Złaz Górski 2019

AKTUALNOŚCI » Złaz Górski 2019

I Organizator
Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
Ul. Stalmacha 14
43-400 Cieszyn

 

II Cele złazu

 • przybliżenie wartości krajoznawczych i kulturowych Śląska Cieszyńskiego
 • propagowanie aktywnego stylu spędzania czasu wolnego
 • integracja i poznanie członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z całej Polski
   

III Warunki uczestnictwa

 • w złazie mogą wziąć udział członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wraz z rodzinami
 • w złazie mogą wziąć udział zespoły reprezentujące terenowe koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej lub członkowie indywidualni zgłoszeni na kartach zgłoszeń
 • minimalny skład zespołu – 3 osoby
   

IV Zgłoszenia

 • udział w złazie na karcie zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać wraz z potwierdzeniem zapłaty na adres organizatora:
  Zarząd Główny MZC
  Ul. Stalmacha 14
  43 – 400 Cieszyn

   
 • udział w złazie można też potwierdzić drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres mailowy: macierz@onet.pl
   
 • termin zgłoszeń upływa 21.06.2019 r.
   
 • wpisowe wynosi:
  15 zł dla osoby dorosłej
  10 zł dla dzieci i młodzieży (do 18 roku życia)

   
 • wpisowe można także wpłacać na konto bankowe organizatora z dopiskiem „Złaz MZC”;
 • numer konta: 7581130007200101758494001

 

IV Termin i przebieg złazu

Złaz odbędzie się dnia 29.06.2019 (sobota) na dowolnych trasach z metą przy chacie na Kamiennym.
Meta złazu czynna będzie od 12.00 do 14.00
Oficjalne zakończenie złazu o godzinie 15.30

 

V Proponowane trasy złazu

 1. Wisła Centrum – Kamienny (szlak żółty) czas dojścia około 1 g. 15 min
 2. Ustroń Dobka – Zakrzosek – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny (szlak czarny, następnie niebieski i żółty) czas dojścia około 1 g. 40 min.
 3. Przełęcz Salmopolska – Jawierzny – Gościejów – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny (szlak żółty) czas dojścia około 1 g. 40 min.
 4. Ustroń Polana – Orłowa – Świniorka – Zakrzosek – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny (szlak zielony, niebieski i żółty) czas dojścia około 3 g.
   

V W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują

 • posiłek turystyczny na mecie złazu
 • okolicznościową pieczątkę
 • kartkę okolicznościową

 

VI Postanowienia końcowe

 • złaz odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
 • organizator nie zwraca wpisowego zgłoszonym osobom lub drużynom, które zapłaciły a nie wzięły udziału w złazie,
 • udział w złazie jest dobrowolny a kierownictwo złazu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody wynikłe w czasie jego trwania wobec uczestników, jak i osób trzecich,
 • ogranizator nie zapewnia opieki przewodnika górskiego.

 

S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y  !!

Pobierz kartę zgłoszeniową uczestnika Złazu:

Facebook
MZCnew version 11