstawiliśmy plany dotyczące następnej. Naszymi gośćmi byli członkowie  Macierzy Szkolnej w Wędryni z panią prezes Renatą Konstankiewicz na czele. Po części oficjalnej  zjedliśmy podaną kolację i już w bardziej luźnej atmosferze bawiliśmy się przy muzyce pana Hanzla do późnych godzin wieczornych. Warto dodać, że nasze spotkania są świetną okazją do integracji pokoleniowej i środowiskowej, nasi członkowie i sympatycy wywodzą się z  różnych  grup zawodowych i są bardzo zróżnicowani wiekowo, nasi najmłodsi członkowie mają ledwie 30 lat, a najstarsi ponad 80, dzięki atrakcyjnej działalności naszego koła taka wspólnota jest możliwa.
 • 21 czerwca w Klubie Propozycji odbyło się spotkanie z panią Ireną Klimczak z LesznejGórnej, szefową Estrady Ludowej Czantoria, autorką książki „Nasi przodkowie i obyczaje”, spotkanie to wpisuje się w cykl spotkań o kulturze i języku naszego regionu, organizowanych przez naszekoło w ramach Klubu Propozycji.
 • 4 lipca kilkoro członków naszego koła pojechało do Wędryni na zaproszenie tamtejszego koła seniorów PZKO  na poetyckie spotkanie z panią Krystyną Kurzycą, ta wizyta wpisuje się w zainicjowaną przez nas współpracę z wędryńskimi działaczami Macierzy i PZKO.

 

 • W dniach 6-9 lipca 32 osoby z naszego koła i także z koła grodzieckiego pojechały do Olsztyna na największą, jak do tej pory, wycieczkę będącą wspólną inicjatywą Koła nr 2 i Koła warmińsko-mazurskiego. Otoczeni od pierwszego dnia opieką i niezwykłą gościnnością naszych gospodarzy, mieliśmy okazję i wielki zaszczyt poznać mnóstwo wspaniałych osób, odwiedzić miejsca tak ważne dla polskiej kultury i historii, podziwiać mazurskie krajobrazy i cieszyć się z tych wspaniałych dni, które były nam dane. Program wycieczki nie dawał nam nawet chwili wytchnienia, mieliśmy czas wypełniony co do  minuty, a nasi gospodarze z profesorem Farugą na czele, zaplanowali dla nas zwiedzanie i spotkania  z wybitnymi ludźmi. Zwiedziliśmy kampus uniwersytecki w Kortowie i stare miasto w Olsztynie. Poznaliśmy miejsca związane z Jerzym Lancem, byliśmy w Świętej Lipce i Mrągowie, odwiedziliśmy sanktuarium w Gietrzwałdzie, wysłuchaliśmy wspaniałego wykładu, wygłoszonego specjalnie dla nas przez profesora Achremczyka, a dotyczącego historii Warmi i Mazur. Czas spędzony w Olsztynie pozostanie dla nas niezapomniany i miejmy nadzieję da nam inspirację dla organizowania w przyszłości podobnych wypraw.
 • 19 lipca na kolejnym spotkaniu Kubu Propozycji, pan Paweł Kliś zaprosił nas na 4-dniową wyprawę do Paryża. Wspaniała multimedialna prelekcja wzbogacona francuską muzyką, przeniosła słuchaczy do miasta świateł , spacerowaliśmy razem z autorem prelekcji, poznając zakamarki i znane miejsca tej cudownej stolicy.
 • W miesiącu sierpniu nasze koło trochę odpoczywało, jak wiadomo jest to miesiąc wakacyjny, więc i nasza działalność była częściowo zawieszona, choć nie do końca.
 • W środę 16 sierpnia, w Klubie Propozycji odbyło się spotkanie z małżeństwem znanych pszczelarzy z Zaolzia, którzy przedstawili wykład o pszczołach, ich hodowli i o wszystkim co wiąże się z tym tematem. Spotkanie było okraszone degustacją pysznych miodów.
 • 28 sierpnia, jak co roku, prawie 40 osób z naszego koła uczestniczyło w koncercie galowym MSFF, bywanie na tych koncertach stało się w ciągu ostatnich lat, można powiedzieć, miłym obowiązkiem naszych członków.

Za to wrzesień obfitował w różnorakie wydarzenia.

 • 20 września Klub Propozycji przejął w swoje władanie pan Jan Żurek, tematem jego prelekcji
 • która, zgromadziła rekordową liczbę słuchaczy, była tajemnicza Sycylia. Pan Jan z wielką swadą i gawędziarskim zacięciem, opowiadał o swojej niebanalnej letniej podróży, w czasie której zwiedził tą piękną wyspę i poznał jej niektóre tajemnice. 
 • W dniach od 23-24 września 36 członków naszego koła wybrało się na wycieczkę w jesienne Jeseniki.Celem naszej podróży były kolejno: Sumperk, Jesenik, Jansky Vrch, Bruntal. Zwiedzaliśmy piękne miejsca o ciekawej historii i jeszcze ciekawszej architekturze, tylko niestety, ze względu na nieustająco padający deszcz i zamglenie, nie zobaczyliśmy samych szczytów Wysokiego Jesenika i Gór Złotych. Ponurą pogodę wynagrodziły nam dobry humor i przemiła atmosfera tego wyjazdu.
 • 30 września w restauracji Kaskada, odbyło się coroczne zakończenie sezonu połączone z zebraniem członków Koła. Spotkanie zgromadziło 70 osób, głównym tematem był miniony sezon wycieczkowy, który został omówiony i podsumowany, przedstawiliśmy też w zarysie plany na przyszły rok. Miłym akcentem był przyjazd gości z Wędryńskiego Koła Macierzy Szkolnej z panem wójtem Bogusławem Raszką, który okazał się przesympatycznym człowiekiem, żywo zainteresowanym współpracą z cieszyńskimi macierzowcami. Wieczór w Kaskadzie zakończył się kolacją i zabawą taneczną.

Po bogatym w wydarzenia wrześniu, październik był nieco spokojniejszy i jedynie wykład

 • pana Marcina Gabrysia na temat reformacji i kontrreformacji na Śląsku Cieszyńskim, wygłoszony 18.10 br. w Klubie Propozycji, urozmaicił ten miesiąc. Niemniej dla naszego koła to właśnie październik jest ważnym miesiącem, ponieważ powrócił do nas pan prezes Raabe, który był nieobecny z powodu skomplikowanego zabiegu i długiej rehabilitacji.
 • Listopad zaczęliśmy od zapalania zniczy na grobach zasłużonych macierzowców, w którą to akcję zaangażowało się wiele osób z naszego Koła.

 

Koło MZC w Strumieniu / Prezes Bronisław Świeży /

W miesiącach lipiec i sierpień była wystawiona fotografika z "Dziejów Strumienia". Wystawę w Galerii pod Ratuszem przygotowało Koło MZC w Strumieniu.

 • 08 lipca 2017 r. członkowie Koła odwiedzili pola Lawendowe p. Bilińskich;
 • 06 sierpnia 2017 r. członkowie Koła brali udział w Święcie Gorolskim w Jabłonkowie;
 • 03 września 2017 r. kilku czlonków Koła wzięło udział w Dożynkach Gminnych w Drogomyślu.

 

Koło MZC w Zebrzydowicach / Prezes Helena Bartoszek/

czerwiec

 • tradycyjna jajecznica z okazji "Zielonych Świątek";
 • konkurs recytatorski - " Mówimy po naszemu" członkowie Koła  zasiedli w  jury konkursu;

lipiec

 • składanie kwiatów pod pomnikiem Żydów zamordowanych przez hitlerowców – wystąpienie p. Prezes – krótka historia;

sierpień

 • udział w rajdzie rowerowym szlakiem pomników powstań śląskich zorganizowanym przez PZKO;
 • gminne dożynki / udział w strojach cieszyńskich/;

Wielu członków Koła bierze udział w programie unijnym " SENIOR 50 +:

 • wycieczka do Hradec Karlowe, Petrowice, Moszna;
 • udział w warsztatach związanych z rękodziełem;
 • 27.08.2017 - udział w Gminnych Dożynkach w Marklowicach Górnych;

wrzesień

- 10.09.2017 - udział w uroczystościach 85. rocznicy Tragedii w Cierlicku – wyjazd kilku macierzowców  na rowerach.

 • - 19.09.2017          - wycieczka macierzowców do Cierlicka na „Żwirowisko”, uczestniczyły 32 osoby; W programie było zwiedzanie Domu Polskiego Żwirki i Wigury, a później  przy cieście i kawie śpiewano piosenki ze śpiewnika.
 • 30.09.2017 - Koło Macierzy było jednym z organizatorów Rodzinnego Rajdu Rowerowego – poświęconego pamięci Bronisława Żagana. Na półmetku czekał na uczestników poczęstunek od macierzowców (batony, cukierki, napoje).

 październik

 • spotkanie Zarządu Koła;
 • spotkanie wszystkich członków Koła z p. Bogusławem Bujokiem – przew. GOPR, który przedstawił  obecnym zagadnienia związane z regionem Śląska Cieszyńskiego i Beskidów;
 • udział w spotkaniu z prof. Danielem Kadłubcem.

 

Klub Literacki "Nadolzie"- /Prezes Jolanta Skóra/

19.09 2017r.  KL „Nadolzie” gościł Monikę Michałek, polonistkę z Istebnej.

Monika Michałek wraz z mężem Józefem od wielu lat wydaje „Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”. Tym razem  Pani Monika promowała tomik epicko-lirycki pt: „Ogień i czereśnia”. Autorka czytała fragmenty prozy i wiersze z promowanego tomiku oraz opowiedziała o sobie i swej twórczości.Tomik ubarwiają prace plastyczne młodych artystek Trójwsi: Doroty Jakubek, Teresy Legierskiej i Leny Krężelok.

Tomik dostępny jest w istebniańskim kiosku ruchu (w i przy kościele) oraz w sklepie pasterskim, a także przez internet. Warto po niego sięgnąć nie tylko, gdy jest się mieszkańcem Trójwsi. Wspomnienia autorki, zwłaszcza te pisane prozą, dostarczają wiele wiedzy na temat naszego regionu sprzed ćwierćwiecza. A że napisane są pięknym językiem, czyta się świetnie.

 

 

17.10. 2017r. w KL"Nadolzie" Jola Skóra poprowadziła swój autorski wieczorek pt "Po drugiej stronie tęczy" i zaprosiła do swojego poetyckiego  świata członków Klubu, przyjaciół, swoją rodzinę oraz koleżanki polonistki ze Szkoły Podstawowej w Górkach Wielkich i Brennej.  W poezji nawiązała do kilku  urokliwych podróży, którym towarzyszył pokaz slajdów m.in. z Tibilisi, ze stepów  gruzińskich,  ukraińskiego Poczajowa i Monte Blanc.

 

 

ad. 11 Sprawy bieżące

- Informacja w sprawie organizacji uroczystości " Niepodległa"

            Pani Prezes poinformowała zebranych o prowadzonych przygotowaniach w związku z uroczystymi obchodami 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na spotkaniu Komitetu  Organizacyjnego przedstawiono wstępny budżet zaplanowany  na organizację  tego przedsięwzięcia  oraz  imprez towarzyszących. Zwieńczenie uroczystych obchodów, w których udział zapowiedział  Prezydent RP – Andrzej Duda oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, przedstawiciele Konsulatu z Zaolzia, zaplanowano w terminie od 19 – 21 października 2018 roku.

W pierwszym dniu uroczystości uświetni koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, występy zespołów regionalnych i chórów.

Następne dwa dni – forma festynu  + imprezy towarzyszące w tym "Gra miejska"dla  młodzieży.

Na kolejnym spotkaniu ustalono szczegółowy harmonogram obchodów, w tym imprez organizowanych przez Macierz. Wpisujemy się w program obchodów 100-lecia Niepodległości poprzez wydanie „Kalendarza Cieszyńskiego  2018” oraz zorganizowanie  „Gry Miejskiej” dla uczniów szkół średnich. Propozycja umieszczenia na Trójstyku „Kapsuły czasu” została zawieszona, Macierz  zrealizuje ten projekt  w innym terminie i we własnym zakresie.

 - Wiceprezes Koła nr 4 „Przewodników PTTK” - Andrzej Słota przedstawił propozycję Pana Władysława Kristena, aby Macierz Ziemi Cieszyńskiej podjęła się roli organizatora projektu ze strony Polskiej  pn. „Ścieżkami Adama Mickiewicza”, w którym uczestniczyć będą Zaolziacy, członkowie  PZKO i Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. O dofinansowanie tego projektu należałoby się zwrócić do Senatu RP.

Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia Zarząd podejmie po przedstawieniu szczegółowego projektu wraz z kosztorysem.

 - Odczytano pismo Starosty Powiatu Cieszyńskiego w sprawie spotkania dotyczącego aktualizacji granic działki w Cieszynie przy ul Stalmacha 14.

- Pani Prezes  zaprosiła wszystkich członków ZG MZC na uroczystość wręczenia stypendiów, która odbędzie się 28 października /w sobotę/, o godz. 15.00 na Zamku w Cieszynie.

 

                                                                       Za Zarząd:

 

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

 

 

Facebook
MZCnew version 11