Zmiany w Radzie Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego

AKTUALNOŚCI » Zmiany w Radzie Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego

Z końcem minionego roku 2021 postanowiłam zakończyć pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego po niemal 12 latach kierowania pracami tego zacnego gremium. Praca w nim była dla mnie wielkim zaszczytem i na zawsze pozostanie w mej pamięci.

Działalność  Funduszu stanowi znakomitą kontynuację – dziś już historycznej, ale jakże cennej – misji Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, polegającej na wspieraniu młodych, zdolnych i ambitnych Cieszyniaków w dążeniu do zdobywania wiedzy i wzbogacania dorobku rodzimego regionu.

Przez te wszystkie lata miałam okazję współpracować z gronem życzliwych i zaangażowanych osób, na których ręce składam gorące podziękowania.

Wyrazy wdzięczności kieruję więc do wszystkich członków Rady – pań: Krystyny Dziadek, Ewy Gołębiowskiej, dr Ireny Skrzyżali, Grażyny Tomeckiej;  panów: Józefa Brody, Witolda Dzierżawskiego, Stanisława Kubiciusa, Janusza Łukomskiego-Prajznera, dr. Jana Olbrychta, prof. Tadeusza Sławka, dr. Cezarego Tomiczka, także nieżyjących już – Mariusza Makowskiego i Tadeusza Szwedy, oraz do kolejnych burmistrzów Cieszyna: dr. Bogdana Ficka, Mieczysława Szczurka, Ryszarda Macury i Gabrieli Staszkiewicz, za pełen ofiarności wkład pracy w dzieło Funduszu.

Szczególne słowa podziękowania przekazuję na ręce hojnych sponsorów: państwa Aliny i Janusza Hławiczków, Zofii i Zbigniewa Kajmowiczów, Anny i Jana Olbrychtów, pań Teresy Mokrysz i Aliny Rakowskiej oraz panów Michała Bożka, Mariusza Raindy i Tomasza Wilczka, a także szerokiego grona osób, które na przestrzeni lat swoimi darowiznami wsparli Fundusz Stypendialny.

Podziękowania kieruję także do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, z którą wieloletnia współpraca zaowocowała wielkim wkładem finansowym w tworzenie systemu stypendiów.

Obecna Rada Funduszu Stypendialnego, w której pracach nadal będę uczestniczyć, wybrała na swego przewodniczącego pana dr. Cezarego Tomiczka, któremu szczerze gratuluję wyboru, a jednocześnie życzę możliwości dalszego, efektywnego wspierania młodych Cieszyniaków w zdobywaniu wiedzy i dążeniu do ambitnych celów.

Marta Kawulok - prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

https://wiadomosci.ox.pl/rada-funduszu-stypendialnego-macierzy-po-nowemu,74408

Facebook
MZCnew version 11