Walny Zjazd Delegatów

AKTUALNOŚCI » Walny Zjazd Delegatów

W dniu dzisiejszym tj. 3 czerwca 2023 odbywa się Walny Zjazd Delegatów Macierz Ziemi Cieszyńskiej, który udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu MZC.
Podziękowania dla Delegatów, Gości i wszystkich, którzy przyczynili sie do zorganizowania zjazdu!
Facebook
MZCnew version 11